De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene informatie over de Masteropleiding Applied Physics André Duif 2 april 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene informatie over de Masteropleiding Applied Physics André Duif 2 april 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene informatie over de Masteropleiding Applied Physics André Duif 2 april 2012

2 Inhoud Inleiding Specialisatierichtingen Opbouw van het programma Organisatie Regels Vragen / faculteit technische natuurkunde

3 Inleiding Nieuwe master m.i.v. 5 september 2011 Aansluitend op de bachelor van instroom 2008 en later Verschil met de oude master: geen IFP meer verplichte vakken verplichte trackvakken iets minder keuzevrijheid reductie van het aantal tracks Specialisatie in master: ‘tracks’ / faculteit technische natuurkunde

4 Specialisatierichtingen (tracks) MSc in Applied Physics (MAP): Functionele Materialen Plasma Fysica en Stralingstechnologie Warmte en Stroming In oprichting is ook de masteropleiding MSc Science and Technology of Nuclear Fusion (eventueel als track binnen MAP) Extra mogelijkheid: Aantekening Theoretische Natuurkunde zie bijdrage dr. Bobbert / faculteit technische natuurkunde

5 Opbouw van het programma / faculteit technische natuurkunde Alle colleges 1x per jaar Algemene en track-verplichte vakken: videocolleges Tentamens hiervan: 2x per jaar + gespreid Algemeen verplichte vakken (10 ects) Track- verplichte vakken (8 ects) Track-keuze- vakken (  9 ects) Keuzevakken (  14 ects) Externe stage (19 ects) Vrije keuzevakken (  9 ects) Tech- nische keuze- vakken (  5 ects) Afstudeeronderzoek (60 ects)

6 Afstuderen en specialisatie Afstuderen doe je bij/via een onderzoeksgroep (afstudeerdocent) De groepen vallen binnen één van de volgende specialisaties: Functional (nano) materials Plasma Physics and Radiation Technology Physics of Transports in Fluids Science and Technology of Nuclear Fusion Bij iedere specialisatie hoort een lijstje keuzevakken: http://web.phys.tue.nl/nl/onderwijs/specialisatievakken De specialisatievakken moeten vallen binnen de specialisatie waarin je afstudeert / faculteit technische natuurkunde

7 Verplichte vakken / faculteit technische natuurkunde Functionele materialen Plasmafysica & Stralingstechnol ogie Warmte en Stroming Nuclear Fusion Elektrodynamica (3 ects) Computational physics (4 ects) Complexe functietheorie (3 ects) Advanced condensed matter (4 ects) Introduction to plasma physics (4 ects) Advanced fluid dynamics (4 ects) Fusion on the back of an envelope (4 ects) Functional materials and nanotechnology (4 ects) Lasers in physics (4 ects) Micro- and nanofluids (4 ects) Magnetic confinement in fusion reactors (4 ects)

8 Vrije/technische keuzevakken Technische keuzevakken (T): van BMT – W – Wsk&Inf – ST – EE – TN Vrije keuzevakken (V): van alle opleidingen V+T  14 ects T  5 ects V  9 ects Voor alle keuzevakken geldt: alleen vakken voor 3de jaar Bachelor of Master zijn mogelijk / faculteit technische natuurkunde

9 Externe stage Totaal 19 ects Praktisch werk: 15 ects Verslaglegging: 4 ects Voor eigen bachelors: buiten de TU/e maar niet op een Nederlandse universiteit Voor zij-instroom (m.n. buitenlanders): intern / faculteit technische natuurkunde

10 Jaarindeling / faculteit technische natuurkunde

11 Jaarindeling, part 2 In principe 2 instroommomenten:  1-9-2012  1-2-2013 Externe stage: op pad in kwartiel 2 of kwartiel 4 verslag als je weer terug bent (kw. 3 of kw. 1) maar wel AANSLUITEND! Harde knip v.a. 1-9-2012 Alleen t/m 1 augustus 2012 nog een neveninschrijving in de master mogelijk Criterium: 160 ects af inclusief BEP Neveninschrijvingen blijven doorlopen m.u.v. HBO-schakelstudenten / faculteit technische natuurkunde

