De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2010 - 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2010 - 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2010 - 2011

2 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 2 Overzicht programma Bedreiging beroepsziekte en moederschapsbescherming: 1.Reglementering en toepassingsgebied 2.Wanneer en wie? 3.Procedure en formulieren 4.Elektronische zendingen 5.Begindatum, einddatum en duur 6.Betaling 7.Administratieve en geldelijke toestand 8.Aandachtspunten

3 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 3 Reglementering / toepassingsgebied Reglementering  Wet van 03/07/1967 (art. 3 bis)  K.B. van 02/05/1995  BVR van 21/02/2003  Omzendbrief 24/09/2002 (PERS/2002/21/13AC) Toepassingsgebied  Personeelsleden die vallen onder de Decreten Rechtspositie van 27/03/1991  Contractuelen betaald door Ministerie van Onderwijs

4 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 4 BBZ tijdens zwangerschap : wanneer?  Infectieziekten: toxoplasmose, cytomegalovirus (CMV),...  kinderen < 6 jaar  risicodragende leerlingen (BLO)  Chemische stoffen  Fysische agentia

5 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 5 BBZ tijdens zwangerschap : wie?  Verhoogd risico voor:  personeelsleden in het kleuteronderwijs  personeelsleden die werken met zwaar mentaal gehandicapten  Gewoon risico voor:  personeelsleden in het buitengewoon lager onderwijs  NIET (BBZ&MB):  personeelsleden gewoon lager onderwijs  administratief personeel

6 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 6 MB bij zwangerschap : wanneer en wie?  Zwangere vrouwen  agressief gedrag jongeren  lasten tillen  Tijdens lactatieperiode (= borstvoeding)  tillen lasten 10 de week na bevalling  (uitsluitend !) bedreiging CMV (cytomegalovirus), hepatitis B, HIV  blootstelling aan chemische stoffen

7 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 7 BBZ/MB: procedure  Risico-evaluatie school:  preventieadviseur-arbeidsgeneesheer  Risicofunctie + zwanger/borstvoeding  directie inlichten  Afspraak preventieadv.-arbeidsgeneesheer:  beslist al dan niet verwijdering uit risico

8 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 8 BBZ/MB: procedure  Werkgever (directie) 1.aanpassing werkomstandigheden bvb. wisselen van klas 2.andere betrekking/ambt (zo mogelijk) bvb. leerm. L.O. wisselen kleuter – lager bvb. kleuteronderwijzer krijgt aanstelling onderwijzer (vast = TAO / tijdelijk = nieuwe aanstelling) 3.vrijstelling van arbeid (= eventueel opdrachtgebonden)

9 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 9 Formulieren  Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer:  Medisch getuigschrift tijdelijke verwijdering BBZ (deel 2)  Medisch getuigschrift tijdelijke verwijdering MB (deel 2)  Directie:  Melding tijdelijke verwijdering BBZ (deel 1)  Melding tijdelijke verwijdering MB (deel 1)

10 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 10 Formulieren  Documenten correct (laten) invullen en opsturen naar werkstation  Personeelslid + school ontvangen brief met erkenning of weigering na beslissing Medex

11 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 11 Elektronische zendingen  BBZ = RL1- code 109 (opdrachtgebonden)  MB = RL1- code 113 (opdrachtgebonden)  Bij niet-erkenning BBZ/MB-code annuleren en ziekteverlof doorsturen tot hervatting (eventueel deel van opdracht)

12 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 12 BBZ/MB zwangerschap : start en einde Start  1 e aanstelling: ten vroegste vanaf 1 ste risicodag of 2 de effectieve werkdag (niet vast/geen TADD op vooravond) ≠ weekend of verlofdag (VB 1 + 2 + 3)(VB 1 + 2 + 3)  2 e aanstelling zelfde zwangerschap: vanaf 1 e aanstellingsdag bij zelfde ambt en zelfde schoolbestuur = eventueel weekend of verlofdag (VB 4 + 5)(VB 4 + 5)

13 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 13 BBZ/MB zwangerschap : start en einde Einde  6 weken (= 42 dagen) vóór vermoedelijke bevallingsdatum (8 weken of 56 dagen bij meerlingen) (VB 6)(VB 6)  wanneer geen risico meer / sluiting zomervakantie (VB 4)(VB 4)  bij einde aanstelling/arbeidsovereenkomst tijd./contr. (VB 5)(VB 5)

14 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 14 MB tijdens lactatieperiode: duur/einde  Maximum 5 maanden vanaf effectieve bevallingsdatum (VB 7)(VB 7)  Aansluitend op bevallingsverlof tenzij onderbreking zomervakantie of nieuwe aanstelling/contract (VB 8)(VB 8)  Einde  einde aanstelling, contract  geen risico, zomervakantie (sluitingsperiode)  Deeltijdse verwijdering: combinatie met onbezoldigd ouderschapsverlof mogelijk

