De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Waar zijn we nou eigenlijk aan toe?”

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Waar zijn we nou eigenlijk aan toe?”"— Transcript van de presentatie:

1 “Waar zijn we nou eigenlijk aan toe?”
Beoordelen: oogstweek periode 3 2007 – 2008 “Waar zijn we nou eigenlijk aan toe?” April 2008

2 Brondocumenten: Kwalificatiedossier Kwalificatieprofiel
Beroeps-Competentie-Profiel* OER brondocument LLB handboek “waarderen” FC (panel) handboek examinering FC-Lab* April 2008

3 Opleiding FC-Lab: 3 Fasen
Startbekwaam Handelingsbekwaam Beroepsbekwaam April 2008

4 Fase 1: Startbekwaam Basiskennis Basisvaardigheden
Oriëntatie op beroep > op school + korte bedrijfsoriëntaties April 2008

5 Fase 1: Startbekwaam Basiskennis scheikunde theorie
biomedische achtergronden microbiologische achtergronden wiskunde – basisrekenen natuurkunde – basis meten & app. lab-apparatuur, glaswerk, enz. nederlands – spelling, verslag, … engels – eenvoudige begrippen April 2008

6 Fase 1: Startbekwaam Basisvaardigheden 1
werken met Word, Excel, PPT, fig. … rekenvaardig in de praktijk veiligheid op het lab gevaarlijke stoffen (w.o. zuren, basen) besmettingsgevaar (bloed, MO) brand en calamiteiten hulpmiddelen en bescherming verbanden leggen – chemiekaarten afvalverwerking April 2008

7 Fase 1: Startbekwaam Basisvaardigheden 2
labapparatuur kunnen bedienden maatglaswerk pipetten (soorten, methoden)* weegtoestellen* centrifuges* microscopen* fotometer* pH meter wervelaar, roermotor, buret, pomp, … April 2008

8 Fase 1: Startbekwaam Basisvaardigheden 3 algemene bekwaamheden
plannen, organiseren, netjes & overzichtelijk werken, … eenvoudige chemie titreren, extraheren, indampen, … eenvoudige microbiologie overenten, reinkweken, determineren, … eenvoudige bio-medische proeven monsterbeh., kitjes, preparaten tekenen, … April 2008

9 Fase 1: Startbekwaam Oriëntatie op beroep Persoonlijke vaardigheden
excursies, interviews, bezoeken, … Persoonlijke vaardigheden communiceren, samenwerken, … Goede beroepshouding flexibiliteit, enthousiasme, aannemen, presenteren, … April 2008

10 Fase 2: Handelingsbekwaam
School: theorie & oefenen Prestaties: laten zien Verschilt per type bedrijf / richting  keuze steeds duidelijker Deelgebieden Deel-beoordelingen April 2008

11 Fase 3: Beroepsbekwaam BPV Integreren Gecompliceerd
Kritische situaties Eigen (deel)onderzoek (*IV) Proeve(n) van bekwaamheid Eindniveau  examen April 2008

12 Hoe word je beoordeeld? om te leren ↔ om te beslissen
handelingsbekwaam ↔ beroepsbekwaam op school ↔ in de beroeppraktijk Leren: is je niveau voldoende voor de fase ? Leren: waar sta je tussen start en finish ? Beslissen: mag je naar volgende fase ? Beslissen: voldoende in huis voor prestatie x ? Beslissen: diploma ? April 2008

13 2 Cohorten 2005 + 2006 = “tussencohort” 2007
 eigen kwalificatiedossiers April 2008

14 Kerntaken “tussencohort” niveau III
1. Identificeert en registreert monsters 2. Controleert monsters 3. Bereidt analyses voor 4. Onderhoudt werkomgeving en app. 5. Bereidt voedingsbodems 6. Voert gestandaardiseerde analyses uit 7. Kweekt en kwantificeert MO 8. Beoordeelt meetwaarden en rapporteert April 2008

15 Kerntaken “tussencohort” niveau IV 1. Bereidt analyses voor
2. Voert basisanalyses uit 3. Beoordeelt meetwaarden en rapporteert 4. Onderhoudt werkplek en apparatuur 5. Ondersteunt methoden ontwikkeling = gelijk voor mBio – Chem – Med April 2008

