De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

18 oktober 2013.  Wie ben je? Wat is uw taak?  Verwachtingen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "18 oktober 2013.  Wie ben je? Wat is uw taak?  Verwachtingen?"— Transcript van de presentatie:

1 18 oktober 2013

2  Wie ben je? Wat is uw taak?  Verwachtingen?

3 Wettelijk Meerwaarde Valkuilen NODEN – VRAGEN?

4 Art. 47 minimale elementen van SWP 1.De omschrijving van het pedagogisch project zijnde het geheel van fundamentele uitgangspunten dat door het schoolbestuur voor de school wordt vastgelegd; 2.De organisatie van de school en voornamelijk de indeling van de leerlingengroepen; 3.De wijze waarop het leerproces van de leerlingen wordt beoordeeld en hoe daarover wordt gerapporteerd; 4.De voorzieningen in het gewoon onderwijs voor leerlingen met een handicap of die leerbedreigd zijn inclusief de samenwerkingsvormen met andere scholen van gewoon en/of buitengewoon onderwijs 5.De wijze waarop de school haar zorgbeleid voert.

5 Inspectie: Art. 47 par. 2: “ tijdens de schooldoorlichting neemt de onderwijsinspectie kennis van het SWP zonder de inhoud te beoordelen” De onderwijsinspectie laat zich niet uit over:  de keuze van de prioriteiten,  de manier waarop het team eraan werkt.  de structuur en de vorm van het SWP

6  Waarom een schoolwerkplan?  Wat is het doel van een schoolwerkplan?  Als SWP het antwoord is, wat was dan de vraag?  Wanneer ben je tevreden?  Samen oplijsten van meerwaarde

7  Spiegel van visie  gedragen visie  Samenhang, zicht hebben op  Verantwoordingsperspectief  Handig afspraken opzoeken  Handleiding van de school  Verder bouwen op …  Houvast nieuwe leerkrachten, externen

8  Wat zijn de valkuilen van het SWP?  Waarom is het nog niet gelukt?  Samen oplijsten van valkuilen en noden

9  Te veel informatie – niet te abstract  Onhanteerbaar  Verkeerde visie – gedragenheid  Up-to-date houden

10  Zie bibliotheek met tips

11  Beschikbaarheid  Is het systeem altijd, overal en voor iedereen beschikbaar?  Is het een extra systeem voor de leerkrachten of is het geïntegreerd binnen bestaande systemen?  Handig informatie toevoegen en aanpassen  Kan je makkelijk tekst aanmaken en opmaken?  Kan je handig (meerdere) bijlagen toevoegen en verwijderen?  Kan je bepalen wie tekst of bijlagen kan lezen, aanpassen en verwijderen?  Handig informatie zoeken vinden  Is er een overzichtelijke structuur zodat je gemakkelijk iets terug kan vinden?  Is er een zoekfunctie om informatie  SWP kunnen afdrukken en downloaden  Kan je het schoolwerkplan integraal of gedeeltelijk afdrukken?

12  Up-to-date houden  Kan je aangeven welke tekst up-to-date is en welke niet?  Is er een overzicht zodat de beheerders weten wat nog aangepast moet worden?  Werkpunten verzamelen  Kan je via het systeem gemakkelijk werkpunten aanduiden en verzamelen?  Wijzigingen doorgeven  Kan je via het systeem gemakkelijk doorgeven wat er gewijzigd werd?

13  Opslagruimte  Hoeveel plaats heb je om op te slaan?  Back-up  Worden er automatisch back-ups gemaakt van je teksten en bijlagen?  Prijs  Wat kost het systeem?  Privacy  Zijn je bestanden beschermd?

14  Wat neem je mee?  Hoe ga je nu verder?

15

16 MEERWAARDE  Afspraken vast zetten – continuïteit Afspraken vast zetten – continuïteit  Info voor nieuwe leerkrachten, stagiairs en externen Info voor nieuwe leerkrachten, stagiairs en externen  Verantwoording Verantwoording  Planmatige aanpak Planmatige aanpak VALKUILEN - NODEN  Hoe kan je starten? Hoe kan je starten?  Hoe up-to-date houden? Hoe up-to-date houden?  Hoe beknopt houden? Hoe beknopt houden?  Hoe hanteerbaar en beschikbaar maken? Hoe hanteerbaar en beschikbaar maken?  Hoe zorgen voor gedragenheid? Hoe zorgen voor gedragenheid?  Wat is een goede structuur? Wat is een goede structuur?

