De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Elektronisch communiceren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Elektronisch communiceren."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Elektronisch communiceren

2 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 2 Elektronisch communiceren Inhoud I.het communicatiemodel II.probleemniveaus III.de gebruikershandleiding

3 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 3 ▪ elektronisch dossier: de elektronische tegenhanger van het papieren dossier ▪ bericht: een zelfstandig geheel van gegevens van 1 personeelslid voorbeeld : opdracht, stopzetting opdracht... ▪ zending: bestand met één of meerdere berichten ▪ RL of record layout: het soort bericht opdracht / dienstonderbreking / familiale toestand.. Elektronisch communiceren

4 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 4 A) school Software C2) wedden B) EDISON C1) elektronisch dossier AgODi Berichten Databank TERUGZENDING EDISON ---------- SCHOOL Personeel --------- systeem BETA BRUG Opdrachten en dienstonderbrekingen Agenda Ziekteverlof Bevallingsrust Barema Anciënniteit Woon-, verblijfplaats Familiale toestand Cumulatie Noemer Subsidiëring I. het communicatiemodel

5 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 5 ▪ softwarepakket voor de personeelsadministratie → verwerken van de basisgegevens, nodig voor het bepalen van het salaris (opdrachten - dienstonderbrekingen…) → het correct aanmaken van de bestanden met elektronische berichten ▪ softwareleverancier biedt technische ondersteuning van het pakket I. communicatiemodel A) schoolsoftware

6 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 6 verbinding met AgODi foutloos doorsturen van berichten → ontvangstbevestiging → terugzendingen Boeg: vanaf 01-05-2011 vervangen door gebruikersvoorwaarden van de elektronische communicatie I. communicatiemodel B) EDISON

7 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 7 ▪ EDISON = Elektronisch Doorgeven van Informatie tussen de Scholen en de Onderwijsadministratie ▪ WebEdison = communicatiesoftware ▪ Edison zorgt voor een beveiligde transmissie van de personeels- en leerlingengegevens ▪ drie componenten → wie kan berichten verzenden? → de webtoepassing WebEdison → gebruikersvoorwaarden I. communicatiemodel B) EDISON

8 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 8 de webtoepassing WebEdison ▪ zendingen versturen ▪ bevestiging van ontvangst (overzicht zendingen) → AgOdi heeft de zending ontvangen ▪ terugzendingen raadplegen I. communicatiemodel B) EDISON

9 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 9 omzendbrief d.d. 11/04/2011 “Gebruikersvoorwaarden van de elektronische communicatie tussen de inrichtende machten en het ministerie van Onderwijs en Vorming” → vervangt de Basisovereenkomst Elektronische Gegevensuitwisseling BOEG) → het juridische aspect: bepaalt de voorwaarden en de aansprakelijkheid voor het gebruik van de elektronische communicatie I. communicatiemodel B) EDISON

10 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 10 ▪ correcte gegevens verzenden ▪ wijzigingen van gegevens kan enkel door de instelling ▪ enkel gegevens van personeelsleden doorsturen indien voorgelegd aan het personeelslid ▪ nieuw : klachtenprocedure → een personeelslid heeft altijd toegang bij het ministerie van Onderwijs en Vorming tot de elektronisch verzonden gegevens → kan klacht indienen (schriftelijk) bij het ministerie van Onderwijs en Vorming I. communicatiemodel B) EDISON

11 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 11 1. registratie van elektronische berichten o automatisch o manueel (door de medewerker) → elektronische agenda = het resultaat van de registratie 2. de verwerking van gegevens → automatische verwerking → manuele verwerking in het werkstation I. communicatiemodel C1) elektronisch dossier

12 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 12 BRUG: automatische codering parameters BETA: manuele codering opgelet Tussen het verzenden van gegevens en de uitbetaling van het salaris is er in vele gevallen geen enkele tussenkomst meer! I. communicatiemodel C2) weddensysteem

13 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 13 kennis reglementering en softwarepakket → correct toepassen van de reglementering → de reglementering vertalen naar RL’s → vlot met het softwarepakket kunnen werken technische problemen → schoolsoftware: helpdesk - softwarepakket → EDISON: EDISON-helpdesk II. probleemniveaus

