De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wonen in Nederland Hst 3.2 : Verstopte steden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wonen in Nederland Hst 3.2 : Verstopte steden."— Transcript van de presentatie:

1 Wonen in Nederland Hst 3.2 : Verstopte steden

2 Stad of dorp Wanneer spreek je van een stad (of dorp)?
Vormkenmerken (zichtbaar uiterlijk) Inwoneraantal of adressendichtheid De grootte van een plaats (/agglomeratie) Dichtheid van bebouwing Bewonerskenmerken Kent een grotere sociale verscheidenheid Individualistischer/toleranter/groter verschil arm & rijk Functiekenmerken Steden zijn erg gericht op diensten (tertiaire sector).

3 Verzorgingsgebied: Reikwijdte: De maximale afstand die de klant wil afleggen voor de dienst (mogelijke klanten) Draagvlak: Het gebied waar de klanten wonen Drempelwaarde: min. aantal klanten dat nodig is om je bedrijf te laten functioneren

4 (voorzieningen:) Dienstverlenende bedrijven
ABC locatiebeleid Locatie A Optimale bereikbaarheid per openbaar vervoer op nationaal, regionaal, stadsgewestelijk en lokaal niveau Bereikbaarheid per auto van ondergeschikt belang Stringent parkeerbeleid Goede voorwaarden voor het gebruik van de fiets Aanwezigheid van voorzieningen draagt bij aan een aantrekkelijke verblijfs- en werkomgeving. Locatie B Goede bereikbaarheid per openbaar vervoer op regionaal of stadsgewestelijk en lokaal niveau Redelijke bereikbaarheid per auto op lokaal en bovenlokaal niveau Beperking van parkeerfaciliteiten, vooral voor langparkeerders Goede bereikbaarheid per fiets Locatie C Optimale bereikbaarheid per auto op lokaal en bovenlokaal niveau Geen eisen met betrekking tot het openbaar vervoer Parkeerfaciliteiten zijn afgestemd op het type bedrijven Congestievrije aansluiting op hoofdtransportassen bereikbaarheidsprofiel A. Bijvoorbeeld de zakelijke dienstverlening. Goede bereikbaarheid per auto en per openbaar vervoer waardoor B locaties worden gekenmerkt, is onder meer belangrijk voor ziekenhuizen en kantoren. goede bereikbaarheid per (vracht)auto komen in aanmerking voor locaties met bereikbaarheidsprofiel C. Bijvoorbeeld productie- en distributiebedrijven.

5 Locatie A, B of C ? ? ? Dongemond College ?

6 Locatie A, B of C ? ? ? Kop van Zuid Rotterdam?

7 Locatie A, B of C ? ? ?

8

9 Oplossingen files?!? File informatie Bredere/meer snelwegen
Korte termijn oplossing Bredere/meer snelwegen Korte/ middellange termijn oplossing Mensen vanuit het ov weer in de auto!!! Spitsstroken Bottleneck (vb: 3baans  2baans) Betere inrichting v/h land Lange termijn oplossing Compacte stad beleid (zie volgende dia’s) Rekeningrijden Beter OV

10 Waar staat Nederland om bekend?
Vaak denken buitenlanders aan onderstaande stereotypen maar Nederland staat ook bekend om zijn bebouwing  Grachten, rijtjeshuizen, organisatie  KORTOM; Ruimtelijke Ordening!

11 Nederland fileland Voor WO 2: Trok iedereen naar de stad voor werk. (urbanisatie) Na WO2: Krijg je massale suburbanisatie van mensen door onder meer de komst van de auto. (files!) De overheid heeft geprobeerd deze migratiestroom te sturen en zijn vastgelegd in ‘Wet Ruimtelijke ordening’.

12 Wonen in het groen (suburbanisatie)
Allereerst, waarom gingen mensen wonen in het groen? Welvaart nam toe Meer vrije tijd Toename autobezit en autowegen Nadelen van suburbanisatie: Enorme vervoersstromen (files) Ruimte tussen de steden steeds meer volgebouwd.

13 Nota Ruimtelijke ordening
In 1950 verwachte men dat door de babyboom Nederland in het jaar 2000, 21 miljoen mensen zou tellen. Daarom moest Nederland vanaf die tijd goed de ruimte gaan ordenen om Nederland leefbaar en werkbaar te houden.