15 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 15 Betaling  Bedreiging beroepsziekte:  ministerie  opgelet: tijdelijken zonder TADD op vooravond tijdens 2 de aanstelling zelfde zwangerschap: 90 % (VB 9)(VB 9)  Moederschapsbescherming:  vastbenoemden  ministerie  tijdelijken  ziekenfonds

16 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 16 Administratieve en geldelijke toestand  Dienstactiviteit  Recht op uitgestelde bezoldiging  Recht op vakantiegeld  Recht op eindejaarstoelage  Geen vermindering ziekteverlof (niet meedelen aan Mensura)

17 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 17 Aandachtspunten  Geïntegreerd onderwijs = gewoon onderwijs  NIET verplaatsen van niet-risico- naar risicofunctie  GEEN verlenging/nieuwe opdracht TAO in risicofunctie  Laboresultaten ALTIJD bij gewoon risico BBZ en bij MB i.k.v. lactatie  BV na BBZ/MB start gelijktijdig voor alle opdrachten

18 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 18 Aandachtspunten  Einddatum BBZ/MB tijdens zwangerschap wijzigt niet als effectieve bevalling vroeger of later is dan voorzien (VB 6 + 7)(VB 6 + 7)  BBZ/MB zwangerschap niet overdraagbaar naar postnataal bevallingsverlof  MB lactatie: afspraak bij preventieadviseur- arbeidsgeneesheer 2 tot 3 weken vóór einde bevallingsverlof + doktersattest i.v.m. borstvoeding tijdens 2 de en 3 de maand

19 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 19 Vragen?

20 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 20 Bedreiging beroepsziekte Moederschapsbescherming Voorbeelden

21 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 21 Voorbeeld 1 Kleuteronderwijzer vast of TADD op vooravond BBZ 01/0915/02 Begin BV maandag 31/08

22 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 22 Voorbeeld 2 Kleuteronderwijzer vast of TADD op vooravond BBZ 02/0915/02 Begin BV zondag 01/09

23 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 23 Voorbeeld 3 Geen TADD op vooravond BBZ 01/0915/02 Begin BV 30/06 geen opdracht in risicoambt tijdens vakantie 02/09 1/9: directie verwittigen + afspraak arbeidsgeneesheer

24 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 24 Voorbeeld 4 2 de aanstelling zelfde schoolbestuur zelfde ambt BBZ 30/06 Begin BV BBZ 14/1002/0501/09 geen BBZ tijdens sluitingsperiode instelling zondag

25 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 25 Voorbeeld 5 2de aanstelling zelfde schoolbestuur zelfde ambt BBZ 30/0915/10 30/03 10/09 geen BBZ wegens geen aanstelling 2 de aanstelling BBZ BV 11/09 1 ste Aanstelling

26 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 26 Voorbeeld 6 Einddatum tijdens zwangerschap BBZ 3/2 EF 9 weken 6 weken 15/3 VM Bevallingsverlof (103 dagen) 16/52/917/3

27 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 27 Voorbeeld 7 MB tijdens lactatieperiode 04/12 VM 9 weken6 weken 16/01 15/01 EF 19/03 MB tijdens lactatie tot max. 15/06 Bevallingsverlof (106 dagen) 15/06

28 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 28 Voorbeeld 8 MB tijdens lactatieperiode (in een school) 9 weken BV 14/06 EF 1/9 MB tijdens lactatie tot max. 13/11 13/11 15/08 Tussen 15/8 en 1/9 geen risico

29 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 29 Voorbeeld 9 2 de aanstelling zelfde schoolbestuur zelfde ambt BBZ 30/06 Begin BV BBZ met 90% salaris 14/1002/0501/09 geen BBZ tijdens sluitingsperiode instelling zondag

30 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 30 Voorbeeld 4 2 de aanstelling zelfde schoolbestuur zelfde ambt BBZ 30/06 Begin BV BBZ 14/1002/0501/09 geen BBZ tijdens sluitingsperiode instelling zondag

31 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 31 Voorbeeld 5 2de aanstelling zelfde schoolbestuur zelfde ambt BBZ 30/0915/10 30/03 10/09 geen BBZ wegens geen aanstelling 2 de aanstelling BBZ BV 11/09 1 ste Aanstelling

32 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 32 Voorbeeld 6 Einddatum tijdens zwangerschap BBZ 3/2 EF 9 weken 6 weken 15/3 VM Bevallingsverlof (103 dagen) 16/52/917/3

33 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 33 Voorbeeld 7 MB tijdens lactatieperiode 04/12 VM 9 weken6 weken 16/01 15/01 EF 19/03 MB tijdens lactatie tot max. 15/06 Bevallingsverlof (106 dagen) 15/06


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2010 - 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google