12 Science and Technology of Nuclear Fusion / faculteit technische natuurkunde Homologation6 ects Generic core11 ects Fusion core27 ects Electives11 ects Internship/projects15 ects Graduation project50 ects  120 ects Zie ook bijdrage dr. Jaspers om 15h20

13 Info over afstuderen en specialisatie Info over de afstudeerrichtingen kun je krijgen via: vanmiddag de track-coördinatoren de afstudeerdocenten de websites van de onderzoeksgroepen bezoeken aan de onderzoeksgroepen (start ieder semester) (tijdens keuzevakken) / faculteit technische natuurkunde

14 Tracks / afstudeerrichtingen Functional (Nano-) Materials track coördinator: prof.dr.ir. Henk Swagten Physics of Nanostructures (Koopmans/Swagten) Photonics and Semiconductor Nanophysics (Koenraad/Fiore) Molecular Materials and Nanosystems (Janssen) Theory of Polymers and Soft Matter (Michels/Bobbert) Molecular Biosensors for Medical Diagnostics (Prins/van IJzendoorn) Plasma Physics and Radiation Technology track coördinator: prof.dr.ir. Jom Luiten Coherence and Quantum Technology (van Leeuwen/Luiten) Elementary Processes in Gas Discharges (Kroesen) Plasma and Materials Processing (Kessels) / faculteit technische natuurkunde

15 Tracks / afstudeerrichtingen Transport Physics trackcoördinator: prof.dr.ir. GertJan van Heijst Mesoscopic Transport Phenomena (Darhuber) Turbulence and Vortex Dynamics (Clercx/v. Heijst) Transport in Permeable Media (Kopinga) Science and Technology of Nuclear Fusion trackcoördinator: prof.dr. Niek Lopes Cardozo Science and Technology of Nuclear Fusion (Lopes Cardozo) / faculteit technische natuurkunde

16 Verantwoordelijke instanties Examencommissie en toelatingscommissie Studieprogrammacommissie / faculteit technische natuurkunde

17 De examencommissie / toelatingscommissie Leden: prof.dr. Henk Swagten (vz) dr.ir. Emiel van Berkum (Wsk) dr. Peter Bobbert prof.dr. Herman Clercx dr. Richard Engeln dr.ir. Kees Flipse prof.dr. Ton van Leeuwen Secretaris: mw. Petra Siemons

18 De examencommissie / toelatingscommissie Leden: prof.dr. Henk Swagten (vz) dr.ir. Emiel van Berkum (Wsk) dr. Peter Bobbert prof.dr. Herman Clercx dr. Richard Engeln dr.ir. Kees Flipse prof.dr. Ton van Leeuwen Secretaris: mw. Petra Siemons Organisatie en coordinatie van examensOrganisatie en coordinatie van examens Verantwoordelijk voor examenprogramma’sVerantwoordelijk voor examenprogramma’s Verantwoordelijk voor goedkeuring van keuzeprogramma’s*Verantwoordelijk voor goedkeuring van keuzeprogramma’s* Verantwoordelijk voor vrijstellingen*Verantwoordelijk voor vrijstellingen* Toelating van (internationale) masterstudenten*Toelating van (internationale) masterstudenten* * Hiervoor is de Studieprogrammacommissie gemandateerd

19 De Studieprogrammacommissie Leden: dr. André Duif (voorzitter) dr.ir. Edgar Vredenbregt drs. Sonja Feiner-Valkier dr. Leo van IJzendoorn Barry van der Ham (studentlid, STOOR) Secretaris: mw. Petra Siemons

