De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe kan actie-onderzoek bijdragen aan de ontwikkeling van PCK? Dr. Ilona Mathijsen Fontys Lerarenopleiding Tilburg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe kan actie-onderzoek bijdragen aan de ontwikkeling van PCK? Dr. Ilona Mathijsen Fontys Lerarenopleiding Tilburg"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe kan actie-onderzoek bijdragen aan de ontwikkeling van PCK? Dr. Ilona Mathijsen Fontys Lerarenopleiding Tilburg I.Mathijsen@fontys.nl

2 Actie-onderzoek over actie-onderzoek… Voettekst2

3 Inhoud presentatie Toelichting op onderzoek –Relatie PCK en actie-onderzoek –Analysekader Eerste resultaten en implicaties voor begeleiding Voettekst3

4 Actie-onderzoek en PCK Actie-onderzoekPCK “the knowledge […] about how to teach particular content in particular ways in order to lead to enhanced student understanding (Loughran et al., 2012, p.7)” “To help clarify the nature of a teacher’s PCK Shulman (1986b, 1987) proposed that it comprises two components: knowledge of what he calls ‘representations’ i.e., instructional strategies illustrations, analogies, explanations and demonstrations that teachers use to make certain subject matter comprehensible to their students; and knowledge of students’ ‘learning difficulties’ i.e., students’ misconceptions, naïve ideas gained through interpretation of prior learning, experiences or preconceived ideas about a topic, as well as knowledge of any other potential barriers to learning subject matter, such as how concepts interrelate and strategies to help solve problems.” (Hume & Berry, 2011)

5 Actie-onderzoek en PCK Actie-onderzoekPCK “the knowledge […] about how to teach particular content in particular ways in order to lead to enhanced student understanding (Loughran et al., 2012, p.7)” Analyseren van problemen van leerlingen met bepaalde leerstofinhoud(en) “To help clarify the nature of a teacher’s PCK Shulman (1986b, 1987) proposed that it comprises two components: knowledge of what he calls ‘representations’ i.e., instructional strategies illustrations, analogies, explanations and demonstrations that teachers use to make certain subject matter comprehensible to their students; and knowledge of students’ ‘learning difficulties’ i.e., students’ misconceptions, naïve ideas gained through interpretation of prior learning, experiences or preconceived ideas about a topic, as well as knowledge of any other potential barriers to learning subject matter, such as how concepts interrelate and strategies to help solve problems.” (Hume & Berry, 2011)

6 Actie-onderzoek en PCK Actie-onderzoekPCK “the knowledge […] about how to teach particular content in particular ways in order to lead to enhanced student understanding (Loughran et al., 2012, p.7)” Analyseren van problemen van leerlingen met bepaalde leerstofinhoud(en) “To help clarify the nature of a teacher’s PCK Shulman (1986b, 1987) proposed that it comprises two components: knowledge of what he calls ‘representations’ i.e., instructional strategies illustrations, analogies, explanations and demonstrations that teachers use to make certain subject matter comprehensible to their students; and knowledge of students’ ‘learning difficulties’ i.e., students’ misconceptions, naïve ideas gained through interpretation of prior learning, experiences or preconceived ideas about a topic, as well as knowledge of any other potential barriers to learning subject matter, such as how concepts interrelate and strategies to help solve problems. (Hume & Berry, 2011)” Ontwikkelen, toepassen en evalueren van onderwijsleerstrategieën bij bepaalde leerstofinhoud(en)

7 Proces van actie-onderzoek -> PCK Situatie 0 Gewenste situatie Situatie 1 Welke strategie? Gewenste situatie Welke strategie? PCK 1: Welke strategie te gebruiken nu ik weet welke problemen leerlingen kunnen hebben met X? PCK 2: Wat een volgende keer te doen nu ik weet in welke opzichten de strategie wel/niet effectief bleek? PCK 2: Waarom verwacht ik dat deze strategie effectief is in het realiseren van gewenste uitkomsten? Empirische gegevens en literatuur

