De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TU/e eindhoven university of technology / department of chemical engineering and chemistry HET MULTIDISCIPLINAIR PROJECT Een Korte Toelichting dr.ir. Jetse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TU/e eindhoven university of technology / department of chemical engineering and chemistry HET MULTIDISCIPLINAIR PROJECT Een Korte Toelichting dr.ir. Jetse."— Transcript van de presentatie:

1 TU/e eindhoven university of technology / department of chemical engineering and chemistry HET MULTIDISCIPLINAIR PROJECT Een Korte Toelichting dr.ir. Jetse C. Reijenga STO 3.21, tel. 3096 http://edu.chem.tue.nl/6Z003 e-mail: j.c.reijenga@tue.nl

2 TU/e eindhoven university of technology / department of chemical engineering and chemistry MULTIDISCIPLINAIR PROJECT INTRODUCTIE De opleiding:  Deeldisciplines  Losstaande vakken  Vaak abstract  Individueel  Perfect omlijnd De beroepspraktijk:  Probleem herkennend  Probleem oplossend  Vaag  Door samenwerking

3 TU/e eindhoven university of technology / department of chemical engineering and chemistry DOELSTELLING MDP Globaal Leren werken volgens de beroepspraktijk Gedetailleerd Samen beheersen we alle aspecten (Multidisciplinair) We weten wat we wanneer van elkaar verwachten (Projectmatig) We leveren kwaliteit op tijd (Efficient en kosteneffectief)

4 TU/e eindhoven university of technology / department of chemical engineering and chemistry PERSOONLIJKE EFFECTEN  Vertrouwen in je eigen creatieve mogelijkheden  Leren werken in teamverband en de kracht van een team leren kennen  Vergroten van assertiviteit (discussies)  Verbeteren van persoonlijke presentatie  Leren plannen

5 TU/e eindhoven university of technology / department of chemical engineering and chemistry METHODISCH (‘Voor later’):  Hoe om te gaan met problemen  Omgaan met projecten  Werken in een groep  Omzetten van feiten in kennis  Omzetten kennis in ervaring

6 TU/e eindhoven university of technology / department of chemical engineering and chemistry  Leren omgaan met praktijkproblemen (probleem analyse en probleem definitie).  Leren reeds aanwezig (technische) kennis gecombineerd toe te passen,  Leren nieuwe kennis en informatie zelf-standig te localiseren en eigen te maken (proces),  Leren samenwerken met collega- studenten met andere specialisaties,  Leren relevante niet-technische aspecten van bijvoorbeeld economische, bedrijfskundige of milieukundige aard zelfstandig in te brengen,  Kennis maken projectmatig werken: Projectmatige aanpak van problemen met aandacht voor projectplanning, projectvoortgangsbewaking, kosten- en kwaliteitsbewaking, tijdregistratie, archievering, projectevaluatie etc. Ervaring opdoen met werken in teamverband, verbeteren van communicatieve vaardigheden alsmede presentatie en discussietechnieken

7 TU/e eindhoven university of technology / department of chemical engineering and chemistry DE CULTUURSHOCK MDP Een waardeloze omschrijving, zo kan ik niet kiezen? Wat wil hij/zij nou eigenlijk weten? Waar begin ik? Gaan voor een 9 levert een 6 (en andersom)! Hoe krijg ik dit ooit af? Er is geen weg terug. Wat is toch alles waardeloos geregeld! Wat is toch alles waardeloos voorbereid!

8 TU/e eindhoven university of technology / department of chemical engineering and chemistry WAAROM PROJECTMATIG? Het voorkomt volgende situaties: Hier had ik helemaal niet omgevraagd! Is het nu nog niet af, ik heb het morgen nodig! Dit is wel erg veel geld. Dat was niet afgesproken! Ik kan niet verder want hij/zij heeft haar werk niet af! Dit project is uiteindelijk zo veel werk geweest dat het nauwelijks geld heeft opgeleverd! Sorry, dames en heren. Ons bedrijf is failliet!

