De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eveline Bohez, coördinator BudgetInZicht Centraal-West-Vlaanderen Eveline Hautekeur, maatschappelijk werker OCMW-Poperinge.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eveline Bohez, coördinator BudgetInZicht Centraal-West-Vlaanderen Eveline Hautekeur, maatschappelijk werker OCMW-Poperinge."— Transcript van de presentatie:

1 Eveline Bohez, coördinator BudgetInZicht Centraal-West-Vlaanderen Eveline Hautekeur, maatschappelijk werker OCMW-Poperinge

2 E EN FILMPJE … HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=EYUWVKZCHSA

3 Venus vs. Mars Zakelijk To the point Mannelijker Rigide denken In tijdsnood Vrouwelijker Zweverig Wereldvreemd Methodisch Zee van tijd Ruimer beeld Realistischer

4 Onze uitdaging <<< ‘We zijn anders… dus we kunnen niet samenwerken’ >>> ‘We zijn anders… dus het is vruchtbaar als we samenwerken’

5 S ITUERING SAMENWERKING OCMW-CAW REGIO CENTRAAL-WEST-VLAANDEREN

6 2 recente ontwikkelingen  Najaar 2011: projectoproep Vlaamse Overheid m.b.t. schuldpreventie  Partners: OCMW, CAW, WZS  Onze gedeelde missie: ‘Mensen – kinderen, jongeren & volwassenen – sterk(er) maken in de nodige vaardigheden om hun financieel huishouden (terug) zelf in handen te kunnen én blijven nemen’  2014: hertekening van het CAW-landschap  Uitbouwen CAW-aanbod op kleinstedelijk zorgregio-niveau  Overlegtafels met lokale besturen

7 K ANSEN SAMENWERKING OCMW-CAW REGIO CENTRAAL-WEST-VLAANDEREN

8 Meerwaarde van deze samenwerking?  Voor de eigen werking  Instroom managen  Uitstroom bevorderen  Deskundigheid delen & verhogen  Voor de samenleving  Complementair welzijnsaanbod op de 1 e lijn  Taboes & clichés doorbreken  Meer kans op een schuldenvrije toekomst

9 C ONCREET SAMENWERKING OCMW-CAW REGIO CENTRAAL-WEST-VLAANDEREN

10 1. Acties vanuit BudgetInZicht 1) Samenwerking i.f.v. instroom managen  Sensibiliseringscampagnes: OCMW & CAW samen in beeld  Intermediairs ondersteunen: vroegdetectie & doorverwijzing  Gezamenlijke folder ‘Hulp bij budget & schuld’  Vorming aan gezinszorg & poetsdiensten met tandem OCMW-CAW  Ondersteunen van werkgevers

11 1. Acties vanuit BudgetInZicht 2) Samenwerking i.f.v. uitstroom bevorderen  Groepsaanbod ‘Mijn budget op orde?!’  5 sessies: papieren, budgetplan, weerbaarheid, energie, bankieren, …  Gezamenlijke toeleiding vanuit OCMW, CAW & WZS  Inzet van vrijwilligers  Samen uitwerken ondersteuningsmodel met studenten sociaal werk 3) Samenwerking i.f.v. deskundigheid verhogen  Vormingsreeks  Lerend netwerk

12 2. Good practice: CAW & OCMW Poperinge Budgetbeheer OCMW Situering? Doelgroep? Tandem OCMW & CAW Concrete aanpak? Middelen? Budgetbegeleiding CAW Ervaringen hulpverleners? Zelfstandig budgetteren Ervaringen cliënten?

13 C OMMUNICATIE SAMENWERKING OCMW-CAW REGIO CENTRAAL-WEST-VLAANDEREN

14 Inspraak & betrokkenheid partners Vlaamse Overheid Vlaams Centrum Schuldenlast Stuurgroep met ambassadeurs (OCMW, CAW, lokaal beleid & Verenigingen waar armen het woord nemen) Aanspreekpersonen & brede welzijnsveld

15 Inspraak & betrokkenheid partners  Communicatie met alle partners OCMW-CAW-WZS  Interactief trefmoment: 1x/jaar in november  Website www.biz-centraalwestvlaanderen.bewww.biz-centraalwestvlaanderen.be  Digitale nieuwsbrief: 3x/jaar  Betrokkenheid van het beleid  Aanwezigheid op bestaande overlegstructuren OCMW-diensthoofden OCMW-voorzittersoverleg (Westhoek & Midden-WVL) OCMW-secretarissenoverleg (provinciaal)  Vraag naar jaarlijkse bijeenkomst vanuit BIZ

16 D E BALANS SAMENWERKING OCMW-CAW REGIO CENTRAAL-WEST-VLAANDEREN

17 Samenwerking OCMW-CAW SUCCESFACTOREN  Vertrekken vanuit een gedeelde visie  Transparante & open communicatie  Zorgen voor een win-win-situatie  Inspelen op alle niveaus UITDAGINGEN  Regelmatig evalueren & bijsturen  Netwerking verder uitrollen -> automatisme  Weerstanden positief ombuigen  Het beleid blijven betrekken

18 Onze contactgegevens  Eveline Hautekeur – maatschappelijk werker OCMW Poperinge  eveline.hautekeur@ocmwpoperinge.be eveline.hautekeur@ocmwpoperinge.be  Tel. 057/30.98.65  Eveline Bohez – coördinator BIZ Centraal-West-Vlaanderen  eveline.bohez@cawcentraalwestvlaanderen.be eveline.bohez@cawcentraalwestvlaanderen.be  Tel. 051/26.98.00

19 R UIMTE VOOR VRAGEN BEDANKT VOOR JULLIE AANDACHT!

20 Indien je nog vragen hebt omtrent de workshops die handelen over budget- en schuldhulpverlening: contacteer gerust het Vlaams Centrum Schuldenlast vzw: - Isolde Vandevelde, stafmedewerker preventie, (02)211 55 75 - Miet Remans, stafmedewerker vorming en publicaties, (02)211 56 37


Download ppt "Eveline Bohez, coördinator BudgetInZicht Centraal-West-Vlaanderen Eveline Hautekeur, maatschappelijk werker OCMW-Poperinge."

Verwante presentaties


Ads door Google