De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fysiologie Auditief Systeem Prof. Dr. B. Vinck Universiteit Gent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fysiologie Auditief Systeem Prof. Dr. B. Vinck Universiteit Gent."— Transcript van de presentatie:

1 Fysiologie Auditief Systeem Prof. Dr. B. Vinck Universiteit Gent

2 Inleiding Normaal gehoor : akoestisch scannen van de omgeving verbale communicatie muziek beluisteren Slechthorendheid/doofheid : Ernstige impact op het gedrag (kinderen) en psychische stoornissen (volwassenen) (Beethoven) Etiologische factoren van slechthorendheid/doofheid : VerouderingTraumata Lawaaiexpositie Ototoxische medicatie Erfelijke defectenInfecties Afwijkingen van vasculair, neural, skeletaal, immuun- systeem

3 Basisfunctie van het oor Akoestisch  Neurale transformatie Transformatie van akoestische signalen, sterk variërend in amplitude en frequentie, naar een neurale code.

4 SPRAAKSIGNAAL AUDITIEF SYSTEEM

5

6

7 Signaal Conditionering Impedantie matching M.O. H.C. U.O. Membrana basilaris Basis (HF) Apex (LF) IHC  OHC Tonotopie Filters H.C. IHC  OHC H.C. IHC  OHC Mechano- electrische Transductie (IHC) Cochlear amplifiers (OHC) DCN VCN DCN VCN DCN VCN PONSCortex... Neurale informatie verwerking Perifeer auditief systeem Centraal auditief systeem Afferent Efferent

8 MECHANISCHELEKTRISCH

9 MECHANISCH Problemen in het mechanische gedeelte Uitwendig oor & Middenoor vb. Congenitale atresie Cochlea Conductief gehoorverlies Sensorieel gehoorverlies

10 ELEKTRISCH Neuraal gehoorverlies Centraal gehoorverlies Problemen in het elektrische gedeelte Auditieve zenuwbanen Auditieve cortex & associatieve cortex

11

12

13 TWEE BELANGRIJKE KARAKTERISTIEKEN VAN DE COCHLEAIRE FYSIOLOGIE 1.Trillingspatroon membrana basilaris (passief systeem) 2.Contractiliteit van uitwendige haarcel (actief systeem)

14 M.O. H.C. U.O. H.C. PONS Cortex N. C. C.X. Membrana basilaris ACOUSTIC REFLEX EFFERENT SYSTEEM

15 Passief systeem

16 Lopende golf

17 Sound Transmission: basic principles Vestibular duct Cochlear duct Tympanic duct 1. Sound waves in the air strike the tympanic membrane 2. Sound wave energy is transferred to bone of the middle ear which vibrate 3. The vibrations are transmitted via the oval window to the fluid within the vestibular duct and create a fluid wave within the cochlea 4. The fluid waves push on the flexible membrane of the cochlear duct 5. Sound waves are transmitted to the tympanic duct and dissipated back into air by the movement of the round window. 6. Deformation of the cochlear duct causes the tectorial membrane to move and activate the stereocilia of the hair cells. 6

18 Interactie orgaan van Corti en Membrana Tectoria

19

20 PASSIEF SYSTEEM (Geen werking UHC)

21 Interactie orgaan van Corti en Membrana Tectoria

22

23 INHIBITIEEXCITATIE IONEN INFLUX Electrische code

24

25 Tuning Membrana Basilaris Neurale Tuning Curve Second Filter ? (goede frequentieanalyse) (slechte frequentieanalyse)

26 M.O. H.C. U.O. H.C. PONS Cortex N. C. C.X. Membrana basilaris ACOUSTIC REFLEX EFFERENT SYSTEEM OAE OHC IHC

27

28

29 Uitwendige Haarcel

30

31 Lengteveranderingen in de uitwendige haarcel

32 Actief systeem : cochleaire amplifier Demonstratie Electromotiliteit UHC Brownell

33 Tuning Membrana Basilaris Neurale Tuning Curve =

34

35

36 M.O. H.C. U.O. Membrana basilaris Basis (HF) Apex (LF) IHC  OHC H.C. IHC  OHC DCN VCN DCN VCN PONSCortex... Perifeer auditief systeem Centraal auditief systeem CONDUCTIEF GEHOORVERLIES SENSORIEEL GEHOORVERLIES NEURAAL GEHOORVERLIES Impedantie- metrie O.A.E./EcochG Auditief geëvo- keerde potentialen Tonaal/Vocaal audiogram