8 Student Kiezen van een strategieEvalueren van strategie en formuleren van aanbevelingen Kennis over leerlingen (PCK 1) Kennis over effectiviteit van strategie (PCK 2) CriteriumNutLitDiepLitDiepNut 1+ - +/-..+ - +/- 20+ - +/- Wat is de kwaliteit van de door studenten ontwikkelde PCK zoals beschreven in hun onderzoeksverslag? Analyse van onderzoeksverslagen (n=20, 12 van 11/12 + 8 van 12/13… + 28 13/14…) Onderzoeksvraag en methode

9 Analysekader kwaliteit PCK Onderzoeksfas e Kiezen van een strategieEvalueren van strategie en formuleren van aanbevelingen PCK componentKennis over leerlingen (PCK 1) Kennis over effectiviteit strategie (PCK 2) CriteriaGebruik van (LIT) Worden empirische gegevens geconfronteerd met inzichten uit literatuur? “Dat mijn leerlingen…is (niet) bijzonder want ook in de literatuur blijkt dat…” Wordt literatuur gebruikt om de keuze voor de strategie te onderbouwen? Diepgang (DIEP) Worden inzichten over leerlingen geconstateerd of ook uitgelegd? (Bevestiging of verklaring) Word wel/niet onderbouwd waarom een strategie effectief is in het realiseren van een doel/effect? Relevantie van kennis (NUT) Is kennis over leerlingen nuttig voor het kiezen voor een strategie: “omdat mijn leerlingen… zal ik…” Is kennis over effectiviteit van strategie nuttig voor toekomst/anderen: “Omdat mijn leerlingen… en niet… is het aan te bevelen om… omdat…?” Vallacher & Wegner: action identification Fenstermacher & Richardson, Morine –Dershimer: practical arguments Grounded

10 Voorlopige resultaten Student Kiezen van een strategieEvalueren van strategie en formuleren van aanbevelingen Kennis over lln (PCK 1) Kennis over effectiviteit strategie (PCK 2) NutLitDiepLitDiepNut 1 Ellen+++/---- 2 George---+/- 3 Henry------ 4 Lionel+/- +-- 5 Mary+-+/-+++

11 Student 1 (Ellen -> geschiedenis) PCK 1: leerlingen hebben problemen met bronopgaven omdat ze de bronnen niet goed transleren PCK 2: leerlingen helpen met transleren door een stappenplan: jaartal? titel? maker? legenda? Waarom wilden Frankrijk en GB dat de Russische beer weer aan kracht won? Antwoord van een leerling: de geallieerden hadden een krachtige bondgenoot nodig om Hitler in WW-II te verslaan NUT: + strategie richten op translatie DIEP: +/- illustratieve besprekingen van de aanpak van bronopgaven door een aantal leerlingen maar niet altijd consistent met de definitie van translatie LIT: + Ellen citeert relevante bronnen en relateert informatie met bevindingen bij eigen leerlingen DIEP: - Waarom zou (oefening met) een stappenplan resulteren in betere translatievaardigheden? Hoeveel oefening? Met welke bronnen? Opbouw nodig? LIT: - Waarom dit stappenplan, waarom geen ander? NUT: - Geen enkele retrospectieve reflectie op het stappenplan. Alleen positieve citaten van leerlingen over wat ze ervan vonden.

12 Toepassing van kader: bepaal de kwaliteit van PCK Voettekst12

13 Actie-onderzoek naar actie-onderzoek Voettekst13

14 Discussie en aanbevelingen Kwaliteit van PCK 1 afhankelijk van: –Locus van probleem in ‘situatie 0’: leerlingen of student? –Diepgang: de mate waarin een student geneigd is om iets uit te leggen Kwaliteit van PCK 2 afhankelijk van: –De aard van de gekozen strategie –Rijkheid van empirische gegevens in het tonen van het operante principe Voettekst14

15 Discussie en dialoog Vragen? Hoe ervoor te zorgen dat studenten met hun actie-onderzoek PCK van betere kwaliteit ontwikkelen? Welke condities en/of factoren?

16 I.Mathijsen@fontys.nl Voettekst16


Download ppt "Hoe kan actie-onderzoek bijdragen aan de ontwikkeling van PCK? Dr. Ilona Mathijsen Fontys Lerarenopleiding Tilburg"

Verwante presentaties


Ads door Google