14 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 14 foutieve gegevens ▪ structurele fouten → bestanden en berichten moeten voldoen aan een bepaalde structuur → structurele fouten worden automatisch opgenomen in de terugzendingen ▪ inhoudelijke fouten → worden gemeld door de medewerker van het werkstation II. probleemniveaus

15 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 15 terugzendingen → de dag na het versturen ophalen → altijd controleren → indien foutmeldingen: zo vlug mogelijk corrigeren opmerking: de berichten met structurele fouten komen NIET op de agenda van de medewerker in het werkstation → geen registratie en verwerking mogelijk → eventueel contact opnemen met het werkstation II. probleemniveaus

16 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 16 II. probleemniveaus terugzendingen ZENDING - 000221 - MET REFERENTIE “03431410031997171226” VAN 10/03/1997 VOOR INSTELLING 012345 ================================================================================================== SCHOOL : 012345 ONDERWIJSINSTELLING SOFTWARE : PAKKET STRAAT NR CONTACTPERSOON : DIRECTIESECRETARIS POSTNR GEMEENTE TEL : 012/34 56 12 TEL : 012/34 56 78 FAX : 012/34 56 90 ============================================================================================================================================================ GEREGISTREERDE BERICHTEN : BERICHT : 000001 VLGNR 000001 MELDING 23001 MELDING ZIEKTE VOOR 12345678910 JAN PETERS VANAF 12/02/1997 IN HS 311 BERICHT : 000004 VLGNR 000004 MELDING 22001 Opdrachtenpakket VOOR 13456789101 PIET JANSSENS VANAF 01/01/1997 IN HS 311 MANUEEL TE REGISTREREN BERICHTEN (latere beelden reeds aanwezig) : BERICHT: 000005 VLGNR 000005 MELDING 21004 BURGERLIJKE STAAT VOOR 29876543210 GRIET PEETERS VANAF 13/02/1997 IN HS 311 FOUTIEVE BERICHTEN : BERICHT : 000003 VLGNR 000003 MELDING 23003 BEVALLINGSRUST VOOR 25698756321 BRIGITTE BARDOT VANAF 03/03/1997 IN HS 311 RECORD : 000035 VOLGNR : 000001 ----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7----+----8----+----9----+----0----+----1----+----2 GEGEVENS : 21100300000115.06.199700.00.000000.00.000000000.00.000000.00.000000000.000000.000 VELD : 005 VERM BEVALLINGSDATUM POS : 023 LEN : 010 INHOUD : 00.00.0000 FOUT : 4020006 Verplicht veld niet ingevuld

17 RecordlayoutOMSCHRIJVING RL-1opdrachten en opdrachtgebonden dienstonderbrekingen RL-2niet-opdrachtgebonden dienstonderbrekingen RL-3opmerking (bij RL-1 en RL-2) RL-4beëindiging opdrachtenpakket RL-5woonplaats RL-6verblijfplaats RL-7familiale toestand RL-8cumulatie ( afgeschaft op 01-09-2009 ) RL-9aanvraag immatriculatie / wijziging rekeningnummer RL-10plage-uren RL-11DIMONA RL-12opdrachten en opdrachtgebonden DO - hogescholen RL-13premies RL-14rekeningnummer (IBAN-BIC)

18 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 18 De manier waarop de gegevens in het elektronisch dossier worden geregistreerd A. fotoprincipe B. stopzetting C. melding / annulatie III. gebruikershandleiding principe s

19 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 19  alle gegevens moeten worden opgestuurd, ook deze die NIET wijzigen  de gegevens worden elektronisch gemeld met een geldigheidsdatum = begindatum  de gegevens van de vorige melding worden stopgezet op de vooravond van de geldigheidsdatum van de nieuwe melding  er wordt geen rekening gehouden met de gegevens die reeds in het elektronisch dossier aanwezig zijn op de vooravond van de geldigheidsdatum III. gebruikershandleiding A. fotoprincipe

20 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 20 Het fotoprincipe is geldig voor RL-1 : opdrachten RL-5 : woonplaats RL-6 : verblijfplaats RL-7 : familiale toestand RL-10 : plage - uren RL-14 : rekeningnummer III. gebruikershandleiding A. fotoprincipe