37 KLINKERS MEDEKLINKERS HARD MATIG ZACHT

38

39

40 CONDUCTIEF GEHOORVERLIES M.O. U.O. LUCHTGELEIDING BEENGELEIDING

41 CONDUCTIEF GEHOORVERLIES ATTENUATIE EFFECT

42 SENSORIEEL OF NEURAAL GEHOORVERLIES

43 SENSORIEEL GEHOORVERLIES ATTENUATIE EFFECT + DISTORSIE EFFECT

44 NEURAAL GEHOORVERLIES ATTENUATIE EFFECT + DISTORSIE EFFECT

45 GEMENGD GEHOORVERLIES

46 EFFECTEN VAN PATHOLOGIE VAN HET EXTERNE OOR EN MIDDENOOR IN VERSCHILLENDE VORMEN EN GRADATIES

47 NEUROFYSIOLOGISCHE CORRELATEN VAN SENSORIEEL GEHOORVERLIES Verhoogde tonale gehoordrempels Gereduceerd spraakdiscriminatievermogen vooral in ruisrijke omgeving Tinnitus Gestoorde luidheidsaangroei (recruitment) Gestoorde frequentieresolutie (tuning) Gestoorde temporele verwerking DISTORSIES IN DE AUDITIEVE PROCESSING VOORAL TE WIJTEN AAN EEN GESTOORDE COCHLEAIRE GELUIDSVERWERKING WIJZIGING VAN NEURALE CODE BINNEN HET CENTRAAL ZENUWSTELSEL

48 26 – 40 dB : licht 41 – 55 dB : matig 56 – 70 dB : matig-ernstig 71 – 90 dB : ernstig 91+ dB : diep

49 Sensitiviteit en frequentie- selectiviteit B. Frequentieselectiviteit Het frequentieresolutievermogen van de cochlea is een weer- spiegeling van de integriteit van de tonotopische filters op de membrana basilaris (haarcelfunctie) Deze integriteit kan worden gemeten aan de hand van FREQUENTIE TUNING CURVEN (FTC)

50 FTC’s kunnen gemeten worden op : mechanisch (membrana basilaris) : mechanische tuning curven neuraal neurale tuning curven psychoakoestisch psychoakoestische tuning curven

51 Tuning curve (normaal) Tuning curve (pathologisch) LF HF Individuele zenuwvezel Intensiteitsniveau (dB SPL)

52 Gevolgen van gestoorde frequentieselectiviteit ernstige spraakverstaanbaarheidsmoeilijkheden vooral in de aanwezigheid van achtergrondgeruis (gestoorde spraakdiscriminatie) ATTENUATIE EFFECT + DISTORSIE EFFECT Achtergrondruis (met frequentie- samenstelling ~ signaal) is even effectief in het exciteren van de sensoriële cellen waardoor mas- kering optreedt met slechte discriminatie tot gevolg.

53 Intensiteitscodering Effect van sensorieel gehoorverlies op de intensiteitscodering is de ontwikkeling van het fenomeen RECRUITMENT Abnormaal snelle aangroei van de luidheid bij een stijging van het geluidsniveau, wat resulteert in een gereduceerd dynamisch bereik. (drempel verhoogd – oncomfortabel niveau = normaal- horende) Fysiopathologische verklaring : Vroeger : abnormaal snelle toename in het ‘recruiteren’ van nieuwe neuronen binnen de populatie van responderende neuronen bij stijgende intensiteit (Evans, 1976) Actueel : Reductie of verlies van de ‘fast-acting compressing linearity’ (Moore, 1996)

54 Temporele integratie Power time Patienten die lijden aan een cochleair gehoorverlies vertonen een verandering van de absolute drempel in functie van de signaalduur die kleiner is dan voor normaalhorenden. 200 msec Gevolg op de spraakverstaanbaarheid : Verlies aan verstaanbaarheid voor lange spraakklanken (klinkers)

55 Geluidslokalisatie en binauraal horen Om geluiden in de omgeving te kunnen lokaliseren is een binauraal (twee oren) auditief systeem essentieel. Interaurale Tijdsverschillen Interaurale Faseverschillen Interaurale Niveauverschillen


Download ppt "Fysiologie Auditief Systeem Prof. Dr. B. Vinck Universiteit Gent."

Verwante presentaties


Ads door Google