16 Kerntaken “tussencohort” niveau IV extra voor fysisch-chemisch:
6. uitvoeren chemische analyses April 2008

17 Kerntaken “tussencohort” niveau IV extra voor biomedisch:
klinische chemie en hematologie 6. bloedafname en patiëntenmateriaal ontvangen 7. specifieke hematologische, immunologische en chemische analyses uitvoeren April 2008

18 Kerntaken “tussencohort” niveau IV extra voor biomedisch:
histopathologie en cytopathologie 8. verwerken van histologisch en cytologisch materiaal 9. analyseren van preparaten April 2008

19 Kerntaken “tussencohort” niveau IV extra voor biomedisch:
microbiologie 10. Micro-organismen kweken en kwantificeren 11. Micro-organismen determineren en resistentie bepalingen verrichten 12. (micro) biologische monsters nemen en bewerken April 2008

20 Kerntaken Cohort 2007 1. Voorbereiden van analyses
2. Uitvoeren van analyses 3. Ondersteuning van onderzoek & onderwijs April 2008

21 Kerntaken Cohort 2007 1. Voorbereiden van analyses
1.1 Maken van een planning 1.2 Ontvangen en registreren van materiaal 1.3 (Assisteren bij) afname van humaan materiaal 1.4 Nemen van productmonsters 1.5 Voorbewerken van materiaal April 2008

22 2. Uitvoeren van analyses
Kerntaken Cohort 2007 2. Uitvoeren van analyses 2.1 Uitvoeren van basistechnieken Uitvoeren van: 2.2 klinisch chemische en hematologische analyses 2.3 histologische en cytologische analyses 2.4 microbiologische analyses 2.5 biologische analyses 2.6 chemische/fysische analyses 2.7 Beoordelen en rapporteren van meetwaarden 2.8 Onderhouden van werkplek en apparatuur April 2008

23 Kerntaken Cohort 2007 3. Ondersteuning v onderzoek & onderwijs
3.1 Optimaliseren van kennis en technieken 3.2 (Door)ontwikkelen van proeven* 3.3 Faciliteren van practica* 3.4 Begeleiden en beoordelen van leerlingen / stagiaires April 2008

24 Competenties & kerntaken: Talen
Nederlands III IV Begrijpen Luisteren B B2 Lezen B B2 Spreken Productie A B2 Interactie A B2 Schrijven A B2 niveau April 2008

25 Competenties & kerntaken: Talen Begrijpen
Engels III IV Begrijpen Luisteren A B1+ Lezen A B1+ Spreken Productie A B1 Interactie A A2 Schrijven A A2 niveau April 2008

26 Competenties "tussencohort"
1 Materiaal in ontvangst nemen en registreren 2 Materiaal voorbewerken 3 Basisanalyses uitvoeren 4 Meetwaarden beoordelen 5 Rapporteren 6 De werkomgeving onderhouden 7 De voorraad beheren 8 Werkzaamheden plannen 9 Samenwerken >>> April 2008

27 Competenties "tussencohort"
10 Beroepscompetenties ontwikkelen 11 Communiceren 12 Procesmatig inzicht ontwikkelen 13 Ontwikkeling van methoden ondersteunen April 2008

28 Competenties "tussencohort"
10 Beroepscompetenties ontwikkelen 11 Communiceren 12 Procesmatig inzicht ontwikkelen 13 Ontwikkeling van methoden ondersteunen >> vervolg met richtingspecifieke competenties April 2008

29 Competenties "tussencohort" chemisch
11 Apparatuur en instrumenten onderhouden 12 Werk voor klanten verrichten 13 Specifieke instrumentele spectrometrische en chromatografische analyses uitvoeren April 2008

30 Competenties "tussencohort" medisch
14 Bloed afnemen en patiënten-materiaal … 15 Specifieke hematologische, immuno- logische en chemische analyses … 16 Histologisch materiaal verwerken 17 Cytologisch materiaal verwerken 18 Een diagnose stellen April 2008

31 Competenties "tussencohort" microbiologie
19 Voedingsbodems voorbereiden 20 Micro-organismen kweken en kwantificeren 21 Micro-organismen determineren 22 Resistentie bepalingen te verrichten 23 (Micro) biologische monsters te nemen en te bewerken April 2008

