De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jesaja Redder-zal-zijn:Jah Jesaja, de profeet.. De last van Babel (in-ontbinding)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jesaja Redder-zal-zijn:Jah Jesaja, de profeet.. De last van Babel (in-ontbinding)"— Transcript van de presentatie:

1 Jesaja Redder-zal-zijn:Jah Jesaja, de profeet.

2 De last van Babel (in-ontbinding)

3 Jesaja zag de ontwikkelingen bij de komst van de dag des Heren

4 Babel: de stad, die een koninkrijk heeft op/over de koningen van de aarde

5 Jesaja 13:20 spreekt van de ondergang en verwoesting van Babel

6 Troost voor Israël: De Heer zal zich over Jakob ontfermen; nóg zal Hij in Israël kiezen! Jesaja 14:1

7 Israël zal gezegend worden!

8 14:2,3 noemt de dag van Jahweh De dag van de mens (6.000-10.000 jaar) De dag van Jahweh (ruim 1000 jaar) De dag van God

9 De rollen zijn omgedraaid in vers 2; een aliyah  in plaats van wegvoering een terugkeer van het volk Israël met steun van de volkeren

10 ‘Zo zegt de Here HERE: Zie, Ik zal mijn hand opheffen tot de volken en mijn banier omhoog heffen voor de natiën; in hun armen zullen zij uw zonen brengen, en uw dochters zullen op de schouder gedragen worden’ Jesaja 49:22 (60:9; 66:20)

11 Vreugde in Israël

12 Vers 3: Jahweh geeft Israël rust – eindelijk – na alle lijden en verdrukking, die niet voor niets waren: zij ontvangen heerlijkheid

13 Een spreuk over de koning van Babel, de drijver, harde onderdrukker is opgehouden!

14 Zij heeft rust, is stil; heel de aarde; men jubelt D

15 ‘het dodenrijk (shaul) beneden is in opschudding om u bij uw komst te ontmoeten; het wekt de Rephaïm voor u op; al de bokken der aarde; het doet alle koningen van de volkeren (gojim) voor u opstaan’

16 Shaul komt van: Sha’al = vragen

17 ‘de levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets; zij hebben geen loon meer te wachten, zelfs hun nagedachtenis is vergeten……. want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk (shaul), waarheen gij gaat’ Prediker 9:5,10

18 Hoe ben je van de hemelen gevallen! Huilt! Zoon van de dageraad! Jesaja 14:12

19 De koning van Babel: wereldheerser van de eindtijd

20 De koning van Babel is de elfde hoorn van het 4 e wilde dier uit Daniël 7; hij is ook de vorst van het verbond met velen uit Daniël 9:27

21 De overweldiger van de volkeren (gojim): Jij, jij zei in je hart: ‘tot de hemelen zal ik opstijgen, boven de sterren van Al mijn troon verhogen, en ik zal zitten op de berg van samenkomst, ver in het noorden; ik zal opstijgen tot de hoge plaatsen van dikke wolken; ik zal als de Allerhoogste zijn!

22

23 De koning van Babel wilde zich verheffen; hij zal tot de shaul (onwaarneembaar) neergestoten worden! (Jesaja 14:15)

24 Is dit de man (aish)? die de aarde in opschudding bracht die de koninkrijken deed schudden hij maakte het bewoonde gebied tot wildernis al de steden vernielde hij zijn gevangenen liet hij niet gaan

25 Kostbaar graf – herinnering kreeg de koning van Babel niet

26 Jahweh Zebaoth maakt een definitief einde aan Babel Jesaja 14:22,23; Openbaring 18:22-24

27 1: Wegrukking van de gemeente 2: Begin 70 e week, verbond met velen door de koning van Babel 3: 3,5 jaar vrede en veiligheid, offerdienst 4: 3,5 jaar benauwdheid van Jakob 5: Terugkeer van Jezus Christus 6: Israëls herstel, verdrukking over volkeren 7: Verwoesting van Babel; satan wordt gebonden; het beest en de valse profeet levend in de poel des vuurs 8: Regering over alle volkeren door Israël 1000 jaren als koningen en priesters 9: Korte periode satan losgelaten, daarna ook satan in poel des vuurs

28 Sjalom komt voor Jeruzalem!


Download ppt "Jesaja Redder-zal-zijn:Jah Jesaja, de profeet.. De last van Babel (in-ontbinding)"

Verwante presentaties


Ads door Google