De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meten van docentcompetenties Erik Roelofs, Citogroep Piet Sanders, Citogroep Informatie:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meten van docentcompetenties Erik Roelofs, Citogroep Piet Sanders, Citogroep Informatie:"— Transcript van de presentatie:

1 Meten van docentcompetenties Erik Roelofs, Citogroep (Erik.Roelofs@citogroep.nl) Piet Sanders, Citogroep (Piet.Sanders@citogroep.nl) Informatie: www.toetswijzer.nl Divisie: methodologie en evaluatie

2 Overzicht presentatie 1.Doelen competentiemetingen 2.Uitgangspunten bij metingen 3.Psychometrische kwaliteitseisen 4.Uitwerking competentiedomein 5.Meten en beoordelen 6.Generaliseerbaarheid uitkomsten (Piet Sanders) 7.Aanbevelingen 12 3

3 Docentcompetenties meten: waarom?  Beoordelen: selectie, promotie, functiedifferentiatie  Professionalisering: opleiding, nascholing, begeleiding  Invoeren onderwijsvernieuwing  Verantwoording afleggen: schooleffectiviteit

4 een specifieke context (school, klas, leerling, omgeving) Taakomgeving: uit te voeren taken in … 2. Beslisproces 3. Werkgedrag 4. Resultaat leerproces leeropbrengst kennis vaardigheden opvattingen persoonsgebonden eigenschappen 1. Basis 2. Uitgangspunten 2.1 Procesmodel competent handelen

5 2. Uitgangspunten: 2.2 gevolgen competenties meten Complex: Integratief: basis, beslisproces, gedrag, gevolgen Contextgebonden: Variatie aan (authentieke) situaties Veralgemeniserende uitspraken lastig Interpretatief: Assessor: is expert, verzamelt contextgevoelig bewijsmateriaal Inbreng kandidaat Meerdere acceptabele werkgedragingen Verschillende databronnen en informanten

6 3. Psychometrische kwaliteitseisen  Representativiteit taak en situatiedomein  Dekking taakprocessen  Rechtvaardigheid afname- en nauwkeurigheid scoringsstructuur  Generaliseerbaarheid resultaten  Over taken/situaties: convergentie en onderscheid  Over beoordelaars: betrouwbaarheid  Gewenste/ongewenste consequenties

7 4: Uitwerking beoordelingskader Competentie: Spelbegeleiding Observatie en signaleren Spelverrijking Individueel Samenspel Doen alsof Materialen Context-situatie Criteria en beheersingsstandaarden De leidster stimuleert kinderen door het inbrengen van nieuw materialen of het geven van tips in het spel tot rijker doen alsof spel, tot uitdrukking komend in het spelen van nieuwe rollen, waardoor kinderen rijkere representaties van alledaagse thema’s verwerven.

8 5. Meten: 5.1 bronnen van bewijs Documentatie onderwijsmaterialen Interview/verslag Test Vragenlijst BasisBeslis-/werkgedrag Resultaat BronKAVBe- slis WerkLeer- proces Op- brengst Observatie/video Logboek

9 5. Meten: 5.2 meetsituaties Reële werksituaties Gesimuleerde werksituaties Gesymboliseerde werksituaties Onmiddellijkheid; Situatiecomplexiteit Volledigheid proces Dekking aantal Competenties en situaties Controle op data- verzameling en beoordelingsproces + + - + + Informanten: 1. Docent 2. Collega 3. Leidinggevende 4. Leerlingen 5. Externen

10 5. Meten: 5.3 Beoordelingsprocedure  Integratie van bewijzen en scoring  Score is som der deelscores (analytisch)  Score is gelijkenis met voorbeeld (benchmark voor starter, expert)  Bias/fouten:  Eigen voorkeuren voor onderwijsstijlen  Geïmporteerde criteria  Inconsistenties met criteria  Niet kunnen onderscheiden criteria

11 Voorbeeld verschillende databronnen: klassenmanagement Video- opname leergedrag kind Gevolgen leerling: Beschrijving lescontext Reflectie op beslissingen lesverloop Beslissen: Handelen: Les- documentatie Video- opname begeleiding leerkracht

12 Scoring klassenmanagement in benchmarks Richt zich voornamelijk op ordehandhaving (A) en geeft weinig ruimte voor inbreng van leerlingen (B), waardoor lln voornamelijk taakgericht-volgend deelnemen aan leerproces (C) Basis Maakt afwisselend gebruik van methoden van ordehandhaving (A) en het geven van ruimte (B), waardoor lln naast taakgericht- volgend ook zelfsturend deelnemen aan leerproces (C) Gevorderd Kan vooraf en tijdens les reacties van leerlingen inschatten en op basis daarvan beslissen wanneer A en B worden toegepast waardoor leerlingen per situatie terugvallen op taakgericht-volgend zelfsturend bezig zijn. Excellent

13 Scoring door sommering van deelscores

14 Werkwijze projecten  Uitwerken belangrijkste competenties, situaties en beheersingsstandaarden  Bepalen van kracht van de soorten bewijsmateriaal  Scoringsregels voor het bepalen van competentieniveaus  Uittesten:  Geselecteerde groepen (hoog, midden, laag)  Integratie bewijsmateriaal tot oordelen  Generaliseerbaarheid van uitspraken

15 6. Generaliseerbaarheid van resultaten  Generaliseerbaarheidsstudie - facet beoordelaars en taken  Decisiestudie - aantal taken en beoordelaars  (Toets)betrouwbaarheid  Beoordelaarsbetrouwbaarheid,- overeenstemming  Generaliseerbaarheid Kwaliteit Generaliseerbaarheid

16 6.1 Scores twee beoordelaars, vier taken van zes kandidaten generaliseerbaarheid) Beoordelaar 1 Pers./Taak 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 9 9 8 7 7 10 50 6 5 9 6 3 8 37 6 4 5 5 2 7 29 2 0 8 4 3 7 24 23 18 30 22 15 32 Beoordelaar 2 Pers./Taak 1 2 3 4 19 26 35 30 17 33 42 44 65 52 32 65 1 2 3 4 5 6 8 7 10 9 7 7 48 2 5 6 8 4 7 32 8 9 9 9 5 10 50 1 5 10 4 1 9 30

17 6.2 De scores van zes personen op vier taken (toetsbetrouwbaarheid) Persoon Taak 1Taak 2 Taak 3 Taak 4 1 2 3 4 5 6 17 16 18 16 14 17 8 10 15 14 7 15 14 13 14 7 17 3 5 18 8 4 16

18 6.3 Scores zes personen, twee beoordelaars(beoordelaars-betrouwbaarheid) Persoon Beoordelaar 1 Beoordelaar 2 1 2 3 4 5 6 23 18 30 22 15 32 19 26 35 30 17 33

19 7. Aanbevelingen  Terugwaartse formulering van van competenties en beheersingsstandaarden  Aandacht voor de kwaliteit van bewijsmateriaal  Onderzoek naar totstandkoming beoordelingen en bronnen van bias/onnauwkeurigheden  Generaliseerbaarheid als een kwaliteitsindicator


Download ppt "Meten van docentcompetenties Erik Roelofs, Citogroep Piet Sanders, Citogroep Informatie:"

Verwante presentaties


Ads door Google