De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April."— Transcript van de presentatie:

1 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 20081 Beoordelen: oogstweek periode 3 2007 – 2008 “Waar zijn we nou eigenlijk aan toe?”

2 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 20082 Brondocumenten: – Kwalificatiedossier – Kwalificatieprofiel – Beroeps-Competentie-Profiel* – OER – brondocument LLB – handboek “waarderen” FC (panel) – handboek examinering FC-Lab*

3 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 20083 Opleiding FC-Lab: 3 Fasen – Startbekwaam – Handelingsbekwaam – Beroepsbekwaam

4 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 20084 Fase 1: Startbekwaam – Basiskennis – Basisvaardigheden – Oriëntatie op beroep > op school + korte bedrijfsoriëntaties

5 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 20085 Fase 1: Startbekwaam – Basiskennis scheikunde theorie biomedische achtergronden microbiologische achtergronden wiskunde – basisrekenen natuurkunde – basis meten & app. lab-apparatuur, glaswerk, enz. nederlands – spelling, verslag, … engels – eenvoudige begrippen

6 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 20086 Fase 1: Startbekwaam – Basisvaardigheden 1 werken met Word, Excel, PPT, fig. … rekenvaardig in de praktijk veiligheid op het lab – gevaarlijke stoffen (w.o. zuren, basen) – besmettingsgevaar (bloed, MO) – brand en calamiteiten – hulpmiddelen en bescherming – verbanden leggen – chemiekaarten – afvalverwerking

7 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 20087 Fase 1: Startbekwaam – Basisvaardigheden 2 labapparatuur kunnen bedienden – maatglaswerk – pipetten (soorten, methoden)* – weegtoestellen* – centrifuges* – microscopen* – fotometer* – pH meter – wervelaar, roermotor, buret, pomp, …

8 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 20088 Fase 1: Startbekwaam – Basisvaardigheden 3 algemene bekwaamheden – plannen, organiseren, netjes & overzichtelijk werken, … eenvoudige chemie – titreren, extraheren, indampen, … eenvoudige microbiologie – overenten, reinkweken, determineren, … eenvoudige bio-medische proeven – monsterbeh., kitjes, preparaten tekenen, …

9 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 20089 Fase 1: Startbekwaam – Oriëntatie op beroep excursies, interviews, bezoeken, … – Persoonlijke vaardigheden communiceren, samenwerken, … – Goede beroepshouding flexibiliteit, enthousiasme, aannemen, presenteren, …

10 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200810 Fase 2: Handelingsbekwaam – School: theorie & oefenen – Prestaties: laten zien – Verschilt per type bedrijf / richting  keuze steeds duidelijker – Deelgebieden – Deel-beoordelingen

11 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200811 Fase 3: Beroepsbekwaam – BPV – Integreren – Gecompliceerd – Kritische situaties – Eigen (deel)onderzoek (*IV) – Proeve(n) van bekwaamheid – Eindniveau  examen

12 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200812 Hoe word je beoordeeld? –om te leren ↔ om te beslissen –handelingsbekwaam ↔ beroepsbekwaam –op school ↔ in de beroeppraktijk Leren: is je niveau voldoende voor de fase ? Leren: waar sta je tussen start en finish ? Beslissen: mag je naar volgende fase ? Beslissen: voldoende in huis voor prestatie x ? Beslissen: diploma ?

13 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200813 2 Cohorten –2005 + 2006 = “tussencohort” –2007  eigen kwalificatiedossiers

14 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200814 Kerntaken “tussencohort” niveau III 1. Identificeert en registreert monsters 2. Controleert monsters 3. Bereidt analyses voor 4. Onderhoudt werkomgeving en app. 5. Bereidt voedingsbodems 6. Voert gestandaardiseerde analyses uit 7. Kweekt en kwantificeert MO 8. Beoordeelt meetwaarden en rapporteert

15 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200815 Kerntaken “tussencohort” niveau IV 1. Bereidt analyses voor 2. Voert basisanalyses uit 3. Beoordeelt meetwaarden en rapporteert 4. Onderhoudt werkplek en apparatuur 5. Ondersteunt methoden ontwikkeling = gelijk voor mBio – Chem – Med

16 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200816 Kerntaken “tussencohort” niveau IV extra voor fysisch-chemisch: 6. uitvoeren chemische analyses

