De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

23/02/2009 STAND VAN ZAKEN : VEA PROJECT: ACTIEPLAN VOOR DE BEVORDERING VAN DE VERNIEUWING VAN HET DEEL VAN HET VLAAMSE WONINGBESTAND DAT NIET MEER IN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "23/02/2009 STAND VAN ZAKEN : VEA PROJECT: ACTIEPLAN VOOR DE BEVORDERING VAN DE VERNIEUWING VAN HET DEEL VAN HET VLAAMSE WONINGBESTAND DAT NIET MEER IN."— Transcript van de presentatie:

1 23/02/2009 STAND VAN ZAKEN : VEA PROJECT: ACTIEPLAN VOOR DE BEVORDERING VAN DE VERNIEUWING VAN HET DEEL VAN HET VLAAMSE WONINGBESTAND DAT NIET MEER IN AANMERKING KOMT VOOR ZINVOLLE ENERGIERENOVATIE Arch. Anna Cornelis Dr.ir.arch. Griet Verbeeck Onderzoeksinstituut ARCK, PHL © PHL, Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt - t | +32(0)11 23 88 88 - f | +32(0)11 23 88 89 - e | phl@phl.bephl@phl.be

2 1.I NLEIDING 2.F OCUS 3.P LAN VAN AANPAK 4.O VERZICHT INPUT 5.V OORSTEL P ROVICIIALE H OGESCHOOL L IMBURG : 23/02/2009 STAND VAN ZAKEN : VEA PROJECT. GVerbeeck2@mail.phl.be GVerbeeck2@mail.phl.be

3 I N C ONTEXT E NERGIERENOVATIEPROGRAMMA 2020. tegemoetkomen aan knelpunt: Wat met heel oude woningen van slechte kwaliteit? Is het nog de moeite deze te renoveren? Een aantal woningen: -Zodanig slechte kwaliteit -Zinvolle renovatie niet mogelijk? -Renovatie niet rendabel op vlak van te behalen energieprestatie?   DE V LAAMSE OVERHEID WIL EEN ACTIEPLAN OPSTELLEN VOOR DEZE SPECIFIEKE DOELGROEP OM OP MIDDELLANGE TERMIJN ‘ VERVANGINGSBOUW ’ TE STIMULEREN. P ROVICIIALE H OGESCHOOL L IMBURG : 23/02/2009 STAND VAN ZAKEN : VEA PROJECT. GVerbeeck2@mail.phl.be GVerbeeck2@mail.phl.be

4 V ERMIJDEN dat er (overheids)geld wordt gestoken in renovaties die niet zinvol/rendabel zijn. Mensen B EREIKEN die (grondige) (energie)renovatie overwegen Mensen B EWUST MAKEN over de mogelijkheden van sloop versus renovatie Zodat ze B ESLISSING nemen die meer gefundeerd en geïnformeerd is  P rovinciale H ogeschool L imburg: Uitwerken actieplan met remediëringsmaatregelen. P ROVICIIALE H OGESCHOOL L IMBURG : 23/02/2009 STAND VAN ZAKEN : VEA PROJECT. GVerbeeck2@mail.phl.be GVerbeeck2@mail.phl.be

5 Opdracht PHL: Tijdspanne: 6 maanden en Minimum 4 overlegvergaderingen met betrokkenen. ….. M ÉÉR DAN SLOOP ALLEEN : Uitdagingen:- woningen vaak bewoond door SOCIAAL ZWAKKEREN - woningen behoren soms tot de PRIVATE HUURMARKT, die al zwaar onder druk staat. - vermijden vernietiging WAARDEVOL STEDELIJK WEEFSEL - … COMPLEXE MATERIE  GROOT AANTAL BETROKKEN PARTIJEN  STAPSGEWIJS OVERLEG. ervaringen, noden, wensen etc.. voor breed maatschappelijk draagvlak  23/02/2009: Stand van zaken  4 maanden  3 overlegvergaderingen  3 groepen uitgenodigde partijen  3 pistes P ROVICIIALE H OGESCHOOL L IMBURG : 23/02/2009 STAND VAN ZAKEN : VEA PROJECT. GVerbeeck2@mail.phl.be GVerbeeck2@mail.phl.be

