De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Over jongerencultuur en jeugdbeleid Willi Huyghe

Verwante presentaties


Presentatie over: "Over jongerencultuur en jeugdbeleid Willi Huyghe"— Transcript van de presentatie:

1 Over jongerencultuur en jeugdbeleid Willi Huyghe
Het jonge geweld Over jongerencultuur en jeugdbeleid Willi Huyghe

2 Tendens in gedrag jongeren
Willy Huyghe analyseert fenomenen in de (jeugd)cultuur die hij als nieuw en zorgwekkend ervaart. Sinds 2de WO: integratie van jongeren gaat gepaard met allerhande bevestiging van hun jong-zijn en niet zelden met enig vertoon van rebellie. In vergelijking met de kinderarbeid, ouderloosheid, gebrek aan hygiëne zijn de groeikampen van onze jeugd een luxeprobleem. De experimenteerfase die vooraf gaat aan de conformering (gelijkmaken) van jongeren mag de samenleving enige schade berokkenen, heet het.

3 Nieuw probleem?! Toename van zinloos geweld bij jongeren bv: Bendecultuur in Amerikaanse gettowijken. => Misschien voor het eerst jongerengeneratie die rechtstreekse spiegel vormt van de heersende moraal. De huidige generatie jongeren beheerst de verwachtingen van het systeem perfect. Deze jongste generatie laat zich niet grijpen, ze zijn goed georganiseerd, ze opereren efficiënt en bliksemsnel. -> Na ernstige vergrijpen lijken ze sanctie emotieloos te ondergaan, ze tonen geen betrokkenheid met slachtoffer.

4 Onderzoek Jongeren worden door een aantal factoren van jongs af aan voorbestemd voor gebruik van geweld later in hun ontwikkeling. bv: door achtergestelde buurt. Er ontstaat verstoorde tot vijandige communicatie met omringende cultuur, die men door agressie (als uiting van frustratie) tracht op te lossen. Ontwikkeling van geweldpatroon van een groep wordt in hoge mate beïnvloed door manier waarop samenleving dit etiketteert. Achter daden van agressie kan ook oplossen van een statusfrustratie schuil gaan. Dit zorgt voor de gelegenheid om een viriele (mannelijke) identiteit aan te meten.

5 Geen grote voorbeelden meer
Jongeren missen de dag van vandaag figuren waar ze zich positief kunnen mee identificeren. Inzake goed en kwaad verlaten jongeren zich vandaag vooral op hun ouders. Die zijn echter zelf soms zoekend… Jongeren zijn dus sterker dan voorheen aangewezen op een eigen waardenzoektocht.

6 De rol van de media Onmiddellijk na het tonen van massagraven gaat het over Paris-Dakar en wordt er fruityoghurt aangeprezen > De kijker gaat zonder noemenswaardige reflex mee. => Die kritiek is oud, maar actueler dan ooit. Door het wreedaardige waarmee de kijker wordt bestookt wordt de morele impact tot nihil herleid. Zoals onderstaand filmpje aantoont:

7 Jongeren en media De media hebben een specifieke verantwoordelijkheid.
-> Voortdurend de pers halen, bij voorkeur met grote koppen en foto’s, werkt als stimulus. -> Want eenmaal ‘on the scene’ verwerven de jonge daders prestige en identiteit. De stereotiepe rolverdeling van het kind-slachtoffer versus de hulpverlener-beul is ‘leuk’ reportagemateriaal. -> Dit zorgt ervoor dat hulpverleners chanteerbaar zijn door de jongeren en hun ouders > bv: Als je mijn zoon straft, dan roep ik de pers erbij… => Dergelijke angst tast de coherente (samenhangend) begeleiding van delinquente jongeren aan.

8 Invloed beeldcultuur Huyghe stond steeds sceptisch tegenover het besluit dat jongeren werkelijkheid en fictie maar al te goed van elkaar kunnen onderscheiden. Voor jongeren met zelfs maar een lichte predestinatie (uitverkoren) voor agressieve vormen zijn bepaalde film- scènes een uitnodiging tot het kopiëren van dat geweld.

9 Onhandigheden De burgers gaan te weinig effectief - te impulsief, teveel op korte termijn denken – om met de maatschappelijke evoluties van vandaag. Ouders koesteren een weerstand tegen hiërarchische opvoeding. Jongeren zelf hebben een veel zelfbewustere en individuele stijl ontwikkeld om hun rechten te doen gelden. Het jeugdbeleid verwaarloosd. