De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CCIM Broeikaseffect Vlaamse klimaatconferentie Stakeholders Dialogue II 19 juni 2007 Opname luchtvaart in Europese emissiehandelsysteem Proposal Directive.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CCIM Broeikaseffect Vlaamse klimaatconferentie Stakeholders Dialogue II 19 juni 2007 Opname luchtvaart in Europese emissiehandelsysteem Proposal Directive."— Transcript van de presentatie:

1 CCIM Broeikaseffect Vlaamse klimaatconferentie Stakeholders Dialogue II 19 juni 2007 Opname luchtvaart in Europese emissiehandelsysteem Proposal Directive 2006/0304 amending directive 2003/89/EC so as to include aviation activities in EU ETS Els Van den broeck Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid

2 Opname luchtvaart in Europese emissiehandelsysteemEls Van den broeck Inhoud 1.Wat vooraf ging 2.Hoog- en laagvliegers in de lopende discussie 3. Next?!

3 Opname luchtvaart in Europese emissiehandelsysteemEls Van den broeck 1. Vooraf 1.1 EU toneel  Voorstel van amendement met IA door EC 20/12/07  Opstart (maandelijkse) besprekingen in raadswerkgroep vanaf 15 jan 07  Raad Leefmilieu 20/02/07 Bereik van het schema en derde landen Bovengrens op EU niveau en geharmoniseerde allocatiemethodiek Regionale aspecten en specifieke situaties CO 2 of meer?  Technische raadswerkgroep rond benchmarking 04/06/07  Raad Leefmilieu 28/06/07

4 Opname luchtvaart in Europese emissiehandelsysteemEls Van den broeck 1. Vooraf 1.2 België  Dossier getrokken door Leefmilieu, afstemming met Transport  Maandelijkse CCIM ad hoc werkgroepen luchtvaart  Belgisch standpunt Raad 20/02/07 Pro cap and trade Doorgedreven geharmoniseerde aanpak (cap en meer) Start in 2013, mogelijke (gesloten) proefperiode 2011/2012 Evenwicht groei/competitiviteit en klimaatimpact Allocatie ~verschillende business modellen Regionale aspecten: EC voorstel is gebalanceerd Start met CO2, maar nu opstart inventarisatie extra data Verhoging veilingspercentage bespreekbaar (cfr. Milieu-impact) Voldoende overleg met betrokken sector(s)  Eerste stakeholdersoverleg 12 feb 07  Cijfermatige insteek vanuit ABCI

5 Opname luchtvaart in Europese emissiehandelsysteemEls Van den broeck 2. Hoog- en laagvliegers “Niets is beslist tot alles is beslist” 2.1 Elementen met ‘breed’ akkoord  Opname van luchtvaart in EU ETS, als deel van brede strategie  Geharmoniseerde aanpak (bepaling bovengrens, allocatiemethodiek)  Een referentieperiode voor bepaling van bovengrens  Start met enkel CO2  Voorkeur voor start in 1 fase  Brede scope, met alle operatoren onafhankelijk van nationaliteit  Nood aan nauwer betrekken van derde landen  Vele vragen bij inwisselingsmechanisme  Benchmarkingmethodiek bij toewijzing  Nauwe samenhang met lopend reviewproces

6 Opname luchtvaart in Europese emissiehandelsysteemEls Van den broeck 2. Hoog- en laagvliegers 2.2 Elementen waar een compromis kan  Start van het systeem in 2013 (zo snel mogelijk)  Vastleggen van de bovengrens en/of flexibel stellen op lange termijn  Gefaseerde aanpak met proefperiode (+ medewerking derdelanden)

7 Opname luchtvaart in Europese emissiehandelsysteemEls Van den broeck 2. Hoog- en laagvliegers 2.3 Elementen met divergerende visies -Veiling: Werking (niveau, geharmoniseerd,..) Percentage Inzet opbrengsten -Uitzonderingen op scope (ondergrens, eilanden, …) -Inzet van CER’s en ERU’s (%) -Benchmarking: Methodiek (EC, FI, …) In rekening brengen van actuele ontwikkelingen, nieuwe lidstaten, extreme liggingen

8 Opname luchtvaart in Europese emissiehandelsysteemEls Van den broeck 2. Hoog- en laagvliegers 2.4 Benchmarkmethodiek ECB = (A-A veiling ) * TK tot A op = B * TK op SU100 % veiling FIEnergie-efficientie, vlootleeftijdsfactor, onderscheid intra EU – intercontinentale vluchten ROAF = TK/brandstofverbruik LVGroeifactor FRTermijn tussen referentieperiode en start handel inkorten, jaarlijkse toewijzing, toevoeging 200 km en GCD en standaardiseren passagiersgewicht HUOnderscheid passagier-vracht, Groeifactor UKVergelijkende studie tussen verschillende typen van benchmarks en impact op prototypen luchtvaartmaatschappijen

9 Opname luchtvaart in Europese emissiehandelsysteemEls Van den broeck 3. Next?!  ICAO Assembly sept 07: guidance on ETS  EU niveau Europees Parlement: stemming in november 2007 Herneming raadswerkgroepen onder PO PRES Opstart co-decision proces Wetgevend voorstel review EU ETS (eind 2007)  Belgisch niveau Voortzetting discussies (CCIM, stakeholders,..) Beeld vormen impact Belgisch luchtvaartlandschap Nieuwe Belgische piloot


Download ppt "CCIM Broeikaseffect Vlaamse klimaatconferentie Stakeholders Dialogue II 19 juni 2007 Opname luchtvaart in Europese emissiehandelsysteem Proposal Directive."

Verwante presentaties


Ads door Google