De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Profiel TI Scholingsdag 13 -11-2012 www.hogeschool-rotterdam.nl/cmi.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Profiel TI Scholingsdag 13 -11-2012 www.hogeschool-rotterdam.nl/cmi."— Transcript van de presentatie:

1

2 Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Profiel TI Scholingsdag 13 -11-2012 www.hogeschool-rotterdam.nl/cmi

3 Aanleiding De directie heeft verzoek bij de opleiding gelegd om binnen CMI de profielen af te afstemmen Door veranderingen binnen CMI noodzakelijk Bedrijfskundige informatica naar ander instituut Communicatie van een ander instituut Profielen bestaan al meer dan 10 jaar

4 Bestaand profiel TI Het bestaande profiel richt zich op embedded systems en telematica Zie (http://med.hro.nl/padta/tabellen- 2011/Opleidingsprofiel.TI%202011%20v3. 0.doc )http://med.hro.nl/padta/tabellen- 2011/Opleidingsprofiel.TI%202011%20v3. 0.doc

5 Bestaand profiel TI Voor de opleiding TI 3 uitgangspunten 1. De landelijke richtlijnen van het HBO-I platform m.b.t. beroeps- en opleidingsprofielen. 2. De kaders van de Hogeschool Rotterdam zoals geformuleerd in het ROM model 3. De kaders vanuit het opleidingsconcept van het CMI

6 Bestaand profiel TI De doelstelling van de opleiding is om HBO- ingenieurs op te leiden op het gebied van technische informatiesystemen, technische bedrijfsprocessen en technische infrastructuren. Hij zal zijn competenties met name inzetten voor het ontwerpen, bouwen en implementeren van informatie- en softwaresystemen ten behoeve van product- en productieautomatisering.

7 Bestaand profiel TI De opleiding bevat : 1. Embedded systems (software voor technische apparaten en systemen) 2. Telematica (software voor technische infrastructuren en telecommunicatietoepassingen). Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste vormen van informatietechnologie en inzichten uit het beroepenveld.

8 Competentiebeschrijving TI Competenties TI berusten op 3 peilers HBO-I competenties 2004 Framework competenties Eigen onderzoek competenties Peter den Brok

9  De HBO-I competenties zijn algemeen geformuleerd en vormen een leidraad voor het hoofdraamwerk.  De Framework competenties hebben niveaus, welke de HBO-I competenties niet hebben.  Framework is vanuit bedrijven opgezet Competentiebeschrijving TI

10 Eigen onderzoek is gedaan aan de hand van advertenties in vakbladen en internet Zie: http://med.hro.nl/padta/tabellen- 2011/Competentieprofiel%20TI%202011%20v4.0. dochttp://med.hro.nl/padta/tabellen- 2011/Competentieprofiel%20TI%202011%20v4.0. doc Hierin wordt aangegeven welke competenties TI dient te hebben Hierin zijn beschrijvingen en indicatoren en competenties op 3 niveau’s gegeven

11 Profiel TI nieuw In september 2012 heeft de directie gevraagd om nieuwe profielen voor CMI, zodat deze passen in de visie van CMI Een aanzet was al gegeven in voorjaar 2012 om het TI profiel aan te passen aan de nieuwe competenties van het HBO-I 2010 Dit was aangegeven in de zelfevaluatie 2010 Dit profiel is na discussie met beroepenveld en docenten en onderwijsmanager vastgesteld.

12 Model HBO-I Bachelor of ICT 2010

13 Profielmatrix TI 2012 1. Analyseren 2. Adviseren 3. On t werpen 4. Realiseren 5. Exploiteren 1. Gebruikersinterface 2. Bedrijfsprocessen 3. Applicaties 4. Infrastructuur 5. Hardware interfacing 00000 00111 33331 22221 11111

14 Nieuw profiel TI Afgelopen kwartaal is discussie gevoerd over een nieuw profiel naar aanleiding vraag directie Studenten bleken te kiezen voor embedded bij Elektrotechniek Apparatuur is daar meer aanwezig TI-profiel bevat embedded en telematica

15 Nieuw profiel TI Conclusie: Embedded bij E en Telematica bij TI Waarbij bij Telematica meer gedacht wordt aan security, cloud computing,infrastructuur Na overleg met de lector Bargh,gaf deze aan dat dit profiel past in het concept van Internet of Things De hardware-component blijft dan aanwezig

16 Nieuw profiel TI Als we kijken naar de positionering van TI binnen CMI is volgens ons de conclusie: MT: Presentatie (Workspaces / Presentatie / Personality / Etc) INF: Applicatie (Informatiesystemen / Bedrijfskundig Informatica / Etc ) TI: Data (Hardware / Besturingssysteem / Data / Infrastructuur / Etc)

17 Consequenties Ontwikkeling: Er dient een project gestart te worden voor ontwikkeling Nieuwe modules ontwikkelen Scholing medewerkers Aangepaste minor voor TI Samenwerking bedrijfsleven Apparatuur: Andere apparatuur voor infrastructuur Virtuele servers Cisco –uitbreidingen Camera’s, enz \

18 Consequenties Voorlichting: Studenten kiezen voor TI vanwege de combinatie hard- en software Daarom dit blijven propageren, maar wel het nieuwe profiel van IOT uitdragen Studenten betrekken bij verandering Software: Pakketten op het gebied van cloud computing, Security, infrastructuur


Download ppt "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Profiel TI Scholingsdag 13 -11-2012 www.hogeschool-rotterdam.nl/cmi."

Verwante presentaties


Ads door Google