De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project workshop: Werken in teams

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project workshop: Werken in teams"— Transcript van de presentatie:

1 Project workshop: Werken in teams
18 november 2010

2 Agenda Introductie Inleiding werken in teams Ei-pod towers opdracht
Teamnaam en CV bepalen Verantwoordelijkheden vaststellen

3 Workshop doelen Team building
Inventarisatie van team ervaring en vaardigheden

4 Inleiding werken in teams

5 Wat is een team?

6 Kliekjes of bijeenkomsten
Volgens het woordenboek is iedere bijeenkomst van mensen (zoals een wachtrij) een groep Maar voor onze doelen is dat geen groep of team Hoewel het wel mogelijk is dat een bijeenkomst een groep wordt

7 Groepen Een groep heeft de volgende eigenschappen :
Het is een bijeenkomst van individuen Die hoeft niet fysiek te zijn (denk bv aan een online community) De leden streven wederzijds afhankelijke doelen na De groep is Psychologisch De leden van de groep hebben gedeelde waarden en normen • De groep heeft overeengekomen regels en vormen van gedrag De leden hebben een psychologisch besef van elkaar en de veronderstelde manier waarop zij denken en handelen De leden hebben notie van het lidmaatschap Ze weten wanneer iemand wel of niet lid is

8 Teams Teams hebben dezelfde eigenschappen als groepen maar ook :
Ze zijn gevormd voor het bereiken van een specifiek doel De rollen in teams zijn over het algemeen scherper omlijnd dan in groepen Ze zijn over het algemeen kleiner dan een groep

9 Examples Groepen Teams Ajax supporters club
Chartered Institute of Marketing Een IAM klas PvdA, CDA, SP, etc. Nederlands Elftal Soms  Teams 1ste team van Ajax Een productontwikkelings team Een propedeuse projectteam Een campagne-team van deze partijen Het Duitse Elftal Bijna altijd 

10 Werken in teams

11 Voordelen van werken in teams
Onderlinge hulp Werk gerelateerd en persoonlijk Vertrouwen Door onderlinge hulp en gevoel van lidmaatschap Flexibiliteit Inspringen voor de ander Mix van vaardigheden Steilere leer-curve voor projecten die zich in de tijd uitstrekken Uitwisseling van vaardigheden teamleden Ontwikkelingsnormen Zelf-redzaamheid / zelf-management Risico nemen Vermogen risico te delen & het toenemende vertrouwen in het lidmaatschap Synergie wint 2+2=5

12 Nadelen van het gebruik van teams
Het nemen van risico’s Ook een kracht, maar teams kunnen ook teveel risico’s nemen als gevolg van een te groot vertrouwen in haar kunnen Gevoel van kwetsbaarheid Met name in high-performance teams Individuele behoeftes moeten worden opgeofferd Onontkoombaar, maar wat is acceptabel? Synergie verliest 2+2=3 Slecht opgebouwde teams Wet van de Verminderde Meeropbrengst 6+6=10 Groupthink

13 De levenscyclus van een team

14 Team ontwikkeling Een team blijft niet hetzelfde gedurende haar bestaan Het ontwikkelt zich in de tijd Dit proces doorzien kan je helpen bij problemen in teams

15 Team life cycle Dorming Performing Forming Norming Reforming
Time Productivity Forming Storming Norming Performing Dorming Reforming Adjourning

16 Formeren (Forming) Elkaar leren kennen in een team omgeving
Storming Norming Performing Dorming Reforming Adjourning Formeren (Forming) Elkaar leren kennen in een team omgeving 1ste bijeenkomst is vaak cruciaal Over het algemeen weinig productief Individuele inzet, geen team inzet Het is goed om een coordinator aan te stellen voor deze bijeenkomst, als die al niet is benoemd Dat hoeft niet de leider voor de rest van het bestaan van het team te zijn Vaak zijn ze dat wel Om er een sociale aangelegenheid of een fun project van te maken kan een goed idee zijn Het bestaan van het team is niet alleen afhankelijk van de opdracht die haar is gesteld

17 Forming Storming Norming Performing Dorming Reforming Adjourning Stormen (Storming) Het moeilijke stuk als een team begint te werken aan de opdracht Aanvankelijk kan er een prestatie explosie plaatsvinden, en dan een enorme terugval Individuele opvattingen beginnen te conflicteren Sommigen zijn niet uitwisselbaar Persoonlijke doelen kunnen niet worden gehaald Probeer verschillende posities te creeren in de hierarchie Geen overeenstemming bereikt in het stellen van de (gedrags)normen Het goed regelen van dit “conflict” kan op de lange termijn goed werken Respect Openheid Luistervaardigheden

18 Forming Storming Norming Performing Dorming Reforming Adjourning Normeren (Norming) “Als we dit niet goed uitzoeken zullen we onze doelen niet bereiken” Het stellen van de normen van het team (regels) en het bepalen van de sancties als die gebroken worden Vereisten Focus op de opdracht waarvoor het team staat Het besef dat de realisatie van individueel succes gekoppeld is aan het succes van het team Bereidwilligheid tot compromis om een werkbare consensus te bereiken Openheid voor nieuwe ideeën Respect voor andere opvattingen Luistervaardigheden

19 Presteren (Performing)
Storming Norming Performing Dorming Reforming Adjourning Presteren (Performing) “JA!” De regels zijn overeengekomen en een werkbaar compromis is bereikt Het team presteert goed en het moraal is hoog Het team doet wat het team moet doen Synergie voordelen zijn evident Het falen om dit punt te bereiken, is vaak een teken dat het team nog steeds aan het stormen is Hulp van buiten het team is wellicht noodzakelijk

20 Ei-Pod Towers opdracht (10 min + 10 min feedback)
Lees de opdracht goed door Dan hebben jullie 10 minuten om de opdracht uit te voeren

21 Teamnaam en CV bepalen (30 min)
Introductierondje (2 min per persoon) Sterke punten Aandachtspunten Leerdoelen tijdens het project Teamnaam bedenken (gebaseerd op sterke punten van het team) Team CV maken op flipover Teamnaam Leden - vaardigheden Team visie van een goed eind product Team normen Hoe kunnen wij jullie helpen? Presentatie 2 minuten per team Word file van CV maken en naar coach sturen

22 Verantwoordelijkheden vaststellen (15 min)
Naam, telefoonnummer en HvA adressen invullen op formulier Verantwoordelijkheden Logo maken Visitiekaartje maken Contactperson (klant en coach) Elk teamlid leest de project manual door Wat zijn de belangrijke mijlpalen? Wie is verantwoordelijk voor…? Schijf op wat ieder zijn verantwoordelijkheid is

23 En nu… Voorbereiden debriefing (zie manual) Contactpersoon
Visitiekaartje Vragen over briefing


Download ppt "Project workshop: Werken in teams"

Verwante presentaties


Ads door Google