De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dienst Wonen - Stad Gent1 Woonbegeleiding. Dienst Wonen - Stad Gent2 Situering woonbegeleiding Stad Gent:  Departement Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dienst Wonen - Stad Gent1 Woonbegeleiding. Dienst Wonen - Stad Gent2 Situering woonbegeleiding Stad Gent:  Departement Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit."— Transcript van de presentatie:

1 Dienst Wonen - Stad Gent1 Woonbegeleiding

2 Dienst Wonen - Stad Gent2 Situering woonbegeleiding Stad Gent:  Departement Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Openbaar Domein (RUMODO)  Dienst Wonen - Sociale Cel - Woonbegeleiding

3 Dienst Wonen - Stad Gent3 Inhoud 1.Algemeen 2.Doelstelling 3.Doelgroep 4.Werking: 2 pijlers Individuele begeleiding Leefbaarheidsonderzoeken 5.Cijfers 6.Contactgegevens 7.Vragen

4 Dienst Wonen - Stad Gent4 1. Algemeen Dienst Wonen - Sociale Cel: –Sociaal consulenten (= SC) per wijk:1ste lijn –Woonbegeleiders (= WB): 2de lijn Dienst Wonen – Cel Stadswoningen –1558 appartementen –277 huizen –130 studio’s Totaal: 1965 wooneenheden

5 Dienst Wonen - Stad Gent5 2. Doelstelling Leefbaarheid in de wooncomplexen verhogen door de preventieve en curatieve aanpak van individuele overlastsituaties en leefbaarheidsproblemen

6 Dienst Wonen - Stad Gent6 3. Doelgroep Preventief: –Risicohuurder –Leefbaarheidsonderzoeken Curatief: –Huurder die overlast geeft

7 Dienst Wonen - Stad Gent7 4. Werking: 2 pijlers  Individuele begeleiding Methodiek –Op maat van de cliënt –Integraal en intensief –Aandacht voor de slachtoffers –Op vrijwillige basis/vertrouwensrelatie –Uitbreiden netwerk –Regelmatig infouitwisseling SC/WB –WB maakt begeleidingsdossier op: doelstelling, plan van aanpak, huisbezoeken, afspraken, evoluties, … Maximum 2 jaar begeleiding

8 Dienst Wonen - Stad Gent8 Aanvraag/doorverwijzing –Wijkconsulent: via doorverwijsfiche –Toewijzingscomité: bij toewijzing (preventief) Uitvoering/Begeleiding –intakegesprek met wijkconsulent –1ste huisbezoek: SC en WB samen Introductie WB Bespreking problemen + doel begeleiding –Intensieve begeleiding regelmatige huisbezoeken, praktische ondersteuning, toeleiding naar andere diensten, opvolging afspraken

9 Dienst Wonen - Stad Gent9 Afronding: wanneer? –Indien overlast/ nood aan begeleiding is verdwenen –Indien geen medewerking Bespreking op team Woonbegeleiding –Beslissing schriftelijk meedelen aan de huurders –Overdracht naar de SC voor verdere opvolging »Eventueel dossier voorbereiden juridische dienst »→ Aandacht voor de slachtoffers

10 Dienst Wonen - Stad Gent10 Afronding: hoe? -Voorbereiding afronding met huurder door WB -Huisbezeoek WB en SC: voor overdracht

11 Dienst Wonen - Stad Gent11  Leefbaarheidsonderzoeken Methodiek: ­ Op maat stadscomplex ­ Integraal en intensief ­ Vrijwillige medewerking van de huurders ­ Preventief werken ­ Huisbezoeken, gesprekken, problemen inventariseren, zoeken naar oplossingen, samenwerking andere diensten (bv technische zaken) ­ Regelmatig infouitwisseling SC/WB Termijn: tussen 1 maand en 1 jaar

12 Dienst Wonen - Stad Gent12 Aanvraag en voorbereiding –SC en toewijzingscomité –Verzamelen van gekende gegevens Bewonerslijsten Huurschulden Briefwisseling, petities, … –Overleg SC, WB, andere betrokkenen –Opmaak (informele) vragenlijst (wat willen we weten?) –Opmaak plan van aanpak

13 Dienst Wonen - Stad Gent13 Uitvoering –Huurders schriftelijk verwittigen van huisbezoek –Huisbezoek bij alle huurders (vragenlijst) –Analyse van de verkregen gegevens –Probleemformulering en eventueel weergave onderlinge relaties (met sociogram) –Aanpak op korte en lange termijn Opstart individuele begeleidingen Uitwerken voorstel oplossingen voor problemen op complexniveau + contacten ter realisatie

14 Dienst Wonen - Stad Gent14 Afronding –Nota –Evaluatie met de verschillende diensten en SC Kabinet, SC, … Cel stadswoningen Technische dienst Andere belanghebbenden –Feedback naar de huurders: resultaten + afspraken + overdracht naar SC (behalve de individuele begeleidingen)

15 Dienst Wonen - Stad Gent15 5. Cijfers werkjaar 2009 (tot eind augustus 2009) Aantal individuele dossiers: 30 Aantal leefbaarheidsonderzoeken: 5

16 Dienst Wonen - Stad Gent16 Voorbeelden problematieken –Wooncultuur Het niet installeren van de woning, niet toegelaten inwoonst, niet onderhouden van de woning, weinig/geen persoonlijke hygiëne, verkeerd gebruik gemeenschappelijke ruimte, … –Financieel en administratief (huur)schulden, gebrekkige administratieve vaardigheden, … –Psycho-sociaal verslaving, psychiatrische problemen, eenzaamheid, verminderde zelfredzaamheid, opvoedingsproblemen, … –Overlast burenruzies, lawaaioverlast, echtelijke ruzies, …

17 Dienst Wonen - Stad Gent17 6. Contactgegevens Woonbegeleiding Dienst Wonen – Sociale Cel Buurtcentrum Sint- Amandsberg Doornakkerstraat 54 9040 Sint Amandsberg 09 229 27 67 Woonbegeleiders: Lies Van Damme Stevie Blight

18 Dienst Wonen - Stad Gent18 7. Vragen


Download ppt "Dienst Wonen - Stad Gent1 Woonbegeleiding. Dienst Wonen - Stad Gent2 Situering woonbegeleiding Stad Gent:  Departement Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit."

Verwante presentaties


Ads door Google