17 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200817 Kerntaken “tussencohort” niveau IV extra voor biomedisch: klinische chemie en hematologie 6. bloedafname en patiëntenmateriaal ontvangen 7. specifieke hematologische, immunologische en chemische analyses uitvoeren

18 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200818 Kerntaken “tussencohort” niveau IV extra voor biomedisch: histopathologie en cytopathologie 8. verwerken van histologisch en cytologisch materiaal 9. analyseren van preparaten

19 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200819 Kerntaken “tussencohort” niveau IV extra voor biomedisch: microbiologie 10. Micro-organismen kweken en kwantificeren 11. Micro-organismen determineren en resistentie bepalingen verrichten 12. (micro) biologische monsters nemen en bewerken

20 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200820 Kerntaken Cohort 2007 1. Voorbereiden van analyses 2. Uitvoeren van analyses 3. Ondersteuning van onderzoek & onderwijs

21 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200821 Kerntaken Cohort 2007 1. Voorbereiden van analyses 1.1 Maken van een planning 1.2 Ontvangen en registreren van materiaal 1.3 (Assisteren bij) afname van humaan materiaal 1.4 Nemen van productmonsters 1.5 Voorbewerken van materiaal

22 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200822 Kerntaken Cohort 2007 2. Uitvoeren van analyses 2.1 Uitvoeren van basistechnieken Uitvoeren van: 2.2 klinisch chemische en hematologische analyses 2.3 histologische en cytologische analyses 2.4 microbiologische analyses 2.5 biologische analyses 2.6 chemische/fysische analyses 2.7 Beoordelen en rapporteren van meetwaarden 2.8 Onderhouden van werkplek en apparatuur

23 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200823 Kerntaken Cohort 2007 3. Ondersteuning v onderzoek & onderwijs 3.1 Optimaliseren van kennis en technieken 3.2 (Door)ontwikkelen van proeven* 3.3 Faciliteren van practica* 3.4 Begeleiden en beoordelen van leerlingen / stagiaires

24 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200824 Competenties & kerntaken: Talen Nederlands III IV –Begrijpen Luisteren B1 B2 Lezen B1 B2 –Spreken Productie A2 B2 Interactie A2 B2 –Schrijven A2 B2 niveau

25 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200825 Competenties & kerntaken: Talen Engels III IV –Begrijpen Luisteren A2 B1+ Lezen A2 B1+ –Spreken Productie A1 B1 Interactie A1 A2 –Schrijven A1 A2 niveau

26 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200826 Competenties "tussencohort" 1 Materiaal in ontvangst nemen en registreren 2 Materiaal voorbewerken 3 Basisanalyses uitvoeren 4 Meetwaarden beoordelen 5 Rapporteren 6 De werkomgeving onderhouden 7 De voorraad beheren 8 Werkzaamheden plannen 9 Samenwerken >>>

27 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200827 Competenties "tussencohort" 10 Beroepscompetenties ontwikkelen 11 Communiceren 12 Procesmatig inzicht ontwikkelen 13 Ontwikkeling van methoden ondersteunen

28 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200828 Competenties "tussencohort" 10 Beroepscompetenties ontwikkelen 11 Communiceren 12 Procesmatig inzicht ontwikkelen 13 Ontwikkeling van methoden ondersteunen >> vervolg met richtingspecifieke competenties

29 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200829 Competenties "tussencohort" chemisch 11 Apparatuur en instrumenten onderhouden 12 Werk voor klanten verrichten 13 Specifieke instrumentele spectrometrische en chromatografische analyses uitvoeren

30 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200830 Competenties "tussencohort" medisch 14 Bloed afnemen en patiënten-materiaal … 15 Specifieke hematologische, immuno- logische en chemische analyses … 16 Histologisch materiaal verwerken 17 Cytologisch materiaal verwerken 18 Een diagnose stellen

31 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200831 Competenties "tussencohort" microbiologie 19 Voedingsbodems voorbereiden 20 Micro-organismen kweken en kwantificeren 21 Micro-organismen determineren 22 Resistentie bepalingen te verrichten 23 (Micro) biologische monsters te nemen en te bewerken

32 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200832 Competenties "2007" A.Beslissen en activiteiten initiëren B.Aansturen C.Begeleiden D.Aandacht en begrip tonen E.Samenwerken en overleggen F.Ethisch en integer handelen G.Relaties bouwen en netwerken H.Overtuigen en beïnvloeden I.Presenteren J.Formuleren en rapporteren K.Vakdeskundigheid toepassen L.Materialen en middelen inzetten M. Analyseren

