De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mogelijkheden en beperkingen van een transversaal opleidingsonderdeel INTERCULTURELE COMPETENTIE IN DE OPLEIDING Forum interculturele competenties in het.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mogelijkheden en beperkingen van een transversaal opleidingsonderdeel INTERCULTURELE COMPETENTIE IN DE OPLEIDING Forum interculturele competenties in het."— Transcript van de presentatie:

1 Mogelijkheden en beperkingen van een transversaal opleidingsonderdeel INTERCULTURELE COMPETENTIE IN DE OPLEIDING Forum interculturele competenties in het curriculum, 15 januari 2013 1

2 Context internationalisering opleiding Interculturele competentie (IC) Kenmerken Begrip Link met internationale competenties Case ‘Intercultural Communication’ Kenmerken Mogelijkheden van de IC-module Uitdagingen van de IC-module Aanvullende interculturele competentietools Entercultureel (professionalisering docenten) ICWijzer (zelfevaluatie instrument) Catalyst (zelfevaluatie en feedbackmechanisme voor IC in internationale mobliteit) Discussie en conclusie OVERZICHT 2 Forum interculturele competenties in het curriculum, 15 januari 2013

3 CONTEXT INTERNATIONALISERING OPLEIDINGEN 3

4 Internationalisering opleidingen − Beleidsmatig Ideëel (coöperatief) of marktgericht (competitief) Academisch of beroepsgericht model − Kwaliteit van de opleiding Competentieprofielen Evaluaties van visie, leeruitkomsten, curriculum, professionalisering, studentensamenstelling en -begeleiding − Maatschappelijke relevantie Globalisering Multiculturaliteit/diversiteit CONTEXT 4 Forum interculturele competenties in het curriculum, 15 januari 2013

5 INTERCULTURELE COMPETENTIE 5

6 Kenmerken interculturele competentie − Generieke benadering: een tranversale competentie die in alle beroepscompetenties kan worden ingezet in combinatie met vakspecifieke competenties − Ruimte voor differentiatie en flexibiliteit − Een concept dat in realisatie nooit af is − Relevantie op niveau van individu, organisatie, en maatschappij − Vraag naar meetbaarheid interculturele kennis, vaardigheden en attitudes… INTERCULTURELE COMPETENTIE 6 Forum interculturele competenties in het curriculum, 15 januari 2013

7 Begrip − ‘Interculturele competentie is het gepast en effectief beheren van interactie tussen mensen die, in zekere mate, verschillende of uiteenlopende affectieve, cognitieve of gedragsmatige oriëntaties op de wereld vertegenwoordigen’ (Spitzberg) − 9 onderscheiden componenten: culturele zelfkennis, flexibiliteit, veerkracht, ontvankelijkheid, culturele kennisverwerving, relationele en communicatieve vaardigheid, conflicthantering, multiperspectiviteit. (Cf. CIMIC, Handboek Interculturele Competentie, uitgegeven bij Politeia) INTERCULTURELE COMPETENTIE 7 Forum interculturele competenties in het curriculum, 15 januari 2013

8 Link met interculturele competenties − IC is één aspect van internationale competentie − Aanvullende competenties Taalvaardigheid Global engagement (Wereldburgerschap) Persoonlijke groei (cf. artikel ‘internationale competenties in handboek Internationalisering Flamenco) INTERCULTURELE COMPETENTIE 8 Forum interculturele competenties in het curriculum, 15 januari 2013

9 INTERCULTURAL COMMUNICATION 9

10 Kenmerken − Doelstellingen (bewustzijn/actie/evaluatie) − Engelstalig en internationaal publiek − Drie credits − Transversaal aanbod over de hogeschool heen − Heterogeen publiek » Opleidingen » Nationaliteit/culturen » Verwachtingen − Methodiek (o.a. interactief, cases, seminaries, groepsopdrachten, uitstappen) − Organisatorisch en financieel CASE OLOD “INTERCULTURAL COMMUNICATION” (1) 10 Forum interculturele competenties in het curriculum, 15 januari 2013

