De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. 3 hoogtijden in de eerste maand 14-de: Pascha vanaf de 15de: ongezuurde broden daags na de sabbat: eerstelingsschoof Leviticus 23: zeven hoogtijden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. 3 hoogtijden in de eerste maand 14-de: Pascha vanaf de 15de: ongezuurde broden daags na de sabbat: eerstelingsschoof Leviticus 23: zeven hoogtijden."— Transcript van de presentatie:

1 1

2 3 hoogtijden in de eerste maand 14-de: Pascha vanaf de 15de: ongezuurde broden daags na de sabbat: eerstelingsschoof Leviticus 23: zeven hoogtijden 2

3 1 hoogtij in derde maand zeven weken na eerstelingsschoof: wekenfeest Leviticus 23: zeven hoogtijden 3

4 3 hoogtijden in de zevende maand 1ste: bazuingeschal de 10-de: verzoendag vanaf de 15-de: Loofhuttenfeest Leviticus 23: zeven hoogtijden 4

5 1-ste maand: gersteoogst 3-de maand: tarweoogst 7-de maand: olijven- en druivenoogst HOOGTIJDEN GEGROEPEERD ROND DE OOGSTEN Het loofhuttenfeest zult gij zeven dagen vieren, wanneer gij de opbrengst hebt ingezameld van uw dorsvloer en van uw perskuip. Deuteronomium 16:13 Het loofhuttenfeest zult gij zeven dagen vieren, wanneer gij de opbrengst hebt ingezameld van uw dorsvloer en van uw perskuip. Deuteronomium 16:13 5

6 6 eerste maand Christus' eerste komst Pinksteren: Gods werk in de tussentijd zevende maand: voltooiing Christus' komst

7 Leviticus 23 34 Spreek tot de Israelieten: Op de vijftiende dag van deze zevende maand begint het Loofhuttenfeest voor de HERE, zeven dagen lang. = halverwege de maan-cyclus: volle maan 7

8 Leviticus 23 34 Spreek tot de Israelieten: Op de vijftiende dag van deze zevende maand begint het Loofhuttenfeest voor de HERE, zeven dagen lang. Chaq hasoekot = feest der hutten Tweede voorkomen in Schrift. De eerste keer in Gen.33:17 8

9 Maar Jakob brak op naar SUKKOT en hij bouwde zich daar een huis, en voor zijn kudde maakte hij hutten. Daarom noemde hij die plaats SUKKOT. Genesis 33:17 Maar Jakob brak op naar SUKKOT en hij bouwde zich daar een huis, en voor zijn kudde maakte hij hutten. Daarom noemde hij die plaats SUKKOT. Genesis 33:17 na 20 jaar verblijf in de diaspora komt hij aan in het beloofde land 9

10 Leviticus 23 35 Op de eerste dag zal er een heilige samenkomst zijn; generlei slaafse arbeid zult gij verrichten. het zevende feest (zevendaags) in de zevende maand is een uitbeelding van de komende wereldsabbat 10

11 Leviticus 23 36 Zeven dagen zult gij de HERE een vuuroffer brengen; op de achtste dag zult gij een heilige samenkomst hebben en de HERE een vuuroffer brengen; het is een feest, generlei slaafse arbeid zult gij verrichten. 11

12 Leviticus 23 37 Dit zijn de feesttijden des HEREN, waarop gij heilige samenkomsten zult uitroepen, om de HERE een vuuroffer te brengen: brandoffer en spijsoffer, slachtoffer en plengoffers, naar het voorschrift voor iedere dag, Numeri 29:12-38 13+12+11+10+9+8+7 = 70 stieren 12

13 Allen, die zijn overgebleven van AL DE VOLKEN, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de HERE der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren. Zacharia 14:16 Allen, die zijn overgebleven van AL DE VOLKEN, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de HERE der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren. Zacharia 14:16 13

14 Leviticus 23 38 behalve de sabbatten des HEREN en behalve de gaven en al de gelofteoffers en al de vrijwillige offers, die gij de HERE geven wilt. 14

15 Leviticus 23 39 Doch op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer gij de opbrengst van uw land inzamelt, zult gij zeven dagen het feest des HEREN vieren; op de eerste dag zal er rust zijn en op de achtste dag zal er rust zijn. 15 "de wijnpersbak" een dag van wraak & het jaar van de verlossing (Jes.63:1-3; Op.14:14-18)

16 Leviticus 23 40 Op de eerste dag zult gij vruchten van sierlijke bomen nemen, takken van palmen en twijgen van loofbomen en van beekwilgen... etrog palmtak mirte wilgentak loelav 16

17 Leviticus 23 40... en gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de HERE, uw God, zeven dagen lang.... de vrijgekochten des HEREN ZULLEN wederkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde ZAL op hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde ZULLEN zij verkrijgen, maar kommer en zuchten ZULLEN wegvlieden. Jesaja 35:10... de vrijgekochten des HEREN ZULLEN wederkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde ZAL op hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde ZULLEN zij verkrijgen, maar kommer en zuchten ZULLEN wegvlieden. Jesaja 35:10 17

18 Leviticus 23 41 Gij zult het als een feest des HEREN vieren zeven dagen in het jaar, een altoosdurende inzetting voor uw geslachten; in de zevende maand zult gij het vieren. 18

19 Leviticus 23 42 In loofhutten zult gij wonen zeven dagen; allen die in Israel geboren zijn, zullen in loofhutten wonen, 19

20 Leviticus 23 43 opdat uw geslachten weten, dat Ik de Israelieten in hutten heb doen wonen, toen Ik hen uit het land Egypte leidde: Ik ben de HERE, uw God. 20 12 Ik heb ingezien, dat het niet in hun eigen macht staat, maar als men zich verheugt en zich te goed doet in zijn leven, 13 kortom als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave Gods. 14 Ik heb ingezien, dat al wat God doet, voor eeuwig is; daaraan kan men niet toedoen en daarvan kan men niet afdoen; en God doet het, opdat men voor zijn aangezicht vreze. Prediker 3 12 Ik heb ingezien, dat het niet in hun eigen macht staat, maar als men zich verheugt en zich te goed doet in zijn leven, 13 kortom als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave Gods. 14 Ik heb ingezien, dat al wat God doet, voor eeuwig is; daaraan kan men niet toedoen en daarvan kan men niet afdoen; en God doet het, opdat men voor zijn aangezicht vreze. Prediker 3


Download ppt "1. 3 hoogtijden in de eerste maand 14-de: Pascha vanaf de 15de: ongezuurde broden daags na de sabbat: eerstelingsschoof Leviticus 23: zeven hoogtijden."

Verwante presentaties


Ads door Google