De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VWO 5: Modellen Hoofdstuk 2: Hoofdstromingen van crisistheorieen leiderschap/

Verwante presentaties


Presentatie over: "VWO 5: Modellen Hoofdstuk 2: Hoofdstromingen van crisistheorieen leiderschap/"— Transcript van de presentatie:

1 VWO 5: Modellen Hoofdstuk 2: Hoofdstromingen van crisistheorieen http://www.leiderschapenmindfulness.nl/het-nieuwe- leiderschap/

2 Adam Smith David Ricardo Thomas Malthus John Stuart Mill JeanBaptist Say http://www.newschool.edu/nssr/het/profiles/smith.htm http://nl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Malthus http://www.britannica.com/EBchecked/topic-art/328028/95082/John-Stuart-Mill-carte-de-visite-1884 http://www.economyprofessor.com/theorists/jeanbaptistesay.php http://www.eumed.net/cursecon/economistas/ricardo.htm

3 De overheid moet zich niet met de economie bemoeien. Prijsmechanisme of marktmechanisme, via prijsveranderingen worden vraag en aanbod altijd aan elkaar gelijk. Klassieke theorie Liberalisme Laat elk individu (micro-economisch) zijn eigen belang nastreven, dan wordt de totale welvaart het hoogst. Totale vraag stijgt  Prijs stijgt  Vraag daalt tot gewenst niveau  Marktevenwicht Aanbod staat centraal = structuur

4 Keynes http://www.liberalhistory.org.uk/item_single.php?item_id=31&item=biography

5 Voor marktevenwicht moet de overheid zich met de economie bemoeien door bestedingsbeleid & monetair beleid - Overheidsbestedingen veranderen - Zorgen dat particulieren meer of minder gaan besteden, door verandering in belasting, sociale premies & overdrachten. Theorie van Keynes Economen die veronderstellen dat markten (macro- economisch) niet flexibel werken en dat arbeid en kapitaal beperkt substitueerbaar. Vraag staat centraal = conjunctuur

6 Conjunctuur Bestedingsevenwicht Productie = normale bezetting van de bezettingsgraad. Overbesteding Productie > normale bezetting van de bezettingsgraad. Onderbesteding Productie < normale bezetting van de bezettingsgraad. Conjuncturele werkloosheid

7 Werkloosheid Conjuncturele werkloosheid Oorzaak: Onderbesteding. Bestedingen zijn te laag tov de productiecapaciteit. Productie te laag én werkloosheid. Oplossingen: 1.Rente verlagen 2.Overheidsbestedingen stijgen 3.Wisselkoers dalen 4.Belastingen laten dalen Structurele werkloosheid Productiekosten te hoog Prijzen worden te hoog om te concurreren. 1.Wisselkoers dalen 2.Loonkosten matigen

8

9 Conjunctuurgolf Hoogconjunctuur Fase in de opgaande conjunctuurgolf: de groei van het nationale inkomen overtreft de trendmatige groei. Laagconjunctuur Fase in de neergaande fase van de conjunctuurgolf: de groei van het nationale inkomen is kleiner dan de trendmatige groei= Recessie. Depressie Een periode van langdurige laagconjunctuur waarbij er tevens sprake is van een negatieve groei van het nationale inkomen= krimp van economie. Recessie Afzwakkende economische groei.


Download ppt "VWO 5: Modellen Hoofdstuk 2: Hoofdstromingen van crisistheorieen leiderschap/"

Verwante presentaties


Ads door Google