De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe spelregels voor gemeentelijk afvalbeheer en afvalbelastingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe spelregels voor gemeentelijk afvalbeheer en afvalbelastingen"— Transcript van de presentatie:

1 Administratieve verplichtingen uit Vlarema bij inzameling en vervoer van afval door lokale besturen
Nieuwe spelregels voor gemeentelijk afvalbeheer en afvalbelastingen Lieselot Decalf, stafmedewerker afvalbeleid Studiedag VVSG in samenwerking met de Ovam Antwerpen – dinsdag 19 juni 2012

2 Wat komt aan bod 1.algemene vervoersvoorwaarden 2.identificatieformulier 3.contract met bedrijfsafvalklanten 4.kwaliteitsborgingssysteem 5.registratie van rechtswege 6.registreren en rapporteren Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst

3 1.Algemene vervoersvoorwaarden
art degelijk verpakken -wat gescheiden wordt aangeboden, moet gescheiden blijven -gevaarlijke afvalstoffen gescheiden houden -vervoersmiddelen en recipiënten moeten in goede staat zijn en technisch geschikt zijn -bij calamiteiten: schade voor mens en milieu zoveel mogelijk beperken = hiervoor zijn de nodige kennis, richtlijnen en middelen beschikbaar -identificatieformulier Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst

4 2.Identificatieformulier (1)
Verplicht bij het vervoer van alle afvalstoffen (art ) Uitzonderingen: 1.huis- aan huisinzameling in één ronde van huishoudelijke afvalstoffen, met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen of niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen 2.particulier die zijn afvalstoffen naar inzamelpunten van afvalstoffen brengt 3.zelfstandige met minder dan tien werknemers die zijn afvalstoffen naar een inzamelpunt van afvalstoffen brengt Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst

5 2.Identificatieformulier (2)
4.afval dat ontstaat als gevolg van onderhoudswerken en door de onderhoudsdienst weggebracht wordt naar zijn bedrijfsterrein of naar de verwerker Voorbeeld?: opruimen binnenstad na evenement, vervoer groenafval na snoeiwerken groendienst, … 5-6.leverancier van goederen die in het kader van de producentenverantwoordelijkheid afgedankte goederen terug meeneemt (geldt ook voor iemand die een dergelijk product terugbrengt naar de winkel) 7.kringloopcentrum 8.afvalstoffen die via pijpleidingen vervoerd worden Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst

6 2.Identificatieformulier (3)
In het Verslag aan de Vlaamse regering staat belangrijke bijkomende uitleg omtrent voornoemde uitzonderingen: “Art Dit artikel bevat de bepalingen betreffende het identificatieformulier. (…) Aangezien 'inzameling' zo is gedefinieerd dat het ook de voorlopige opslag of voorlopige sortering van afvalstoffen omvat, slaan de uitzonderingsbepalingen in artikel , § 1, 1° en 7°, respectievelijk ook op het transport van afvalstoffen van een containerpark naar een verwerker of de restfractie van een kringloopcentrum naar een verwerker.” Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst

7 2.Identificatieformulier (4)
Uitleg over de inhoud en een voorbeeld van een identificatieformulier: Afval en materialen / transport afval / identificatieformulier Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst

8 3.Contract met bedrijfsafvalklant
-klant verplicht informeren over de sorteerregels -“modelcontract” in ontwikkeling -registratie als inzamelaar en vervoerder voor gemeente die in aparte ronde bedrijfsafval ophaalt Aanvragen via Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst

9 4.Kwaliteitsborgingssysteem (1)
Voor wie gevaarlijk afval vervoert, zoals: -bij inzameling kga aan huis of in de wijk -vervoer AEEA van containerpark naar ROS -vervoer asbestcement van containerpark naar verwerker -vervoer kga van containerpark naar verwerker Klaar tegen 1 juni 2013 (wie zich na 1 juni 2012 voor het eerst registreert als inzamelaar / makelaar / handelaar, moet meteen over een kwaliteitsborgingssysteem beschikken) Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst

10 4.Kwaliteitsborgingssysteem (2)
Concreet (art ) -procedure uitschrijven die ervoor zorgt dat medewerkers en bezoekers sorteerboodschap kennen -richtlijnen rond de traceerbaarheid van de afvalstoffen (identificatieformulier) voor alle betrokkenen -richtlijnen voor het bijhouden van het afvalstoffenregister -nagaan of bestemmeling van het afval vergund of erkend is -voor elk onderdeel verantwoordelijken aanduiden Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst

11 4.Kwaliteitsborgingssysteem (3)
Aanvullende bepalingen: -onafhankelijke instelling moet kbs keuren ->Ovam werkt aan code van goede praktijk die de keuringsinstanties moet helpen bij hun werk -eerste keuring van het kbs ten laatste 2 jaar nadat de verplichting ingaat om er een te hebben: 1 juni om de vier jaar nieuwe keuring nodig -verslag binnen de twee maanden naar de Ovam Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst

12 5.Registratie van rechtswege
Gemeente of vereniging van gemeenten is van rechtswege geregistreerd als -vervoerder -inzamelaar, handelaar of makelaar van afvalstoffen (de term ‘overbrenger’ verdwijnt uit het VLAREMA) Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst

13 6.Registreren en rapporteren (1)
1.Afvalstoffenregister van de door de gemeente of in opdracht van de gemeente ingezamelde afvalstoffen -hoeveelheden, aard en samenstelling -eventueel contactgegevens inzamelaar, handelaar of makelaar -toepassingswijze of verwerking -contactgegevens verwerker -info over initiatiefnemer voor de inzameling, en over de oorsprong / inzamelwijze / ophaalwijze van de afvalstof ->dit mag een verzameling van identificatieformulieren zijn Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst

14 6.Registreren en rapporteren (2)
2.Gemeente als afvalstoffenproducent: register dat hoeveelheden, aard van de afvalstoffen, verwerking vermeldt Voorbeeld: papierafval bij de administratieve diensten ->register vijf jaar bijhouden 3.Jaarlijkse afvalstoffeninventaris (1 april) Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst


Download ppt "Nieuwe spelregels voor gemeentelijk afvalbeheer en afvalbelastingen"

Verwante presentaties


Ads door Google