20 (Goed)keuring van keuzeprogramma’s(Goed)keuring van keuzeprogramma’s Verlenen van vrijstellingenVerlenen van vrijstellingen Aanpassingen van studieprogramma’sAanpassingen van studieprogramma’s (Goed)keuring van (vrije) minorprogramma’s(Goed)keuring van (vrije) minorprogramma’s Toelating van (internationale) studenten in de masteropleidingToelating van (internationale) studenten in de masteropleiding Leden: dr. André Duif (voorzitter) dr.ir. Edgar Vredenbregt drs. Sonja Feiner-Valkier dr. Leo van IJzendoorn Barry van der Ham (studentlid, STOOR) Secretaris: mw. Petra Siemons De Studieprogrammacommissie

21 Regels voor keuzevakken Keuzevakken v.d. master mogen niet overlappen met vakken uit de bachelor/minor De bewijslast hiervoor ligt bij de student Alle keuzevakken moeten 3de-jaars vakken zijn of hoger Alle keuzeprogramma’s worden (goed)gekeurd door SPC Ook keuzevakken aan andere universiteiten mogelijk Hiervoor is wel speciale goedkeuring nodig / faculteit technische natuurkunde

22 Regels Bachelorexamen Nu nog: bachelorexamen moet je doen vóórdat je aan je afstudeeronderzoek (in de master) begint V.a. 1-9-2012: bachelorexamen moet je doen voordat je aan de master begint 4 x per jaar mogelijk Aanmelden voor het examen via OWINFO / faculteit technische natuurkunde

23 Regels Masteropleiding - 1 Je moet een keuzeprogramma invullen Formulieren op het net: http://web.phys.tue.nl/nl/onderwijs/formulieren/ Het keuzeprogramma moet je indienen vóórdat je aan je externe stage begint (voor HBO’ers: voor begin van het afstuderen) Wijzigingen in het keuzeprogramma moeten ALTIJD worden doorgegeven Wijzigingen mogelijk tot uiterlijk 3 maanden vóór de afstudeerzitting Ook wijzigingen in afstudeeronderzoek (bijv. extern i.p.v. intern) ALTIJD doorgeven Beginnen aan het afstudeeronderzoek is pas mogelijk na verplichte vakken (alg+track), stage en 14 ects keuzevakken, m.a.w. nog max. 3 keuzevakken open (max. 9 ects) / faculteit technische natuurkunde

24 Regels voor de Masteropleiding - 2 Je kunt pas tentamen doen in vakken van je masterprogramma na inschrijving in de Master (vakken volgen kan wel) Neveninschrijving in de Master is mogelijk als alle practica afgerond zijn de Ba-stage (interne stage/bachelor eindproject) afgerond is maximaal 20 ects niet afgerond is t/m collegejaar 2011/2012, daarna niet meer (harde knip) Inschrijven voor de Master-opleiding bij het STU Inschrijving in de Master is mogelijk per 1ste van elke maand Maar eerst goedkeuring van de faculteit via formulier op http://w3.tue.nl/nl/diensten/stu/formulieren/ of bij de Studentenadministratie http://w3.tue.nl/nl/diensten/stu/formulieren/ / faculteit technische natuurkunde

25 Regels Masterexamen 4 x per jaar mogelijk Aanmelden voor het examen via OWINFO en tevens bij de Studentenadministratie Alle cijfers moeten 1 week voor het examen binnen zijn Dat geldt dus ook voor het afstudeeronderzoek, m.a.w. ondervraging niet in de laatste week voor het examen / faculteit technische natuurkunde

26 Onderwijs en ExamenRegeling (OER) Hierin staan alle opleidingseisen Iedere opleiding heeft zijn eigen OER Zijn te vinden op www.phys.tue.nl/nl/onderwijs/reglementen Hier staan ook de examenreglementen van de opleidingen Aanvullende regels staan in de opleidingsgids: www.phys.tue.nl/nl/onderwijs / faculteit technische natuurkunde

27 Vragen Vragen? / faculteit technische natuurkunde


Download ppt "Algemene informatie over de Masteropleiding Applied Physics André Duif 2 april 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google