De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klinkende herinnering!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klinkende herinnering!"— Transcript van de presentatie:

1 Klinkende herinnering!

2 1 In de zevende maand nu, op de eerste dag van de maand, moet u een heilige samenkomst houden; geen enkel dienstwerk mag u dan doen. Het is voor u een dag aangekondigd door bazuingeschal. 2 Dan moet u een brandoffer bereiden, als een aangename geur voor Jahweh: één jonge stier – het jong van een rund – één ram en zeven lammeren van een jaar oud, zonder enig gebrek, 3 en het bijbehorende graanoffer van meelbloem, met olie gemengd: drie tiende efa bij de jonge stier, twee tiende efa bij de ram, 4 en één tiende efa per lam bij de zeven lammeren; 5 en als zondoffer één geitenbok, om verzoening voor u te doen, 6 naast het maandelijkse brandoffer en het bijbehorende graanoffer, en het voortdurende brandoffer en het bijbehorende graanoffer, met de bijbehorende plengoffers, volgens de bepaling, als een aangename geur, een vuuroffer voor Jahweh Numeri 29:1-6

3 Rosj Hasjana

4 Rosj Hasjana: Hoofd van het jaar
5772 (sept 2011 – sept 2012)

5 Jom Teroe’a

6 Feesten van Jahweh

7 Twee groepen feesten van Jahweh: Groep 1: In de eerste maand (nisan): Pascha – Pèsach nisan Feest van de ongezuurde broden nisan Feest van de eerstelinggarf tussen nisan

8 49 dagen na Pèsach, de 50e: op 6 sivan Pinksterfeest (Shavuot – wekenfeest)

9 Want de Torah, hebbend een schaduw van de toekomstige goederen, en niet zelf het beeld van de dingen… Hebreeën 10:1

10 Pèsach : type van de dood van de Heer Jezus

11 Feest van ongezuurde broden  de opstanding van Christus

12 Eerstelinggarf (omer)  de hemelvaart van Christus

13 16 ….voedsel of drank of details van een feest, of van een nieuwe maan of van sabbatten,
17 die een schaduw zijn van hetgeen op het punt staat te komen. Het lichaam echter is van de Christus Kolossenzen 2:16,17

14 Shavuot – wekenfeest (pinksteren) verwijst naar de tijd dat het lichaam van Christus geroepen wordt. Twee broden : gelovigen uit Israël en de volkeren

15 23 En Jahweh sprak tot Mozes, zeggend:
24 Spreek tot de zonen van Israël, en zeg: In de zevende maand, op de eerste van de maand, zul je een rust hebben, een gedachtenis van geklank, een heilige samenroeping. 25 Geen dienstwerk zul je doen; maar je zult Jahweh vuuroffer offeren Leviticus 23

16 Twee groepen feesten van Jahweh: Groep 2: In de zevende maand (tisjri): Feest van de sjofar/bazuinen , tisjri Jom Kippoer: grote verzoendag tisjri Sukkot : loofhuttenfeest tisjri

17 Zeg mij, jullie die onder de Thora willen zijn, horen jullie de Thora niet? ….. Welke dingen zijn, die andere beduiding hebben….. Galaten 4:21,23

18 De feesten van Jahweh verleden - toekomst

19 Feest van bazuinen / sjofar  komst van Christus Jezus voor Zijn lichaam jaar (70e week Daniël 9) Jom Kippur/grote verzoendag  terugkeer van Messias Jezus voor Israël een zekere periode Loofhuttenfeest (Sukkot)  terugkeer van Christus voor de volkeren

20 Toen hief Abraham zijn ogen op, en zag om, en ziet, achter was een ram in de (verwarde) struiken vast met zijn hoornen; en Abraham ging, en nam die ram, en offerde hem als brandoffer in plaats van zijn zoon Genesis 22:13

21 geklank van de sjofar, de ramshoorn:
beeldt uit: het woord van God klinkt Aankondiging: van feest, oorlog, hernieuwd het woord van God horen, een koning gezalfd

22 feest van de bazuinen  wegrukking van de gemeente
Want de Heer zelf zal in een bevelende roep, in de stem van een aartsengel en in een bazuin van God neerdalen van de hemel.

23 feest van de bazuinen  wegrukking van de gemeente
 Daarna zullen wij, de levenden die overbleven, tegelijk samen met hen weggerukt worden in wolken, naar een ontmoeting met de Heer in de lucht En zo zullen wij altijd gezamenlijk met de Heer zijn.  Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

24 51 Ziet, ik zeg u een geheimenis: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; 52 In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, met de laatste bazuin; want Hij zal bazuinen, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. 1 Corinthiërs 15:51,52

25 Feest van de bazuinen Lichaam van Christus
Grote verzoendag Israël Loofhuttenfeest Volkeren


Download ppt "Klinkende herinnering!"

Verwante presentaties


Ads door Google