De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Proeftuinsessie 3: VIZO-SYNTRA Vlaanderen” Spreker: Jessy Van Dousselaere Moderator: Anja D’hoe Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Proeftuinsessie 3: VIZO-SYNTRA Vlaanderen” Spreker: Jessy Van Dousselaere Moderator: Anja D’hoe Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen."— Transcript van de presentatie:

1 “Proeftuinsessie 3: VIZO-SYNTRA Vlaanderen” Spreker: Jessy Van Dousselaere Moderator: Anja D’hoe Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen 15 juni 2006

2 Inhoud 1. Situering - doelstellingen 2. Uitwerking 3. Leerpunten - ervaringen 4. Verbeterpunten – adviezen 5. Uitdeining binnen VIZO/SVL 6. Vragen? 7. Vragen aan de deelnemers Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen 15 juni 2006

3 1. Situering - doelstellingen Situering: Vraag kabinet Moerman + audit: Meetsystemen voor bedrijfsadviseurs Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen 15 juni 2006

4 1. Situering - doelstellingen Doelstelling: meetfactoren opnemen in evaluatieformulier (dus duidelijke link tussen planning en evaluatie) Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen 15 juni 2006

5 1. Situering – waarom Proeftuin? - Maatwerk - Extern advies en begeleiding - Ervaringsuitwisseling met andere proeftuiniers Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen 15 juni 2006

6 1. Situering – beoogde effecten 1. Dienstverlening stroomlijnen (over provincies heen) 2. Evenwichtige mix in takenpakket 3. Verhoging output 4. Objectivering toekenning futo’s Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen 15 juni 2006

7 2. Uitwerking - stappenplan - Vertrekbasis: vastgelegde meetfactoren + per meetfactor weerhouden normen - December 2004: 2 workshops met delegatie bedrijfsadviseurs met interne trekker Jessy (P&0) en begeleiding door HRM-adviseurs Marcel en Anja - Voorstel voorgelegd aan directie - Voorstel voorgelegd aan alle bedrijfsadviseurs op maandelijkse vergadering - Aanpassingen verwerkt door Jessy (P&O) Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen 15 juni 2006

8 2. Uitwerking - betrokkenen Betrokkenen: - Bedrijfsadviseurs - Lijn - P&O Ideale mix om proeftuin te doen slagen! Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen 15 juni 2006

9 2. Uitwerking - instrumenten - Aangepast evaluatieformulier met mix: 5 louter kwantitatieve scores 6 scores op een 5-puntenschaal verschillende commentaarluiken (feiten bij kwantitatieve gegevens, blikvangers, tegenvallers, functioneringscriteria) Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen 15 juni 2006

10 2. Uitwerking – instrumenten - Vertrekbasis: vastgelegde meetfactoren + per meetfactor weerhouden normen (opgenomen in evaluatieformulier) - Voorbeeld: - Contractueel advies: 125 halve dagen - Eerstelijnsadvies: 150 adviezen - Sensibiliseren: 42 personen - Centrale vergaderingen: 8 vergaderingen - KMO-contact-Netwerken: 7 dagen - Opleiding en zelfstudie, input werkgroepen,centrale invulling, provinciale invulling en administratie: score op schaal van 1 (onvoldoende) tot 5 (uitstekend) Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen 15 juni 2006

11 3. Leerpunten - effecten Verwezenlijkingen proeftuin: 1. Output bedrijfsadviseurs gestegen 2. Bedrijfsadviseurs weten duidelijk wat verwacht wordt 3. Toekenning futo’s geobjectiveerd 4. Dienstverlening gestroomlijnd (+/- gelijk aanbod in alle provincies) 5. Audit: nam akte van meetfactoren en stelt vragen over integratie van meetfactoren in andere evaluatieformulieren Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen 15 juni 2006