21 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 21 opdracht geldig van 01/09/2011 tot 30-06-2012 : 15/21 opdracht wijzigt op 1/10/2011  bijkomende opdracht 01-10-2011 tot en met 31-03-2012: 5/22 opdrachtenpakket gemeld op 03/09 1/9 30/6 I_______________________ 15/21 ______________________________I opdrachtenpakket verzonden op 15/10 : 15/21 + 5/22 situatie in het elektronische dossier vanaf 16/10 1/9 1/10 01/04 30/6 I_______ 15/21 ________I_ 15/21 + 5/22 _ _I_____ 15/21 _____I III. gebruikershandleiding A. fotoprincipe - voorbeeld

22 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 22 III. gebruikershandleiding B. stopzetting  het opsturen van een lege foto vanaf de geldigheidsdatum is er niets meer  geldig voor o RL-4 : stopzetting opdrachten o RL-5 : woonplaats o RL-6 : verblijfplaats

23 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 23 III. gebruikershandleiding B. stopzetting - voorbeeld voorbeeld opdrachtenpakket geldig van 1/9/2011 tot 30-06-2012: 10/22 stopzetting opdracht op 15/11/2011 15/11/2011 = eerste dag waarop geen opdracht meer ! opdrachtenpakket gemeld op 03/09 1/9 30/06 I__________________10/22______________________I elektronisch gemeld op 10/11 1/9 14/11 = laatste dag in dienst I_________10/22__________I

24 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 24  geldig voor niet-opdrachtgebonden dienstonderbrekingen voorbeeld : ziekteverlof, VLBO....  overschrijven niet mogelijk: de geregistreerde periode moet eerst uit het EPD verwijderd worden Hoe corrigeren? de vorige melding eerst annuleren de nieuwe of correcte niet-opdrachtgebonden dienstonderbreking melden III. gebruikershandleiding C. melding-annulatie

25 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 25  ziekteverlof: 09-01-2012 tot 27-01-2012  na controle hervatten op 17/01/2012 ziekteverlof : 09/01 tot 27/01  geregistreerd 09/01 27/01 I__________________________________I annuleren ziekteperiode 09/01 27/01 IxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI melding correcte ziekteperiode  geregistreerd 09/01 16/01 I__________________________I III. gebruikershandleiding C. annulatie - voorbeeld

26 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 26 opdracht: een aantal prestatie-eenheden in een bepaald ambt of vak opdrachtenpakket: alle opdrachten binnen één combinatie instellingsnummer - hoofdstructuur opdrachtgebonden dienstonderbreking hebben steeds betrekking op een bepaalde opdracht begindatum opdracht = geldigheidsdatum einddatum opdracht = laatste dag in dienst fotoprincipe ! RL 1: opdrachten en opdrachtgebonden DO

27 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 27 Bij het opmaken van een opdracht moeten heel wat gegevens worden ingevuld de administratieve toestand ATO 1  tijdelijk in een niet-vacante betrekking ATO 2  tijdelijk in een vacante ambt betrekking ATO 3  proeftijd selectie - of bevorderingsambt (GO) ATO 4  vast benoemd ATO 8  GECO - interimaris (vervanging van GECO) ATO 9  GECO - personeel RL 1: opdrachten en opdrachtgebonden DO

28 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 28 prestatie - uren per week: aantal subsidieerbare uren per week = uren uit het urenpakket → uren niet uit het urenpakket komen : NIET melden → belangrijk bij de controle van de omkadering ! Welke opdrachten? ▪ effectief gepresteerde opdrachten ▪ niet - gepresteerde opdrachten → uren TBS/OB - afstand wachtgeld (vóór 15/9) → uren opdrachtgebonden dienstonderbreking RL 1: opdrachten en opdrachtgebonden DO

29 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 29 opdrachtbreuk: 15/29, 3/21, 30/30, 7/22 ….. teller = aantal gepresteerde uren noemer = aantal uren voor een F.T. code ambt / vak: leraar = 007…. graad - onderwijsvorm (ASO, BSO, KSO, TSO) Buso : de opleidingsvorm vakcode gelijkstelling: aanduiding waarmee uren die geen lesuren zijn worden gelijkgesteld RL 1: opdrachten en opdrachtgebonden DO

