De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lariam en Psychose Michiel Coesmans 18-1-2011. Inleiding Malaria-middelen: zowel behandeling als profylaxe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lariam en Psychose Michiel Coesmans 18-1-2011. Inleiding Malaria-middelen: zowel behandeling als profylaxe."— Transcript van de presentatie:

1 Lariam en Psychose Michiel Coesmans 18-1-2011

2 Inleiding Malaria-middelen: zowel behandeling als profylaxe

3 Inleiding Malaria-middelen: zowel behandeling als profylaxe Incidentie neurocognitieve bijwerkingen: curatieve dosis > profylactische dosis

4 Inleiding Malaria-middelen: zowel behandeling als profylaxe Incidentie neurocognitieve bijwerkingen: curatieve dosis > profylactische dosis Cerebrale malaria - 2,7 % van de p. falciparum malaria - insulten, psychose, agitatie, bewustzijnsdaling en coma - moeilijk onderscheid symptomen / bijwerkingen

5 Malaria-profylaxe Voorschrift o.a. afhankelijk van - reisgebied (= soort malariaparasiet en resistentie) - reisduur - individuele risicofactoren / contraïndicaties - autoriteit die adviseert

6 Malaria-profylaxe Voorschrift o.a. afhankelijk van - reisgebied (= soort malariaparasiet en resistentie) - reisduur - individuele risicofactoren / contraïndicaties - autoriteit die adviseert Meest gebruikt / meest onderzocht: - mefloquine (Lariam) - atovaquon/proguanil (Malarone) - chloroquine - Andere middelen: doxycycline, artemether, primaquin, kinine

7 Lariam Voordelen: -1x/week -goedkoop -geschikt voor meer langdurig verblijf in malariagebied Voor veel gebieden eerste keus

8 Bijwerkingen Lariam Veel: cardiaal, gastrointestinaal, neurologisch, psychiatrisch, dermatologisch (Neuro)psychiatrisch: Frequent: duizeligheid, hoofdpijn, slaperigheid, slaapstoornissen Verder: visusstoornissen, oorsuizen, evenwichtsstoornissen (evt. gepaard gaand met gehoorstoornissen) Zelden: encefalopathie, sensorische en motorische neuropathieën (incl. paresthesie, tremor, ataxie, coördinatiestoornissen), voorbijgaande emotionele stoornissen, neuropsychiatrische en neurovegetatieve stoornissen zoals angst, verwardheid, rusteloosheid, concentratiestoornissen, depressie, stemmings- veranderingen, hallucinaties, psychotische of paranoïde reacties, convulsies

9

10 PICO P :Gezonde personen I :Kortdurend gebruik van mefloquine (Lariam) als malariaprofylaxe C :Atovaquon/Proguanil (Malarone) O :neuropsychiatrische bijwerkingen / psychose malaria

11 Lariam en psychose -Literatuur: vooral veel case reports

12 Lariam en psychose -Literatuur: vooral veel case reports -Weinke et al.,1991: serious neuropsychiatric side effects (psychose, encephalopathie, convulsies): 1 per 215 malaria-behandelingen ca 1 per 13.000 bij profylaxe

13 Lariam en psychose -Literatuur: vooral veel case reports -Weinke et al.,1991: serious neuropsychiatric side effects (psychose, encephalopathie, convulsies): 1 per 215 malaria-behandelingen ca 1 per 13.000 bij profylaxe -Review Toovey, 2008: Lariam als profylaxe geeft ‘serious neuropsychiatric adverse event’ in 0,008 - 0,7 % Geen specifieke getallen voor psychose

14 Lariam en psychose -Literatuur: vooral veel case reports -Weinke et al.,1991: serious neuropsychiatric side effects (psychose, encephalopathie, convulsies): 1 per 215 malaria-behandelingen ca 1 per 13.000 bij profylaxe -Review Toovey, 2008: Lariam als profylaxe geeft ‘serious neuropsychiatric adverse event’ in 0,008 - 0,7 % Geen specifieke getallen voor psychose -Cochrane review 2009

