De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

J.A.M. Harmsen Ellen Nijenhuis Hoe ga ik met cultuurverschillen om?

Verwante presentaties


Presentatie over: "J.A.M. Harmsen Ellen Nijenhuis Hoe ga ik met cultuurverschillen om?"— Transcript van de presentatie:

1 J.A.M. Harmsen Ellen Nijenhuis Hoe ga ik met cultuurverschillen om?

2 Citaat uit George Kateb’s Utopia Ieder menselijk wezen wordt op de wereld gezet als kind van ouders die hij niet heeft uitgekozen, omgeven door een cultuur die hij niet mede tot stand heeft gebracht; hij wordt voornamelijk gevormd in de vroege jaren zonder eigen inbreng en komt tot bewustzijn nadat de wereld van alles aan hem heeft gedaan waar hij nooit meer van afkomt.

3 Definitie cultuur (Pinto) Cultuur is het evoluerend geheel van normen, waarden en opvattingen, behorend bij een groep mensen. Het wordt generatie op generatie doorgegeven en is daardoor onbewust richtinggevend voor de kijk op het leven en het gedrag.

4 Opmerkingen Cultuur is niet goed of slecht een cultuur is. Je kijk altijd door de eigen culturele bril naar de ander(e cultuur). Praten over cultuurverschillen en de problemen in interculturele contacten is geen discriminatie, zeker als je je bewust bent van punt 1 & 2. Interculturele conflicten bestaan en zijn niet altijd op te lossen. Elk (arts-patiënt) contact is een intercultureel contact.

5 Drie Stappen Methode (Pinto) Bezin op eigen (culturele)positie en grenzen Bezin u op de positie en wensen van de ander Overbrugging of niet / wees duidelijk Aandacht voor Arts-Patiënt relatie: autoriteit gebruiken vriendelijk blijven

6 Stap 1: Bezin op eigen (culturele)positie en grenzen

7 Genogrammen

8 Wederzijds respect en Open communicatie Oefening in actief luisteren –Luisteren, samenvatten, doorvragen –Geen discussie –Alleen maar luisteren, samenvatten, doorvragen –Oprechte nieuwsgierigheid

9 Waar ben je geboren? Wat deden je ouders? Heb je broers en zussen? Hoe heten ze? Waar wonen ze? Wat doen ze? Heb je een partner? Heb je kinderen? Jongen/meisje? (dóórvragen waar betekenis bij lijkt te zitten) (bij beantwoorden eigen grenzen bewaken)

10 Hoe Hoe heeft jouw afkomst jou beïnvloed als je kijkt naar bijvoorbeeld: Aandacht krijgen/geven Steun/troost krijgen/geven Verantwoordelijkheid dragen Voor elkaar zorgen Ruzie maken Aanraken Ziek zijn man-vrouw verschillen/rollen concurrentie.

11 Grofmazig / modern individualisme: ik /persoon individueel geweten schuld  wroeging / berouw Fijnmazig / traditioneel collectivisme: wij /groep groepsgeweten schande  schaamte Beinvloeding F G ecomische factoren religieuse factoren persoonlijke factoren Grofmazig-fijnmazig (Pinto)

12 Grofmazig / modern individualisme: indiv.geweten schuld  wroeging / berouw gelijkheid, veel discussie en uitleg persoonl. ontplooiing, prestatie man-vrouw rolverschillen klein(er) Fijnmazig / traditioneel collectivisme: groepsgeweten schande  schaamte kennen plaats / leeft/ sexe/ eer / (vrouw-eer) familie eer man-vrouw rolverschil groot Grofmazig-fijnmazig (Pinto)

13 Grofmazig / modern beheersing van natuur drankcultuur communicatie: –direct, expliciet –inhoudsaspect scheiding persoonlijk /zakelijk Fijnmazig / traditioneel afhankelijk van natuur eetcultuur communicatie: –indirect,impliciet –betrekkingsaspect alles persoonlijk/soc. wenselijk Grofmazig-fijnmazig (Pinto)

14 Grofmazig / modern grote sociale mobiliteit controle door derden agressiviteit is onbeschaafd ruzie werkt verstorend innerlijk / inhoud Fijnmazig / traditioneel weinig sociale mobiliteit sociale controle agressiviteit soms geoorloofd ruzie is soms functioneel (eer) uiterlijk / vorm Grofmazig-fijnmazig (Pinto)

15 Grofmazig / modern feiten belangrijker dan aanzien taboes: –racisme en discriminatie –praten over cultuurverschillen –praten over sex mag –daar praat ik liever niet over Fijnmazig / traditioneel eer belangrijker dan feiten taboes: –vernedering(psych moeilijkheden) –emoties –praten over sex –taboe geeft ontwijkend antwoord Grofmazig-fijnmazig (Pinto)

16 Fijnmazig / traditioneel collectivistisch /groep wereld / natuur niet beheersbaar ziekte overkomt je dokter geneest je psychisch is bovennatuurlijk communicatie: –indirect, impliciet –betrekkingsaspect Grofmazig / modern individualistisch wereld / natuur is beheersbaar ziekte heeft oorzaak / beheersbaar je kunt er zelf veel aan doen psychisch is persoonlijk communicatie: –direct, expliciet –inhoudsaspect Grofmazig-fijnmazig (Pinto) gezondheidszorg & communicatie

17 Casuïstiek

18 Cultuurindeling E.T. Hall: high/ low context Eppink: collectivisme/individualisme: 1 dimensionaal Hofstede: 5 dimensies Pinto: structuur met daarbinnen veel dimensies.

