De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen: Jeremia 1 De preek gaat over Jeremia 1: 5.... Het eerste lied: Liedboek 21: 1, 7 Voorganger: ds. E.J. Sytsma Alle liederen en gezangen, met uitzondering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen: Jeremia 1 De preek gaat over Jeremia 1: 5.... Het eerste lied: Liedboek 21: 1, 7 Voorganger: ds. E.J. Sytsma Alle liederen en gezangen, met uitzondering."— Transcript van de presentatie:

1 We lezen: Jeremia 1 De preek gaat over Jeremia 1: 5.... Het eerste lied: Liedboek 21: 1, 7 Voorganger: ds. E.J. Sytsma Alle liederen en gezangen, met uitzondering van de psalmen, worden in deze dienst geprojecteerd Voorlezer: Mark Treurniet

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen:Liedboek 21: 1, 7 De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen

3 Liedboek 21: 1, 7 Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Isrels God! Zolang ik hier in het licht mag verkeren, roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. Die lijf en ziel geschapen heeft worde geloofd door al wat leeft. Halleluja!

4 Liedboek 21: 1, 7 Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen Hem die zo grote dingen doet. Alles wat adem heeft roepe nu amen, zinge nu blijde: God is goed! Love dan ieder die Hem vreest Vader en Zoon en Heil'ge Geest! Halleluja!

5 Votum en Zegegroet Zingen:Liedboek 21: 1, 7 Wet Zingen:Psalm 119: 7, 8, 9 Gebed Lezen:Jeremia 1 Preek Jeremia 1: 5 Zingen:Psalm 97: 1, 3 Avondmaal vieren uitgelegd voor kinderen Zingen:Gezang 155: 4, 5 (GK 17) Gebed Viering

6 Votum en Zegegroet Zingen:Liedboek 21: 1, 7 Wet Zingen:Psalm 119: 7, 8, 9 Gebed Lezen:Jeremia 1 Preek Jeremia 1: 5 Zingen:Psalm 97: 1, 3 Avondmaal vieren uitgelegd voor kinderen Zingen:Gezang 155: 4, 5 (GK 17) Gebed Viering

7 Votum en Zegegroet Zingen:Liedboek 21: 1, 7 Wet Zingen:Psalm 119: 7, 8, 9 Gebed Lezen:Jeremia 1 Preek Jeremia 1: 5 Zingen:Psalm 97: 1, 3 Avondmaal vieren uitgelegd voor kinderen Zingen:Gezang 155: 4, 5 (GK 17) Gebed Viering

8 Votum en Zegegroet Zingen:Liedboek 21: 1, 7 Wet Zingen:Psalm 119: 7, 8, 9 Gebed Lezen:Jeremia 1 Preek Jeremia 1: 5 Zingen:Psalm 97: 1, 3 Avondmaal vieren uitgelegd voor kinderen Zingen:Gezang 155: 4, 5 (GK 17) Gebed Viering

9 Votum en Zegegroet Zingen:Liedboek 21: 1, 7 Wet Zingen:Psalm 119: 7, 8, 9 Gebed Lezen:Jeremia 1 Preek Jeremia 1: 5 Zingen:Psalm 97: 1, 3 Avondmaal vieren uitgelegd voor kinderen Zingen:Gezang 155: 4, 5 (GK 17) Gebed Viering

10 Tekst: Jeremia 1: 5

11 "Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt.“

12 Tekst: Jeremia 1: 5 "Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt.“ En Jeremia …… ?

13 Tekst: Jeremia 1: 5 Van Jeremia naar Jezus

14 Tekst: Jeremia 1: 5 Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen. In Hem schittert Gods luister, Hij is zijn evenbeeld.

15 Zingen:Psalm 97: 1, 3 Avondmaal vieren uitgelegd voor kinderen Zingen:Gezang 155: 4, 5 (GK 17) Gebed Viering:Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 5 Psalm 87 Gezang 164 Gezang 165 (NG 85) Liedboek 177: 6, 7 Dankzegging Gebed

16 Zingen:Psalm 97: 1, 3 Avondmaal vieren uitgelegd voor kinderen Zingen:Gezang 155: 4, 5 (GK 17) Gebed Viering:Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 5 Psalm 87 Gezang 164 Gezang 165 (NG 85) Liedboek 177: 6, 7 Dankzegging Gebed

17 hemel aarde vroegervandaagtoekomst

18 Gezang 155: 4, 5 (GK 17) Ja, amen, ja, op Golgotha stierf Hij voor onze zonden, en door zijn bloed wordt ons gemoed gereinigd van de zonden.

19 Gezang 155: 4, 5 (GK 17) Wil, U ter eer, steeds meer en meer 't geloof in ons versterken. Dan zullen wij, gereed en blij, uit liefde 't goede werken.

20 Zingen:Psalm 97: 1, 3 Avondmaal vieren uitgelegd voor kinderen Zingen:Gezang 155: 4, 5 (GK 17) Gebed Viering:Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 5 Psalm 87 Gezang 164 Gezang 165 (NG 85) Liedboek 177: 6, 7 Dankzegging Gebed

21 Zingen:Psalm 97: 1, 3 Avondmaal vieren uitgelegd voor kinderen Zingen:Gezang 155: 4, 5 (GK 17) Gebed Viering:Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 5 Psalm 87 Gezang 164 Gezang 165 (NG 85) Liedboek 177: 6, 7 Dankzegging Gebed

22 Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 5 Psalm 87: 1, 2, 3, 4, 5 Gezang 164 Gezang 165 (NG 85) Liedboek 177: 6, 7 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, in deze zee verzinken mijn gedachten: o liefde die, om zondaars te bevrijden, zo zwaar moest lijden.

