De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Romeinen 12-15 Wandel en gedrag 31-7-20141. Ik roep jullie er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om jullie lichamen aan God te wijden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Romeinen 12-15 Wandel en gedrag 31-7-20141. Ik roep jullie er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om jullie lichamen aan God te wijden."— Transcript van de presentatie:

1 Romeinen 12-15 Wandel en gedrag 31-7-20141

2 Ik roep jullie er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om jullie lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. Romeinen 12:1 31-7-20142

3 3 Evangelie is Gods kracht tot redding voor eenieder die gelooft

4 31-7-20144 Setting van Sinaï: wet Sfeer van evangelie: genade

5 31-7-20145 Wetgeving op Sinaï

6 Wet of genade Zegen op voorwaarde dat je de eis volbrengt Wandelen op eigen kracht (vlees) Vloek als je het niet doet; straf, sancties Zegen zonder voorwaarde of eisen Wandelen door Gods genade (geest) Geen vloek of straf 31-7-20146

7 7 Grote kracht in ons: de geest van God

8 31-7-20148 Oproepen – aanspreken – langsbij roepen

9 31-7-20149

10 10 Wat is de basis voor onze logische dienst aan God

11 31-7-201411

12 31-7-201412 Kracht voor onze dagelijkse wandel: het woord van God

13 31-7-201413 Romeinen 1-11 en 12-16

14 31-7-201414 Verlossing: Israël uit de slavernij van Egypte Wij uit de slavernij van de zonde

15 31-7-201415 רחמ Barmhartigheid (rèchèm) Medelijden (oiktirmon) oiktirmon eleos

16 31-7-201416 Toen zei David tegen Gad: Het benauwt mij zeer. Laten wij toch in de hand van JAHWEH vallen, want Zijn barmhartigheid is groot. Laat mij echter niet in de hand van mensen vallen.

17 31-7-201417 Verhoor mij, JAHWEH, want Uw goedertierenheid is rijk ; zie mij aan naar Uw grote barmhartigheid. Psalm 69:17

18 31-7-201418 Ik zal u voor de eon tot Mijn bruid nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen; en u zult de JAHWEH kennen Hosea 2:18,19

19 31-7-201419 Het evangelie! Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd in Zijn genade, door de vrijkoping in Christus Jezus.

20 31-7-201420 God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin, dat terwijl wij zondaren zijn, Christus voor ons stierf

21 31-7-201421 Want God heeft allen in weerspannigheid opgesloten om Zich over allen te ontfermen.

22 Ik roep jullie er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om jullie lichamen aan God te stellen als een levend offer, heilig en voor God welgevallig: dat is uw logische godsdienst. Romeinen 12:1 31-7-201422

23 31-7-201423 Stel je op

24 31-7-201424 En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Romeinen 6:13

25 Ik roep jullie er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om jullie lichamen aan God te stellen als een levend offer, heilig en voor God welgevallig: dat is uw logische godsdienst. Romeinen 12:1 31-7-201425

26 31-7-201426 een levend offer

27 31-7-201427 heilig

28 31-7-201428 voor God welgevallig!


Download ppt "Romeinen 12-15 Wandel en gedrag 31-7-20141. Ik roep jullie er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om jullie lichamen aan God te wijden."

Verwante presentaties


Ads door Google