De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dagoverzicht 1.Theorie 2.Zorgcontinuüm fase 0 en 1 3.HGD-traject 4.Handelen en evalueren 5.Diagnostisch materiaal 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dagoverzicht 1.Theorie 2.Zorgcontinuüm fase 0 en 1 3.HGD-traject 4.Handelen en evalueren 5.Diagnostisch materiaal 1."— Transcript van de presentatie:

1 Dagoverzicht 1.Theorie 2.Zorgcontinuüm fase 0 en 1 3.HGD-traject 4.Handelen en evalueren 5.Diagnostisch materiaal 1

2 Handelen en evalueren DVD-fragment + reflectie – Stimuleren van het probleemoplossend vermogen. Hoe? – Helpen van andere kinderen. Hoe zou jij dit aangepakt hebben? – Voor- en nadelen aan het gesprek met CLB-er ? – Onderwijsbehoeften? 2

3 Handelen en evalueren Vanuit de betrokkenen School – Basisonderwijs – Secundair onderwijs Leerling zelf Ouders Medeleerlingen CLB Externe partners 3

4 4 Handelen en evalueren Peuters/kleuters met ontwikkelingsvoorsprong – Differentiëren – Vanuit interesse werken – Aanpassingsgedrag bijsturen – Vervroegde doorstroming Grote ontwikkelingsvoorsprong Emotioneel en sociaal In overleg !

5 Handelen en evalueren Hoogbegaafde lln in het lager onderwijs – Verrijken: verdiepen en verbreden (zie bijlage voorwaarden) – Compacten Tijdens de instructiefase Tijdens de verwerkingsfase Tijdens de nabespreking 5

6 Handelen en evalueren Hoogbegaafde lln in het lager onderwijs – Versnellen 6 Aantal lln% JongensBelg Vreemde nationaliteit Totaal 1930 80 2010 1.09 0.71 1.07 MeisjesBelg Vreemde nationaliteit Totaal 2071 89 2160 1.18 0.78 1.15 Totaal41701.11

7 Handelen en evalueren Hoogbegaafde lln in het lager onderwijs – Versnellen Ten minste een leervoorsprong van één leerstofjaar Op meerdere leergebieden Emotioneel en sociaal aansluiting vinden bij groepsgenoten In overleg ! 7

8 Handelen en evalueren Hoogbegaafde lln in het lager onderwijs Zelfstandig werk Peer tutoring Projectwerking Extra –curriculaire materialen bv. Schaken Kangoeroeklas – Gezonde competitie – Sociaal –emotionele ontwikkeling – Realistisch zelfbeeld – Evenwichtige werkhouding – Stimuleren van studievaardigheden 8

9 Handelen en evalueren Hoogbegaafde lln in het secundair onderwijs – Zie compacten, verrijken, versnellen LO – Flexibele leertrajecten Leerplandoelen blijven dezelfde – Versnellen Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap 9

10 Handelen en evalueren Hoogbegaafde lln in het secundair onderwijs Zelfstandig werk Peer tutoring Projectwerking Extra –curriculaire materialen bv. Schaken Projectklas – Gezonde competitie – Sociaal –emotionele ontwikkeling – Realistisch zelfbeeld – Evenwichtige werkhouding – Stimuleren van studievaardigheden 10

11 Handelen en evalueren Hoogbegaafde lln binnen de schoolcontext – Leerkracht Tolerant bv. Betweterige antwoorden Duidelijk stellen van grenzen zonder te ontmoedigen Afspraken maken met hoogbegaafde leerling Klankbord Stimuleer het creatief denken in je klas – Outside the box, uitgeverij Abimo voorbeeld 8 – 9 jaar voorbeeld ‘ De gevaarlijke vallei’ 11

12 Handelen en evalueren Aandachtspunten! – perfectionisme en faalangst Onvoldoende ervaring met falen Te hoge eisen aan zichzelf Taken niet maken uit angst Taken bewust op een laag niveau uitvoeren  Op welk gebied nog wel interesse?  Maak samen met de lln een plan ! 12

13 Handelen en evalueren Aandachtspunten! – Peer tutoring risicofactoren: Uitzonderingspositie Ongewenste sociale consequenties Sociale isolatie/uitsluiting/pestgedrag 13