32 Competenties "2007" A. Beslissen en activiteiten initiëren
B. Aansturen C. Begeleiden D. Aandacht en begrip tonen E. Samenwerken en overleggen F. Ethisch en integer handelen G. Relaties bouwen en netwerken H. Overtuigen en beïnvloeden I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen L. Materialen en middelen inzetten M. Analyseren April 2008

33 Competenties "2007" N. Onderzoeken O. Creëren en innoveren P. Leren
Q. Plannen en organiseren R. Op de behoeften en verwachtingen van de ‘klant’ richten S. Kwaliteit leveren T. Instructies en procedures opvolgen U. Omgaan met verandering en aanpassen V. Met druk en tegenslag omgaan W. Gedrevenheid en ambitie tonen X. Ondernemend en commercieel handelen Y. Bedrijfsmatig handelen April 2008

34 Competenties "2007" identiek voor alle studies
gewicht verschilt per studie matrix in OER: welke hoort bij welke kerntaak matrix per richting "vakinhoudelijk" matrix voor LLB (zie volgende dia) te vinden in kwalificatiedossier Analist April 2008

35 Kerntaken LLB "2007“ 1. Benoemt zijn eigen ontwikkeling en gebruikt middelen en wegen om daarbij passende leerdoelen te bereiken 2. Stuurt de eigen loopbaan 3. Participeert in het politieke domein, in besluitvorming en beleidsbeïnvloeding 4. Functioneert als werknemer in een arbeidsorganisatie 5. Functioneert als kritisch consument 6. Deelnemen in allerlei sociale verbanden en respectvol gebruiken van de openbare ruimte 7. Zorgt voor de eigen gezondheid (vitaal burgerschap)  uitwerking vind je in kerndocument LLB April 2008

36 Examendossier: verzameling van bewijzen
aan de hand van formulier checken controle vooraf aan examen pas indien OK  panelgesprek zelf benodigde zaken aandragen! April 2008

37 Portfolio "school" beoordelingen  theorie (bij kerntaak onderbrengen)
schriftelijke toets (resultaat) presentatie + vragen + beoordeling werkstuk + gesprek + beoordeling beoordeling van uitleg aan anderen (b.v. PR-activiteiten) poster, folder, video, …+ beoordeling  toepassen in de praktijk (bij kerntaak) April 2008

38 Portfolio "school" beoordelingen
 praktijk (bij kerntaak onderbrengen) bij start- of handelings-bekwaamheid om te leren observatie tijdens praktijk / prestatie verslagen  methoden verzamelen! testpracticum beoordeling van projecten uitleg praktijk aan anderen April 2008

39 Portfolio "Bedrijfsbeoordelingen"
 om te leren  van handelingsbekwaam naar beroepsbekwaam  van prestatie naar BPV (stage) behalen van de leerdoelen eindgesprek (per periode / prestatie) schriftelijk commentaar  aandachtspunten om te leren April 2008

40 Verzamelmap = "portfolio"
per kerntaak of kerntaak aangeven competenties tot uitdrukking brengen ook LLB zaken !! └> tussenselectie: om je te presenteren └> eindselectie: DIPLOMERINGSDOSSIER April 2008

41 Hoe weet je hoe je er voor staat ?
leerlijnen (kennis & ambachtelijke vaardigheden) beginner - gevorderde - beroepsbekwaam ontwikkellijnen (pers. kwal. & comm. vaard.) onbedreven - gevorderde – deskundig kijk naar beoordelingscriteria examen (binnenkort in aanvulling OER) April 2008

42 Hoe weet je hoe je er voor staat ?
resultaten / beoordelingen (portfolio) reflectieverslagen + groei commentaar van vakdocent / coach instapeisen voor prestaties beoordelingen van prestaties / BPV beoordelingen van proeven van bekwaamheid (tijdens stage) April 2008

43 Hoe weet je of je er bent ? eisen examendossier panelgesprek
kennis en vaardigheden: beoordelingen, reflectie aantal uren stage / prestatie / BPV + beoordelingen proeve(n) van bekwaamheid OK* beoordelingen per kerntaak (>75% voldoende!) panelgesprek kritische beroepssituaties (zelf aandragen!)* persoonlijke kwaliteiten burgerschap leren leren loopbaan planning taligheid April 2008

44 Vragen ….??? April 2008


Download ppt "“Waar zijn we nou eigenlijk aan toe?”"

Verwante presentaties


Ads door Google