De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De kwaliteit van de informatievoorziening

Verwante presentaties


Presentatie over: "De kwaliteit van de informatievoorziening"— Transcript van de presentatie:

1 De kwaliteit van de informatievoorziening
3 De kwaliteit van de informatievoorziening

2 De soorten diensten m.b.t. de IV
Ontwikkeling en Onderhoud van de IV-infra Diensten m.b.t.de infor- matievoorziening Gebruik van de IV-infra (levering van informatie) Exploitatie en beheer van de IV-infra

3 Aanbieders en afnemers van de IV-dienstverlening
Soort dienst Aanbieder Afnemer Ontwikkeling en onder- houd van de IV-infra Ontwikkel- organisatie Gebruiker van de IV-infra Levering van inform. / Gebruik van de IV-infra Gebruiker van de IV-infra Afnemer van de informa- tie (vaak is dit de gebruiker van de IV-infra) Exploitatie en beheer van de IV-infra Exploitatie- en beheer orga- nisatie Gebruiker van de IV-infra

4 Kwaliteitseisen van de IV-diensten
De ontwikkeling en het onderhoud dienen een IV-infra op te leveren die aan beide categorieën eisen voldoet

5 Eisen m.b.t. het Gebruik

6 Maatregelen ter realisatie van betrouwbaarheidseisen
Interne Controle taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden functiescheiding procedures en werkinstructies verbandscontroles ... Controles in en rondom de applicaties toegangscontroles en -beveiliging invoercontroles verwrrkingscontroles uitvoercontroles controles i.v.m. bewaren van gegevens en programmatuur

7 Maatregelen ter realisatie van beschikbaarheids- en flexibiliteitseisen
Parallelle werkstromen Capaciteitsplanning Sturen op werkaanbod d.m.v. ordervrijgave Werkuitgifte Voortgangsbewaking Route- en werktijdenplanning Beïnvloeding van werkaanbod ...

8 Eisen m.b.t. Exploitatie en Beheer

9 Maatregelen ter realisatie van onderhoudbaarheidseisen
Toepassing van goed gestructureerde en gedocumenteerde methoden, technieken en hulpmiddelen Toepassing van standaarden voor systeemontwikkeling en -onderhoud Gestructureerde opbouw van de programmatuur Vermijding van redundante functionaliteit in de programmatuur Gegevensonafhankelijkheid van de programmatuur Concentratie van specifieke functionaliteit in aparte programmatuur-modules

10 Samenhang tussen de kwaliteitseisen
Eisen m.b.t. het gebruik Eisen m.b.t Expl.en Beheer Eisen aan de IV-processen Eisen aan de IV-organisatie Eisen aan de applicaties Eisen aan de techn. infra.

11 “Industrie-”standaarden m.b.t de kwaliteit van softwareproducten
Kwaliteitsmodel (de “boom”) van Boehm (Internationaal) ISO 9126 Kwaliteitsmodel van CAP Gemini (Nederland) Extended ISO-model (QUINT)

12 ISO 9126 - Quality characteristics and guidelines for their use (1991)
M aintainability A ppropriateness (functionality) T ransferrablility (portability) U sability R eliability 6 eigenschappen 21 deeleigenschappen E fficiency

13 Kwaliteitsmodel van CAP Gemini (1990)
Delen, G.P.A.J., Rijsenbrij, D.B.B. “Kwaliteit van produkten” Cap Gemini Publishing, Rijswijk, 1991

14 Extended ISO-model QUINT (Quality in Information Technology)
Akzo Systems, BSO, CAP Gemini Pandata, Volmac, SERC, TNO/TPD) “Het specificeren van software-kwaliteit”, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer, 1992 QUINT-2 (1996): Aegon, BSO, Coopers & Lybrand, EDS, CVI, KEMA, NS, Ordina, Rijkswaterstaat, SERC, TNO/TPD, Frits Philips Institute for Quality Management volgens ISO 9126 met 11 extra deeleigenschappen indicatoren, meetschalen en meetvoorschriften “Kwaliteit van softwareprodukten; praktijkervaringen met een kwaliteitsmodel”, Deventer, 1996


Download ppt "De kwaliteit van de informatievoorziening"

Verwante presentaties


Ads door Google