De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociaal centrum De Wilg Van nazorgcentrum naar gespecialiseerd sociaal centrum Versie januari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociaal centrum De Wilg Van nazorgcentrum naar gespecialiseerd sociaal centrum Versie januari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 sociaal centrum De Wilg Van nazorgcentrum naar gespecialiseerd sociaal centrum Versie januari 2012

2 Algemeen Gespecialiseerd sociaal centrum - Doelgroep: klanten met psychiatrische problemen - Uniek aanbod: detectie opname nazorg - Bijna 30 jaar ervaring in deze materie - Multidisciplinair team - Sterk uitgebouwde ondersteuning hulpverleners - Uitbouw netwerken en samenwerkingsverbanden

3 Organogram Bestuurscoördinator MI cluster 2060 Jonathan Mortelmans Hoofd-maatschappelijk-werker Carl Pétré Psychiatrisch Verpleegkundig team (PVe-team) Esther Verbist Petra BraemPetra Braem (1*) Kelly De Loose Robby Geldof Dienst opnamezorg Veronique Zwakhoven Cathy Van RegenmortelCathy Van Regenmortel (1*) Anke BreugelmansAnke Breugelmans (1*) Nathalie Pauwels Dienst jeugdzorg Nathalie Pauwels Dienst nazorg Dominique Cuypers Jan Vernimmen Patricia De PauwPatricia De Pauw (2*) Administratieve cel Boerhaavestraat Annemie De Swert Arbeidsbegeleiding Cathy Van RegenmortelCathy Van Regenmortel (1*) 1* = niet aanwezig op woensdag 2* = niet aanwezig op vrijdag

4 Financiële en administratieve hulpverlening Dienst Opnamezorg

5 Alle nieuwe aanvragen en gekende dossiers van patiënten en klanten - Psychiatrisch ziekenhuis/instelling en PAAZ-afdelingen - Psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) - Therapeutische gemeenschappen - Verblijven in beschut wonen buiten Antwerpen (art 2) - Therapie volgen in een dagziekenhuis psychiatrie - Opgenomen in ADIC Onze klanten

6 Het sociaal onderzoek

7 OCMW Wet van 8 juli 1976 Eigen OCMW regelgeving - vademecum Stappenplan van de hulpverlening Bevoegdheid Recht (E)LL Andere bijstand Medische bijstand Éénmalige vragen informatie aanvraag beslissing max 30 dagen

8 Het sociaal onderzoek Bevoegdheid Algemene regel = “gewoonlijk verblijf” 3 uitzonderingen - asielzoekers - studenten - opname instellingen art.2§1 Wet 2/4/1965 = laatste inschrijving LET OP: REFERENTIEADRES TELT NIET Binnen 5 werkdagen Conflicten via POD MI

9 Het sociaal onderzoek leefloon of equivalent leefloon 6 voorwaarden: -Nationaliteit -Leeftijd -Verblijfplaats -Ontoereikende bestaansmiddelen -Werkbereidheid -Uitputten rechten Verrekening inkomsten -Regel alle inkomsten -Uitzondering RMI wetgeving en eigen regelgeving

10 Het sociaal onderzoek andere bijstand en medische zorgen A norm = activeerbaar B norm = niet activeerbaar = referentienorm Referentienorm als inkomensgrens Referentiepunt voor elke aanvraag bijstand Medische bijstand: -Huisdokter + GMD = verplicht !!!! -Aantoonbare financiële noodzaak -Aantoonbare medische noodzaak GEEN AUTOMATISCHE TOEKENNING MEER

11 Het PVe-Team Het Psychiatrisch Verpleegkundig Team van De Wilg

12 Werkpijlers PVe-TeamONDERSTEUNENBEGELEIDENINFORMEREN VORMENOVERLEGEXPERTISE individueelcollectief

13 Werkpijlers PVe-Team Individueel Ondersteuning bieden aan hulpverleners - Individuele (interventie)vragen - Advies en info via telefoon of mail - Aanvragen via een online formulier (internet OCMW) - Begeleiden van klanten mbt psychische stoornis - Gesprekken op centrum alleen of met dossierbegeleider - Huisbezoeken, klanten begeleiden - Geen dossierovername tenzij naar opnamezorg of nazorg De Wilg ONDERSTEUNENBEGELEIDENINFORMEREN