19 Cultuur Theoretisch model Kleinman Tevredenheid Ervaren kwaliteit van zorg Therapietrouw Verklaringsmodel patient Verklaringsmodel arts Overeenstemming in klinische realiteit Klinische realiteit

20 MUS en PCB MUS (Mutual Understanding – scale): Vragen over consult aan huisarts en patiënt vergeleken PCB (Patient Cultural Background-scale): Cultureel bepaalde opvattingen gevraagd / geschaald Achtergrond kenmerken Patiënt:leeftijd, opleiding, geslacht, etniciteit, religie, etc.

21 SURINAME KAAP VERDIE TURKIJE MAROKKO ANTILLEN/ARUBA NEDERLAND GOED SLECHT Wederzijds begrip (MUS) Land van herkomst

22 SLECHTGOED >65 50-65 30-50 18-30 Wederzijds begrip (MUS) Leeftijd

23 SURINAME KAAPVERDIE TURKIJE MAROKKO ANTILLEN/ARUBA NEDERLAND MODERN TRADITIONEEL Culturele achtergrond (PCB) Land van herkomst

24 >65 50-65 30-50 18-30 MODERNTRADITIONEEL Culturele achtergrond (PCB) leeftijd

25 Effect van de interventie Procentuele verschil in wederzijds begrip (MUS) tussen interventie groep en controlegroep t.o.v. nulmeting

26 1 maand6 maanden * significant * % verschil I-C Effect van de interventie wederzijds begrip (MUS)

27 MUS (traditioneel) PCB (modern) (goed) (slecht) Relatie MUS en PCB

28 MUS (traditioneel) PCB (modern) (goed) (slecht) Begrip - culturele achtergrond

29 De stereotype patiënt verandert

30 Allochtoon kan….ook heel leuk zijn. Aandacht verschil culturele achtergrond Arts - Patiënt.

31 Casus 1 Marokkaaanse man met rugklachten, door huisarts als lumbago geduid, bezoekt in Marokko arts. X-foto en conclusie arts in Marokko: Patiënt komt (boos) terug voor vervolgbeleid en wil verwijzing. Wat nu? Verwijzing: Foto’s moeilijk beoordeelbaar / MRI. Resultaat geen hernia maar lumbago, mogelijk spanningsklacht. Aanpak vervolg / wat bespreek je wat zeg je over diagnostiek en beleid in Marokko?

32 Casus 2 Pakistaanse man wil afspraak maken voor zijn moeder, liefst vandaag want dan is hij vrij, maar hij komt wat laat en er is geen plek meer. Assistente probeert rustig een geschikte afspraak te maken Dhr. wordt boos en onheus tegen haar U komt aanlopen en wordt getuige van het conflict Wat doet u?!?

33 Opdracht 3 Zo even zijn de cultuurverschillen zoals u dat in uw werk tegenkomt geïnventariseerd. In 2-3 tal bespreken: – Keuze van belangrijkste items 3- 4 – De oplossingen/ hoe gaat u er mee om. NB: De oplossingen mogen creatief, maar liefst wel wat genuanceerd!

34 Opzet RICIM-studie Controle groep 19 huisartsen Interventie groep 19 huisartsen Training huisarts Interventie patiënt (video) 1 maand nulmeting 1 maand: meting 6 maanden 6 maanden: meting Interventie patiënt (video)

35 Metingen na consulten Huisarts vragenlijst: Vragen over consult (MUS) Patiënten interview: Vragen over consult (MUS) Cultureel bepaalde opvattingen (PCB) Achtergrond kenmerken

36 RICIM studie 38 huisartsen 2407 patiënten gevraagd te participeren 44% allochtoon & 56% autochtoon of.. 62% Westerse- & 38 % niet-Westerse achtergrond 986 (42%) geïnterviewd

37 Instrument: wederzijds begrip 1.Aard en duur klacht 2.oorzaak klacht 3.Diagnose 4.Onderzoek 5.Beleid (verder onderzoek / therapie) Totaal score wederzijds begrip in consult Expert panel MUS: mutual understanding scale Vergelijking antwoorden van arts en patiënt

38 0,3 MUS -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,4 0,5 123456789 (traditioneel) PCB (modern) (goed) (slecht) Begrip - culturele achtergrond

39 Cultuur Therapietrouw Klinische realiteit Overeenstemming in klinische realiteit Wederzijds begrip Verklaringsmodel communicatie interventie Implicaties voor interventie

40 Casuïstiek


Download ppt "J.A.M. Harmsen Ellen Nijenhuis Hoe ga ik met cultuurverschillen om?"

Verwante presentaties


Ads door Google