De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken met het raamwerk rekenen/wiskunde mbo Colo, 15 mei 2008 vincent jonker, victor schmidt, arthur bakker, monica wijers projectgroep raamwerk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken met het raamwerk rekenen/wiskunde mbo Colo, 15 mei 2008 vincent jonker, victor schmidt, arthur bakker, monica wijers projectgroep raamwerk."— Transcript van de presentatie:

1 Werken met het raamwerk rekenen/wiskunde mbo Colo, 15 mei 2008 vincent jonker, victor schmidt, arthur bakker, monica wijers projectgroep raamwerk

2 Versie 0.9 http://www.fi.uu.nl/mbo/raamwerkrekenenwiskunde/

3

4 Terugblik op het proces Start project eind 2006 –startnotitie 12-12-2006 –projectplan maart 2007 Samenstelling team Opeenvolgende activiteiten –tweedaagse januari 2007 –vergaderingen kernteam Afstemming met diverse betrokkenen Versie 0.9 december 2007

5 Blik in het raamwerk Zie: http://www.fi.uu.nl/mbo/raamwerkrekenenwiskunde http://www.fi.uu.nl/mbo/raamwerkrekenenwiskunde

6

7 kernteam

8 Raamwerk Referentiedocument voor rekenen/wiskunde in kwalificatiedossiers en in het brondocument LLB Raamwerk voor rekenen/wiskunde in breder kader

9 Doelen Om rekenen/wiskunde zichtbaar te maken en inhoud en niveau(s) aan te duiden Om communicatie te vergemakkelijken (het is niet altijd makkelijk: ‘in een beroepsopleiding praten over theorie’) Het gaat om het gebruiken en toepassen van rekenen/wiskunde

10 Keuzes gemaakt over: Niveaus – hoeveel, welke? Inhoud – welke deelgebieden? Cellen – welke andere aspecten? Keuzes gemaakt op basis van: Expertise betrokkenen Nationale bronnen oa raamwerk MVT Internationale raamwerken

11

12 voorbeeld: kolom

13 kolommen Rekenwiskundige deelgebieden, maar dan zoals ze zich voordoen in toepassingen In termen aangeduid die herkenbaar zijn vanuit ‘de praktijk’ (voor niet-wiskundigen)

14 voorbeeld: rij X2

15 Rijen = niveaus naar boven toe, toenemend: –complexiteit van de situatie –(on)bekendheid van situatie –aantal (rekenwiskundige) handelingen –abstractiegraad –verantwoordelijkheid en risico’s soms ook: ‘lastigere’ reken/wiskunde ‘onderwerpen’

16 vulling cellen Globaal niveau: ‘een zin’ Detailleren volgens vast format Detaillering is voorbeeldmatig, geen afstreeplijst Vaardigheid één zin Deelvaardigheden verschillende zinnen Voorbeelden/Situaties voorbeelden Achterliggende wiskunde wiskunde erachter

17

18 Wat kan er met het raamwerk? Voorbeelden van het gebruik van rekenen/wiskunde in een cel plaatsen Reken/wiskundeprofiel bepalen voor elk kwalificatiedossier (elke uitstroomvariant!)

19 Voorbeelden plaatsen even oefenen

20 Voorbeeld 1 Waar plaats je dit?

21 Voorbeeld 2 Waar plaats je dit?

22 Voorbeeld 3 3124 - 78 Waar plaats je dit?

23 Samenvatting Het gaat om het gebruiken van wiskunde Elk voorbeeld van gebruik kan in een cel worden geplaatst –De reken/wiskundige inhoud bepaalt in welke kolom –In welke rij (niveau) wordt bepaald door aspecten als complexiteit, context, vertrouwdheid, reken/wiskunde handelingen

24 van voorbeelden naar dossier profiel rekenen/wiskunde in de kwalificatiedossiers

25 Situatie nu grote variatie wb rekenen/wiskunde in dossiers –staat op allerlei plekken wel en niet –impliciet of expliciet –soms algemeen (‘rekenvaardigheden)’ soms specifiek

26 Implementatie raamwerk in dossiers Samen met colo Kenniscentra

27 Hoe? Nodig –goede kennis van de beroepspraktijk –goed beeld van de breedte van rekenen/wiskunde –alle cellen van het raamwerk – om te bladeren Werkwijze –nu met hulp (raamwerk experts) –voorstel voor aanpak (= geen dogma) –iteratief proces

28 Profiel per opleiding vaststellen –beschrijf bij de kerntaken (of werkprocessen) concrete voorbeelden waarin rekenen/wiskunde gebruikt wordt. Prioriteer deze als nodig! –verdeel deze vb over de vier kolommen –orden dan per kolom naar niveau –zoek de rij waarin je meest complexe voorbeeld past, gebruik mn de subvaardigheden en de voorbeelden – check met de buren (verticaal) ! –doe het ook eens andersom: blader door de cellen van het raamwerk, herken vb en koppel ze aan kerntaken of werkprocessen

29 Vragen is het wenselijk ook op andere plaatsen in het dossier rekenen/wiskunde op te nemen? zo ja, hoe gedetailleerd? voor- en nadelen.. is het wenselijk een toelichting of onderbouwing te geven (servicedocument) bij het gezette profiel? uitvoerbaar? …

30 Andere aspecten

31 Beheersingsniveaus voor burgerschap - voorstel Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1 Niveau 4

32 Expertgroep doorlopende leerlijnen taal en rekenen Verwijst naar raamwerk Burgerschapsniveau afgestemd 2F Onderhoudsverplichting (rekenen op vmbo verplicht) Genuanceerd wb niveaus rekenen/wiskunde mbo

33 Centrale examinering taal en rekenen ?

34 slot raamwerk staat online, interactief en pdf (download) contactgegevens: v.jonker@fi.uu.nlv.jonker@fi.uu.nl


Download ppt "Werken met het raamwerk rekenen/wiskunde mbo Colo, 15 mei 2008 vincent jonker, victor schmidt, arthur bakker, monica wijers projectgroep raamwerk."

Verwante presentaties


Ads door Google