De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 - 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 - 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten

2 AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 – Nuttige ervaring: Inhoud n Wat? n Belang? n Voor wie? n Wat telt mee? n Wat telt niet mee? n Hoe wordt geteld? n Welke documenten? n Procedure? n Draagwijdte? n Praktijk

3 AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 – WAT ? n TIJD gedurende dewelke een personeelslid van het onderwijs als werknemer of als zelfstandige diensten heeft uitgeoefend BUITEN het onderwijs

4 AgODi opleiding schoolsecretariaten WAT ? ook: diensten BINNEN het onderwijs maar: buiten categorie bestuurs- en onderwijzend personeel bv. administratief medewerker wordt leraar TV dactylografie

5 AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 – BELANG ? n GELDELIJKE ANCIENNITEIT è maximum 10 jaar n BEKWAAMHEIDSBEWIJS è studiebewijs HSO : 3j NE è studiebewijs LSO : 6j NE è BPB + 9j NE ( VO - titel bij PV) è 3j NE ( ANDER bekw.bew. bij PV)

6 AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 – VOOR WIE ? n IN DE GELDELIJKE ANCIENNITEIT è leraar TV en/of PV è leraar KV : è hedendaagse dans, klassieke dans, samenspel è instellingen met TSO/BSO : è coördinator DBSO, directeur, adjunct- directeur, technisch adviseur-coördinator, technisch adviseur

7 AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 – VOOR WIE ? è middenschool met technische basisoptie en/of beroepsvoorbereidend leerjaar : directeur, adjunct-directeur, technisch adviseur-coördinator, technisch adviseur è instelling voor BUSO : directeur, adjunct-directeur, technisch adviseur-coördinator, technisch adviseur, leraar BGV

8 AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 – VOOR WIE ? n ALS BEKWAAMHEIDSBEWIJS è leraar TV en/of PV è leraar KV : hedendaagse dans, klassieke dans, samenspel è leraar beroepsgerichte vorming in BUSO è technisch adviseur è technisch adviseur-coördinator

9 AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 – WAT TELT MEE ? n Voltijdse en deeltijdse diensten è deeltijdse diensten moeten de helft of meer bedragen van een voltijdse functie n Diensten als werknemer binnen de periode van aanstelling è ziekte- of bevallingsverlof tellen mee

10 AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 – WAT TELT MEE ? n Bezoldigd en onderworpen aan RSZ-regeling è Ook : - stage van de jongeren - GECO, - TWW, BTK, DAC - ambtenaar - beroepsmilitair

11 AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 – WAT TELT MEE ? n Diensten gepresteerd tijdens grote vakantie è tijdelijke: afstand van uitgestelde bezoldiging è vastbenoemde: tbs/pa è uitzonderingen: tijd. of vb. oefent géén bijkomende activiteit uit tijdens de vakantie in vgl. met vorig schooljaar onderst. pers./ opvoed. hulppers./AMVDP-pers. (tijdelijk of vast benoemd) indien deze functie wordt voortgezet tijdens vakantie

12 AgODi opleiding schoolsecretariaten WAT TELT MEE ? Voorbeeld 1 schooljaar: FT in onderwijs zomervakantie: 8 dagen privé èafstand uitgestelde bezoldiging of tbs/pa voor 8 dagen Voorbeeld 2 schooljaar: 5/20 onderwijs en 19/38 privé zomervakantie: 19/38 privé èGEEN afstand uitgestelde bezoldiging of tbs/pa

13 AgODi opleiding schoolsecretariaten WAT TELT MEE ? n Diensten buiten het onderwijs tijdens een loopbaanonderbreking in het onderwijs è komen in aanmerking als NE voor het bekwaamheidsbewijs

14 AgODi opleiding schoolsecretariaten WAT TELT NIET MEE ? nBepaalde diensten: è niet in orde met RSZ-regeling è tewerkstelling voor studenten è diensten onder leerovereenkomst è praktijkstages è bijscholing, nascholing, navorming, bedrijfsstage è vrijstelling van stempelcontrole nMilicien of burgerdienst

15 AgODi opleiding schoolsecretariaten WAT TELT NIET MEE ? nDiensten buiten onderwijs tegelijk met prestaties in het onderwijs die méér dan de helft bedragen van een FT-ambt nDiensten in onderwijs tegelijk met ander FT- ambt in onderwijs nOutplacement nUitsluitend tijdens weekends en/of vakanties andere dan grote vakantie

16 AgODi opleiding schoolsecretariaten WAT TELT NIET MEE ? nOpzegperiodes zonder prestaties nVolledige loopbaanonderbreking voor diensten buiten het onderwijs è tenzij zelfstandige of werknemer tijdens deze periode nOnderwijsdiensten (categorie bestuurs- en onderwijzend personeel) of als lesgever buiten het onderwijs

17 AgODi opleiding schoolsecretariaten HOE WORDT GETELD ? n VOOR DE GELDELIJKE ANCIENNITEIT: è erkende NE è voltijdse en deeltijdse diensten (indien de helft of meer van een voltijdse functie) è vanaf minimumleeftijd weddenschaal è max. 10 jaar: na è van dag tot dag tellen

18 AgODi opleiding schoolsecretariaten HOE WORDT GETELD ? n VOOR HET BEKWAAMHEIDSBEWIJS: è erkende NE è voltijdse en deeltijdse diensten (indien de helft of meer van een voltijdse functie) è géén minimumleeftijd è van dag tot dag tellen

19 AgODi opleiding schoolsecretariaten HOE WORDT GETELD ? Voorbeeld t.e.m werknemer 38/38 NE wordt goedgekeurd NE geldelijke anciënniteit + bekwaamheidsbewijs= 77 dagen = 2 maanden 17 dagen (resterende 17 dagen naar volgende periode)

