De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Slechthorendheid en duizeligheidsklachten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Slechthorendheid en duizeligheidsklachten"— Transcript van de presentatie:

1 Slechthorendheid en duizeligheidsklachten
Kimberley Wostyn 1BaOA

2 1. Inleiding Capaciteit van het gehoord : Technisch meetbare factoren
Werkomstandigheden De taakstelling Psychosociale factoren

3 2. Epidemiologie 2.1. Incidentie en prevalentie van slechthorendheid
Definities van de mate van slechthorendheid : < 10 dB : normaal horend (10-25dB) : (zeer licht gehoorverlies) 25-40 dB : licht gehoorverlies 40-55 dB : matig gehoorverlies 55-70 dB : matig ernstig gehoorverlies 70-90 dB : ernstig gehoorverlies >90 dB : zeer ernstig gehoorverlies/totaal gehoorverlies

4 Risicogroepen Molenaars Klinkers Drukkerijen Textielfabrieken
Harde muziek op de mp3 Hobby’s met cirkelzagen of motorrijden Langdurige verblijf in een diso Optreden

5 Bij een geluidsniveau boven de 80 dB is gehoorbescherming verplicht
Bij een geluidsniveau boven de 80 dB is gehoorbescherming verplicht. Omdat lawaaislechthorendheid sluipend ontstaat en de werknemer de gehoorschade nauwelijks opmerkt, moet ieder die in lawaai verkeert, periodiek audiometrisch worden gescreend. Zwangere vrouw -> gehoorschade voor het ongeboren kind

6 Incidentie en prevalentie van duizeligheidsklachten
Prevalentie : 41 op de 1000 per jaar. 2 derde wordt geuit door vrouwen 35% blijft het bij symptoomdiagnose zonder dat er een oorzaak wordt gevonden, in 10% wordt de diagnose vertigineus syndroom gesteld waarbij wordt gedacht aan menièreachtige klachten. Bij ongeveer driekwart van de patiënten verdwijnt de duizeligheid na vier weken.

7 Prevalentie in de werksituatie
Oost-Nederland 7% mannen en 10% vrouwen is tijdens het werk vaak duizelig, 3% vnan de mannen moet dan gaan neer zitten en bij de vrouwen is dit 4%.

8 Risicogroepen Duikers
Vliegend personeel, zowel het cockpit- als het cabinepersoneel

9 3. Anamnese en primair onderzoek voor diagnostiek en indicatiestelling
Het toon(drempel)audiogram Het spraakaudiogram

10 3.2. Specifieke duizeligheidsanamnese
Hier worden specifieke vragen gesteld om de anamnese zo duidelijk mogelijk te maken. Dit zijn vragen die worden gesteld : 1)Wat wordt met de klacht duizeligheid bedoeld? schijnbewegingen van de omgeving, zoals draaisensaties, scheef of verticaal staan van de horizon; bewegingstendenties van het eigen lichaam, zoals valneiging, gangspoorafwijking of dronkemansloop;

11 visusstoornissen, zoals zwart worden voor de ogen of (partiële) uitval van het gezichtsveld;
coördinatiestoornissen.

12 2)Hoe gedraagt de duizeligheid zich in de tijd?
eenmalige aanval, acuut beginnend en langzamerhand verdwijnend; recidiverende aanvallen, acuut beginnend en verdwijnend; - continu aanwezig, al dan niet wisselend in intensiteit.

13 3) Hebben bepaalde omstandigheden invloed?
de klachten worden uitgelokt door positieverandering en/of hoofdbewegingen; de klachten zijn alleen in bepaalde houdingsposities aanwezig; de klachten ontstaan of nemen toe in het donker of in een slecht verlichte omgeving; de klachten ontstaan of nemen toe in onstabiele situaties, zoals bij het ondergaan van schokken of trillingen, onder andere bij staan in een rijdende bus; de klachten houden al dan niet verband met het gebruiken van de maaltijd; de klachten ontstaan tijdens of na hartritmestoornissen;

14 4)Zijn er nevenverschijnselen?
gehoorscherpteveranderingen, oorsuizen, drukgevoel op of pijn in de oren, overgevoeligheid voor geluid; vegetatieve verschijnselen; bewustzijnsverlies of bewustzijnsdaling; uitvalsverschijnselen van overige hersenzenuwen en/of motoriek; paresthesieën.

