De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mobiliteit en competentie- ontwikkeling in het werken met doelgroepen Gerard Gielen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mobiliteit en competentie- ontwikkeling in het werken met doelgroepen Gerard Gielen."— Transcript van de presentatie:

1 Mobiliteit en competentie- ontwikkeling in het werken met doelgroepen Gerard Gielen

2  Lector Katholieke Hogeschool Limburg dept SAW bachelor orthopedagogie 65% Hasselt  ICT& Onderzoeksmethodologie  Management  Interculturele hulpverlening  Lector CVO HIK SLO Geel (lerarenopleiding) 35%  Lector Dca, Dcp, PPC, Beg

3 3 Training Against Racism for Integration and Culture: Management and Strategies in Teaching Reggio di Calabria, ITALY, 06– 11.02.2011

4

5 Keuze uit de gids

6 Study Visit No. 194 Specifics in education of Roma and other socially disadvantaged children May 17 – 21, 2011 Bratislava, Slovakia Organising institution: Research Institute for Child Psychology and Pathopsychology (abb.: VUDPaP)

7

8

9 Competentie  Competenties zijn een geïntegreerd geheel van kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes, het zijn ontwikkelbare vermogens van mensen om in voorkomende situaties op adequate, doelbewuste en gemotiveerde wijze proces- en resultaatgericht te handelen, dat wil zeggen passende procedures te kiezen en toe te passen om de juiste resultaten te bereiken.

10 Vlaanderen

11

12 Selectie van competenties

13 Nederland :Bekwaam en speciaal

14 Internationale competenties  Openheid naar andere culturen, breeddenkendheid en ondernemingszin om te functioneren in de huidige internationale en interculturele maatschappij.  Het internationaal toetsen en afstemmen van de opleidingsdoelstellingen (lerarenopleiding): curriculumontwikkeling  Vergelijken van orthopedagogische/vakdidactische aanpak op Europees/internationaal niveau

15

16

17

18

19  Leren van positieve en negatieve ervaringen uit het buitenland inzake orthopedagogiek/orthodidactiek  Het ontwikkelen van onderzoekssamenwerking en onderzoeksnetwerken.  Kennis- en technologietransfer genereren omtrent werken met bijzondere doelgroepen

20

21

22

23  Ontwikkelingssamenwerking als realisatie van een maatschappelijk engagement.  Samenwerking stimuleren, vertrouwen in andere culturen creëren, verantwoordelijkheidsgevoel naar elkaar toe,

24

25

26

27  Reflecteren over eigen onderwijsgedrag  Respect ontwikkelen voor landgebonden problemen: Europees bewustzijn

28

29  Breder intercultureel bewustzijn/respect voor andere culturen, andere visies, andere opvattingen  Groter bewustzijn van het anders maar daarom niet minder zijn van andere culturen, gebruiken, gewoonten, opvattingen, eetgewoonten, omgangsvormen, enz.

30

31 Samenwerken inzake rapporteren

32

33 Disseminatie naar collega’s/hogeschool

34 http://www.handboek-internationalisering.be

35

36

37


Download ppt "Mobiliteit en competentie- ontwikkeling in het werken met doelgroepen Gerard Gielen."

Verwante presentaties


Ads door Google