De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Administratieve verplichtingen uit Vlarema bij inzameling en vervoer van afval door lokale besturen Nieuwe spelregels voor gemeentelijk afvalbeheer en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Administratieve verplichtingen uit Vlarema bij inzameling en vervoer van afval door lokale besturen Nieuwe spelregels voor gemeentelijk afvalbeheer en."— Transcript van de presentatie:

1 Administratieve verplichtingen uit Vlarema bij inzameling en vervoer van afval door lokale besturen Nieuwe spelregels voor gemeentelijk afvalbeheer en afvalbelastingen Lieselot Decalf, stafmedewerker afvalbeleid Studiedag VVSG in samenwerking met de Ovam Antwerpen – dinsdag 19 juni 2012

2 VVSG - Wat komt aan bod 1.algemene vervoersvoorwaarden 2.identificatieformulier 3.contract met bedrijfsafvalklanten 4.kwaliteitsborgingssysteem 5.registratie van rechtswege 6.registreren en rapporteren Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst2 -27-7-2014

3 VVSG - 1.Algemene vervoersvoorwaarden Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst3 -27-7-2014 art.6.1.1.1 -degelijk verpakken -wat gescheiden wordt aangeboden, moet gescheiden blijven -gevaarlijke afvalstoffen gescheiden houden -vervoersmiddelen en recipiënten moeten in goede staat zijn en technisch geschikt zijn -bij calamiteiten: schade voor mens en milieu zoveel mogelijk beperken = hiervoor zijn de nodige kennis, richtlijnen en middelen beschikbaar -identificatieformulier

4 VVSG - 2.Identificatieformulier (1) Verplicht bij het vervoer van alle afvalstoffen (art.6.1.1.2) Uitzonderingen: 1.huis- aan huisinzameling in één ronde van huishoudelijke afvalstoffen, met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen of niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen 2.particulier die zijn afvalstoffen naar inzamelpunten van afvalstoffen brengt 3.zelfstandige met minder dan tien werknemers die zijn afvalstoffen naar een inzamelpunt van afvalstoffen brengt Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst4 -27-7-2014

5 VVSG - 2.Identificatieformulier (2) 4.afval dat ontstaat als gevolg van onderhoudswerken en door de onderhoudsdienst weggebracht wordt naar zijn bedrijfsterrein of naar de verwerker Voorbeeld?: opruimen binnenstad na evenement, vervoer groenafval na snoeiwerken groendienst, … 5-6.leverancier van goederen die in het kader van de producentenverantwoordelijkheid afgedankte goederen terug meeneemt (geldt ook voor iemand die een dergelijk product terugbrengt naar de winkel) 7.kringloopcentrum 8.afvalstoffen die via pijpleidingen vervoerd worden Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst5 -27-7-2014

6 VVSG - 2.Identificatieformulier (3) In het Verslag aan de Vlaamse regering staat belangrijke bijkomende uitleg omtrent voornoemde uitzonderingen: “Art. 6.1.1.2. Dit artikel bevat de bepalingen betreffende het identificatieformulier. (…) Aangezien 'inzameling' zo is gedefinieerd dat het ook de voorlopige opslag of voorlopige sortering van afvalstoffen omvat, slaan de uitzonderingsbepalingen in artikel 6.1.1.2, § 1, 1° en 7°, respectievelijk ook op het transport van afvalstoffen van een containerpark naar een verwerker of de restfractie van een kringloopcentrum naar een verwerker.” Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst6 -27-7-2014

7 VVSG - 2.Identificatieformulier (4) Uitleg over de inhoud en een voorbeeld van een identificatieformulier: www.ovam.bewww.ovam.be Afval en materialen / transport afval / identificatieformulier Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst7 -27-7-2014

8 VVSG - 3.Contract met bedrijfsafvalklant -klant verplicht informeren over de sorteerregels -“modelcontract” in ontwikkeling -registratie als inzamelaar en vervoerder voor gemeente die in aparte ronde bedrijfsafval ophaalt Aanvragen via http://www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/825http://www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/825 Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst8 -27-7-2014

9 VVSG - 4.Kwaliteitsborgingssysteem (1) Voor wie gevaarlijk afval vervoert, zoals: -bij inzameling kga aan huis of in de wijk -vervoer AEEA van containerpark naar ROS -vervoer asbestcement van containerpark naar verwerker -vervoer kga van containerpark naar verwerker Klaar tegen 1 juni 2013 (wie zich na 1 juni 2012 voor het eerst registreert als inzamelaar / makelaar / handelaar, moet meteen over een kwaliteitsborgingssysteem beschikken) Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst9 -27-7-2014

10 VVSG - 4.Kwaliteitsborgingssysteem (2) Concreet (art.6.1.1.5) -procedure uitschrijven die ervoor zorgt dat medewerkers en bezoekers sorteerboodschap kennen -richtlijnen rond de traceerbaarheid van de afvalstoffen (identificatieformulier) voor alle betrokkenen -richtlijnen voor het bijhouden van het afvalstoffenregister -nagaan of bestemmeling van het afval vergund of erkend is -voor elk onderdeel verantwoordelijken aanduiden Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst10 -27-7-2014

11 VVSG - 4.Kwaliteitsborgingssysteem (3) Aanvullende bepalingen: -onafhankelijke instelling moet kbs keuren ->Ovam werkt aan code van goede praktijk die de keuringsinstanties moet helpen bij hun werk -eerste keuring van het kbs ten laatste 2 jaar nadat de verplichting ingaat om er een te hebben: 1 juni 2015 -om de vier jaar nieuwe keuring nodig -verslag binnen de twee maanden naar de Ovam Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst11 -27-7-2014

12 VVSG - 5.Registratie van rechtswege Gemeente of vereniging van gemeenten is van rechtswege geregistreerd als -vervoerder -inzamelaar, handelaar of makelaar van afvalstoffen (de term ‘overbrenger’ verdwijnt uit het VLAREMA) Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst12 -27-7-2014

13 VVSG - 6.Registreren en rapporteren (1) 1.Afvalstoffenregister van de door de gemeente of in opdracht van de gemeente ingezamelde afvalstoffen -hoeveelheden, aard en samenstelling -eventueel contactgegevens inzamelaar, handelaar of makelaar -toepassingswijze of verwerking -contactgegevens verwerker -info over initiatiefnemer voor de inzameling, en over de oorsprong / inzamelwijze / ophaalwijze van de afvalstof ->dit mag een verzameling van identificatieformulieren zijn Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst13 -27-7-2014

14 VVSG - 6.Registreren en rapporteren (2) 2.Gemeente als afvalstoffenproducent: register dat hoeveelheden, aard van de afvalstoffen, verwerking vermeldt Voorbeeld: papierafval bij de administratieve diensten ->register vijf jaar bijhouden 3.Jaarlijkse afvalstoffeninventaris (1 april) Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst14 -27-7-2014


Download ppt "Administratieve verplichtingen uit Vlarema bij inzameling en vervoer van afval door lokale besturen Nieuwe spelregels voor gemeentelijk afvalbeheer en."

Verwante presentaties


Ads door Google