15 3.3. Vestibulair onderzoek
vestibulo-spinale en coördinatietests; oog- en oogbewegingsonderzoek; onderzoek van overige hersenzenuwen; provocatietests (proef van Dix-Hallpike, hoofdschudtest).

16 4. Het ziektebeeld 4.1. Geleidingsslechthorendheid
4.2. Perceptieve slechthorendheid 4.3. ‘Sudden deafness’ 4.4. Lawaaislechthorendheid

17 4.4. Lawaaislechthorendheid
Nadelige gevolgen van lawaai zijn de volgende: -Maskeereffect -Verminderde werkprestatie -Geluidshinder -Gehoorbeschadiging -Vegetatieve verschijnselen

18 4.5. Ziekte van Ménière Verschijnselen
- aanvallen van draaiduizeligheid - oorsuizen - afname van de gehoorscherpte - vegetatieve verschijnselen

19 6. Beperkingen op de werkplek 6. 1
6. Beperkingen op de werkplek 6.1. Mogelijkheden om het auditief functioneren te verbeteren Taakstelling en omgeving De auditieve taakstelling valt te splitsen in het spraakverstaan, het detecteren en identificeren van non-verbale geluidssignalen, en het richtinghoren. Per categorie wordt een aantal kenmerkende taakstellingen gegeven.

20 Spraakverstaan het voeren van een gesprek met één andere persoon in stilte; het voeren van een gesprek in een kleine groep (twee à vier personen); het bijwonen van een vergadering; het bijwonen van een lezing; het geven van een lezing/onderwijs; het ontvangen van instructies; spraakverstaan in lawaai (auto, industrie, klaslokaal, sportzaal, kantine); communicatie via telefoon, intercom enzovoort; het luisteren naar tv, radio, multimedia enzovoort.

21 Non-verbaal het horen van waarschuwingssignalen; het horen en onderscheiden van informatieve signalen; het onderscheiden van afwijkende geluiden van processen, materiaal, machines enzovoort; het horen van de telefoonbel of deurbel; het horen van verkeer; het onderscheiden van details in muziek.

22 Richtinghoren lokalisatie van sprekers in een groep of klas; lokalisatie van voertuigen op de werkplek; lokalisatie van informatieve signalen; ruimtelijke oriëntatie.

23 6.1.2. Taakstelling en omgeving in relatie tot de auditieve capaciteit
Verminderde frequentieresolutie Verminderde temporele resolutie Verminderde spatiële resolutie Overige auditieve eigenschappen

24 6.1.3. Hulpmiddelen voor de slechthorende werknemer
Gehoorbeschermers Hoortoestellen Assistive listening devices

25 6.2. Mogelijkheden om het functioneren van de duizelige patiënt te verbeteren
Belastbaarheid op de werkplek Duizeligheidsklachten beïnvloeden niet alleen het dagelijks leven, maar ook het werk. De volgende aspecten verdienen aandacht: het woon-werkverkeer; het vermogen om het eigen werk te verrichten en de beoordeling of werkaanpassingen geboden zijn; het vermogen om overeengekomen werkzaamheden ook daadwerkelijk te verrichten.

26 Maatregelen om (al dan niet in het eigen beroep) te blijven functioneren kunnen zijn:
behandeling van de klachten; aanpassing van de werkzaamheden (werk op de begane grond, geen repeterende bewegingen, geen tijdsdruk); valbescherming; omscholing.


Download ppt "Slechthorendheid en duizeligheidsklachten"

Verwante presentaties


Ads door Google