De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vandaag Vragen? Deeltoets 2 Hoe te werk te gaan Onderwerpen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vandaag Vragen? Deeltoets 2 Hoe te werk te gaan Onderwerpen"— Transcript van de presentatie:

0 Programming: when the ideas turn into the real things.
Werkgroep 6 Programming: when the ideas turn into the real things. Maciej Kaczmarek Hogeschool van Amsterdam – Communication & Multimedia Design

1 Vandaag Vragen? Deeltoets 2 Hoe te werk te gaan Onderwerpen
Hogeschool van Amsterdam – Communication & Multimedia Design

2 Deadline: Vrijdag 29 maart – 23.59 uur!
Criteria Deeltoets 2 Deadline: Vrijdag 29 maart – uur! Als PDF via ! voornaam.achternaam.klas.pdf Basiscriteria (voor een 6): Jouw paper bestaat uit minimaal 2 en maximaal 5 A4-tjes (Garamond punt 12, 1.5 regelafstand en normale marge’s) Je geeft in een paper een heldere beschrijving van het door jou onderzochte onderwerp. Je reageert op zinvolle en onderbouwde wijze op het paper van klasgenoten Je neemt de feedback op jouw paper serieus, je verwerkt deze feedback in de definitieve versie. Jouw paper is zelfgeschreven, je pleegt onder geen beding plagiaat. Als er bronnen gebruikt worden, dan wordt hieraan gerefereerd. Criteria om hoger dan een voldoende te halen: Je illustreert je bijdrage aan de hand van voorbeeldcode en/ of analogieën. De gekozen formulering is heel helder. De uitwerking is dusdanig van aard dat hij gebruikt kan worden als lesmateriaal. Hogeschool van Amsterdam – Communication & Multimedia Design

3 Hoe stel je een onderzoekspaper op?
Inleiding Begripsuitleg Modellerings-technieken Metaforen of analogieën Voorbeeldcode en uitleg in tekst Uitleggen in spreektaal Overweging Hogeschool van Amsterdam – Communication & Multimedia Design

4 De werktitel en de inleiding
De inleiding en de overweging (conclusie in een argumentatief paper) staan vast qua vorm. Kies een ‘werktitel’ die helder omschrijft wat je in het paper gaat onderzoeken. Dit is saai! Top! (Je past de titel later aan, als je klaar bent) vb: Overerving in Javscript Animeren met behulp van timers Een roll-over menu in Javascript Inleiding Begripsuitleg Modellerings-technieken Metaforen of analogieën Voorbeeldcode en uitleg in tekst Uitleggen in spreektaal Overweging Hogeschool van Amsterdam – Communication & Multimedia Design

5 De werktitel en de inleiding
Beschrijf in grove zinnen waarom het door jou onderzochte onderwerp interessant is. Geef een soort aanleiding voor jouw paper. (5 regels) vb: Nooit: ‘Voor het vak programmeren moesten we een paper schrijven en ik heb gekozen voor …’ dit staat kinderachtig Maar: ‘Een van de belangrijkste principes in het object georiënteerd programmeren is overerving…’ Inleiding Begripsuitleg Modellerings-technieken Metaforen of analogieën Voorbeeldcode en uitleg in tekst Uitleggen in spreektaal Overweging Hogeschool van Amsterdam – Communication & Multimedia Design

6 De werktitel en de inleiding
Beschrijf de stappen die je gaat nemen in het paper. We geven een overzicht van ‘tools’ waar je een keuze uit maakt. Als je eenmaal veel van deze ‘tools’ onder de knie hebt wordt het schrijven van een paper steeds makkelijker! vb: ‘Om grip te krijgen op het onderwerp van dit paper wordt onderzocht wat precies bedoeld wordt met het begrip menu. Daarna volgt een uitleg in spreektaal waarin…’ Inleiding Begripsuitleg Modellerings-technieken Metaforen of analogieën Voorbeeldcode en uitleg in tekst Uitleggen in spreektaal Overweging Hogeschool van Amsterdam – Communication & Multimedia Design

