De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting: Informatica

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting: Informatica"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting: Informatica
Sint Gregorius College Van Asch van Wijckskade 20, Utrecht Met dank aan de Univ. Utrecht, Univ. Twente en HBO-I

2 Informatica bankautomaten internet
… zie je overal om je heen: bankautomaten internet animaties voor films, reclames, computerspellen weersvoorspelling ...

3 Informatica ieder zijn deel
GROEP 1: gehele bevolking gebruikers van ICT-gereedschappen GROEP 2: computergebruikers ICT gebruiken in een bepaalde branche GROEP 3: bouwers van applicaties ontwikkelen van gereedschappen GROEP 4: Informatici bedenkers van nieuwe mogelijkheden Verschil ICT en informatica Deze dia bouwt van buiten naar binnen op van ICT-gebruik voor iedereen naar ‘echte’ informatica in de tweede, derde en binnenste laag. Groep 2 omvat alle gebruikers van vakspecifieke ICT-toepassingen. Mogelijke voorbeelden: informatica in de gezondheidszorg, medische informatica, bedrijfsinformatica en dergelijke. Groep 3 kun je vergelijken met aannemers, terwijl groep 4 in deze vergelijking de architecten zijn. Groep 3 wordt opgeleid in het HBO en groep 4 in het WO.

4 Wat is Informatica? De leer van informatieverwerkende systemen
Andere definities: De wetenschappelijke en technische aspecten van representatie en verwerking van gegevens Het ontwerp, de bouw, de evaluatie, het gebruik en het onderhoud van informatieverwerkende systemen inclusief apparatuur, programmatuur, organisatorische en menselijke aspecten met het geheel van industriële, commerciële, bestuurlijke, sociale en politieke implicaties Deze vierhoek geeft de vier belangrijkste vakgebieden van informatica weer. In het vak informatica komen vrijwel al deze gebieden aan de orde. Het onderdeel logica weliswaar niet, maar algoritmen nadrukkelijk weer wel. De cursus ‘Oriëntatie op Informatica’ van de Open Universiteit behandelt al deze gebieden p een redelijk diepgaande wijze. Deze cursus van 100 studieuren (schat men op de OU) is een van de modulen die deelnemers aan de Omscholing of Opleiding Docent Informatica moeten bestuderen.

5 Informatica bezig ‘Wat kan (efficiënt) worden geautomatiseerd?’
Zowel theoretische als praktische aspecten Informatici werken met informatie Computers hun gereedschap Informatica is mensenwerk of The information is not in the computer Dit zijn mogelijke motto’s voor deze dia. Belangrijk is te benadrukken dat informatici altijd de ‘gewone’ gebruikers nodig hebben om een goed systeem te kunnen ontwikkelen en implementeren. Omgekeerd moeten andere vakspecialisten en managers de taal van de informatici kunnen begrijpen. Men moet een gemeenschappelijk beeld van de informatica hebben en ook elkaars jargon (vaktaal)kunnen begrijpen. Ontwerpers en bouwers van systemen voor gebruikers

6 Analyse behoeften klant
Informatica: … ontwikkelt: Inzichten & technieken Analyse behoeften klant Testen en onderhoud Specifi- catie Ontwerp software Implemen- tatie Het middelste deel is de gebruikelijke cyclus van softwareontwikkeling. (Bij uitleg hiervan: verklaar de woorden specificatie en implementatie!) Je hebt hier de inzichten en technieken die je tijdens de studie leert (bovenaan) nodig, maar ook ben je nauw betrokken bij de eigenlijke toepassingen (onderaan), waardoor Informatica zo afwisselend kan zijn, of: waardoor je kunt werken in het toepassingsgebied van je keuze. Toepassingen

7 Informatica … veelzijdig en uitdagend:
Elke toepassing vraagt om nieuwe vakkennis Informatica is sterk in ontwikkeling Veel werken in teams plaatjes: 1. satellietfoto (met links Utrecht) 2. contact tijdens het werk 3. computermodel van bekken van een zwangere vrouw en het hoofdje van haar ongeboren baby - een simulatie om te kijken wat de risico's zijn bij natuurlijke bevalling (in dit speciale geval).

8 Voorbeelden van banen Ontwerpen van een medisch expertsysteem voor de behandeling van kinderen met een hartafwijking Dit zijn (twee) voorbeelden van banen waarin afgestudeerde informatici uit Utrecht terechtgekomen zijn. plaatjes: 1. Niels Peek, die het daarboven vermelde onderzoek m.b.t. een medisch expertsysteem uitvoert. Dit is (ook) een voorbeeld van een baan waar een Medisch-technisch informaticus in terecht zou kunnen komen. 2. Een representatie van (een deel van) het expertsysteem: aanwezige symptomen of eigenschappen en daaraan gerelateerde mogelijke behandelingen. 3. De NS-reisplanner zoals hij beschikbaar is via de web-pagina's van de NS. Het idee is natuurlijk dat de computer ook voor ingewikkelde gevallen de snelste en/of kortste verbindingen zoekt, gegeven de dienstregeling. Werken aan de NS-reisplanner

9 Voorbeelden van banen 3508 TB
Werken bij PTT-post aan onderzoek voor het herkennen van handgeschreven postcodes 3508 TB Bij het SERC: maken van een WWW-interface voor de Koninklijke Bibliotheek Dit zijn (twee) voorbeelden van banen waarin afgestudeerde informatici uit Utrecht terechtgekomen zijn. plaatjes: 1. transformatie van handgeschreven postcode naar standaardrepresentatie (hier aangegeven door getypte code) 2. interface van de Poortmans bibliografie zoals die op de web-site van de Koninklijke Bibliotheek te vinden is.