9 TU/e eindhoven university of technology / department of chemical engineering and chemistry MDP GANG VAN ZAKEN (2) Eerste week van het trimester:  Bijeenkomst alle deelnemers  Groepsindeling  Gang van zaken  Kennismaking  Projectmatig werken  Afspraken maken  Probleemanalyse  Fact finding

10 TU/e eindhoven university of technology / department of chemical engineering and chemistry MDP GANG VAN ZAKEN (2) in week 2 en 3:  Eerste teambuilding sessie  Gesprek met opdrachtgever  Uitwerken van project-plan/offerte  Hernieuwde probleemanalyse  Fact finding  Uitwerken van projectplan  Gesprek met opdrachtgever

11 TU/e eindhoven university of technology / department of chemical engineering and chemistry DE PROBLEEMANALYSE Voorbeeld (de “vage” vraag) Volgens de derde energie nota uit 1995 moet in 2020 minstens 10% van de Nederlandse energie produktie voortkomen uit duurzame energiebronnen. Je zou kunnen denken aan het gebruik van biomassa als hernieuwbare grondstof. Biomassa zou je onder andere kunnen vergassen en dan gebruiken voor electriciteitsopwekking. Welke techniek zou dan het beste zijn, directe vergassing of co-vergassing?

12 TU/e eindhoven university of technology / department of chemical engineering and chemistry EERST ANDERE VRAGEN BEANTWOORDEN: Op welke schaal moet dat gebeuren? Om welke biomassa gaat het? Waar komt de biomassa vandaan? Mag het in combinatie met fossiel? zo ja welke, en hoeveel % Verwacht je emissieproblermen? Is er subsidie? Moeten we kijken naar huidige of ook naar toekomstige technologie? Kortom: hoe diep en/of breed wil je het onderwerp behandelen?

13 TU/e eindhoven university of technology / department of chemical engineering and chemistry TIJDREGISTRATIE (student) Doelen van tijdregistratie: Inzicht in tijdbesteding per onderwijseenheid Kosten bewustwording Verschillende aantallen sp’s per student Afremmen van enthousiasme Meetlat voor geleverd werk (per student) Maak ook schatting van % secretarieel/administratief

14 TU/e eindhoven university of technology / department of chemical engineering and chemistry ROLLEN IN HET MDP De opdrachtgever (probleemhebber) Het project-team (jullie) De externe deskundige (de vermomde opdrachtgever, een AIO, een ‘echte’ etc.) De projectleider (één van jullie) De bewaker van de financiën (één van jullie) De voorzitter tijdens een bijeenkomst (jullie, bij toerbeurt) De notulist (jullie, bij toerbeurt) De baas van het bedrijf (ik) De directie (het faculteitsbestuur) De tutor (medewerker als procesbegeleider

15 TU/e eindhoven university of technology / department of chemical engineering and chemistry PROJECTLEIDER = EINDREDACTEUR Aanspreekbaar voor het hele project, zowel het proces als het eindproduct Houdt grote lijn in de gaten Bewaakt verslagleggingstraject Weet balans tussen delegeren en zelf doen

16 TU/e eindhoven university of technology / department of chemical engineering and chemistry Watwiefactor eindrapportOG3 EindpresOG + tutor2 Proj planOG + tutor2 TussenpresOG + tutor2 procestutor1 EINDBEOORDELING

17 TU/e eindhoven university of technology / department of chemical engineering and chemistry PERSOONLIJKE DIFFERENTIATIE De volgende deelaspecten dienen daarbij onder andere aan de orde te komen: Wijze van optreden (gedrag) inclusief nakomen van afspraken Deelname aan de discussies Kwaliteit van de inbreng (tijdens gehele project incl. vergaderingen) Hoeveelheid verzet werk Bijdrage aan sociale aspecten van het groepsproces als functioneringsgesprek

18 TU/e eindhoven university of technology / department of chemical engineering and chemistry MDP TECHNISCHE ZAKEN…….. Zie sheet


Download ppt "TU/e eindhoven university of technology / department of chemical engineering and chemistry HET MULTIDISCIPLINAIR PROJECT Een Korte Toelichting dr.ir. Jetse."

Verwante presentaties


Ads door Google