15 Cochrane review 2009 -8 controlled trials m.b.t. malaria-profylaxe -2 studies vergeleken Lariam met Malarone (n= 1293) 2 vergeleken neuropsychiatric adverse events / effects 1 vergeleek clinical outcome (=malaria)

16 Cochrane review 2009 Lariam vs Malarone: - Clinical outcome: geen malaria-besmettingen -Geen serious adverse events, wel een lager totaal aantal adverse effects bij Malarone (RR=0.72)

17 Cochrane review 2009 Lariam vs Malarone: -Schlagenhauf et al., 2003: Minder neuropsychiatric adverse events bij Malarone (RR 0.86; 95% CI 0.75-0.99; 317 participants) -Overbosch et al., 2001: Minder neuropsychiatric adverse events bij Malarone (RR 0.49; 95% CI 0.38-0.63; 976 participants) Geen psychoses beschreven!

18 Conclusies Cochrane review, 2009: -Malarone lijkt beter te worden verdragen en geeft een lager risico op neuropsychiatric adverse effects -Kwaliteit van beschikbare evidence is echter beperkt -Andere factoren, zoals kostprijs, gebruiksgemak, type reiziger en type reis moeten worden meegenomen in de keuze

19 Advies Advies CDC: -Mogelijke nadelen van profylaxe wegen niet op tegen de voordelen -Patiënten met depressie, angst of psychose in de voorgeschiedenis moet een alternatief middel worden voorgeschreven Farmacotherapeutisch kompas: -Profylactisch gebruik is gecontraïndiceerd bij psychiatrische afwijkingen (incl. endogene depressie) of convulsies in de anamnese

20 Referenties - Centers for Disease Control and Prevention: http://www.cdc.gov/malaria/travelers/drugs.html - Cruikshank SJ, Hopperstad M, Younger M, Connors BW, Spray DC, Srinivas M: Potent block of Cx36 and Cx50 gap junction channels by mefloquine. Proc Natl Acad Sci USA (2004): 101:12364-12369 - Van Essen TA, Van der Giessen RS, Koekkoek SK, et al.:Anti-malaria drug mefloquine induces motor learning deficits in humans. Front Neurosci (2010) 4: 191 - Farmacotherapeutisch kompas 2010 - Jacquerioz FA, Croft AM: Drugs for preventing malaria in travellers. The Cochrane Collaboration 2009. Issue 4 - Mishra SK, Newton CR: Diagnosis and management of the neurological complications of falciparum malaria. Nat Rev Neurol (2009) 5: 198-198 - Overbosch D, Schilthuis H, Bienzle U, et al.: Atovaquone-Proguanil versus Mefloquine for malaria prophylaxis in nonimmune travelers: results from a randomized, double-blind study. Clin Infect Dis (2001): 1015-1021 - Schlagenhauf P, Tschopp A, Johnson R, et al.: Tolerability of malaria chemoprophylaxis in non- immune travellers to sub-Saharan Africa: multicentre, randomised, double blind, four arm study. BMJ (2003) 327: 1078-1081 - Toovey S: Mefloquine neurotoxicity: A literature review. Travel Med Infect Dis (2009) 7:2-6 - Weinke T, Trautmann M, Held T, et al.: Neuropsychiatric side effects after the use of Mefloquine Am J Trop Med Hyg (1991) 45(1): 86-91

21

22 Mechanisme? Diverse neurotrope effecten beschreven in vitro en in vivo, o.a.: - effect op calcium-homeostase - adenosine receptor blokkade - acetylcholinesterase- en butylcholinesterase-remming - GABA-stimulatie - blokkade van connexin (gap junctions) - Kalium ATP-kanaal inhibitie - In muizen o.a. gemakkelijker epilepsie

23 Mechanisme? Exacte effect op gedrag in mensen grotendeels onbekend Motorisch leergedrag blijkt gestoord tijdens Lariam-gebruik, waarschijnlijk o.b.v. blokkade van connexins, wat leidt tot problemen met synchronisatie in de oliva inferior. (van Essen et al., 2010)


Download ppt "Lariam en Psychose Michiel Coesmans 18-1-2011. Inleiding Malaria-middelen: zowel behandeling als profylaxe."

Verwante presentaties


Ads door Google