De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

sociaal centrum De Wilg

Verwante presentaties


Presentatie over: "sociaal centrum De Wilg"— Transcript van de presentatie:

1 sociaal centrum De Wilg
Van nazorgcentrum naar gespecialiseerd sociaal centrum Versie februari 2011

2 Algemeen Gespecialiseerd sociaal centrum
Doelgroep: klanten met psychiatrische problemen Uniek aanbod: detectie <-> opname <-> nazorg Bijna 30 jaar ervaring met de problematiek Multidisciplinair team Sterk uitgebouwde ondersteuning hulpverleners Uitbouw netwerken en samenwerkingsverbanden

3 Organogram Jonathan Mortelmans Administratieve cel Boerhaavestraat
Bestuurscoördinator MI cluster 2060 Jonathan Mortelmans Administratieve cel Boerhaavestraat Annemie De Swert Hoofd-maatschappelijk-werker Carl Pétré Psychiatrisch Verpleegkundig team (PVe-team) Esther Verbist Petra Braem (1*) Kelly De Loose Robby Geldof Dienst opnamezorg Veronique Zwakhoven Cathy Van Regenmortel (1*) Anke Breugelmans (1*) Nathalie Pauwels Dienst jeugdzorg Nathalie Pauwels Dienst nazorg Dominique Cuypers Jan Vernimmen Patricia De Pauw (2*) Arbeidsbegeleiding Cathy Van Regenmortel (1*) 1* = niet aanwezig op woensdag 2* = niet aanwezig op vrijdag

4 Algemeen Personeelsbezetting
PVe-team: het Psychiatrisch Verpleegkundig team 3,80 VTE psychiatrisch verpleegkundigen Dienst opnamezorg 3 VTE maatschappelijk werkers Dienst nazorg / jeugdzorg Arbeidsbegeleiding: 0,40 VTE maatschappelijk werker Totaal: 10,20 VTE

5 Het Psychiatrisch Verpleegkundig Team van De Wilg
Het PVe-Team Het Psychiatrisch Verpleegkundig Team van De Wilg

6 Werkpijlers PVe-Team O S I S A N E N T D D E F S V E U O S I I R N E E
individueel collectief overleg O S N T D E E U R N E N I S N E F S O S I E S A D V I E S

7 Werkpijlers PVe-Team Ondersteuning bieden aan de maatschappelijk werkers via: Individuele (interventie)vragen Advies en info via telefoon of mail Aanvragen via een online-formulier (intranet MI) Nuttige links via intranet MI Op vraag van de hulpverlener aanwezig zijn tijdens gesprek op sociaal centrum, of meegaan op huisbezoek, mogelijkheid tot gesprek in SC De Wilg Geen dossierovername tenzij naar opnamezorg of nazorg De Wilg

8 Werkpijlers PVe-Team Ondersteuning bieden aan de maatschappelijk werkers via: Collectieve initiatieven Op vraag van hulpverleners Op initiatief van het PVe-team Specifieke ziektebeelden erkennen en er mee omgaan Methodiek casusbespreking/ intervisie - supervisie Opleiding nieuwe maatschappelijk werkers

9 Werkpijlers PVe-Team Ondersteuning bieden aan de maatschappelijk werkers via: Overleg in adviesorganen Ondersteuningsteam sociale dienst centrum Klanten zorgoverleg Lokaal sociaal beleid

10 Financiële en administratieve hulpverlening
Dienst Opnamezorg Financiële en administratieve hulpverlening

11 Onze klanten Alle nieuwe aanvragen en gekende (al dan niet actieve dossiers in een sociaal centrum) klanten die: Opgenomen zijn in een psychiatrisch ziekenhuis/instelling en PAAZ-afdelingen waar OCMW Antwerpen voor bevoegd is. Opgenomen zijn in een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT). Verblijven in een therapeutische gemeenschap. Verblijven in beschut wonen buiten Antwerpen (art 2). Therapie volgen in een dagziekenhuis. Verblijven in ADIC.