6 < 23/02/2009 Stand van zaken P ROVICIIALE H OGESCHOOL L IMBURG : 23/02/2009 STAND VAN ZAKEN : VEA PROJECT. GVerbeeck2@mail.phl.be GVerbeeck2@mail.phl.be  Overlegvergadering 1 : Wat is een slechte woning? Bouwtechnische, bouwfysische en comfortgerelateerde criteria ter beoordeling van woonkwaliteit. Copro, VCB, VMSW, Bouwunie, KU-Leuven, WTCB, Wonen-Vlaanderen, Steunpunt duurzaam bouwen Limburg, Steunpunt Ruimte en wonen.  Overlegvergadering 2 :Maatschappelijke consequenties van sloop? aanvullende (niet-technische) criteria Experts in Woonbeleid, Sociale woonorganisaties, Bewonersbelangengroepen… VCB, VMSW, VVH, ABC Huisvestingsmaatschappij, VOB, Steunpunt Ruimte en wonen, Bouwunie, Steunpunt duurzaam bouwen Limburg, VVSG, VLEM.  Overlegvergadering 3 : Wat kan de rol van professionelen zijn? Rol van architecten, vastgoedmakelaars,.. Vertegenwoordigers van architecten en vastgoedmakelaars. NAV, BVA, CIB, BIV.

7 Nu: Nodige tijd nemen voor: Verder onderzoek Uitwerking van het Actieplan.  4 e overlegvergadering: Voorstel voorlopig actieplan. Interactie tussen alle betrokken partijen:  5 e overlegvergadering: Presentatie definitief actieplan Interactie tussen alle betrokken partijen. > 23/02/2009 Komende planing: P ROVICIIALE H OGESCHOOL L IMBURG : 23/02/2009 STAND VAN ZAKEN : VEA PROJECT. GVerbeeck2@mail.phl.be GVerbeeck2@mail.phl.be

8 a)Samenvattend, ENKELE CIJFERS. Volgens bouwtechnische, OBJECTIEVE SCHOUWING door technische inspecteurs:  0,2% = 3.803 woningen: te vervangen  1% = 24.000 woningen: zware renovatie of rijp voor sloop Volgens SUBJECTIEVE BEOORDELING door de bewoners over de fysische staat:  0,8% = 20.412 woningen van zeer slechte kwaliteit Bij de beoordeling volgens COMFORTINDICATOREN :  2,7% = 67.545 woningen: ontoereikende kwaliteit  4,9% = 112.618 woningen: geen klein comfort  25,9% = 607.712 woningen: geen centrale verwarming. (?) In praktijk: 20.000 à 100.000 woningen (?) P ROVICIIALE H OGESCHOOL L IMBURG : 23/02/2009 STAND VAN ZAKEN : VEA PROJECT. GVerbeeck2@mail.phl.be GVerbeeck2@mail.phl.be

9 b)Bestaande relevante stimuli, EEN OVERZICHT. 1.Federaal 2.Vlaams Gewest 3.Steden en Gemeenten 4.Nieuw decreet op grond- en pandenbeleid P ROVICIIALE H OGESCHOOL L IMBURG : 23/02/2009 STAND VAN ZAKEN : VEA PROJECT. GVerbeeck2@mail.phl.be GVerbeeck2@mail.phl.be