33 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200833 Competenties "2007" N.Onderzoeken O.Creëren en innoveren P.Leren Q.Plannen en organiseren R.Op de behoeften en verwachtingen van de ‘klant’ richten S.Kwaliteit leveren T.Instructies en procedures opvolgen U.Omgaan met verandering en aanpassen V.Met druk en tegenslag omgaan W.Gedrevenheid en ambitie tonen X.Ondernemend en commercieel handelen Y.Bedrijfsmatig handelen

34 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200834 Competenties "2007"  identiek voor alle studies  gewicht verschilt per studie  matrix in OER: welke hoort bij welke kerntaak  matrix per richting "vakinhoudelijk"  matrix voor LLB (zie volgende dia) te vinden in kwalificatiedossier Analist

35 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200835 Kerntaken LLB "2007“ 1. Benoemt zijn eigen ontwikkeling en gebruikt middelen en wegen om daarbij passende leerdoelen te bereiken 2. Stuurt de eigen loopbaan 3. Participeert in het politieke domein, in besluitvorming en beleidsbeïnvloeding 4. Functioneert als werknemer in een arbeidsorganisatie 5. Functioneert als kritisch consument 6. Deelnemen in allerlei sociale verbanden en respectvol gebruiken van de openbare ruimte 7. Zorgt voor de eigen gezondheid (vitaal burgerschap)  uitwerking vind je in kerndocument LLB

36 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200836 Examendossier: –verzameling van bewijzen –aan de hand van formulier checken –controle vooraf aan examen –pas indien OK  panelgesprek zelf benodigde zaken aandragen!

37 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200837 Portfolio "school" beoordelingen  theorie (bij kerntaak onderbrengen) schriftelijke toets (resultaat) presentatie + vragen + beoordeling werkstuk + gesprek + beoordeling beoordeling van uitleg aan anderen (b.v. PR-activiteiten) poster, folder, video, …+ beoordeling  toepassen in de praktijk (bij kerntaak)

38 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200838 Portfolio "school" beoordelingen  praktijk (bij kerntaak onderbrengen)  bij start- of handelings-bekwaamheid  om te leren observatie tijdens praktijk / prestatie verslagen  methoden verzamelen! testpracticum beoordeling van projecten uitleg praktijk aan anderen

39 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200839 Portfolio "Bedrijfsbeoordelingen"  om te leren  van handelingsbekwaam naar beroepsbekwaam  van prestatie naar BPV (stage) behalen van de leerdoelen eindgesprek (per periode / prestatie) schriftelijk commentaar  aandachtspunten om te leren

40 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200840 Verzamelmap = "portfolio" per kerntaak of kerntaak aangeven competenties tot uitdrukking brengen ook LLB zaken !! └> tussenselectie: om je te presenteren └> eindselectie: DIPLOMERINGSDOSSIER

41 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200841 Hoe weet je hoe je er voor staat ? leerlijnen (kennis & ambachtelijke vaardigheden) –beginner - gevorderde - beroepsbekwaam ontwikkellijnen (pers. kwal. & comm. vaard.) –onbedreven - gevorderde – deskundig  kijk naar beoordelingscriteria examen (binnenkort in aanvulling OER)

42 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200842 Hoe weet je hoe je er voor staat ? resultaten / beoordelingen (portfolio) reflectieverslagen + groei commentaar van vakdocent / coach instapeisen voor prestaties beoordelingen van prestaties / BPV beoordelingen van proeven van bekwaamheid (tijdens stage)

43 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200843 Hoe weet je of je er bent ? eisen examendossier –kennis en vaardigheden: beoordelingen, reflectie –aantal uren stage / prestatie / BPV + beoordelingen –proeve(n) van bekwaamheid OK* –beoordelingen per kerntaak (>75% voldoende!) panelgesprek –kritische beroepssituaties (zelf aandragen!)* –persoonlijke kwaliteiten –burgerschap –leren leren –loopbaan planning –taligheid

44 Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April 200844 Vragen ….???


Download ppt "Beoordelen “nieuwe stijl” - 3 fasen - tussencohort: 2005 & 2006 - cohort 2007 - kerntaken - competenties - examen - PvB in de BPV - panelgesprek April."

Verwante presentaties


Ads door Google