De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tilburg parkeert de fiets Fietsparkeerplan

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tilburg parkeert de fiets Fietsparkeerplan"— Transcript van de presentatie:

1 Tilburg parkeert de fiets Fietsparkeerplan 2008-2015
Jeroen Kosters Fietscoördinator Gemeente Tilburg Hoofdlijnen, om richting aan te geven. Ook om kader te bieden aan afdelingsplannen. Vrije format, maar wel geent op INK-model. Vraag: wanneer zijn wij aan de beurt voor de standaard doorlichting/ visitatie? 2006, wordt 2011? Doorontwikkeling vanuit 2006: acties zijn afgewikkeld, het is ‘ klaar’. Blijft over permanente aandacht voor bv rollen afdelingshoofden – programmamanagers, etc. Betekent: opnieuw koers bepalen. Op veel punten continuiteit, geen reden voor andere koers. Wel optimaliseren, aanscherpen. Ook door nieuwe blik nieuwe bemanning: directeur en 2 afdelingshoofden. Gemeente Tilburg, dienst Beleidsontwikkeling

2 Inhoud Fietsparkeerplan
Aanleiding Kaders en totstandkoming Doelstellingen Beleidskeuzes Gebiedsgerichte uitwerking Stadsbrede onderzoeken Doelgroepen Handhaven en ruimen Diefstalpreventie Monitoring en evaluatie Uitvoeringsprogramma

3 Aanleiding Bevorderen fietsgebruik door parkeren en stallen op logisch en veilige locaties Hoge diefstalcijfers Overlast van geparkeerde fietsen voor voetgangers, minder validen en hulpdiensten Fout geparkeerde en kapotte weesfietsen geven een verwaarloosd straatbeeld Ad hoc maatregelen, samenhang ontbrak Diverse centrumontwikkelingen

4 Kaders en totstandkoming
TVVP uit 2003 Fietsplan Tilburg Fietst Vigerend fietsparkeerbeleid uit 1994 Gezamenlijk productie van beleidsafdeling, gebiedsteams en Fietsforum Tilburg Inventarisatieonderzoek door Groen Licht Verkeersadviezen Start februari 2007 Vaststelling raad in december 2008

5 Doelstelling Hoofddoelstelling: De gemeente Tilburg streeft naar het bevorderen van het fietsverkeer (1% groei per jaar). Dit wordt mede gestimuleerd door op de juiste locaties voldoende en kwalitatief hoogstaande parkeervoorzieningen aan te bieden.

6 Afgeleide doelstellingen
De bereikbaarheid van winkels en voorzieningen voor fietsers wordt verbeterd Fietsen staan netjes geparkeerd Er worden minder fietsen gestolen en/of vernield (25% minder in 2015 t.o.v. 2004) Verbeteren van de rol van de fiets in de ketenbenadering door aanleg van kwalitatief goede voorzieningen bij OV haltes Mensgerichte maatregelen zoals voorlichting educatie, en handhaving worden ingezet om de fietser te sturen. Ook op eigen terreinen stimuleren wij een goede kwaliteit van de voorzieningen De sociale veiligheid in en nabij fietsparkeervoorzieningen wordt verbeterd

7 Kwaliteitsambities De doelen zijn vertaald in kwaliteitsambities: hoe wordt het doel bereikt? Enkele voorbeelden van kwaliteitsambities zijn: Bewaakt stallen is gratis Natuurlijk gedrag van de fietser staat centraal Waar je mag fietsen mag je parkeren en v.v. We kiezen voor een eenheid in aangeboden voorzieningen: het aanleunhek (beugel) en hoog/laag rekken met aanbindvoorziening (Tulip) Toepassen van minimaal gelijkwaardige kwaliteit van ´Fietsparkeur´ Invoering fietsparkeernormen Invoering van de AFAC methodiek

8 Fietsparkeernormen Gebaseerd op Leidraad Fietsparkeren, CROW-publicatie 158 Capaciteit bij bestemmingslocaties wordt in eerste instantie aan de hand van de normen bepaald Gericht op solitaire functies, geen gebiedsgerichte norm Niet alleen openbare ruimten, maar ook privéterreinen Gewenste normen (beleid), nog niet af te dwingen via bouwverordening Bij bestaande woningen wordt vraagvolgend beleid toegepast