23 Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 5 Psalm 87: 1, 2, 3, 4, 5 Gezang 164 Gezang 165 (NG 85) Liedboek 177: 6, 7 'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen, tot in de dood als mens gehoorzaam wezen, in onze plaats gemarteld en geslagen, de zonde dragen.

24 Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 5 Psalm 87: 1, 2, 3, 4, 5 Gezang 164 Gezang 165 (NG 85) Liedboek 177: 6, 7 O allerheiligst, onuitspreeklijk wonder: de Rechter zelf gaat aan het recht ten onder. O wreed geding; wie kan geheel doorgronden de vloek der zonden.

25 Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 5 Psalm 87: 1, 2, 3, 4, 5 Gezang 164 Gezang 165 (NG 85) Liedboek 177: 6, 7 God is rechtvaardig, ja, een God der wrake; en Hij is liefde, Hij wil zalig maken. zie hier de schalen die ten volle wegen èn vloek èn zegen.

26 Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 5 Psalm 87: 1, 2, 3, 4, 5 Gezang 164 Gezang 165 (NG 85) Liedboek 177: 6, 7 Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen? Ik lig in 't stof, maar God komt mij verhogen, nu ik van vijand Gods en tegenstander in vriend verander.

27 Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 5 Psalm 87: 1, 2, 3, 4, 5 Gezang 164 Gezang 165 (NG 85) Liedboek 177: 6, 7 Jeruzalem, de Godsstad hier beneden, heeft Hij gesticht op bergen, Hem gewijd. De HEER, die zich in Sions heil verblijdt, bemint haar meer dan een van Jakobs steden.

28 Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 5 Psalm 87: 1, 2, 3, 4, 5 Gezang 164 Gezang 165 (NG 85) Liedboek 177: 6, 7 Men zegt van u voortreffelijke dingen, o schone stad van Sions God en Heer. Egypt' en Babel meld Ik tot mijn eer als volken, die mij kennen en bezingen.

29 Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 5 Psalm 87: 1, 2, 3, 4, 5 Gezang 164 Gezang 165 (NG 85) Liedboek 177: 6, 7 De Filistijnen, Tyriers en Moren zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht een zeggen: elk van hen is daar geboren.

30 Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 5 Psalm 87: 1, 2, 3, 4, 5 Gezang 164 Gezang 165 (NG 85) Liedboek 177: 6, 7 De HEER zal haar bevestigen en schragen en op zijn rol waar Hij de volken schrijft, hen tellen als in Isrel ingelijfd. en doen de naam van Sions kindren dragen.

31 Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 5 Psalm 87: 1, 2, 3, 4, 5 Gezang 164 Gezang 165 (NG 85) Liedboek 177: 6, 7 Dan wordt de lof van 's HEREN naam bezongen, dan zullen daar de volken juichend staan, de reien dansend de cimbalen slaan: Zie, al mijn bronnen zijn in u ontsprongen.

32 Gezang 164 Gezang 165 (NG 85) Liedboek 177: 6, 7 Jezus vol liefde, U wilt ons leiden wij prijzen U als onze Heer Kom met Uw kracht o Heer en vul ons tot Uw eer kom tot Uw doel met ieder van ons Maak ons een volk heer, helig en rein dat U Heer volkomen steeds toegewijd zal zijn

33 Gezang 165 (NG 85) Liedboek 177: 6, 7 Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard’en hemel prijzen U, Glorie voor uw Naam. Lam van God, hoogste Heer, Heilig en rechtvaardig, Stralend Licht, Morgenster, Niemand is als U. Prijst de Vader, prijst de Zoon, prijst de Geest die in ons woont. prijst de koning der heerlijkheid, prijst Hem tot in eeuwigheid.

34 Liedboek 177: 6, 7 Daar Ge U voor mij hebt in de dood gegeven, hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven? Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden mijn hart niet wijden?

35 Liedboek 177: 6, 7 Laat mij, o Heer, uw wondre wijsheid prijzen, dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen, laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen als sterkte roemen.

36 Dankzegging Gebed Collecte Zingen:Liedboek 26: 3 Zegen

37 Dankzegging Gebed Collecte Zingen:Liedboek 26: 3 Zegen

38 COLLECTE Vandaag De collecte is voor de Kerk Na de collecte zingen we: Liedboek 26: 3

39 COLLECTE Volgende week De collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Margreeth Hidding Volgende week: Esther Jansen Na de collecte zingen we: Liedboek 26: 3

40 Liedboek 26: 3 Wat heil, een Kind is ons geboren, een Zoon gegeven door Gods kracht! De heerschappij zal Hem behoren, zijn last is licht, zijn juk is zacht. Zijn naam is Wonderbaar, zijn daden zijn wondren van genaad' alleen. Hij doet ons, hoe met schuld beladen, verzoend voor 't oog des Vaders treên.

41 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

42 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16.30 uur. Van harte welkom.

43


Download ppt "We lezen: Jeremia 1 De preek gaat over Jeremia 1: 5.... Het eerste lied: Liedboek 21: 1, 7 Voorganger: ds. E.J. Sytsma Alle liederen en gezangen, met uitzondering."

Verwante presentaties


Ads door Google