De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dienst Wonen - Stad Gent

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dienst Wonen - Stad Gent"— Transcript van de presentatie:

1 Dienst Wonen - Stad Gent
Woonbegeleiding Dienst Wonen - Stad Gent

2 Situering woonbegeleiding
Stad Gent: Departement Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Openbaar Domein (RUMODO) Dienst Wonen - Sociale Cel - Woonbegeleiding Dienst Wonen - Stad Gent

3 Dienst Wonen - Stad Gent
Inhoud Algemeen Doelstelling Doelgroep Werking: 2 pijlers Individuele begeleiding Leefbaarheidsonderzoeken Cijfers Contactgegevens Vragen Dienst Wonen - Stad Gent

4 Dienst Wonen - Stad Gent
1. Algemeen Dienst Wonen - Sociale Cel: Sociaal consulenten (= SC) per wijk:1ste lijn Woonbegeleiders (= WB): 2de lijn Dienst Wonen – Cel Stadswoningen 1558 appartementen 277 huizen 130 studio’s Totaal: 1965 wooneenheden Dienst Wonen - Stad Gent

5 Dienst Wonen - Stad Gent
2. Doelstelling Leefbaarheid in de wooncomplexen verhogen door de preventieve en curatieve aanpak van individuele overlastsituaties en leefbaarheidsproblemen Dienst Wonen - Stad Gent

6 Dienst Wonen - Stad Gent
3. Doelgroep Preventief: Risicohuurder Leefbaarheidsonderzoeken Curatief: Huurder die overlast geeft Dienst Wonen - Stad Gent

7 Dienst Wonen - Stad Gent
4. Werking: 2 pijlers Individuele begeleiding Methodiek Op maat van de cliënt Integraal en intensief Aandacht voor de slachtoffers Op vrijwillige basis/vertrouwensrelatie Uitbreiden netwerk Regelmatig infouitwisseling SC/WB WB maakt begeleidingsdossier op: doelstelling, plan van aanpak, huisbezoeken, afspraken, evoluties, … Maximum 2 jaar begeleiding Dienst Wonen - Stad Gent

8 Dienst Wonen - Stad Gent
Aanvraag/doorverwijzing Wijkconsulent: via doorverwijsfiche Toewijzingscomité: bij toewijzing (preventief) Uitvoering/Begeleiding intakegesprek met wijkconsulent 1ste huisbezoek: SC en WB samen Introductie WB Bespreking problemen + doel begeleiding Intensieve begeleiding regelmatige huisbezoeken, praktische ondersteuning, toeleiding naar andere diensten, opvolging afspraken Dienst Wonen - Stad Gent

9 Dienst Wonen - Stad Gent
Afronding: wanneer? Indien overlast/ nood aan begeleiding is verdwenen Indien geen medewerking Bespreking op team Woonbegeleiding Beslissing schriftelijk meedelen aan de huurders Overdracht naar de SC voor verdere opvolging Eventueel dossier voorbereiden juridische dienst → Aandacht voor de slachtoffers Dienst Wonen - Stad Gent

10 Dienst Wonen - Stad Gent
Afronding: hoe? Voorbereiding afronding met huurder door WB Huisbezeoek WB en SC: voor overdracht Dienst Wonen - Stad Gent

11 Dienst Wonen - Stad Gent
Leefbaarheidsonderzoeken Methodiek: Op maat stadscomplex Integraal en intensief Vrijwillige medewerking van de huurders Preventief werken Huisbezoeken, gesprekken, problemen inventariseren, zoeken naar oplossingen, samenwerking andere diensten (bv technische zaken) Regelmatig infouitwisseling SC/WB Termijn: tussen 1 maand en 1 jaar Dienst Wonen - Stad Gent

12 Dienst Wonen - Stad Gent
Aanvraag en voorbereiding SC en toewijzingscomité Verzamelen van gekende gegevens Bewonerslijsten Huurschulden Briefwisseling, petities, … Overleg SC, WB, andere betrokkenen Opmaak (informele) vragenlijst (wat willen we weten?) Opmaak plan van aanpak Dienst Wonen - Stad Gent

13 Dienst Wonen - Stad Gent
Uitvoering Huurders schriftelijk verwittigen van huisbezoek Huisbezoek bij alle huurders (vragenlijst) Analyse van de verkregen gegevens Probleemformulering en eventueel weergave onderlinge relaties (met sociogram) Aanpak op korte en lange termijn Opstart individuele begeleidingen Uitwerken voorstel oplossingen voor problemen op complexniveau + contacten ter realisatie Dienst Wonen - Stad Gent

14 Dienst Wonen - Stad Gent
Afronding Nota Evaluatie met de verschillende diensten en SC Kabinet, SC, … Cel stadswoningen Technische dienst Andere belanghebbenden Feedback naar de huurders: resultaten + afspraken + overdracht naar SC (behalve de individuele begeleidingen) Dienst Wonen - Stad Gent

15 Dienst Wonen - Stad Gent
5. Cijfers werkjaar 2009 (tot eind augustus 2009) Aantal individuele dossiers: 30 Aantal leefbaarheidsonderzoeken: 5 Dienst Wonen - Stad Gent

16 Dienst Wonen - Stad Gent
Voorbeelden problematieken Wooncultuur Het niet installeren van de woning, niet toegelaten inwoonst, niet onderhouden van de woning, weinig/geen persoonlijke hygiëne, verkeerd gebruik gemeenschappelijke ruimte, … Financieel en administratief (huur)schulden, gebrekkige administratieve vaardigheden, … Psycho-sociaal verslaving, psychiatrische problemen, eenzaamheid, verminderde zelfredzaamheid, opvoedingsproblemen, … Overlast burenruzies, lawaaioverlast, echtelijke ruzies, … Dienst Wonen - Stad Gent

17 Dienst Wonen - Stad Gent
6. Contactgegevens Woonbegeleiding Dienst Wonen – Sociale Cel Buurtcentrum Sint- Amandsberg Doornakkerstraat 54 9040 Sint Amandsberg Woonbegeleiders: Lies Van Damme Stevie Blight Dienst Wonen - Stad Gent

18 Dienst Wonen - Stad Gent
7. Vragen Dienst Wonen - Stad Gent


Download ppt "Dienst Wonen - Stad Gent"

Verwante presentaties


Ads door Google