De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Innovatieve veehouderij: nieuwe horizonten voor mestverwerking Tolpe I. 1,2, Meers E. 2,3, Michels E. 2,3 1 IVACO, varkenshouder, ondervoorzitter CVV Boerenbond...

Verwante presentaties


Presentatie over: "Innovatieve veehouderij: nieuwe horizonten voor mestverwerking Tolpe I. 1,2, Meers E. 2,3, Michels E. 2,3 1 IVACO, varkenshouder, ondervoorzitter CVV Boerenbond..."— Transcript van de presentatie:

1 Innovatieve veehouderij: nieuwe horizonten voor mestverwerking Tolpe I. 1,2, Meers E. 2,3, Michels E. 2,3 1 IVACO, varkenshouder, ondervoorzitter CVV Boerenbond... 2 Innova Manure, Ichtegem / Innova Energy, Lierde 3 Lab. Toegepaste Milieuchemie, Universiteit Gent Juni 8, 2011

2 Innovatie is teamwork! Prof. Erik Meers (UGent) Milieu-technoloog Ivan Tolpe Varkenshouder Pionier in de mestverwerking Samenwerking dicht de kloof tussen theorie en praktijk

3 Innovatie is teamwork! Energie Mest Groene kunstmestSlibverwerking Water

4 Presentatie overzicht I. Algemene introductie mest overschot & mest behandeling II. Van mest tot water: opzuivering tot loosbaar water gebruik van constructed wetlands als tertiaire stap III. Hergebruik van water hergebruik van behandelde effluenten als secondaire water bron IV. Nieuwe perspectieven V. Conclusies Outline

5 Intensieve industriële veehouderij resulteert in gelokaliseerde nutrient (N,P) overschotten op regionaal niveau. Gelijkaardige situaties in USA (NC), Frankrijk (Bretagne), Nederland, Duitsland (Noord Westfalen), Italië I. Introductie Vlaanderen...

6 Overschrijding EU Nitraat richtlijn % in 2003-2004 % in 2004-2005 % in 2005-2006 Mestoverschot op grond balans I. Introductie Vlaanderen...

7 Dierlijke mest Vaste fractie Vloeibare fractie Fysische scheiding Compostering Bodem verbeteraar Nutrient reductie via biologische behandeling Bemester Uitspreiding over land I. Introductie Mestverwerking

8 Dierlijke mest Vaste fractie Vloeibare fractie Fysische scheiding Compostering Bodem verbeteraar Nutrient reductie via biologische behandeling Loosbaar water Constructed wetlands Bemester Uitspreiding over land Vergisting Loosbaar water I. Introductie Mestverwerking

9 Cascade van plant- & microbieel gebbaseerde processen II. Van mest tot water Constructed wetlands

10 Rijke diversiteit van plant species & substraten II. Van mest tot water Constructed wetlands

11 “Gestuurd eco-systeem”: controle in functie van cruciale monitoring parameters, feed forward & feedback loops II. Van mest tot water Constructed wetlands

12 LOZINGSNORMEN < 15 mg/l totaal stikstof < 2 mg/l totaal fosfor < 125 mg/l COD INHOUD NA BIOLOGIE 300 mg/l totaal stikstof 250 mg/l totaal fosfor 3000 mg/l COD Dunne fractie na biologie Effluent na passage door CW II. Van mest tot water Constructed wetlands

13 Behandeling tot loosbaar water II. Van mest tot water Lozingsnorm

14 VLAREM standaard N inhoud II. Van mest tot water Constructed wetlands

15 ‣ Constructed wetlands zijn ontwikkeld als een alternatief voor het spreiden van mest ‧ Oppervlakte: –Regel: 1 m² / 1 m³ mest per jaar (~ 1 ha voor 10.000 varkens) –In praktijk: > 1 m² / 1 m³ manure ‧ Kost (huidige systemen): –3,5-4,5 €/m³ (incl. operationele & investering kost, periode 10 jaar) –Na afschrijving (10 jaar): 2,5-3,0 €/m³ ‧ Verschillende onderzoeken lopende met impact op : capaciteit (m³/m².j) en dus kost per m³ II. Van mest tot water Kost per m³

16 Dierlijke mest Vloeibare fractie Fysische scheiding Compostering Bodem verbeteraar Nutrient reductie via biologische behandeling Loosbaar water Constructed wetlands Bemester Uitspreiding over land ‣ watervoorziening is voor de landbouw zowel milieutechnisch als economisch één van de belangrijkste uitdagingen van de nabije toekomst ‣ gezuiverd water vindt nauwelijks zijn weg naar het landbouwbedrijf III. Hergebruik van water Water schaarste

17  5 verschillende CW locaties, maandelijkse staalname  fysico-chemische parameters (non-limitatieve lijst) SSECpH P tot ortho-PNTUhardheid N tot NO 2 NO 3 NH 4 BODCODCa MgKNaFClSO 4 Al CdCuFeMnNiPb Zn CoCr  bacteriologische parameters C. perfringensEnterococci total Coliforms SalmonellaE. coli colony count (37°C) colony count (22°C) sporen sulfiet red. Clostridia  normen verschillende hergebruik opties (hoog & laagwaardig) drinkwater veereinigingswater irrigatiekoelwater III. Hergebruik van water Project

18

19 ICH – 0,5 ha PI – 1 ha LA – 0,5 ha GI – 3 ha WVL– 3 ha Wetland gebied Prim. & Sec. Mest behandeling Varkensboerderij

20 Ntot mg/l Location NO3 mg/l  Invloed op smaak drinkwater Richtwaarde varken: 100 mg/l  Geen richtwaarde voor toepassing als. Irrigatie, proces-, koel- & spoel water : -  opletten voor algengroei, “lekkage” naar bodem III. Hergebruik van water Nitraat

21  VLAREM (2 mg/l)  Geen richtlijn voor drinkwater  essentieel element, niet toxisch, opletten voor eutroficatie leidingen  Intensieve agri- & horticultuur: 15 mg/l  Opletten voor algen bloei in opslag bassin Location P (mg/l) III. Hergebruik van water Totaal fosfor

22 Time Cfu/ml Richtlijn drinkwater varken: 100.000 cfu/ml III. Hergebruik van water Totaal kiemgetal (37°C)

23 III. Hergebruik van water On site polishing Zandfilter, aktief kool, ontharding, ionenwisseling, RO Marge van 2 €/m³ voor napolijsting (prijs leidingwater West-Vl.)

24 Biodiversiteit Biomassa voor energie Algen productie Aquacultuur IV. Nieuwe perspectieven Lopend onderzoek

25  Uitdagingen uit de intensieve veehouderij vereisten innovatieve concepten en nieuwe samenwerkingsverbanden  Onderzoek resulteerde in de ontwikkeling van constructed wetlands als tertiare stap in de mestverwerking  Momenteel onderzoek naar cradle-to-cradle concept: eindwater van de wetlands wordt een bron van herbruikbaar water op het bedrijf  Eveneens verder onderzoek gaande voor verdere optimalisatie van het proces Conclusie

26 Ivan Tolpe (e-mail): i.tolpe@skynet.be Prof. Erik Meers (e-mail): erik.meers@UGent.be dr. ir. Evi Michels (e-mail): evi.michels@UGent.be Innovation inspires... Contact


Download ppt "Innovatieve veehouderij: nieuwe horizonten voor mestverwerking Tolpe I. 1,2, Meers E. 2,3, Michels E. 2,3 1 IVACO, varkenshouder, ondervoorzitter CVV Boerenbond..."

Verwante presentaties


Ads door Google