De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kinderen relationeel vaardiger maken via de axenroos!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kinderen relationeel vaardiger maken via de axenroos!"— Transcript van de presentatie:

1 Kinderen relationeel vaardiger maken via de axenroos!
Info ouders Zondereigen 7 oktober 09 Chris Van Waes DPB Antwerpen Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen

2 Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen

3 Waar leren kinderen omgaan met elkaar?
Mensen kunnen op verschillende manieren omgaan met elkaar Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen

4 Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen

5 Belangrijke plaatsen om te leren omgaan met elkaar.
gezin van herkomst familie vriendenkring op school op het werk de huidige thuissituatie Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen

6 Het nut van goede omgangsvormen of relatiewijzen:
kwaliteit van onze relaties verhogen aangenamer samenleven eigen welbevinden en dat van anderen verhogen beter leren omgaan met verschillen bouwen aan een betere wereld=hemel op aarde Wat is er aan de hand? Was het dan niet goed? Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen

7 Oude manier van denken over goede omgangsvormen :
Wat hadden kinderen “vroeger” nodig? volgzaamheid ontzag voor gezag zorgzaamheid verantwoordelijkheidszin Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen

8 Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen
Vaststelling: snelveranderende, multiculturele samenleving waarden vervaging andere normen sociale verschillen vergroten complexe problematieken Dit veranderingsproces is onomkeerbaar. Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen

9 Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen
Besluit: Kinderen hebben “andere vaardigheden en kwaliteiten” nodig om met de chaos of de complexiteit van de samenleving te kunnen omgaan. Deze vaardigheden kunnen hen helpen om zich als mens volwaardig te kunnen ontwikkelen in een kwaliteitsvolle verbondenheid met anderen. Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen

10 Nieuwe manier van denken over goede omgangsvormen:
Wat hebben kinderen “Nu” nodig : zelfstandigheid leiderschap kunnen opnemen gezond kritisch kunnen zijn kunnen samenwerken vlot kunnen communiceren weerbaar en assertief zijn Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen

11 Gevolgen nieuwe visie op goede omgangsvormen
meer inspraak in bedrijfswereld , maatschappij, schoolleven onderzoek wijst uit dat meer inspraak de betrokkenheid, het welbevinden en het rendement verhogen ! invoeren eindtermen sociale vaardigheden op school Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen

12 Eindtermen sociale vaardigheden:
leren samenwerken leren communiceren leren omgaan met elkaar op verschillende manieren=relatiewijzen of omgangsvormen ET werden in leerplannen en methodes verwerkt ! ET Sova zijn vakoverschrijdend ! Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen

13 Leerplan WO (mens en medemens)
1.Kdn. kunnen zich present stellen = zich tonen 2.Kdn. kunnen respect en waardering opbrengen. 3.Kdn. kunnen leiding volgen of meewerken. 4.Kdn. kunnen leiding geven. 5.Kdn. kunnen anderen helpen door zich dienstbaar op te stellen. 6.Kdn. kunnen hulp vragen en zorg aanvaarden. 7.Kdn. kunnen constructief kritisch zijn. 8.Kdn. kunnen zich op een passende manier weerbaar opstellen. 9.Kdn. kunnen zich discreet opstellen als derden daar niet door benadeeld worden. 10.Kdn. kunnen ongelijk of onmacht toegeven. Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen

14 Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen
een instrument om inzicht te krijgen in het eigen gedrag en dat van anderen, een middel om eigen gedrag en dat van anderen bij te sturen, een middel om omgangsvormen te verruimen en te verfijnen! Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen

15 Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen
Gedrag… Hoe gedraag ik me meestal? Mijn patronen… Welke reactie mag ik verwachten als ik me zo gedraag? Wat is gezond en wat is ongezond gedrag? teveel te weinig niet in gebruik Leven is groeien, is veranderen, is in beweging blijven, veranderen kan je leren! Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen

16 De axenroos steunt op een aantal principes:
Elke relatie is een uitwisselingsproces. Mijn gedrag beïnvloedt het gedrag van de ander en omgekeerd. Er zijn zes manieren om in relatie te staan tot iemand anders: je kan geven, aanbieden je kan vragen, aannemen je kan houden, je kan ondergaan, je kan aanvallen, je kan weerstaan. Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen

17 Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen

18 Axenroos voor volwassenen
Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen

19 Axenroos voor kinderen
Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen

20 Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen
Voor elk gedrag in het “hier en nu” staat een eigenschap van een dier symbool Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen

21 Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen
Voor elk gedrag in het “hier en nu” staat een eigenschap van een dier symbool tonen: pauw waarderen: wasbeer leiden: leeuw volgen: kameel zorgen: bever genieten: poes houden: uil loslaten: schildpad gezond kritisch zijn: havik kunnen weerstaan: steenbok Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen

22 Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen

23 Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen

24 Relationeel vaardig zijn =
Alle relatiewijzen “gezond “kunnen hanteren zodat je: op het juiste moment, de juiste relatiewijze, op een gepaste manier kan inzetten… Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen

25 Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen
We communiceren via: handelingen (feiten) gebaren/mimiek tekeningen stem (verbale mogelijkheden) spreekdaden teksten Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen

26 Gezond en ongezond gedrag
Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen

27 Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen
gezond gedrag = constructief/goedgemutst/functioneel omgaan met gezond gedrag: kernkwaliteiten, talenten: waarderen, aanmoedigen,inzetten Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen

28 Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen
ongezond gedrag = problematisch/destructief/ slechtgemutst/disfunctioneel omgaan met ongezond gedrag: leerpunten, tekorten: opbouwende feedback, afremmen wat overdreven aanwezig is stimuleren wat niet of te weinig aanwezig is, oefenkansen voorzien, Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen

29 Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen
Kernkwaliteiten D. Ofman definieert ‘kernkwaliteiten als volgt: ‘Kernkwaliteiten zijn eigenschappen die tot het wezen (de kern) van een persoon behoren. Ze doordringen de hele mens (…), de kernkwaliteit kleurt de mens; het is de specifieke sterkte waar we bij hem of haar direct aan denken.’ Voorbeelden zijn: daadkracht, zorgzaamheid, zorgvuldigheid, moed, ordelijkheid, invoelingsvermogen. Uit “Bezieling en kwaliteit in organisaties’ (Servire, Utrecht) Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen

30 Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen
Het kernkwadrant Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen

31 Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen
Mijn kernkwadrant kernkwaliteit Vb.flexibiliteit valkuil Vb.wispelturig allergie Vb. starheid uitdaging Vb. ordelijk Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen

32 Geef kinderen een pluim en … ze krijgen vleugels!
Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen

33 Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen
Wat doet de school ? De ouders informeren Een startdag organiseren om alle dieren en hun eigenschappen te leren kennen Drie keer per schooljaar worden twee dieren in de kijker geplaatst via een gemeenschappelijk start-of slotmoment De kinderen krijgen in de klas activiteiten aangeboden waarbij ze het gezonde gedrag kunnen oefenen en het ongezonde gedrag kan bijgestuurd worden. Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen

34 Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen
Wat kunnen ouders doen? Belangstelling tonen Kernkwaliteiten van je kinderen herkennen en verwoorden Waarderen van die kernkwaliteiten Aanmoedigen om alle omgangsvormen te leren gebruiken op het juiste moment en de juiste manier Ongezond gedrag bijsturen Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen

35 Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen
Tot slot … Vragen en bedenkingen? Relationele vorming via de axenroos-Chris Van Waes- DPB Antwerpen


Download ppt "Kinderen relationeel vaardiger maken via de axenroos!"

Verwante presentaties


Ads door Google