De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opbouw van een handelingsplan

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opbouw van een handelingsplan"— Transcript van de presentatie:

1 Opbouw van een handelingsplan
PDH van de PE

2 Omschrijving Een HP is een geheel van (voor een bep. periode) concrete richtlijnen voor het onderwijs aan één of meer lln. op basis van informatie over de specifieke ped. did. behoeften van die lln. Binnen het PDH worden alle leerdomeinen opgenomen. De klastitularis krijgt ook de IHP van de BLIO/paramedici

3 1.Beginsituatie Het PDH van de PE wordt in overleg met de klastitularis en de coördinatoren (taal / wiskunde) opgesteld. Beginsituatie: reeks vergelijkende tabellen voor alle facetten (didactische ladder) van taal en rekenen. Van daaruit bestaat de mogelijkheid om tot groepsvorming over te gaan. Grote hiaten of vorderingen van bepaalde lln. kunnen de uitgangsbasis vormen voor het inschakelen van individuele therapie

4 Voor alle facetten wordt telkens verwezen naar het SWP.
2.Leidraad en afspraken De OD, de aard en structuur van de leerstof wordt afgesproken, eventueel het didactisch materiaal dat kan aangewend worden om de streefdoelen te bereiken. Voor alle facetten wordt telkens verwezen naar het SWP. (zie bijlage)

5 HP als werkinstrument Socio-emotionele ontwikkeling
Naast de OD voor de PE worden er per kind enkele ind. OD vooropgesteld. Deze OD komen aan bod tijdens de KR en worden tevens regelmatig geëvalueerd via hun 2 wekelijks rapport.

6 HP als werkinstrument Aanvullingen in de loop van het schooljaar:
- nieuwe leerling - groepsverandering (bij niveaugroepen) - tussenevaluaties - selecteren nieuwe OD - starten / afbouwen ind. therapie - overzicht zorgvragen na KR

7 Opbouw van een handelingsplan
Het IHP

8 IHP Wordt opgesteld door: - de logopedist (zie bijlage) - de kinesist
- de coördinator wiskunde - de BLIO

9 HP en leerlingenvolgsysteem
Zorgkompas - zorgsysteem: . Basisdossier - leerlingfiche -> algemene gegevens -> oudercontacten -> info bijz. leermeesters

10 HP en leerlingenvolgsysteem
Zorgkompas - zorgsysteem: . Basisdossier – journaal -> situatieanalyse ° signalering vh. probleem ° probleemomschrijving ° geleverde inspanningen ° hulpvraag

11 HP en leerlingenvolgsysteem
Zorgkompas - zorgsysteem: . Basisdossier – journaal -> interventiefiche ° journaalbesluit ° werkpunt (in welk domein + frequentie en duur) ° beoogde effecten ° interventie / HP ° klastit./blio/coörd./ouders/kiné/logo/ext. ° startdat. / evaluatiedat. /einddat./ wie

12 HP en leerlingenvolgsysteem
Zorgkompas - zorgmodules: -> rapportgegevens -> ind. tests -> AVI -> curr. differentiatie -> niveautoets 1 & 2 -> sticodi -> OD 1 & 2 -> eenmal. screenings -> sociometrie -> leerlijnen

13 Efficiëntie KR verhogen
Voor de KR worden alle gegevens vanuit de ≠ disciplines doorg d naar de coördinator. Coördinator ordent en stuurt de voorbereiding door naar alle collega’s die de KR bijwonen, dus ook naar het CLB. Binnen de KR staat socio-emot. + de zorgvraag centraal Doel: interventiefiche aanmaken


Download ppt "Opbouw van een handelingsplan"

Verwante presentaties


Ads door Google