De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stakeholderoverleg 17 januari 2008 Voorstel tot opname van luchtvaartactiviteiten in het emissiehandelssysteem Ruth Declerck Afdeling Internationaal Milieubeleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stakeholderoverleg 17 januari 2008 Voorstel tot opname van luchtvaartactiviteiten in het emissiehandelssysteem Ruth Declerck Afdeling Internationaal Milieubeleid."— Transcript van de presentatie:

1 Stakeholderoverleg 17 januari 2008 Voorstel tot opname van luchtvaartactiviteiten in het emissiehandelssysteem Ruth Declerck Afdeling Internationaal Milieubeleid CCIM Broeikaseffect –Vlaamse Klimaatconferentie

2 Stakeholderoverleg 17 januari 2008Ruth Declerck Inhoud 1.Stand van zaken besprekingen 2.Vergelijking posities EC/EP/Raad 3.En verder?

3 Stakeholderoverleg 17 januari 2008Ruth Declerck Inhoud 1.Stand van zaken besprekingen 2.Vergelijking posities EC/EP/Raad 3.En verder?

4 Stakeholderoverleg 17 januari 2008Ruth Declerck 1. Stand van zaken besprekingen ICAO Assembly (september 2007) Impact op Europees proces Eerste lezing

5 Stakeholderoverleg 17 januari 2008Ruth Declerck ICAO Assembly 18-28 september 2007 Voorstel opname luchtvaart in ETS → grote tegenstelling tussen EU en derdelanden Discussiepunt: kan de EU luchtvaartoperatoren van derdelanden unilateraal de verplichting opleggen om deel te nemen aan ETS of is mutual agreement tussen het derdeland en EU noodzakelijk? Appendix L: ETS niet opleggen aan contracting parties, except on the basis of mutual agreement EU en ECAC: formeel voorbehoud genomen bij Appendix L

6 Stakeholderoverleg 17 januari 2008Ruth Declerck Impact op Europees proces Zowel EP als Raad gemotiveerd om akkoord in eerste lezing te bereiken → op die manier eenheid en vastberadenheid uitstralen naar wereld buiten EU Maar: te vroeg en te snel om visies van beide instellingen met elkaar te verzoenen Druk op PT VZP om politiek akkoord te bereiken in december Reflectie binnen Raad over tegemoetkoming aan ontwikkelingslanden: ‘de minimisclausule’ →Vluchten van operator die minder dan X aantal keer per jaar op Europese luchthavens vliegt, worden uitgesloten

7 Stakeholderoverleg 17 januari 2008Ruth Declerck Eerste lezing EP stemt op 13 november ’07:  Grote tegenstellingen tussen ENVI en adviserende comités TRAN en ECON  Rapporteur Liese: middenweg gezocht  Amendementen strenger dan EC voorstel, maar minder streng dan initiële voorstellen ENVI Politiek akkoord op Raad Leefmilieu 20 december ’07:  Ambitieus opzet van PT VZP  Grote tegenstellingen tot net voor de Raad  Akkoord van geven en nemen

8 Stakeholderoverleg 17 januari 2008Ruth Declerck Inhoud 1.Stand van zaken besprekingen 2.Vergelijking posities EC/EP/Raad 3.En verder?

9 Stakeholderoverleg 17 januari 2008Ruth Declerck 2. Vergelijking posities EC/EP/Raad Startjaar Totale hoeveelheid emissierechten Percentage veiling Gratis allocatie/benchmark Multiplier NOx Monitoring tonkm data Reserve voor nieuwkomers

10 Stakeholderoverleg 17 januari 2008Ruth Declerck 2. Vergelijking posities EC/EP/Raad Gebruik CERs en ERUs Open vs. Gesloten systeem Oormerken veilingsopbrengsten Uitzonderingen Sanctiemechanisme Specifieke reviewclausule

11 Stakeholderoverleg 17 januari 2008Ruth Declerck Startjaar Europese Commissie Europees Parlement Raad Leefmilieu 2011 : enkel intra- Europese vluchten 2012 e.v.: alle vluchten die aankomen op of vertrekken van een Europese luchthaven 2011 : alle vluchten die aankomen op of vertrekken van een Europese luchthaven 2012 : alle vluchten die aankomen op of vertrekken van een Europese luchthaven

12 Stakeholderoverleg 17 januari 2008Ruth Declerck Totale hoeveelheid emissierechten Europese Commissie Europees Parlement Raad Leefmilieu 100% van de totale historische luchtvaartemissies (i.e. gemiddelde jaarlijkse emissies 2004-05-06) 90% van de historische luchtvaartemissies (i.e. gemiddelde jaarlijkse emissies 2004-05-06) 100% van de totale historische luchtvaartemissies (i.e. gemiddelde jaarlijkse emissies 2004-05-06)

13 Stakeholderoverleg 17 januari 2008Ruth Declerck Percentage veiling Europese Commissie Europees Parlement Raad Leefmilieu 2011-12 : gemiddelde veilingspercentage NAPs 2008-12 2013 e.v.: in kader van algemene review 2011-12 : 25% veiling 2013 e.v.: verhoging overeenkomstig maximumpercentage van toepassing op andere sectoren 2012: 10% 2013 e.v.: mogelijke verhoging in kader van algemene review