10 Vlaanderen: 1 Aalst8 Kortrijk 2 Antwerpen9 Leuven 3 Brugge10 Mechelen 4 Dendermonde11 Oostende 5 Genk12 Roeselare 6 Gent13 Sint-Niklaas 7 Hasselt Vlaanderen: 1 Aalst8 Kortrijk 2 Antwerpen9 Leuven 3 Brugge10 Mechelen 4 Dendermonde11 Oostende 5 Genk12 Roeselare 6 Gent13 Sint-Niklaas 7 Hasselt F EDERAAL : - 6% BTW I.P.V. 21% BTW OP SLOOP ANNEX NIEUWBOUW.  Ingevoerd in 2007: 32 Belgische steden (13 Vlaamse steden)  succes? Geen cijfers voor handen bij Ministerie van financiën  recente uitbreiding: voor heel België tijdelijke maatregel in 2009!  indruk: voorheen relatief weinig bekend, heeft de uitbreiding een gunstig effect? P ROVICIIALE H OGESCHOOL L IMBURG : 23/02/2009 STAND VAN ZAKEN : VEA PROJECT. GVerbeeck2@mail.phl.be GVerbeeck2@mail.phl.be

11 V LAAMS G EWEST : - Vlaams Energie Agentschap - Wonen-Vlaanderen  verbetering van de woningkwaliteit of de energieprestatie  geen focus op sloop annex nieuwbouw  PREMIE MET RAAKVLAK : HUURSUBSIDIE VAN W ONEN -V LAANDEREN : Verhuis van onaangepaste naar aangepaste woning P ROVICIIALE H OGESCHOOL L IMBURG : 23/02/2009 STAND VAN ZAKEN : VEA PROJECT. GVerbeeck2@mail.phl.be GVerbeeck2@mail.phl.be

12 P ROVICIIALE H OGESCHOOL L IMBURG : 23/02/2009 STAND VAN ZAKEN : VEA PROJECT. GVerbeeck2@mail.phl.be GVerbeeck2@mail.phl.be Slooppremie Vlaanderen: 19 Gistel 20 Ledegem 21 Lokeren 22 Sint-Niklaas 23 Wervik 24 Zele Slooppremie Vlaanderen: 19 Gistel 20 Ledegem 21 Lokeren 22 Sint-Niklaas 23 Wervik 24 Zele Aankooppremie Vlaanderen: 1. Brakel 10. Linkebeek 2. Dendermonde 11. Meulebeke 3. Essen 12.Oostrozebeke 4. Izegem 13. Pittem 5. Kapelle-op-den-bos 14. Tielt 6. Kluisbergen 15. Voeren 7. Kortemark16. Waregem 8. Langemark-Poelkapelle17. Zoutleew 9. Ledegem18. Zulte Aankooppremie Vlaanderen: 1. Brakel 10. Linkebeek 2. Dendermonde 11. Meulebeke 3. Essen 12.Oostrozebeke 4. Izegem 13. Pittem 5. Kapelle-op-den-bos 14. Tielt 6. Kluisbergen 15. Voeren 7. Kortemark16. Waregem 8. Langemark-Poelkapelle17. Zoutleew 9. Ledegem18. Zulte V OORWAARDEN VAAK M. B. T. -Maximum net. gezinsinkomen -Leeftijd aanvrager -Ouderdom woning -Kadastraal Inkomen. V OORWAARDEN VAAK M. B. T. -Maximum net. gezinsinkomen -Leeftijd aanvrager -Ouderdom woning -Kadastraal Inkomen. S TEDEN & G EMEENTEN : AANKOOPPREMIE  Als stimulans, kaderend in aanpak verouderd woonpatrimonium SLOOPPREMIE.  Slechts 6 Vlaamse steden/gemeenten  succes, resultaat telefonische rondvraag: ‘miniem’

13 c)Nieuw decreet op grond en panden beleid.  goedgekeurd op 5 december 2008  Termijn: 2009-2025  15 M euro/jaar extra om stadskankers te bestrijden  3 beleidslijnen, waarvan relevant voor het actieplan:  AANPAKKEN VAN LEEGSTAANDE, VERKROTTE EN VERVALLEN WONINGEN VIA : “ACTIVEREND PANDENBELEID”: - Investeren tot 2016: subsidie grote renovatieprojecten na 2016: subsidie activeringsprojecten (hefboomfunctie voor ruimtelijke ontwikkelingen) - Stimuleren fiscale stimuli: ‘mama en papa-lening’; fiscale aftrek van 2,5% gedurende 8 jaar vermindering registratierechten; lokaal leegstandsbeleid; ‘register leegstaande gebouwen’ - Heffingen activerings en leegstandsheffing (gemeentelijk)  G EMEENTEN KRIJGEN REGISSEURSROL P ROVICIIALE H OGESCHOOL L IMBURG : 23/02/2009 STAND VAN ZAKEN : VEA PROJECT. GVerbeeck2@mail.phl.be GVerbeeck2@mail.phl.be

