De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handelingsplanning tot plan visie beeldvorming doelen aanpak evalutie KIND.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handelingsplanning tot plan visie beeldvorming doelen aanpak evalutie KIND."— Transcript van de presentatie:

1 Handelingsplanning tot plan visie beeldvorming doelen aanpak evalutie KIND

2 Zonnehart: 3 groepen; 75 leerlingen Matig en ernstig mentale handicap Ernstig meervoudige handicap Autismespectrumstoornis

3 Handelingsplan Individueel handelingsplan Groepswerkplan Schoolwerkplan

4 Implementatie doorheen de jaren 2000-2001: klassenraden;leerlingbespreking 2001-2002: groepswerkplan; van handelingsplanning tot handelingsplan Vanaf 2002-2003: SWP

5 IHP: beeldvorming en doelen nieuwe leerling Kennismakingsbezoek Inschrijvingsbezoek- polsen naar mogelijkheden (bevraging ouders)..\..\standaardformulieren\INTAKEorigineel.DOC Verslagen opvragen: CLB, vorige school (belang objectieve taal!) of voorziening; lg-RC-andere ; contact school Na 1à 2 maanden: overleg ouders (verslag ortho); KR

6 LB: beeldvorming en doelen leerlingen reeds in ZH Leerlingbespreking: 7 leergebieden Door lkr, BLIO, therapeuten, lkr LO Bronnen: observaties begeleiders- agenda- leerlingfiches; verslagen lg-RC-andere; GWP Met alle betrokkenen school, therapie, leefgroep; dialoog met ouders; 1u30

7 Proces Leerlingbespreking Leerkracht: schriftelijk verslag huidige stand van functioneren op 7 leergebieden en bepaling concrete doelstellingen (binnen 1jaar haalbaar) BLIO-L.O.- therap- ambulante leerkracht: verslag; voorbeeld

8 Leerlingbespreking zelf Met leerkracht, betrokkenen leefgroep, ouders Dialoog met ouders 1u tot 2u

9 Produkt: Multidisciplinair syntheseverslag (IHP) Neerslag door ortho: overkoepelend handelingsplan (alle beg.) voorbeeld

10 KR : beeldvorming en doelen lln reeds in ZH 1e en 2e klassenraad (prioritaire noden) Voorbeeld sjabloonVoorbeeld Voorbeeld 2 Wie ; ouders? Heen- en weer schriftje 20min; coördinatie en verslag ortho

11 Ervaringen klassenraad Planning alle betrokkenen rond tafel (soms in PT); vervanging tijdens KR (klasvrij, extra persoon…) Voorbeeldschema Eerste jaar: uitleg sjabloon, manier van opslaan… Nu: selectie doelen! 20 min… Duidelijke vraag: wat doet iedereen (therapeuten, lg,..)

12 Wat na de klassenraad? Verslaggeving (ortho) en verspreiding (BLIO) Uitvoering in klas, extra overleg met lg, collega’s school, ouders… Leerkracht: verslag in mapje IHP (3j)

13 IHP: uitwerking voorbereiden Afspraken taakverdeling of onderwijsaanpak op KR/LB Concrete voorbereiding via agenda, fiches.. Extra overleg; extra KR, PT Informeel contact collega’s Organisatorische afspraken: via dir- ortho – BLOA(-lesroosters, accomodatie…) WWWWH best in KR; LB

14 IHP: uitvoeren Concrete onderwijsaanbod op maat van het kind; in samenwerking met VOC-RC Harmonische persoonlijkheidsontwikkeling Maatschappelijke integratie Actieve betrokkenheid van de leerling Gedifferentieerd; klasoverschrijdend

15 IHP: evaluatie van de handelingsplanning Bij elke fase evalueren- tussentijdse evaluaties

16 IHP: evalueren van de vorderingen Jaarlijkse leerlingbespreking Ortho: multidisciplinair synthesverslag 1e en 2e KR; 3e KR Tussenin: observatielijsten; portfolio; toetsen uit volgsystemen, verbonden aan methodes

17 Besluit: IHP per kind bij leerkracht (produkt) Voorkant: foto-adres-gezinsgegevens-med gegevens Achterkant:Handelingsregels per leergebied, vervangingsafspraken Binnenzijde: klassenraadverslagen- leerlingbespreking P.E.- syntheseverslag Nut: vervanging; stagiaires

18 Centraal leerlingdossier Inschrijvingsverslagen/ CLB Leerlingbesprekingen: ieders voorbereiding en synthese Medische gegevens Diagnose/testen RC- verslagen Externen: individuele steekkaart

19 Groepswerkplan 1. Situering van de P.E. binnen de hele school= beknopte beeldvorming 2. Multidisciplinaire samenwerking in de klas/ klasoverschrijdende werking= strategie 3. Uitwerking van de verschillende leergebieden met aansluitend de gebruikte strategie (leerinhoud, leeractiviteit, methodes...)= doelen selecteren en voorbereiden; lesroosters- agenda Leerkracht : digitale versie tegen herfstvakantie (jaren erop: enkel aanpassen Gezamenlijke opmaak: Conferentie: ieder stelt zijn werking voor

20 Groepswerkplan: evaluatie Bespreking met directie en ortho na herfstverlof leerlingbespreking KR 3e trimester: zijn doelen bereikt?

21 Nut groepswerkplan Reflectie – bezinning rond manier van werken- weten waar je naartoe wil- verduidelijken doelen Stagiares/interims: goede beeldvorming groep Visie wordt concreter

22 Ervaringen bespreking groepswerkplan en agenda Koppeling aan agenda Kunst van het bewust selecteren – werkinstrument- kunnen evalueren Angst/ verdedigende houding- open voor overleg – nood aan bevestiging- geleidelijk inzicht werkinstrument PE’n met ASS: eerder visie- meer nadruk op IHP- individuele mapjes per kind/hoek Agenda/ mapjes : vormgeving mag verschillen

23 Ervaringen bespreking GWP Ortho/directie krijgt zicht op: –extra hulp nodig- wanneer –wens materiaal/methodes –draagkracht leerkracht –Samenwerkingsmogelijkheden/problemen

24 Knelpunten handelingsplanning Verschillende snelheden in school Toch meer papierwerk (goede indruk…) Groepswerkplan-KR: Teveel doelen; hoe selecteren, korte- lange termijndoelen… Tijdens de middag: minder sfeer; ieder druk bezig…: expliciet werken rond samen pauze nemen… Soms te ‘veel’ verwachten van de kinderen en van onszelf…(wegens te weinig personeel- ASS- DMG). Soms frustratie: waartoe al die planning als we maar beperkt kunnen uitvoeren?


Download ppt "Handelingsplanning tot plan visie beeldvorming doelen aanpak evalutie KIND."

Verwante presentaties


Ads door Google