14 Stakeholderoverleg 17 januari 2008Ruth Declerck Gratis allocatie/benchmark Europese Commissie Europees Parlement Raad Leefmilieu RTK benchmark: rechten operator A = ingediende tonkm data x benchmark Benchmark = gratis toe te kennen rechten / som ingediende tonkm data RTK benchmark

15 Stakeholderoverleg 17 januari 2008Ruth Declerck Multiplier NOx Europese Commissie Europees Parlement Raad Leefmilieu Geen multiplierMultiplier = 2Geen multiplier

16 Stakeholderoverleg 17 januari 2008Ruth Declerck Monitoring tonkm data Europese Commissie Europees Parlement Raad Leefmilieu Tonkm = afstand x lading Afstand = GCD tussen luchthaven van vertrek en aankomst Lading = totale massa van vracht, post en passagiers Default value passagier: 100 kg Idem ECTonkm = afstand x lading Afstand = GCD + vaste correctiefactor van 95 km Lading = totale massa van vracht, post en passagiers Default value passagier: 110 kg

17 Stakeholderoverleg 17 januari 2008Ruth Declerck Reserve voor nieuwkomers Europese Commissie Europees Parlement Raad Leefmilieu Geen reserve noch andere tegemoetkomingen voor nieuwkomers. Moeten alle rechten op de markt of bij veiling kopen. Reserve voor ‘echte’ nieuwkomers. Reserve voor ‘echte’ nieuwkomers én snelgroeiende maatschappijen (X=3%; Y=18%).

18 Stakeholderoverleg 17 januari 2008Ruth Declerck Gebruik CERs en ERUs Europese Commissie Europees Parlement Raad Leefmilieu Maximumpercentage voor gebruik CERs en ERUs voor elke operator, zijnde het gemiddelde van de percentages in de NAPs. Idem EC.2012:maximumperce ntage voor gebruik CERs en ERUs, zijnde 15% van in te leveren emissierechten. 2013-e.v.:in kader van algemene review

19 Stakeholderoverleg 17 januari 2008Ruth Declerck Open vs. gesloten systeem Europese Commissie Europees Parlement Raad Leefmilieu Semi-open systeem met mogelijkheid tot inwisseling AA voor EUA Semi-open systeem, maar slechts die operatoren met redelijk hoge efficiëntie mogen AAs én EUAs indienen Operatoren met lage efficiëntie mogen slechts AAs indienen Semi-open systeem

20 Stakeholderoverleg 17 januari 2008Ruth Declerck Oormerken van opbrengsten veiling Europese Commissie Europees Parlement Raad Leefmilieu Opbrengsten zullen gebruikt worden voor bestrijding CC en dekking administratieve kosten Opbrengsten moeten gebruikt worden voor cf. EC, ondersteunen klimaatvriendelijk vervoer,verzachten problemen voor perifere regio’s, openbare dienstverplichtingen Lidstaten bepalen waarvoor de opbrengsten gebruikt zullen worden, maar ze zouden gebruikt moeten worden voor bestrijding CC etc.

21 Stakeholderoverleg 17 januari 2008Ruth Declerck Uitzonderingen Europese Commissie Europees Parlement Raad Leefmilieu Staatsvluchten, militaire vluchten, VFR, trainingsvluchten, testvluchten, vluchten uitgevoerd door aircraft met MTOW 5.7 ton Militaire vluchten, humanitaire vluchten, trainingsvluchten, testvluchten, vluchten uitgevoerd door aircraft met MTOW 20 ton Staatsvluchten van derdelanden, humanitaire/s&r, PSOs naar outermost regions, commercial air transport operator (3 x 4 maandenperiode < 243 vluchten), MTOW 5,7ton

22 Stakeholderoverleg 17 januari 2008Ruth Declerck Sanctiemechanisme Europese Commissie Europees Parlement Raad Leefmilieu Zoals voor andere sectoren: publicatie naam en oplegging boete bij onvoldoende inleveren emissierechten Idem EC.Idem EC + LS kan EC verzoeken exploitatieverbod op te leggen (na uitputting andere dwangmaatregelen)

23 Stakeholderoverleg 17 januari 2008Ruth Declerck Specifieke reviewclausule Politiek akkoord Raad Leefmilieu: → invoeging specifieke herzieningsclausule Tegen 2015: evaluatie opname luchtvaart in ETS door EC Evaluatie van onder meer:  Neerwaartse herziening plafond  Nood aan reserve voor nieuwkomers en snelgroeiende operatoren  Mogelijk gateway optie in plaats van semi-open  Uitzonderingen Afzonderlijk van algemene review van richtlijn  Percentage veiling  Percentage CERs en ERUs

24 Stakeholderoverleg 17 januari 2008Ruth Declerck Inhoud 1.Stand van zaken besprekingen 2.Vergelijking posities EC/EP/Raad 3.En verder?

25 Stakeholderoverleg 17 januari 2008Ruth Declerck 3. En verder? Afsluiten eerste lezing  Na toevoeging recitals aan politiek akkoord → gemeenschappelijk standpunt  Naar juristen-linguisten  Formele goedkeuring tegen april ’08 Aanvatten tweede lezing  EP en Raad streven naar akkoord  Lezingen lopen parallel, ondertussen informele contacten  Indien dit niet slaagt: conciliatieprocedure


Download ppt "Stakeholderoverleg 17 januari 2008 Voorstel tot opname van luchtvaartactiviteiten in het emissiehandelssysteem Ruth Declerck Afdeling Internationaal Milieubeleid."

Verwante presentaties


Ads door Google