14 Mogelijke pistes I N EEN REFLECTIE OVER DE INPUT EN REACTIES. - S ENSIBILISERING -- A ANGEPASTE PREMIE --- A NDERE P ROVICIIALE H OGESCHOOL L IMBURG : 23/02/2009 STAND VAN ZAKEN : VEA PROJECT. GVerbeeck2@mail.phl.be GVerbeeck2@mail.phl.be

15 - S ENSIBILISERING  consensus: Sensibiliseringsactie lijkt meest prioritaire remediëringsmaatregel mensen doen nadenken over de mogelijkheden van sloop en vervangingsbouw t.o.v. renovatie. S TAPSGEWIJS – GERICHT – BEGELEID M ENSEN BEREIKEN – INFORMEREN Brochure, internet site,,, Beknopte checklist voor bouwheer Organisaties/instellingen met lage drempel (Woonwinkel, Immotheker, Stedubo, Stedenbouwkundige diensten, Wonen-Vlaanderen,) M ENSEN OVERTUIGEN Voorbeeldprojecten Grotere wijkvernieuwingsprojecten mét sloop Uitgebreide checklist voor expert Kostensimulatie – lange termijn Organisaties/instellingen met lage drempel en experts: architecten, aannemers… M ENSEN BEGELEIDEN Personeelsondersteuning voor begeleiding Organisaties/instellingen, zoals woonwinkels, lokale overheden, stedenbouwkundige diensten P ROVICIIALE H OGESCHOOL L IMBURG : 23/02/2009 STAND VAN ZAKEN : VEA PROJECT. GVerbeeck2@mail.phl.be GVerbeeck2@mail.phl.be

16 -- A ANGEPASTE PREMIE consensus:  Indien financiële steun, dan moeten technische criteria bepalend zijn.  Nieuwe premie is eerder niet wenselijk, andere mogelijheden aftasten, en bestaande zaken efficiënter maken. S UBSTANTIEEL – EENVOUDIG – O. B. V. ENERGIE EN WOONKWALITEIT 1. T ECHNISCHE CRITERIA BEOORDELING MET BEHULP VAN CHECKLIST in te vullen door ‘experts’. 6 THEMA ’ S : 1)S TABILITEIT  OMHULSEL – BINNENSTRUCTUUR. 2)B OUWTECHNISCH / BOUWFYSISCH  VOCHT – AFWERKING. 3)T ECHNISCHE INSTALLATIES  ELEKTRICITEIT – GAS EN STOOKINSTALLATIE 4)W OONCOMFORT  SANITAIR – LICHT – LUCHT – TOEGANKELIJKHEID. 5)B RANDVEILIGHEID  VERSLAG BRANDWEER. 6)V LOEROPPERVLAKTE.  TOT. N ET. V LOEROPP – BEZETTINGSNORM. P ROVICIIALE H OGESCHOOL L IMBURG : 23/02/2009 STAND VAN ZAKEN : VEA PROJECT. GVerbeeck2@mail.phl.be GVerbeeck2@mail.phl.be

17 Gebaseerd op: ‘Technische richtlijnen voor woningkwaliteitsonderzoek, handleiding bij het technisch verslag’, wonen-Vlaanderen. Uitgave oktober 2007 P ROVICIIALE H OGESCHOOL L IMBURG : 23/02/2009 STAND VAN ZAKEN : VEA PROJECT. GVerbeeck2@mail.phl.be GVerbeeck2@mail.phl.be