30 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 30 RL 1: opdrachten en opdrachtgebonden DO einddatum opdracht = laatste dag van de opdracht ▪ ATO 3 en ATO 4 : einddatum onbekend  31/12/2999 ▪ ATO 2 : tijdelijk vacant → wervingsambt: uiterlijk 30/06 uitzondering: (uiterlijk 31/08) o administratief personeel o meesters, vak - en dienstpersoneel o reaffectatie / wedertewerkstelling o TADD → selectie- of bevorderingsambt: uiterlijk 31/08

31 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 31 RL 1: opdrachten en opdrachtgebonden DO ▪ ATO 1 : tijdelijk niet-vacant → wervingsambt o uiterlijk 30/06 o de laatste dag van de aanstelling uitzondering :uiterlijk 31/8 bij vervanging van o administratief personeel o meesters, vak - en dienstpersoneel o reaffectatie / wedertewerkstelling o TADD → selectie- of bevorderingsambt : uiterlijk 31/08

32 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 32 RL 1: opdrachten en opdrachtgebonden DO tijdelijk andere opdracht (TAO): einddatum ▪ vanaf 01-09-2011 wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen een verlof TAO naar een wervingsambt en een verlof TAO naar een selectie-of bevorderingsambt ▪ in beide gevallen kan de einddatum van het verlof TAO en de TAO = 31-08 opmerking verlof TAO en TAO hebben altijd dezelfde einddatum → verlof TAO in instelling A tot 31-08 → TAO in instelling B eveneens tot 31-08

33 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 33 RL 1: opdrachten en opdrachtgebonden DO opdrachten ATO 2 - ATO 1 ▪ eventueel aanduiden → TADD : indien mogelijk - einddatum = 31-08 → tijdelijk andere opdracht (einddatum kan = 31-08) → reaffectatie (R) of wedertewerkstelling (W): indien mogelijk - einddatum = 31-08 ▪ bij vervangingen (ATO 1) → de code van de DO van de titularis

34 www.agodi.be AgODi RL 1: opdrachten en opdrachtgebonden DO opdrachtgebonden dienstonderbrekingen ▪ rekening houden met de aanvraag van het personeelslid ▪ de correcte begin- en einddatum invullen ▪ verlof TAO → TAO en het verlof TAO met dezelfde begin - en einddatum voorbeeld TAO van 01-09 tot 30-11 VTAO eveneens van 01-09 tot 30-11 opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 34

35 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 35 RL 1: opdrachten en opdrachtgebonden DO verklaring bij tijdelijke opdrachten ▪ geen kandidaat VE/VO: bij aanstelling van een personeelslid met bekwaamheidsbewijs “ andere “ ▪ geen kandidaat taalkennis: bij aanstelling van een personeelslid zonder de vereiste taalkennis ▪ herwaardering - code → 01 : HI = herintreder → 04 : PEN = werken na pensioen

36 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 36 RL 1: opdrachten en opdrachtgebonden DO opmerking : de verklaring “geen kandidaat hoofdambt “ moet niet meer worden aangeduid vervangingsopdrachten koppeling titularis - vervanger ambt periode  binnen de periode van de afwezigheid volume  aantal uren opdracht code dienstonderbreking titularis

37 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 37 correctie opdrachten correctie laatst gemeld opdrachtenpakket begindatum correct bericht is identiek aan de begindatum van het laatst geregistreerde bericht (voorbeeld 5) begindatum correct bericht ligt vóór de begindatum van het laatst geregistreerde bericht (voorbeeld 6) begindatum correct bericht ligt na de begindatum van het laatst geregistreerde bericht (voorbeeld 7 en 8)

38 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 38 correctie opdrachten wat moet je doen? rectificatie opsturen ALLE daaropvolgende wijzigingen opsturen (ook al werden ze reeds correct gemeld) voorbeeld opdracht met geldigheidsdatum 1/9;15/10 ;1/12 en 7/1  15/03 : u corrigeert de opdracht met begindatum 15/10  u stuurt de opdrachten met een latere begindatum ook opnieuw door (1/12 en 7/1)

39 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 39 RL-4: stopzetten opdrachtenpakket ▪ het personeelslid oefent geen enkele opdracht meer uit in de instelling ▪ de einddatum van de gemelde opdracht (en) ligt verder dan het moment van stopzetting ▪ een RL 4 stopt ALLE opdrachten die geldig zijn op de geldigheidsdatum: dus het hele opdrachtenpakket ! ▪ de correcte reden stopzetting opgeven ▪ de einddatum van alle opdrachten in het opdrachten - pakket is correct: geen stopzetting