7 De werktitel en de inleiding
Als je je inleiding zorgvuldig schrijft heb je al een richtlijn voor de rest van je paper. Je hebt de grove structuur al bedacht en hoeft alleen nog maar de verschillende stappen uit te schrijven. (Hier komt natuurlijk nog wel het een en ander bij kijken) Inleiding Begripsuitleg Modellerings-technieken Metaforen of analogieën Voorbeeldcode en uitleg in tekst Uitleggen in spreektaal Overweging Hogeschool van Amsterdam – Communication & Multimedia Design

8 Begripsuitleg Een begripsuitleg betreft een onderzoek naar de juiste uitleg van een begrip op basis van encyclopedieën of woordenboeken. Het is een eenvoudige tool om grip te krijgen op een begrip. Geef altijd een heldere uitleg in eigen bewoording bij de tekst uit het woordenboek! Inleiding Begripsuitleg Modellerings-technieken Metaforen of analogieën Voorbeeldcode en uitleg in tekst Uitleggen in spreektaal Overweging Hogeschool van Amsterdam – Communication & Multimedia Design

9 Modellerings technieken
Je kunt modelleringstechnieken als flowcharts of wireframes inzetten om een principe te verduidelijken. Modelleringstechnieken zijn echter losstaand moeilijk te interpreteren, geef daarom altijd tekst en uitleg! vb: Inleiding Begripsuitleg Modellerings-technieken Metaforen of analogieën Voorbeeldcode en uitleg in tekst Uitleggen in spreektaal Overweging Hogeschool van Amsterdam – Communication & Multimedia Design

10 Metaforen of analogieën
Een metafoor of analogie is een vergelijkbaar principe in een totaal losstaande andere situatie. Metaforen worden gebruikt om grip te krijgen op hele moeilijke, abstracte dingen. Geef altijd aan dat je een metafoor gebruikt! vb: Wellicht kan het begrip overerving verhelderd worden door te kijken naar een metafoor uit de biologie. Stel dat een ouderkonijn het ‘lange oren’ gen heeft en dat zijn kinderen hierdoor allemaal ook lange oren hebben… Inleiding Begripsuitleg Modellerings-technieken Metaforen of analogieën Voorbeeldcode en uitleg in tekst Uitleggen in spreektaal Overweging Hogeschool van Amsterdam – Communication & Multimedia Design

11 Voorbeeldcode + uitleg in tekst
Een principe uit een programmeertaal wordt pas écht helder als je codevoorbeelden geeft waarin het principe toegepast wordt. Net als bij een modelleringstechniek staat code niet op zichzelf, je moet een codevoorbeeld altijd uitleggen. Geef codevoorbeelden altijd een ander lettertype en eventueel een achtergrondkleur. Probeer codevoorbeelden altijd eerst zelf uit, code schrijf je niet in Word maar copy-paste je daar naartoe. Inleiding Begripsuitleg Modellerings-technieken Metaforen of analogieën Voorbeeldcode en uitleg in tekst Uitleggen in spreektaal Overweging Hogeschool van Amsterdam – Communication & Multimedia Design

12 Voorbeeldcode + uitleg in tekst
vb: public class Vierkant extends Rechthoek … In het bovenstaande codevoorbeeld wordt het principe van overerving gedemonstreerd aan de hand van twee geometrische vormen die een duidelijke onderlinge relatie hebben. De superklasse (ook wel parent genoemd) is de Rechthoek en… Inleiding Begripsuitleg Modellerings-technieken Metaforen of analogieën Voorbeeldcode en uitleg in tekst Uitleggen in spreektaal Overweging Hogeschool van Amsterdam – Communication & Multimedia Design