14 1e RO 1960 2e RO 1966 (suburbanisatie ondervangen  groeikernen en gebundelde deconcentratie) 3e RO 1974 4e Nota RO 1988 (regio’s op eigen kracht) Vierde Nota RO extra (VINEX) (gericht op woningbeleid etc.) 5e Nota RO?? (in onderhandeling??)

15 Wonen in het groen (suburbanisatie)
Allereerst, waarom gingen mensen wonen in het groen? Welvaart nam toe Meer vrije tijd Toename autobezit en autowegen Nadelen van suburbanisatie: Enorme vervoersstromen (files) Ruimte tussen de steden steeds meer volgebouwd.

16 Groeikernen en gebundelde deconcentratie
De overheid probeerde de nadelen van suburbanisatie te verminderen door nieuwe steden te gaan bouwen. Deze steden zouden de grote overloop uit de stad kunnen opvangen. De zogenaamde groeikernen.

17 Mensen konden niet zomaar een huis in het groen bouwen
Mensen konden niet zomaar een huis in het groen bouwen. Mensen konden alleen gaan wonen in de groeikernen, dit noemt men gebundelde deconcentratie In dit idee zou de groeiende verkeerstroom vanzelf wel afnemen dacht men, want groeikernen zouden uitgroeien tot nieuwe steden (inclusief bedrijventerreinen etc.). Dit bleek dus niet zo te zijn.

18 Vinex-wijken tegen de files
Wijken (in het groen) in de buurt van (of in) een grote stad. Doel: Mensen economisch betrokken houden tot een grote stad! Zonder (te veel) nieuwe voorzieningen aan te leggen. Dit doen ze door: Inbreidingslocaties aan te wijzen Uitleglocaties (bouwen tegen de rand van de stad).

19 Voordelen vinexwijken
Men springt zuiniger om met dure grond De gemiddelde afstand tot allerlei voorzieningen wordt beperkt gehouden Het stedelijk openbaar vervoer is eerder rendabel Het draagvlak voor de bestaande winkels en andere voorzieningen in de centrale steden wordt vergroot

20 Uitleglocaties Breda (pijlen)
inbreid- ingslo- caties (Sterren) ww.viabr eda.nl/w at-is- via- breda mamedia/viabreda Via breda bidbook blz 19

21 Vinex-wijken van Noord-Brabant

22 Vervoersmiddelen (modaliteiten)
Er zijn veel verschillende vervoersmiddelen: Auto Fiets Vrachtwagen Schip Vliegtuig Trein Etc. Met al deze modaliteiten moet rekening worden gehouden bij de inrichting van Nederland.

23 Er spelen verschillende belangen bij bereikbaarheid:
In de stad (Wijk en stadsniveau): Leefbaarheid Veiligheid Parkeren Milieu In de stad (Stedelijke distributie): Winkels goed bevoorraden Venstertijden (alleen in rustige uren bevoorraden) Slimmer organiseren (meer ladingen in 1 vrachtwagen) Milieuzone (vervuilde vrachtwagens weren) Mobiliteit tussen de steden: Tijd = geld Verbetering verkeersknooppunten (concurrentiepositie) Schiphol (HSL) en haven van Rotterdam (Betuwelijn) Al deze belangen botsen vaak met andere belangengroepen Vanwege de ruimtebehoefte gaan veel bedrijven buiten het centrum vestigen (tekening grondprijs centrum – suburb)

24 Files opgelost?!? Overheid neemt tweetal maatregelen om de hoeveelheid files te verminderen: Lokmiddelen Afschrikmiddelen

25 Afsluitende opmerking!
Mobiliteit moet! (uitspraak ‘oud’ kabinet) Iedereen is mobiel… kijk maar eens naar je eigen situatie. Vooral tweeverdieners (met kinderen) extra mobiel  voeren zogenaamde combinatieritten uit. Daarom worden kinderen ook wel de achterbankgeneratie genoemd (Jullie generatie !!!) Kijk maar eens als het een beetje regent hoeveel kinderen er naar school gebracht worden! MAAR: Mobiliteit zorgt voor diffusie en diffusie leidt tot innovatie  economische groei! Innovatievraagstukken beginnen we volgende les mee.


Download ppt "Wonen in Nederland Hst 3.2 : Verstopte steden."

Verwante presentaties


Ads door Google