De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Collaborative learning in Teacher Education Samenwerkend leren op Pabo’s Het geplande, geïmplementeerde en ervaren curriculum Miranda de Hei - Wilfried.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Collaborative learning in Teacher Education Samenwerkend leren op Pabo’s Het geplande, geïmplementeerde en ervaren curriculum Miranda de Hei - Wilfried."— Transcript van de presentatie:

1 Collaborative learning in Teacher Education Samenwerkend leren op Pabo’s Het geplande, geïmplementeerde en ervaren curriculum Miranda de Hei - Wilfried Admiraal – Ellen Sjoer - Jan-Willem Strijbos 1

2 Definitie Samenwerkend leren “Een werkvorm waarbij studenten met elkaar werken om de leerstof te verwerken, het leren ontstaat door conversaties tussen studenten in een sociale context ”. 2

3 Samenwerkend leren op Pabo’s Voorbereiden van studenten op samenwerken in hun toekomstige beroepspraktijk. (e.g. Kluth & Straut, 2003; Slotte, Palonen, & Salminen, 2004 ) Samenwerkend leren draagt bij aan zowel cognitief leren als aan de sociaal emotionele ontwikkeling. (e.g. Järvelä, Volet, & Järvenoja, 2010; Slavin, 1999) 3

4 Maar.. Niet alle teams waarbinnen in samenwerking zou moeten worden geleerd, werken op een effectieve manier samen. (Fransen, Kirschner and Erkens, 2011) Er zijn problemen met het ontwerp en gebruik van samenwerkend leren. (e.g. Oortwijn, Boekaerts, Vedder, & Strijbos, 2008;,Panitz,n.d, and Waytens, Lens, & Vandenberghe,2002). 4

5 Onderzoeksvragen Hoe wordt samenwerkend leren op Pabo’s ontworpen en geïmplementeerd? Hoe ervaren studenten groepsopdrachten? Welke aspecten van ontwerp en de implementatie leiden tot welke ervaren leeropbrengsten? 5

6 Methode: deelnemers 23 docenten and 379 Pabostudenten. Zeven samenwerkend-leren-opdrachten. Zes verschillende Pabo’s verspreid over Nederland. 6

7 Methode: verzamelde data Cursusdocumenten, bijv. studiehandleidingen. Vragenlijst (Likertschaal) Open vraag aan studenten “Wat zijn de twee belangrijkste zaken die je geleerd hebt tijdens het werken aan deze groepsopdracht?” Semi-gestructureerde interviews Leerdagboeken 7

8 Mixed method: data-analyses Het geplande, geïmplementeerde en ervaren curriculum (Van den Akker, McKenney, Nieveen, & Gravemeijer, 2006) Ontwerpcomponenten Gebaseerd op Strijbos, Martens, & Jochems (2004) Afstemming! 8 Design-experiment research design (Cobb, Confrey, diSessa, Lehrer, & Schauble, 2003).

9 Het ontwerp van samenwerkend leren 9 1. Leerdoelen 7. A s e s m e m t 8. B e g e l e i d i n g 2. Interactie 3. Taaktype 4. Voorstructureren samenwerking 5. Groepssamenstelling 6. Faciliteiten

10 Vragenlijst: schalen Voor de groepsopdracht: Algemene perceptie van SL Leeropbrengsten kennis Leeropbrengsten sociale vaardigheden Na de groepsopdracht: Algemene perceptie van SL Leeropbrengsten kennis Leeropbrengsten sociale vaardigheden Taaktype Voorstructuring Groepssamenstelling Faciliteiten Assessment Begeleiding 10

11 Resultaten Repeated measures ANOVA Vergelijking student percepties Voor en na de opdracht 11

12 12

13 13

14 14

15 Conclusie (voorlopig) De algemene perceptie van samenwerkend leren is negatiever nadat studenten aan een groepsopdracht gewerkt hebben. Deze negatieve percepties verschillend en lijken gerelateerd aan de wijze waarop de opdracht is vormgegeven. Er is niet voldoende afstemming tussen de ontwerpcomponenten en ook niet voldoende afstemming tussen het geplande, het geïmplementeerde en het ervaren curriculum. 15

16 Conclusie (voorlopig) Opdrachten met de hoogste scores wat betreft de ervaren leeropbrengsten, zowel wat betreft kennis als wat betreft sociale vaardigheden combineren de volgende aspecten:  Taken die nieuw zijn voor studenten  Taken die studenten de mogelijkheid bieden eraan te werken op een manier die zij zelf prefereren.  Groepssamenstelling door de docent  Stevige begeleiding met de focus op het begeleiden van het groepsproces. 16

17 Beperkingen Bovengenoemde resultaten zijn voorlopig: de analyses zijn nog niet voltooid. De vragenlijst is afgenomen direct na het voltooien van de opdracht. Alleen ervaren leeropbrengsten gemeten. Vervolg analyses: multilevel. 17

18 Vragen? Miranda de Hei: M.S.A.deHei@hhs.nl Miranda de Hei Docent Pabo HHS Onderzoeker Lectoraat Duurzame Talentontwikkeling M.S.A.deHei@hhs.nl 18


Download ppt "Collaborative learning in Teacher Education Samenwerkend leren op Pabo’s Het geplande, geïmplementeerde en ervaren curriculum Miranda de Hei - Wilfried."

Verwante presentaties


Ads door Google