13 Uitleggen in spreektaal
Naast al deze tools blijft nog het uitleggen in ‘normale’ taal. Het is een bewijs van goed begrip van een principe als je dit in normale bewoording kunt vertalen. Eigenlijk sla je dit principe nooit over tenzij je een heel gespecialiseerd paper voor een heel specifieke doelgroep schrijft. Over het algemeen worden dit soort specialistische papers als ‘nodeloos moeilijk doen’ gestipuleerd. Inleiding Begripsuitleg Modellerings-technieken Metaforen of analogieën Voorbeeldcode en uitleg in tekst Uitleggen in spreektaal Overweging Hogeschool van Amsterdam – Communication & Multimedia Design

14 Overweging Als je een argumentatief paper schrijft is het gebruikelijk te eindigen met een conclusie. Dit is eigenlijk het ‘doel’ van je paper, mensen overtuigen van de waarheid van jouw conclusie. In een onderzoekend paper (wat jullie schrijven) is het gebruikelijk om een overweging te schrijven waarin je even stil staat bij wat je precies gedaan hebt, misschien ben je tijdens het onderzoek op stuitende zaken gekomen. Je kunt beschrijven wat een eventuele volgende stap in je onderzoek zou kunnen zijn. Inleiding Begripsuitleg Modellerings-technieken Metaforen of analogieën Voorbeeldcode en uitleg in tekst Uitleggen in spreektaal Overweging Hogeschool van Amsterdam – Communication & Multimedia Design

15 Overweging Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om je onderzoek nog eventjes dunnetjes over te doen. Draag geen nieuwe informatie aan in je overweging, los van toekomstplannen natuurlijk. vb: Tijdens mijn onderzoek naar 3D-Animatie ben ik er achter gekomen dat er veel zogenaamde ‘engines’ zijn. Ik zou graag meer weten over deze systemen, met name Away3D… Inleiding Begripsuitleg Modellerings-technieken Metaforen of analogieën Voorbeeldcode en uitleg in tekst Uitleggen in spreektaal Overweging Hogeschool van Amsterdam – Communication & Multimedia Design

16 De onderwerpen! Hoe bestuur (start, stop) je geluid in javascript Hoe geef je tooltips bij het bezoek aan de pagina Hoe kom je achter alle bestaande functies in Javascript (bijv. Math.random, Math.pi, console.log etc.) Waar in HTML staat de verwijzing naar javascript en waarom Wat zijn libraries en hoe worden die toegepast Hoe positioneer je een element met javascript adaptive in het midden Wat is een bookmarklet (harlem shake!) en hoe maak je die met javascript Wat is de javascript Sandbox en waarom bestaat die, wat zijn de grenzen Javascript is een implementatie van ECMA, wat is dat ECMA precies en hoe zie je dit terug Wat is een prototype object en hoe maak je er gebruik van in javascript Hoe werkt een lightbox en hoe implementeer je dit met Javascript (geen library) Hoe werkt een slider en hoe implementeer je dit met Javascript (geen library) Wat is de <canvas> tag en wat kan je er mee met Javascript Wat is SVG en wat kan je er mee met Javascript Wat betekent ‘script’ in Javascript en wat is het verschil met andere typen talen (moeilijk) Hoe is currying geïmplementeerd in javascript (moeilijk) Wat is recursie en hoe is dit geïmplementeerd in javascript (moeilijk) Hoe werkt de implementatie van map/reduce (moeilijk) Hogeschool van Amsterdam – Communication & Multimedia Design

17 Zijn er vragen? De rest van de les krijg je gelegenheid om een begin te maken met jouw paper. 1: Kies een onderwerp 2: Verifieer bij je docent of dit in orde is 3: Kies een werktitel 4: Begin met je inleiding Huiswerk: Schrijf een grove versie van je paper. Onthoud: Hoe meer je doet hoe beter de feedback! Inleiding Begripsuitleg Modellerings-technieken Metaforen of analogieën Voorbeeldcode en uitleg in tekst Uitleggen in spreektaal Overweging Hogeschool van Amsterdam – Communication & Multimedia Design

18 Oefening Als er tijd over is..
Hogeschool van Amsterdam – Communication & Multimedia Design


Download ppt "Vandaag Vragen? Deeltoets 2 Hoe te werk te gaan Onderwerpen"

Verwante presentaties


Ads door Google