14 Werkpijlers PVe-Team collectiefVORMENOVERLEGEXPERTISE Ondersteuning bieden aan de hulpverleners - Vormingsinitiatieven omtrent omgaan met psychische stoornissen bij klanten - Methodiek casusbespreking/ intervisie supervisie - Opleiding nieuwe maatschappelijk werkers - Deelname zorgoverleg/ klantoverleg

15 Integrale begeleiding na een opname de dienst Nazorg onze klanten - Verwijzers: residentiële en/of ambulant - Woonst hebben in Antwerpen - Vrijwillig in begeleiding komen - Ambulant bij een (gespecialiseerde) arts in behandeling zijn - Opstart nazorg steeds voorafgegaan door intake - Recht hebben op steun OCMW = geen voorwaarde - Kennis Nederlands = geen voorwaarde - Geen uitsluiting op basis van pathologie

16 de dienst Nazorg onze hulpverlening Door een gepaste begeleiding trachten psychisch en sociaal herval te vermijden en zo maatschappelijke en persoonlijke schade te beperken. - Ambulante psychosociale begeleiding - Budgetteren en bemiddelen met bewindvoerders - Actief overleg met andere hulpverleners - Begeleiding organiseren huishouden - Hulpverlening op maat = garanderen van nodige tijd - Flexibele hulpverlening = geen vaste afspraken - Medicatie toediening ism thuisverpleging (woensdag NM) - Langdurige chronische psychiatrie

17 - Opstart procedure tijdelijke voogdij OCMW Antwerpen bij vondelingen - Begeleiding OCMW wezen in verlengde minderjarigheid - Begeleiding NB minderjarige asielzoekers => OCMW voogd - Administratieve en financiële begeleiding - Actief overleg met andere hulpverleners - Hulpverlening op maat = garanderen van nodige tijd - Flexibele hulpverlening De dienst Jeugdzorg

18 Activering als hefboom uit de psychiatrie Arbeidsbegeleiding - Opstart arbeidsbegeleiding tijdens opname voor bij ontslag resocialisatie - Opstart arbeidsbegeleiding binnen hulpverleningstraject dienst Nazorg - Opstart arbeidsbegeleiding binnen hulpverleningstraject dienst Jeugdzorg - Aanbod gespecialiseerde trajectbegeleiding op maat van de klant - Aanbod professionele activering, arbeidszorg en vrijwilligerswerk

19 2012 en verder…. Sociaal centrum De wilg is een zeer specifiek en ondersteunend sociaal centrum. We zijn dan ook permanent op zoek naar partners en nieuwe uitdagingen. Wat staat er op het programma vanaf 2012: - Ondersteuning van het agressiebeleid binnen OCMW - Ondersteuning thuisdiensten zorgbedrijf Antwerpen - Deelname opstart project niet begeleide minderjarige asielzoekers - Samenwerking binnen project 107 Antwerpen - Nieuwe locatie SC De Wilg - Meewerken aan de ontwikkelen van een beleidsplan GGZ voor Antwerpen (nieuwe legislatuur) …….

20 Sociaal centrum De Wilg Boerhaavestraat 20 – 2060 Antwerpen tel. 03 270 08 40 – fax 03 270 08 59 Gsm-nummer hoofd-maatschappelijk-werker: 0497 292 246 E-mails: Sociaal centrum De Wilg algemeen Dienst opnamezorg en arbeidsbegeleiding Dienst nazorg en jeugdzorg Psychiatrisch verpleegkundig team De Wilg op www.ocmw.antwerpen.be Een klacht of bemerkingen: Annemie De SwertAnnemie De Swert Contactgegevens Algemeen


Download ppt "Sociaal centrum De Wilg Van nazorgcentrum naar gespecialiseerd sociaal centrum Versie januari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google