9 Kwaliteitseisen Voor bewaakte en onbewaakte voorzieningen zijn kwaliteitseisen geformuleerd voor de volgende aspecten: Aanwezigheid voorziening Capaciteit Klantwens Soort voorziening Bereikbaarheid Toegankelijkheid Sociale veiligheid Comfort Ergonomie, diefstal, vandalisme Organisatie Prijs Openingstijden

10 Gebiedsgerichte uitwerking
5 deelgebieden in binnenstad conflict voetgangersgebied 14 winkelcentra 2 ziekenhuizen 3 sportcomplexen 3 NS stations 1 buurtcentrum Stadssporthal Willem II stadion Per locatie is de capaciteit afgezet tegen de gemeten bezetting. Op basis hiervan is de benodigde uitbreiding voor de korte (2010) en middellange (2012) termijn bepaald.

11 Inventarisatie huidige situatie
Hoe denkt de Tilburger over fietsparkeren? Wat is de menselijke maat? Onderzoek onder gebruikers, niet-gebruikers en het burgerpanel Conclusies: Er zijn voldoende bewaakte stallingen Geen behoefte aan bovengronds bewaakt stallen Onvoldoende fietsbeugels in het centrum Fietsen buiten beugels zijn een ergernis

12 Fietsdiefstal Jaar 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Aantal aangiftes
2.862 2.449 2.209 2.045 2.059 2.690

13 Doelgroepen Naast infrastructurele maatregelen ook een pakket ‘zachte’ maatregelen Doelgroepen Schoolgaande jeugd (parkeren bij scholen) Studenten (studentenhuizen en horeca) Winkelend publiek OV gebruikers Bezoekers en organisatoren van evenementen Gedragsmix Handhaven en ruimen Educatie en voorlichting

14 Innovaties Experiment met fietstransferium aan de Kempenbaan
Fietsparkeersystemen: Buurtniveau (kleinschalig) Centraal (grootschalig) Aanvullende diensten in stallingen: Servicepunten Fietsreparatie Bagagekluisjes Openbare toiletten Invoeren AFAC methodiek

15 Handhaven en ruimen Voorkomen van verwaarloosd straatbeeld, gevaarlijke situaties en hinder Voed de gebruiker op, maar… Blijf gastvrij! Wees duidelijk! Hanteer de menselijke maat! AFAC-methodiek voor een heldere structuur

16 AFAC Richt zich op verkeerd geparkeerde fietsen, weesfietsen en wrakken Beheerploeg in de stad Opslag in het centrum Registratie Check op diefstal Teruggave aan eigenaren Aanvoer aan derden (La Poubelle) Jaarlijkse kosten ruim € /jaar

17 Monitoring en evaluatie
Jaarlijkse fietsmonitor Basisonderzoeken voor het plan worden om de 3 jaar herhaald. Input fietsnetwerkers Structureel evalueren met alle betrokkenen Gebiedsteams Parkeerbeheer Stadstoezicht Politie Fietsforum Stichting Stadskern ProRail/NS/Veolia

18 Uitvoeringsprogramma
Cyclisch geprogrammeerd Samen met gebiedsteams Totale kosten bedragen ruim € ,- Subsidies vanuit Provincie Noord-Brabant Aanvullende onderzoeken en afspraken Tellingen Toekomstige ontwikkelingen (bv. Spoorzone) Convenanten met scholen Afspraken met private partijen zoals NS en Willem II.

19 En de brommer? Geen onderdeel van het (fiets)beleid
1 bestaande parkeergarage heeft een overdekte bewaakte voorziening voor brommers Technische eisen zijn streng Capaciteit voor brommers gaat ten koste van teveel fietsparkeerplaatsen Kunnen gebruik maken van onbewaakte voorzieningen op maaiveld

20 Dank voor uw aandacht Het rapport is te downloaden via (zoekterm fietsparkeerplan)


Download ppt "Tilburg parkeert de fiets Fietsparkeerplan"

Verwante presentaties


Ads door Google