18 -- A ANGEPASTE PREMIE 2. B ESTAANDE RENOVATIEPREMIES DIFFERENTIËREN  Enkel renovatie- en energiepremies voor zinvolle (energie)renovaties  Bij niet zinvolle (energie)renovatie: Aanzetten tot sloop Renovatiepremie als ondersteuning voor sloop    Verhogen rendabiliteit bestaande premies P ROVICIIALE H OGESCHOOL L IMBURG : 23/02/2009 STAND VAN ZAKEN : VEA PROJECT. GVerbeeck2@mail.phl.be GVerbeeck2@mail.phl.be  M OGELIJKE OPTIES : W ONINGEN WAARVOOR CONTROLE EN AANBEVELING DOOR EXPERT AANGEWEZEN / VERPLICHT IS : Indien EPC in het rood zit, een audit over haalbaarheid sloop vs renovatie Bij aanvraag maximum renovatiepremie W ERKEN MET DERDEN Ook in aanmerking komen voor financiële ondersteuning indien woning gesloopt en herbouwd door projectontwikkelaar of PPS  M OGELIJKE OPTIES : W ONINGEN WAARVOOR CONTROLE EN AANBEVELING DOOR EXPERT AANGEWEZEN / VERPLICHT IS : Indien EPC in het rood zit, een audit over haalbaarheid sloop vs renovatie Bij aanvraag maximum renovatiepremie W ERKEN MET DERDEN Ook in aanmerking komen voor financiële ondersteuning indien woning gesloopt en herbouwd door projectontwikkelaar of PPS

19 --- ‘ ANDERE ’ A LL - RISK BOUWPLAATSVERZEKERING  O VERNEMEN bij risico op sloopschade  D REMPEL VERLAGEN S OCIALE HUISVESTINGS MAATSCHAPPIJEN ONDERSTEUNEN  Meerkost van SLOOP FINANCIEREN  Meer mogelijkheid tot GROEPSBOUW  Naar buiten komen met VOORBEELDPROJECTEN  B EGELEIDING EN SENSIBILISERING van sociaal zwakkere groepen A ANSLUITING BIJ G ROND EN PANDENBELEID  Aansluiting vinden met actieplan specifiek GERICHT OP SLOOP.  V ERMINDERDE REGISTRATIE voor grond en/of nieuwe woning na sloop  Extra ONDERSTEUNING van lokale overheid voor mogelijkheid/wenselijkheid van sloop bij activeringsprojecten na te gaan procesbegeleiding bij (activerings)projecten P ROVICIIALE H OGESCHOOL L IMBURG : 23/02/2009 STAND VAN ZAKEN : VEA PROJECT. GVerbeeck2@mail.phl.be GVerbeeck2@mail.phl.be

20 -A ANDACHTSPUNTEN K OMENDE MAAND : -U ITBREIDING / AANVULLIG ONDERZOEK : -o.a. zoeken van voorbeeldprojecten -Kostprijs sloop -Milieuimpact sloop -Stedelijke vernieuwingsprojecten, rapporten opvragen. -U ITDIEPEN VAN VERSCHILLENDE MOGELIJKE PISTES. -B IJKOMEND OVERLEG INDIEN WENSELIJK -Woonwinkels, milieu deskundigen, eigenaarssyndicaten, lokale overheden… etc. -C ONCRETE UITWERKING ACTIEPLAN : -minimum twee uitgewerkte remediëringsmaatregelen P ROVICIIALE H OGESCHOOL L IMBURG : 23/02/2009 STAND VAN ZAKEN : VEA PROJECT. GVerbeeck2@mail.phl.be GVerbeeck2@mail.phl.be

21 P ROVICIIALE H OGESCHOOL L IMBURG : 23/02/2009 STAND VAN ZAKEN : VEA PROJECT. GVerbeeck2@mail.phl.be GVerbeeck2@mail.phl.be


Download ppt "23/02/2009 STAND VAN ZAKEN : VEA PROJECT: ACTIEPLAN VOOR DE BEVORDERING VAN DE VERNIEUWING VAN HET DEEL VAN HET VLAAMSE WONINGBESTAND DAT NIET MEER IN."

Verwante presentaties


Ads door Google