20 AgODi opleiding schoolsecretariaten HOE WORDT GETELD ? Voorbeeld 1 (vervolg) t.e.m werknemer 38/38 NE wordt goedgekeurd NE geldelijke anciënniteit + bekwaamheidsbewijs = 47dagen = 1 maand 17 dagen saldo vorige periode + dit saldo = 34 dagen 1 maand 4 dagen Totaal = 4 maanden 4 dagen NE

21 AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 – HOE WORDT GETELD ? Voorbeeld t.e.m werknemer privé 18/38 op in dienst in het onderwijs GEEN NE want deeltijdse diensten < helft FT-functie

22 AgODi opleiding schoolsecretariaten HOE WORDT GETELD ? Voorbeeld t.e.m werknemer 8/ t.e.m werknemer 19/38 NE wordt goedgekeurd NE geldelijke anciënniteit + bekwaamheidsbewijs = 16 dagen op in dienst in het onderwijs op GA = 1 maand 8 dagen

23 AgODi opleiding schoolsecretariaten HOE WORDT GETELD ? Voorbeeld t.e.m werknemer 19/38 onderwijs 11/22 NE wordt goedgekeurd NE geldelijke anciënniteit +bekwaamheidsbewijs = 122 dagen = 4 maanden en 2 dagen

24 AgODi opleiding schoolsecretariaten WELKE DOCUMENTEN ? n Diensten als werknemer n Diensten als zelfstandige n Diensten in het buitenland

25 AgODi opleiding schoolsecretariaten WELKE DOCUMENTEN ? n PROBLEMEN ? è bedrijf in faling: curator vult attest in è bedrijf bestaat niet meer: - verklaring griffie rechtbank van koophandel - taakomschrijving door personeelslid è werkgever is niet bereid: inspectie van sociale wetten ( FOD Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal overleg ) - vult attest in - afschrift van personeelsregister

26 AgODi opleiding schoolsecretariaten PROCEDURE ? Zie bijlage 4 bij de cursusbijlage 4

27 AgODi opleiding schoolsecretariaten DRAAGWIJDTE ? nOvergang wervingsambt naar selectie- of bevorderingsambt of van selectieambt naar bevorderingsambt : è waarbij NE geldig is voor bb en/of geldelijke anciënniteit GEEN nieuwe procedure nodig voorbeeld: leraar SO heeft NE voor TV/PV mechanica wordt technisch adviseur

28 AgODi opleiding schoolsecretariaten DRAAGWIJDTE ? nOvergang naar andere opdracht zonder wijziging van specialiteit : GEEN nieuwe procedure nodig è NE geldt voor TV en PV binnen zelfde specialiteit è NE geldt voor KV en PV voor de specialiteiten hedendaagse dans, klassieke dans en samenspel

29 AgODi opleiding schoolsecretariaten DRAAGWIJDTE ? è Vakrubricering verandert van TV/PV naar AV/KV NE blijft behouden indien binnen dezelfde specialiteit. è Verandering van studieniveau binnen zelfde specialiteit è Verandering van opleidingsvorm in BUSO binnen zelfde specialiteit è Verandering van onderwijsnet binnen zelfde specialiteit

30 AgODi opleiding schoolsecretariaten DRAAGWIJDTE ? nOvergang naar andere opdracht met wijziging specialiteit WEL nieuwe procedure nodig ! Voorbeeld: leraar heeft NE voor mechanica en wordt volgend schooljaar belast met elektriciteit

31 AgODi opleiding schoolsecretariaten DRAAGWIJDTE è Uitzonderingen: omwille van concordantie nijverheidstechnieken gezinstechnieken techniek

32 AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 – DRAAGWIJDTE ? nOvergang van ambt zonder NE naar ambt met NE WEL procedure volgen! Voorbeeld: leraar AV wordt bevorderd tot technisch adviseur

33 AgODi opleiding schoolsecretariaten Praktijk Oefening 1 Mijnheer Peeters vraagt de erkenning nuttige ervaring aan voor de specialiteit mechanica. Hij heeft het bijgevoegde attest af op het schoolsecretariaat. Hoe moeten jullie hier op reageren?

34 AgODi opleiding schoolsecretariaten Praktijk Oefening 2 Mijnheer X vraagt de erkenning nuttige ervaring aan voor de specialiteiten elektriciteit en mechanica en geeft de bijgevoegde attesten af op het schoolsecretariaat. Hoe moeten jullie hier op reageren?

35 AgODi opleiding schoolsecretariaten Praktijk Oefening 3 Een leraar beroepsgerichte vorming (BGV) in het Buitengewoon Secundair Onderwijs heeft nuttige ervaring verworven voor de specialiteit lassen-monteren. Op 1september stapt hij over naar het gewoon secundair onderwijs en wordt daar belast met de specialiteit lassen- constructie. Moet er een nieuwe aanvraag ingediend worden of valt dit binnen de draagwijdte van de verworven nuttige ervaring?

36 AgODi Praktijk opleiding schoolsecretariaten 2013 – Oefening 4

37 AgODi opleiding schoolsecretariaten 2013 – Praktijk Oefening 5 Jan Peeters (stamboeknummer ) heeft nuttige ervaring verworven voor de specialiteit hout (periode van tot en met ). Op is hij in dienst getreden in het onderwijs en werd belast met 10/21 TV hout en 11/21 TV schrijnwerkerij. Hij heeft op basis van zijn bekwaamheidsbewijzen recht op de weddenschaal-code 300 (minimumleeftijd = 22 jaar). Hoeveel nuttige ervaring (jaren,maanden,dagen) heeft hij verworven voor het bekwaamheidsbewijs? Wat is zijn geldelijke anciënniteit op ?


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 - 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google