14 Handelen en evalueren Onderpresteerders – Aangepaste feedback – Vertrouwensfiguur – Aangepast programma – ontwikkelingsgelijken 14

15 Handelen en evalueren Tips voor ouders – Stimuleer zelfstandigheid – Geef feedback over gedrag ook al zijn de resultaten uitstekend – Zorg voor een eigen plekje om te experimenteren – Leer gevoelens te benoemen – Stimuleer een breed netwerk van relaties, maar ook diepgaande vriendschappen – Leer kritiek en ongenoegen positief te benoemen: wat kan er veranderen? 15

16 Handelen en evalueren Tips voor ouders – Treed consequent op tegen het overtreden van regels – Wees alert voor signalen van isolement,… – Praat met je kind – Loop niet te koop met de prestaties van je kind – Behandel je kind niet als een volwassene – Vergelijk je kind niet met anderen – Geef waardering voor inspanningen – …… 16

17 Handelen en evalueren Websites – www.bekina.org www.bekina.org – www.cbo-antwerpen.ba www.cbo-antwerpen.ba – www.devirtueleklas.eu/hoogbegaafdheid.html www.devirtueleklas.eu/hoogbegaafdheid.html – www.eduratio.be www.eduratio.be – www.hoogbegaafd.nl www.hoogbegaafd.nl – www.hoogbegaafdvlaanderen.be www.hoogbegaafdvlaanderen.be – www.hulpbijhoogbegaafdheid.be www.hulpbijhoogbegaafdheid.be – www.katho.be www.katho.be – www.leerlingdiff.web-log.nl www.leerlingdiff.web-log.nl 17

18 Handelen en evalueren Websites – www.letop.bewww.letop.be – www.mensa.be www.mensa.be – www.ond.vlaanderen.be www.ond.vlaanderen.be – www.respona.be/impact.html www.respona.be/impact.html – www.migent.be www.migent.be 18

19 Dagoverzicht 1.Zorgcontinuüm fase 0-1 2.Theorie 3.HGD-traject 4.Handelen en evalueren 5.Diagnostisch materiaal 19

20 Diagnostisch materiaal Algemeen: Materialenfiches 20 Gentse Acculturatie- schaal (GACS) Doel Beschrijving Doelgroep Afname Normen Andere psychometrische kenmerken Beoordeling/ervaring Andere informatie KAIT- Kaufman Intelligentietest voor Adolescenten en Volwassenen Doel Beschrijving Doelgroep Afname Normen Andere psychometrische kenmerken Beoordeling/ervaring Andere informatie Competentie - belevingsschaal voor adolescenten (CBSA) Doel Beschrijving Doelgroep Afname Normen Andere psychometrische kenmerken Beoordeling/ervaring Andere informatie

21 Diagnostisch materiaal Snijders-Oomen Niet- Verbale Intelligentie- test-R (2;6j-7;11j) Doel Beschrijving Doelgroep Afname Normen Andere psychometrische kenmerken Beoordeling/ervaring Andere informatie 21 Algemeen: Materialenfiches Leidraad voor Taxatie van Ontwikkelingsproblemen bij kleuters Doel Beschrijving Doelgroep Afname Normen Andere psychometrische kenmerken Beoordeling/ervaring Andere informatie Kleuters veilig oversteken Doel Beschrijving Doelgroep Afname Normen Andere psychometrische kenmerken Beoordeling/ervaring Andere informatie

22 22 Diagnostisch materiaal Aanbevolen materiaal: 1° en 2° keuze Vb. Instrumenten voor intellectueel functioneren 1ste keuze -KAIT -WAIS-III -WISC-III -WPPSI-R -WPPSI-III Instrumenten voor intellectueel functioneren 2e keuze -SON-R -WNV-NL: Wechsler Nonverbal

23 Contact lieve.willems@vclb-koepel.be shari.depotter@vclbvnk.be 23

24 Terugblik op deze infodag


Download ppt "Dagoverzicht 1.Theorie 2.Zorgcontinuüm fase 0 en 1 3.HGD-traject 4.Handelen en evalueren 5.Diagnostisch materiaal 1."

Verwante presentaties


Ads door Google