11 Meerwaarde voor internationalisering − Inzet op internationalisering via de internationale studenten (voorbeelden) − Generiek aanbod voor opleidingen die hun curriculum op een geïntegreerde manier trachten te internationaliseren (voorbeelden) − Studenten leren intercultureel communiceren in praktijk van een internationale klasgroep (voorbeelden) − Intensivering van interculturele competentie van studenten (@home and abroad) − Brede en opleidingsoverschrijdende kijk op internationalisering (transversaal) − Kwalitatief ondersteund met een eigen internationale uitwisseling − Aandacht voor maatschappelijke meerwaarde (link tussen internationalisering en betekenis na afstuderen) − Institutioneel gedragen (dienst internationalisering) − … CASE OLOD “INTERCULTURAL COMMUNICATION” (2) 11 Forum interculturele competenties in het curriculum, 15 januari 2013

12 Uitdagingen − Samenwerking Vlaamse en internationale studenten − Uiteenlopende verwachtingen − Nadelen van een generiek aanbod − Uiteenlopende motivaties studenten − Nadelen van transversaliteit (vb. gedragenheid van de opleiding) − Variabiliteit van de plaats van de OLOD in het curriculum van de opleiding − Complexiteit van planning en organisatie − Meetbaarheid en opvolging binnen trajectbegeleiding van de opleiding − Visibiliteit − … CASE OLOD “INTERCULTURAL COMMUNICATION” (3) 12 Forum interculturele competenties in het curriculum, 15 januari 2013

13 13

14 Internationale instrumenten gericht op (meten van) resultaten zijn beschikbaar op de markt, doorgaans Engelstalig en ontwikkeld in VS (bv. Intercultural Development Inventory (IDI); Cross-Cultural Adaptability Inventory (CCAI); Intercultural Conflict Styles Inventory; Strategies Inventory for Culture Learning; Beliefs Events, Values Inventory(BEVI); … Twee Nederlandstalige instrumenten zijn ontwikkeld vanuit CIMIC (Thomas More) − Entercultureel (professionalisering docenten, zie posterpresentatie) − ICWijzer (zelfevaluatie instrument) − Catalyst (effectmeting en kwalitatief begeleidingstraject) AANVULLENDE INSTRUMENTEN 14

15 Doelstelling Catalyst Expertise omtrent impact van internationale mobiliteit op vlak van de ontwikkeling van interculturele competentie Aanpak Effectmeting van de internationale studentenmobiliteit op de interculturele competentie van deelnemers. Dit gebeurt aan de hand van de afname van de Interculturele Competentiewijzer, voor vertrek en na terugkomst. Het opzetten van een internationaal expertisenetwerk m.b.t. het thema interculturele competentie in internationaliseringstrajecten. Via de Delphi methode worden experten bevraagd met oog op de ontwikkeling van een onderbouwd feedback systeem dat de verankering van interculturele competentie bij ondersteunt. CATALYST & ICWIJZER 15 Forum interculturele competenties in het curriculum, 15 januari 2013

16 ICWijzer componenten Aantal bevraagde elementen Resultaten niveaus Items Cultureel zelfbegrip4512 Culturele flexibiliteit4512 Culturele ontvankelijkheid4512 Culturele receptiviteit4512 Culturele kennisverwerving4512 Culturele relationele competentie4512 Communicatieve vaardigheden4512 Culturele conflict management vaardigheden 4512 Cultureel multiperspectivisme4512 DE INTERCULTURELE COMPETENTIEWIJZER 16

17 Kwantitatief − Participatie studenten aan lopend onderzoek − Inzage in kwalitatieve diepteresultaten (op niveau student, opleiding, instelling, land, partnerinstelling…) − Deelname forum met internationale experten september 2013 Kwalitatief − Toepassingsmogelijkheden van ICW en wetenschappelijk onderbouwd feedback protocol − Professionaliseringstrajecten voor personeel (train-the- trainer) en studenten − Aanbod navorming MOGELIJKHEDEN VOOR UW INSTELLING 17 Internationale Mobiliteit & Interculturele Competentie

18 DISCUSSIE & CONCLUSIE 18


Download ppt "Mogelijkheden en beperkingen van een transversaal opleidingsonderdeel INTERCULTURELE COMPETENTIE IN DE OPLEIDING Forum interculturele competenties in het."

Verwante presentaties


Ads door Google