De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Organisatie en regelingen Masteropleiding André Duif 23 maart 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Organisatie en regelingen Masteropleiding André Duif 23 maart 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Organisatie en regelingen Masteropleiding André Duif 23 maart 2009

2 1/16 Inhoud Opbouw van het programma Organisatie Regels Vragen

3 2/16 Opbouw voor reguliere studenten 1 e jaar IFP 8 cp (4) Speciali- satie- vakken 12 cp (3) Techn. keuze- vakken 9 cp (4) Vrije keuze- vakken 12 cp Externe stage 19 cp 2 e jaar Afstudeeronderzoek 60 cp Alle cp in ects

4 3/16 Opbouw voor HBO-instroom 1e & 2e jaar (4) Speciali- satie- vakken 12 cp (3) Techn. keuze- vakken 9 cp (4) Vrije keuze- vakken 12 cp 3 e jaar Afstudeeronderzoek 60 cp Alle cp in ects Ba-vakken ca. 60 cp

5 ‘Vrije’ keuzevakken Totaal minimaal 12 cp Vakken van 3de jaar of hoger IFP 8 cp Zie de IFP-website: www.ifp.tue.nl Trackgebonden keuzevakken Totaal minimaal 12 cp Uit een lijst Externe stage 19 cp Onderzoek en verslag In bedrijfsleven of buitenland Technische keuzevakken Totaal minimaal 9 cp Vakken van TN, ST, W, W&I, BMT en E Vakken van 3de jaar of hoger 4/16 Opbouw van de master 1 e jaar IFP 8 cp Specia- lisatie- vakken 12 cp Techn. keuze- vak- ken 9 cp Vrije keuze- vakken 12 cp Externe stage 19 cp 2 e jaar Afstudeeronderzoek 60 cp

6 5/16 Afstuderen en specialisatie Afstuderen doe je bij/via een onderzoeksgroep (afstudeerdocent) De groepen vallen binnen één van de volgende specialisaties: Functional (nano) materials / Nano engineering Plasma Physics and Radiation Technology Physics of Transports in Fluids Physical Instrumentation / Medical Physics Polymers and composites Broadband Telecommunication Technologies Bij iedere specialisatie hoort een lijstje keuzevakken: http://web.phys.tue.nl/nl/onderwijs/specialisatievakken De specialisatievakken moeten vallen binnen de specialisatie waarin je afstudeert

7 6/16 Afstuderen en specialisatie Info over deze afstudeerrichtingen kun je krijgen via: vanmiddag de track-coördinatoren de afstudeerdocenten de websites van de onderzoeksgroepen bezoeken aan de onderzoeksgroepen (start ieder semester) tijdens keuzevakken

8 7/16 Tracks / afstudeerrichtingen Functional (Nano-) Materials + Nano engineering track coördinator: prof.dr.ir. Henk Swagten Theoretical and Polymer Physics (Michels) Physics of Nanostructures (Koopmans/Swagten) Photonics and Semiconductor Nanophysics (Koenraad/Fiore) Molecular Materials and Nanosystems (Janssen) Plasma Physics and Radiation Technology track coördinator: prof.dr.ir.Richard v.d. Sanden Plasma and Materials Processing (v.d. Sanden) Elementary Processes in Gas Discharges (Kroesen) Coherence and Quantum Technology (van Leeuwen)

9 8/16 Tracks / afstudeerrichtingen Physics of Transports in Fluids trackcoördinator: prof.dr.ir. GertJan van Heijst Mesoscopic Transport Phenomena (Darhuber) Turbulence and Vortex Dynamics (v. Heijst) Physical Instrumentation / Medical Physics trackcoördinator: prof.dr.ir. Klaas Kopinga Transport in Permeable Media (Kopinga/Wijn) Molecular Biosensors for Medical Diagnostics (Prins/van IJzendoorn) Polymers and Composites trackcoördinator: prof.dr. Thijs Michels Theoretical and Polymer Physics (Michels) Broadband Telecommunication Technologies trackcoördinator: prof.dr. Paul Koenraad Photonics and Semiconductor Nanophysics (Koenraad, Fiore)

