De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Proeftuinsessie 3: VIZO-SYNTRA Vlaanderen”

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Proeftuinsessie 3: VIZO-SYNTRA Vlaanderen”"— Transcript van de presentatie:

1 “Proeftuinsessie 3: VIZO-SYNTRA Vlaanderen”
Spreker: Jessy Van Dousselaere Moderator: Anja D’hoe Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen 15 juni 2006

2 Inhoud 1. Situering - doelstellingen 2. Uitwerking
3. Leerpunten - ervaringen 4. Verbeterpunten – adviezen 5. Uitdeining binnen VIZO/SVL 6. Vragen? 7. Vragen aan de deelnemers Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen 15 juni 2006

3 1. Situering - doelstellingen
Situering: Vraag kabinet Moerman + audit: Meetsystemen voor bedrijfsadviseurs Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen 15 juni 2006

4 1. Situering - doelstellingen
Doelstelling: meetfactoren opnemen in evaluatieformulier (dus duidelijke link tussen planning en evaluatie) Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen 15 juni 2006

5 1. Situering – waarom Proeftuin?
Maatwerk Extern advies en begeleiding Ervaringsuitwisseling met andere proeftuiniers Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen 15 juni 2006

6 1. Situering – beoogde effecten
Dienstverlening stroomlijnen (over provincies heen) Evenwichtige mix in takenpakket Verhoging output Objectivering toekenning futo’s Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen 15 juni 2006

7 2. Uitwerking - stappenplan
Vertrekbasis: vastgelegde meetfactoren + per meetfactor weerhouden normen December 2004: 2 workshops met delegatie bedrijfsadviseurs met interne trekker Jessy (P&0) en begeleiding door HRM-adviseurs Marcel en Anja Voorstel voorgelegd aan directie Voorstel voorgelegd aan alle bedrijfsadviseurs op maandelijkse vergadering Aanpassingen verwerkt door Jessy (P&O) Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen 15 juni 2006

8 2. Uitwerking - betrokkenen
Bedrijfsadviseurs Lijn P&O Ideale mix om proeftuin te doen slagen! Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen 15 juni 2006

9 2. Uitwerking - instrumenten
Aangepast evaluatieformulier met mix: 5 louter kwantitatieve scores 6 scores op een 5-puntenschaal verschillende commentaarluiken (feiten bij kwantitatieve gegevens, blikvangers, tegenvallers, functioneringscriteria) Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen 15 juni 2006

10 2. Uitwerking – instrumenten
Vertrekbasis: vastgelegde meetfactoren + per meetfactor weerhouden normen (opgenomen in evaluatieformulier) Voorbeeld: Contractueel advies: 125 halve dagen Eerstelijnsadvies: 150 adviezen Sensibiliseren: 42 personen Centrale vergaderingen: 8 vergaderingen KMO-contact-Netwerken: 7 dagen Opleiding en zelfstudie, input werkgroepen,centrale invulling, provinciale invulling en administratie: score op schaal van 1 (onvoldoende) tot 5 (uitstekend) Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen 15 juni 2006

11 3. Leerpunten - effecten Verwezenlijkingen proeftuin:
Output bedrijfsadviseurs gestegen Bedrijfsadviseurs weten duidelijk wat verwacht wordt Toekenning futo’s geobjectiveerd Dienstverlening gestroomlijnd (+/- gelijk aanbod in alle provincies) Audit: nam akte van meetfactoren en stelt vragen over integratie van meetfactoren in andere evaluatieformulieren Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen 15 juni 2006

12 3. Leerpunten - bijsturingen
Kritische noot: Te veel nadruk op het kwantitatieve, wat met het kwalitatieve luik? Vb. adviseur heeft 200 eerstelijnsadviezen gegeven, d.i. 133% maar waren die adviezen ook kwalitatief goed? Hoe meten we kwaliteit?  Deels opgevangen door telefonische enquête maar resultaten per provincie, niet te op te splitsen per individu Competenties zijn minder zichtbaar. Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen 15 juni 2006

13 3. Leerpunten – sterktes Duidelijke afspraken en dito verwachtingen. Prestatienormen worden afgesproken Evaluatie vereenvoudigd, objectiever en transparanter Uniformiteit wordt bevorderd Lijn genoodzaakt na te denken over processen, randvoorwaarden Korter op de bal spelen door cijfers goed op te volgen Groot draagvlak bij lijnmanagement en leiding (ook kabinet) Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen 15 juni 2006

14 3. Leerpunten – zwaktes Cijfers scheppen aureool van exactheid
Systeem wordt soms heel formalistisch opgevat (wat zijn makkelijkste manieren om cijfers op te drijven?) Link met kwalitatieve aspect Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen 15 juni 2006

15 3. Leerpunten – opportuniteiten
Resultaat van de evaluatie geeft objectieve basis voor POP’s Krachtig instrument om groep in dezelfde richting te laten werken Beleid afstemmen op lokale noden Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen 15 juni 2006

16 3. Leerpunten – bedreigingen
Systeem dreigt door BBB verloren te gaan Verhoogt individualisering – is bedreiging voor teamwerking Zuiver objectieve toekenning futo’s op basis van meetfactoren zonder rekening te houden met randfactoren Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen 15 juni 2006

17 4. Verbeterpunten - adviezen
Effect: Output is met 150 à 200 % gestegen Efficiëntie verhogen: Nog efficiënter indien mix tussen kwantiteit en kwaliteit Adviezen bij proces: Zorg voor tussentijdse evaluaties en stuur bij Zorg voor voldoende draagvlak bij personeel, lijn en directie Voordeel indien interne P&O trekker is Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen 15 juni 2006

18 5. Uitdeining binnen VIZO/SVL
PLOEGEN BINNEN EEN PROEFTUIN VAN SVL: 1) Oogst 2005: evaluatieformulier leertrajectbegeleider Formulier voor zelfstandigen die contractueel geworden zijn Indiensttreding voorbereid door sterke functiebeschrijving en competentieprofiel Vertaalslag naar evaluatieformulier (opname van scores op resultaten en kerncompetenties en realisatie van collectieve, decentrale en individuele prioriteiten) 2) Oogst voorjaar 2006: evaluatieformulier zelfstandig leertrajectbegeleider 3) Oogst najaar 2006: integratie waardegebonden competenties + enkele meetfactoren binnen elk evaluatieformulier van elke personeelslid SVL Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen 15 juni 2006

19 6. Vragen? Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen
15 juni 2006

20 7. Vragen aan de deelnemers:
Is het verhaal van deze proeftuin herkenbaar? Waarmee worden jullie geconfronteerd? Hoe pakken jullie het aan? Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen 15 juni 2006

21 voor jullie aandacht en… Veel succes!!!
Bedankt voor jullie aandacht en… Veel succes!!! Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen 15 juni 2006

22 Nog vragen of bedenkingen?
Contacteer ons! Jessy Van Dousselaere – 02/ – Marcel Van Lerberghe – 02/ – Anja D’hoe – 02/ –


Download ppt "“Proeftuinsessie 3: VIZO-SYNTRA Vlaanderen”"

Verwante presentaties


Ads door Google