10 informatica Informatica beroepen innovatie en beleid ontwikkeling
en invoering exploitatie en beheer bedrijfskundig informaticus helpdesk- medewerker processen systeemontwikkelaar applicatiebeheerder software-ingenieur informatica software systeembeheerder computer-ingenieur netwerkbeheerder hardware telematica-ingenieur

11 Informatica op het Gregorius
Keuzevak informatica tweede fase havo en vwo ICT in examenvakken tweede fase havo en vwo Funderende modules derde klas havo en vwo Informatiekunde in andere vakken leerjaar 2 -basisvorming Informatiekunde als apart vak leerjaar 1 - basisvorming

12 Informatica op het Gregorius
Keuzevak in de tweede fase HAVO 4 & HAVO 5 Studielast 240 uur in twee jaar VWO 5 & VWO 6 Studielast 280 uur in twee jaar. SCHOOLEXAMEN

13 Informatica op het Gregorius
SE-toetsen (50 %) Twee in eerste jaar Twee in tweede jaar Hebben vaak ook praktijkdeel PO’s (50 %) Twee in eerste jaar Twee in tweede jaar of één projectopdracht

14 Informatica onderverdeeld
ICT in alle examenvakken Werken met tekst (beeld en geluid) ICT in de maatschappij Dit zijn in het kort de vaardigheden die leerlingen moeten beheersen om met ICT in examenvakken te kunnen werken. Nogmaals: dit is niet de inhoud van het vak informatica. Bij informatica moeten leerlingen bovenstaande vaardigheden ook beheersen. Informatica is daarbij een vak als alle andere: in een examenvak hoef je niet meer te leren werken met ICT. Dat heb je in een andere fase van je schoolloopbaan al gedaan, bijvoorbeeld in de derde klas of in aparte modulen in het begin van de vierde klas. Werken met gegevensbestanden Werken met datacommunicatie en Internet

15 Informatica in de lessen
Leerjaar 1 Informatieboek Verwerkings-boek Methodesite Software Elektronische Leeromgeving (Moodle) Leerjaar 2 Informatieboek Verwerkings-boek

16 Informatica in de lessen
Indeling Concentrische opbouw: I vakgebied informatica, maatschappelijke aspecten II hardware, besturingssystemen en applicaties III programmeren, probleemoplossen, software engeneering IV informatiesystemen

17 Informatica in de lessen
Indeling Informatieboek Verwerkingsboek Per hoofdstuk: leerdoelen § 1 § 2 § 3 Per paragraaf: Verwerken Toepassen Verdiepen

18 Informatica in de lessen
Indeling Deel 1 1 Informatieverwerkende systemen I 2 Hardware II 3 Programmeren III 4 Databases IV 5 Maatschappelijke aspecten I 6 Netwerken en internet II 7* Het vakgebied informatica (Oriëntatie op studie en beroep) Deel 2 1 Programmeren III 2 Informatie analyse IV 3 Geschiedenis van informatica I 4 Besturingssystemen II 5 Object oriëntatie III 6 Organisatie analyse IV 7* Het onderzoeksgebied informatica (Oriëntatie op studie en beroep)

19 Waarom kiezen voor informatica?
Informatica en straks . . . Waarom kiezen voor informatica? leren van elkaar en met elkaar: het keuzevak informatica heeft alfa, bèta en gamma elementen leren over de techniek achter de toepassingen (‘schrijven met een rekenmachine’) nadenken over zinvol gebruik van toepassingen we leven in een informatiemaatschappij, maar: ‘the information is not the computer’ Dit spreekt voor zich.

20 Informatica en straks . . . In Utrecht
Dit zijn de titels van de eerste acht hoofdstukken van de methode Informatica, uitgegeven door Sybex en Edu’Actief. Het is goed om leerlingen en ouders eens in dit boek te laten lezen bij een voorlichting. Ook is het goed om een of meer introductielessen te geven aan leerlingen. Dan kunnen zij eens met het materiaal stoeien en kijken of hun verwachtingen van het vak overeenkomen met de werkelijke inhoud.`

21 Informatica en straks . . . In Utrecht

22 Informatica en straks . . . In Twente
foto links: softwarematig ontwerpen van een gang in een gebouw: belangrijk hulpmiddel voor architecten. foto rechts: logo van electronisch betalen: hoe zorg je ervoor dat iemand niet electronisch geld kan copieren, zoals je gewone data copieert?

23 Informatica en straks . . . In Rotterdam


Download ppt "Voorlichting: Informatica"

Verwante presentaties


Ads door Google