10 9/16 Verantwoordelijke instanties Examencommissie en toelatingscommissie Verantwoordelijk voor de examens 1 examencommissie voor −TN-opleiding −Ba-opleiding −Ma-opleiding Secretaris: −mw. Petra Siemons Leden: −prof.dr.ir. Klaas Kopinga (decaan, voorzitter) −prof.dr. Ton van Leeuwen (opleidingsdirecteur) −prof.dr. Herman Clercx −dr.ir. Kees Flipse −prof.dr.ir. Henk Swagten Delegeert enkele zaken aan de SPC

11 10/16 Verantwoordelijke instanties Studieprogrammacommissie (SPC) Beoordeelt keuzeprogramma’s (i.o.v. examencommissie) Verleent vrijstellingen (i.o.v. examencommissie) Beoordeelt (externe) toelatingen (i.o.v. toelatingscommissie) Secretaris: −mw. Petra Siemons Leden: −dr. André Duif (voorzitter) −mw.drs. Sonja Feiner −prof.dr.ir. Henk Swagten −dr. Leo van IJzendoorn −mw. Marije Haverhals (studentlid)

12 11/16 Regels voor keuzevakken Keuzevakken v.d. master mogen niet overlappen met vakken uit de bachelor/minor De bewijslast hiervoor ligt bij de student Alle keuzevakken moeten 3de-jaars vakken zijn of hoger Alle keuzeprogramma’s worden (goed)gekeurd door SPC Ook keuzevakken aan andere universiteiten mogelijk Hiervoor is wel speciale goedkeuring nodig

13 12/16 Regels Bachelorexamen Moet je doen vóórdat je aan je afstudeeronderzoek (in de Master) begint 6 x per jaar mogelijk Aanmelden voor het examen via OWINFO

14 13/16 Regels Masteropleiding - 1 Je moet een keuzeprogramma invullen Formulieren op het net: http://web.phys.tue.nl/nl/onderwijs/formulieren/ Het keuzeprogramma moet je indienen vóórdat je aan je externe stage begint (voor HBO’ers: voor begin van het afstuderen) Het Ma-keuzeprogramma wordt niet door de SPC behandeld vóórdat het Ba-keuzeprogramma is goedgekeurd (‘oude’ Ba-opleiding zonder minor) Het mag wel gelijktijdig worden ingeleverd Wijzigingen in het keuzeprogramma moeten ALTIJD worden doorgegeven Wijzigingen mogelijk tot uiterlijk 3 maanden vóór de afstudeerzitting Ook wijzigingen in afstudeeronderzoek (bijv. extern i.p.v. intern) ALTIJD doorgeven Beginnen aan het afstudeeronderzoek is pas mogelijk na IFP, stage en 24 ects keuzevakken, m.a.w. nog max. 3 keuzevakken open

15 14/16 Regels voor de Masteropleiding - 2 Je kunt pas tentamen doen in vakken van je masterprogramma na inschrijving in de Master (vakken volgen kan wel) Inschrijving in de Master is mogelijk als Alle practica afgerond zijn De Ba-stage (interne stage) afgerond is Maximaal 20 ects niet afgerond is Inschrijven voor de Master-opleiding bij het STU Inschrijving in de Master is mogelijk per 1ste van elke maand Maar eerst goedkeuring van de faculteit via formulier op http://w3.tue.nl/nl/diensten/stu/formulieren/

16 15/16 Regels Masterexamen 6 x per jaar mogelijk Aanmelden voor het examen via OWINFO Alle cijfers moeten 1 week voor het examen binnen zijn Dat geldt dus ook voor het afstudeeronderzoek, m.a.w. ondervraging niet in de laatste week voor het examen

17 16/16 Onderwijs en ExamenRegeling (OER) Hierin staan alle opleidingseisen Iedere opleiding heeft zijn eigen OER Zijn te vinden op www.phys.tue.nl/nl/onderwijs/reglementen Hier staan ook de examenreglementen van de opleidingen Aanvullende regels staan in de opleidingsgids: www.phys.tue.nl/nl/onderwijs


Download ppt "Organisatie en regelingen Masteropleiding André Duif 23 maart 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google