40 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 40 opmerkingen ▪ een RL4 stopt enkel de op de geldigheidsdatum van de stopzetting aanwezige opdrachten ▪ datum stopzetten = eerste dag dat het personeelslid geen opdracht meer heeft ▪ indien na de stopzetting een nieuw opdrachtenpakket wordt opgestuurd, waarvan de begindatum vóór en de einddatum na de datum stopzetting ligt → de stopzetting wordt overschreven! uitzondering : stopzetting wegens pensioen RL-4: stopzetten opdrachtenpakket

41 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 41 ontslagcodes 01 : mutatie 02 : affectatie of aanwijzing 03 : afdanking of ontslag 04 : pensioen 05 : overlijden 06 : foutieve melding 07 : herstructurering 08 : afzetting opmerking : het invullen van een ontslagcode is verplicht RL-4: stopzetten opdrachtenpakket

42 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 42  de dienstonderbreking is geldig voor alle opdrachten  einddatum = laatste kalenderdag DO voorbeeld ziekteverlof van 07-11-2011 tot 25-11-2011 begindatum : 07-11-2011 einddatum : 25-11-2011 opmerking : de einddatum van de DO kan voorlopig onbekend zijn (31/12/2999) voorbeeld : 050 - politiek verlof RL-2: niet - opdrachtgebonden DO

43 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 43 RL-2: niet - opdrachtgebonden DO melding  elektronisch doorsturen van het bericht : ziekteverlof, bevallingsverlof, arbeidsongeval … annulering  begin- en einddatum van het annuleringsbericht identiek zijn identiek aan de gegevens van het foutieve bericht afzonderlijke  annulering en rectificatie in afzonderlijke zendingen aanvulling bijkomende gegevens opsturen (bv. de effectieve bevallingsdatum)

44 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 44 RL-2: niet - opdrachtgebonden DO ziekteverlof ▪ zo snel mogelijk melden ▪ kan gevolgen hebben voor het salaris → onbezoldigd ziekteverlof voor tijdelijke opdrachten → TBS wegens ziekte voor vastbenoemden ▪ kan gevolgen hebben voor het bevallingsverlof → ziekteverlof wordt omgezet naar bevallingsverlof → het bevallingsverlof wordt ingekort ▪ ook ziekteverlof van één dag moet worden

45 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 45 RL-2: niet - opdrachtgebonden DO bevallingsverlof ▪ onmiddellijk elektronisch melden → begin- en einddatum → vermoedelijke bevallingsdatum → aantal kinderen ▪ aanvang BV : minimaal 7 en maximaal 42 dagen (56 bij een meerling) vóór de vermoedelijke bv ▪ indien gekend, de effectieve bevallingsdatum melden met een aanvulling

46 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 46 RL-2: niet - opdrachtgebonden DO bevallingsverlof bij eerste melding van een BV: óf de vermoedelijke bevallingsdatum óf de effectieve bevallingsdatum invullen opmerking : indien minstens 6 weken of 42 dagen ononderbroken met ziekteverlof vóór de effectieve bevallingsdatum  ziekteverlof blijven melden, ook als is betrokkene met bevallingsverlof  recht op één week extra postnataal verlof

47 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 47 RL-2: niet - opdrachtgebonden DO bevallingsverlof de correcte einddatum van het bevallingsverlof wordt bepaald op basis van de effectieve bevallingsdatum bij overschrijding postnataal verlof  het werkstation verwittigt de instelling automatische verwerking BV de afwezigheden wegens ziekte in de 6 weken vóór de effectieve bevallingsdatum worden verrekend

48 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 48 een opmerking voor het werkstation enkel bij opdrachten en dienstonderbrekingen → bij RL-1 en RL-2 opmerkingen kunnen relevante informatie geven voorbeeld een personeelslid heeft een verlof TAO en de tijdelijk andere opdracht wordt uitgeoefend in een andere instelling → u vermeldt de gegevens van deze instelling RL-3: opmerkingen