12 Bevoegdheden We dienen met 2 soorten bevoegdheden rekening te houden:
opname in instellingen die vallen onder artikel 2: continuïteitsregel opname in instellingen die niet vallen onder artikel 2: gewoonlijk verblijf artikel 2, § 1 van de Wet van 2 april 1965 over het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW’s

13 Uitzonderingen AACB en Asielzoekers
Voorbeelden Belg ingeschreven en wonend in Antwerpen wordt opgenomen in X3 PZ Stuivenberg en wordt aansluitend opgenomen in Boechout bij de Broeders Alexianen. Van daar gaat hij naar een psychiatrische instelling In Mons. -> OCMW Antwerpen blijft voor heel deze periode bevoegd vermits het instellingen betreft die onder artikel 2 vallen. Uitzonderingen AACB en Asielzoekers

14 Voorbeelden Een jonge man uit Duffel wordt opgenomen in Sint-Norbertus
waar hij van daaruit naar het PZ Stuivenberg gaat. -> OCMW Duffel is bevoegd. Vanuit het PZ Stuivenberg wordt er een opname in ADIC geregeld. De man wil zich verder in Antwerpen vestigen en heeft al een studio gehuurd -> vanaf ADIC is OCMW Antwerpen bevoegd = geen artikel 2 dus gewoonlijk verblijf

15 Integrale begeleiding na een opname
de dienst Nazorg Integrale begeleiding na een opname

16 Onze klanten Toeleiding door verwijzing: residentiële en/of ambulant
Voor groot-Antwerpen: stad en districten Steeds voorafgegaan door intakegesprek nazorg Ingeschreven in Antwerpen en effectief een woonst hebben Ambulant bij een (gespecialiseerde) arts in behandeling zijn Recht hebben op steun OCMW = geen voorwaarde Kennis Nederlands = geen voorwaarde Geen uitsluiting op basis van pathologie

17 De hulpverlening Ambulante psycho-sociale begeleiding Budgetteren en bemiddelen met bewindvoerders Actief overleg met andere hulpverleners Begeleiding organiseren huishouden Hulpverlening op maat = garanderen van nodige tijd Flexibele hulpverlening = geen vaste afspraken Medicatie toediening samen met thuisverpleging (woensdagnamiddag) Langdurige chronische psychiatrie Door een gepaste begeleiding proberen we psychisch en sociaal herval te vermijden en zo maatschappelijke en persoonlijke schade te beperken.

18 De dienst Jeugdzorg Opstart procedure tijdelijke voogdij OCMW Antwerpen bij vondelingen Begeleiding OCMW wezen in verlengde minderjarigheid Administratieve en financiële begeleiding Actief overleg met andere hulpverleners Hulpverlening op maat = garanderen van nodige tijd Flexibele hulpverlening = geen vaste afspraken

19 Activering als hefboom uit de psychiatrie
Arbeidsbegeleiding Activering als hefboom uit de psychiatrie

20 Onze klanten Opstart arbeidsbegeleiding tijdens opname voor bij ontslag resocialisatie Opstart arbeidsbegeleiding binnen hulpverleningstraject dienst Nazorg Opstart arbeidsbegeleiding binnen hulpverleningstraject dienst Jeugdzorg Aanbod gespecialiseerde trajectbegeleiding op maat van de klant Aanbod professionele activering, arbeidszorg en vrijwilligerswerk

21 Contactgegevens algemeen
Sociaal centrum De Wilg Boerhaavestraat 20 – 2060 Antwerpen tel – fax gsm hoofd-maatschappelijk-werker: s: (algemeen) (dienst opnamezorg) (dienst nazorg) (PVe-Team) Website: Een klacht of bemerkingen? Annemie De Swert


Download ppt "sociaal centrum De Wilg"

Verwante presentaties


Ads door Google