17  Gebruik het SWP als basis bij een vergadering  Noteer langdurende afspraken (langer geldig dan 1 jaar) in het SWP  Koppel eventueel terug (via mail of op een volgende vergadering)  Verwijs naar het SWP bij vragen.  …

18  Denk na over hoe het SWP een handleiding kan zijn voor de nieuwe leerkrachten / stagiairs  Aanduiden van belangrijkste onderwerpen  Lijst met zeker te lezen onderwerpen  ABC van onze school  …

19  Door het SWP up-to-date te houden vanuit het ontwikkelingsperspectief (Hoe wordt de school er beter van?) heb je ineens ook een document voor de inspectie (verantwoordingsperspectief).

20  SWP kan een basis zijn voor een planmatige aanpak

21 1. Je vult het SWP aan met visie en afspraken. 2. Je vult aan met werkpunten. Deze komen vanuit: ▪ Door het bij elkaar brengen van afspraken in het SWP ▪ Omdat je start vanuit een integrale (volledige) structuur, zie je waar er nog niet aan gewerkt is (hiaten). ▪ Schoolzelfevaluaties ▪ Functioneringsgesprekken ▪ Vergaderingen ▪ Schooldoorlichting  Zo kan je ook werkpunten voorlopig “wegschrijven”.

22 3. De werkpunten komen in een prioriteitenplan. ▪ Plan niet te veel prioriteiten! 4. Het prioriteitenplan wordt uitgevoerd. ▪ Prioriteitenplan is draaiboek van het jaar. 5. De nieuwe afspraken komen in het SWP 6. …

23 1. Bepaal doel, doelgroep en vorm 2. Bepaal inhoud en werkwijze ▪ Welke structuur? ▪ Hoe beschikbaar stellen? (op server, website, papier …) 3. Verzamel al wat bestaat ▪ Spreid het in de tijd: Wanneer? Wie? Hoe? 4. Hiaten zoeken en aanvullen 5. Leg het up-date-proces vast.

24  Als je wilt dat leerkrachten het SWP raadplegen, moet het up-to-date zijn!  Bedenk een cyclisch en systematisch proces  Een jaarlijkse aanpassingslijst (vb. lestijdenpakket, schoolreglement, nascholingsplan)  Na vergaderingen SWP aanpassen ▪ Nieuwe afspraken ▪ Open vragen / werkpunten  Wie doet dit? Wanneer doe je dit?

25  Duid aan wat niet up-to-date is!  Een frustratie maar ook een geruststelling: Een SWP is nooit af!  Het SWP is niet het doel, wel het proces erachter: de schoolwerkplanning

26  Voorbeeld

27  Syntheseblad met samenvatting  Zorg dat het leesbaar is => werkinstrument!  Opsommingen  Schema’s  Verwijzingen naar uitgebreidere documenten

28  Het SWP moet beschikbaar zijn:  Overal, altijd, gemakkelijk te raadplegen  Hoe? (Server, database, website …)  De leerkrachten moeten de structuur kennen:  Een simpele handige structuur kiezen  Bespreken van de structuur op PV  Gebruiken bij vergaderingen (vb. agenda, verwijzen …)  Gebruiken bij bijlagen

29  Gebruik interne verwijzingen (zie ook …)  Inhoudsopgave, tabbladen …  Informatiseer (Word-document, server, website…) Voorbeeld in MS Word:  Zoekfunctie (ctrl + F)  Automatische inhoudsopgave  Automatische documentstructuur  Eindermarkeringen aanbrengen (ctrl + Enter)

30

31  Zo volledig mogelijk  Een transparante en handige structuur  Veel mee werken  Op bijlagen  Bij verwijzingen  Als structuur voor de personeelsvergadering  Mapjes op je computer / server  Geen enkele structuur is perfect  verwijzingen


Download ppt "18 oktober 2013.  Wie ben je? Wat is uw taak?  Verwachtingen?"

Verwante presentaties


Ads door Google