49 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 49 RL- 5: woonplaats woonplaats = het officiële adres van het personeelslid in België (adres van domiciliëring) personeelsleden die in het buitenland wonen hebben enkel een verblijfplaats woonplaats : straat, nummer, busnummer en postcode opgelet : er wordt geen rekening gehouden met de geldigheidsdatum! wijzigen woonplaats  RL 5

50 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 50 RL- 6: verblijfplaats verblijfplaats = het adres van verblijf van het personeelslid (correspondentieadres) wanneer een verblijfplaats ontbreekt, wordt de correspondentie naar de woonplaats gestuurd verblijfplaats: straat, nummer, busnummer en postcode verblijfplaats buitenland: postcode, gemeentenaam en landscode opgelet: er wordt geen rekening gehouden met de geldigheidsdatum!

51 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 51 burgerlijke staat en personen ten laste codes burgerlijke staat 1 = ongehuwd 2 = gehuwd of wettelijk samenwonend 3 = weduwe / weduwnaar 4 = gescheiden / 5 = feitelijk gescheiden verplicht bij BS = 2  gegevens partner o.a. beroepsinkomen partner  J ( ja ) of N ( neen )  B ( beperkt ) < 199,00 euro  R ( rente, rustpensioen.. ) < 397,00 euro RL - 7: familiale toestand

52 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 52 ▪ personen ten laste → partner zonder beroepsinkomen mag nooit als persoon ten laste worden gemeld → kinderen fiscaal ten laste → andere personen fiscaal ten laste ▪ altijd eerst burgerlijke staat alvorens PTL ▪ BS en personen ten laste : fotoprincipe opmerking : niet terug keren in de tijd RL - 7: familiale toestand

53 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 53 RL - 7: familiale toestand aantal zwaar gehandicapte kinderen ten laste aanduiding van het aantal aantal zwaar gehandicapte andere personen ten laste aanduiding van het aantal aantal kinderen ten laste aantal kinderen ten laste inbegrepen het aantal zwaar gehandicapte kinderen aantal andere personen ten laste aantal andere personen ten laste inbegrepen het aantal kinderen ten laste

54 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 54 RL 8 : cumulatie afgeschaft vanaf 01-09-2009! ▪ inkomsten buiten het onderwijs : moeten niet meer worden gemeld  wijziging regelgeving cumulatie op 01-09-2009 ▪ cumulatie binnen het onderwijs : moet niet meer worden gemeld  alle instellingen zijn elektronisch

55 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 55 immatriculatie: uniek stamboeknummer  persoonsgegevens (sommige verplicht in te vullen) geslacht, geboortedatum, familienaam en eerste voornaam, rekeningnummer.....  adresgegevens  correctie van immatriculatie en immatriculatie buitenlander kan enkel op papier RL-9: immatriculatie

56 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 56 RL-10: melden plage-uren per personeelslid de uren → gepresteerd tussen het minimum en maximum van een voltijdse betrekking → die niet uit het lestijdenpakket komen dus : niet-financierbare of niet-subsidieerbare lesuren te melden vóór 15 november → de geldigheidsdatum : een vooraf bepaalde datum mogelijke waarden zijn 1 of 2

57 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 57 RL-14: rekeningnummer (IBAN-BIC) IBAN staat voor International Bank Account Number er kunnen Belgische en buitenlandse IBAN – rekeningnummers gemeld worden  tellen 16 karakters  BE gevolgd door 2 cijfers gevolgd door de 12 cijfers van het huidige rekeningnummer BIC staat voor Bank Identifier Code  het moet een geldige BIC-code zijn

58 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 58 één opdracht - meerdere opdrachtgebonden DO de volledige opdracht moet 2x gemeld worden met de toepasselijke dienstonderbreking één opdrachtgebonden DO met meerdere einddata  opdrachtenpakket met vroegste einddatum DO  opdrachtenpakket met volgende einddatum bonus herintreder werken na pensioen Speciale situaties

59 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 59 Wat te melden? rekening houden met de afsluiting betaling van de maand (zie jaarkalender) aanvang schooljaar : september  alle tijdelijke personeelsleden  vastbenoemde en tijdelijke personeelsleden met een dienstonderbreking die invloed heeft op het salaris tijdens het schooljaar  zo snel mogelijk wijzigingen doorsturen  tijdelijke personeelsleden  dienstonderbrekingen !


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Elektronisch communiceren."

Verwante presentaties


Ads door Google