De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studeren met een functie-beperking en studierendement presentatie HANovatie 3 november 2010 Jan Stapel / Liesbeth Diemel campusdecanen HAN v/h projectleiders.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studeren met een functie-beperking en studierendement presentatie HANovatie 3 november 2010 Jan Stapel / Liesbeth Diemel campusdecanen HAN v/h projectleiders."— Transcript van de presentatie:

1 Studeren met een functie-beperking en studierendement presentatie HANovatie 3 november Jan Stapel / Liesbeth Diemel campusdecanen HAN v/h projectleiders studeren met fb

2 Inhoud presentatie Film “Iets aan de HANd?”
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Functiebeperking / handicap Stand van zaken HAN Ontwikkelingen rondom studeren met een functie-beperking Studierendement en studenttevredenheid gegevens casuïstiek

3 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
68 bacheloropleidingen 22 masteropleidingen studenten HAN-Arnhem: techniek, economie, educatie (pabo) HAN-Nijmegen: gezondheid, gedrag&maatschappij, economie, educatie (pabo en lero), techniek (lab)

4 Functiebeperking of handicap
Functiebeperking / handicap of chronische ziekte Lichamelijk, psychisch, zintuiglijk Tijdelijk en structureel Zichtbaar en onzichtbaar Voorbeelden blindheid, reuma, motorische stoornissen, dyslexie, diabetes en psychische problemen. Meest voorkomende problemen Concentratieproblemen Dyslexie Chronische aandoeningen Depressieve klachten Beperkt uithoudingsvermogen

5 Functiebeperking of handicap
Studieproblemen voortijdige uitval (meer dan studenten zonder fb, 2x zo hoog als in WO) studievertraging (ook lagere cijfers) functiebeperking wordt niet of laat kenbaar gemaakt Omvang doelroep studenten met functiebeperking 11%-14% studenten HO heeft fb (2005) 16,5 % van eerstejaarsstudenten heeft fb (2009) 8% ondervindt (ernstige) hinder bij studie (Studentenmonitor 2007) WGB h/cz (dec 2003) Instellingen moeten maatregelen treffen en passende voorzieningen bieden. Geen onevenredig belasting voor instelling.

6 Stand van zaken bij de HAN
HAN-beleidsplan (2006) Studenten met fb zijn welkom bij de HAN. Gelijke behandeling alle studenten, eigen verantwoordelijkheid. Competenties voor alle studenten gelijk; de weg kan verschillen. Aanpassingen waar nodig, redelijk en haalbaar. HAN-actieplan ‘Studeren met functiebeperking' ( ) Intakegesprekken, voorlichtingsfilm. Dyslexie (standaardvoorzieningen, Kurzweil, protocol dyslexie). ASS (protocol bij ICA, extra begeleidingstijd voor slb’ers). Themabijeenkomsten, informatie en handleiding voor slb’ers. Website HAN, insite HAN en brochure voor studenten. Voorbeelden van aanpassingen 25% extra tentamentijd, flexibel rooster, mondeling i.p.v. schriftelijk, verminderde aanwezigheid, stageplaats dichtbij, financiële ondersteuning, gebruik specifieke software. HAN-studenten Meer dan 2000 studenten ondervinden belemmeringen bij de studie. Ongeveer de helft is dyslectisch.

7 Stand van zaken bij de HAN
HAN-studenten 4000 studenten hebben een functiebeperking. 2000 studenten ondervinden belemmeringen bij studie. 1000 studenten zijn dyslectisch. Groep studenten met ASS groeit (instroom bij ICA, HLO, FEM). Voorbeelden van aanpassingen 25% extra tentamentijd, flexibel rooster, mondeling i.p.v. schriftelijk, verminderde aanwezigheid, stageplaats dichtbij, financiële ondersteuning, gebruik specifieke software. Taakverdeling slb’er en senior slb’er: inhoudelijke / organisatorische zaken. campusdecaan: intake, opleidingsoverstijgend, financieel.

8 Ontwikkelingen Rapport ‘Onbelemmerd Studeren’ van inspectie (jan 10)
Aandacht is toegenomen, maar geen enkele instelling voldoet aan eisen. Rapport ‘Meer mogelijk maken’ van de cie Maatstaf (mrt 10) Referentiekader voor producten, diensten en voorzieningen die de instelling moet bieden aan studenten met fb. Accreditatie Toegankelijkheid voor studenten met fb wordt element waaraan instelling wordt getoetst. Toename studenten met functiebeperking (HAN) Aandacht voor studierendement & studenttevredenheid (HAN)

9 Studierendement Geen cijfers betreffende studie-uitval en studievertraging. Faculteit Economie Arnhem: propedeuse gestopt norm- norm+ P dyslexie (25) 24% 16% 44% 16% psychisch. problemen (8) 63% 25% 12% - ASS (7) 29% 14% 43% 14% andere fb’en (21) 10% 52% 33% 5% totaal FEM A + N (1600) 28% 21% 34% 17%

10 Studenttevredenheid Ontevreden over voorlichting m.b.t. beleid / maatregelen Ontevreden over begeleiding Weinig betrokkenheid van medewerkers Voortdurend dezelfde faciliteiten vragen

11 Casuïstiek Casus 1 Student met beperkte energie vraagt bij start studie om studie te spreiden. Casus 2 Student met ASS heeft veel extra begeleiding nodig bij plannen en overzicht houden. Casus 3 Student heeft diverse studies gedaan, niets afgemaakt. Heeft burn-out gehad, begint nu aan studie bij HAN en kan maar voor 50% studeren (voor 50% Wajong).


Download ppt "Studeren met een functie-beperking en studierendement presentatie HANovatie 3 november 2010 Jan Stapel / Liesbeth Diemel campusdecanen HAN v/h projectleiders."

Verwante presentaties


Ads door Google