12 3. Leerpunten - bijsturingen Kritische noot: Te veel nadruk op het kwantitatieve, wat met het kwalitatieve luik? Vb. adviseur heeft 200 eerstelijnsadviezen gegeven, d.i. 133% maar waren die adviezen ook kwalitatief goed? Hoe meten we kwaliteit?  Deels opgevangen door telefonische enquête maar resultaten per provincie, niet te op te splitsen per individu Competenties zijn minder zichtbaar. Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen 15 juni 2006

13 3. Leerpunten – sterktes - Duidelijke afspraken en dito verwachtingen. Prestatienormen worden afgesproken - Evaluatie vereenvoudigd, objectiever en transparanter - Uniformiteit wordt bevorderd - Lijn genoodzaakt na te denken over processen, randvoorwaarden - Korter op de bal spelen door cijfers goed op te volgen - Groot draagvlak bij lijnmanagement en leiding (ook kabinet) Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen 15 juni 2006

14 3. Leerpunten – zwaktes - Cijfers scheppen aureool van exactheid - Systeem wordt soms heel formalistisch opgevat (wat zijn makkelijkste manieren om cijfers op te drijven?) - Link met kwalitatieve aspect Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen 15 juni 2006

15 3. Leerpunten – opportuniteiten - Resultaat van de evaluatie geeft objectieve basis voor POP’s - Krachtig instrument om groep in dezelfde richting te laten werken - Beleid afstemmen op lokale noden Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen 15 juni 2006

16 3. Leerpunten – bedreigingen - Systeem dreigt door BBB verloren te gaan - Verhoogt individualisering – is bedreiging voor teamwerking - Zuiver objectieve toekenning futo’s op basis van meetfactoren zonder rekening te houden met randfactoren Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen 15 juni 2006

17 4. Verbeterpunten - adviezen - Effect: - Output is met 150 à 200 % gestegen - Efficiëntie verhogen: - Nog efficiënter indien mix tussen kwantiteit en kwaliteit - Adviezen bij proces: - Zorg voor tussentijdse evaluaties en stuur bij - Zorg voor voldoende draagvlak bij personeel, lijn en directie - Voordeel indien interne P&O trekker is Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen 15 juni 2006

18 5. Uitdeining binnen VIZO/SVL PLOEGEN BINNEN EEN PROEFTUIN VAN SVL: - 1) Oogst 2005: evaluatieformulier leertrajectbegeleider - Formulier voor zelfstandigen die contractueel geworden zijn - Indiensttreding voorbereid door sterke functiebeschrijving en competentieprofiel - Vertaalslag naar evaluatieformulier (opname van scores op resultaten en kerncompetenties en realisatie van collectieve, decentrale en individuele prioriteiten) - 2) Oogst voorjaar 2006: evaluatieformulier zelfstandig leertrajectbegeleider - 3) Oogst najaar 2006: integratie waardegebonden competenties + enkele meetfactoren binnen elk evaluatieformulier van elke personeelslid SVL Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen 15 juni 2006

19 6. Vragen? Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen 15 juni 2006

20 7. Vragen aan de deelnemers: Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen 15 juni 2006 Is het verhaal van deze proeftuin herkenbaar? Waarmee worden jullie geconfronteerd? Hoe pakken jullie het aan? …

21 Bedankt voor jullie aandacht en… Veel succes!!! Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen 15 juni 2006

22 Nog vragen of bedenkingen? Contacteer ons! Jessy Van Dousselaere – 02/227 49 26 – jessy.vandousselaere@syntravlaanderen.be Marcel Van Lerberghe – 02/553 50 19 – marcel.vanlerberghe@azf.vlaanderen.be Anja D’hoe – 02/553 54 96 – anja.dhoe@azf.vlaanderen.be


Download ppt "“Proeftuinsessie 3: VIZO-SYNTRA Vlaanderen” Spreker: Jessy Van Dousselaere Moderator: Anja D’hoe Workshop “Proeftuinen PLOEG+”: Samen leren uit ervaringen."

Verwante presentaties


Ads door Google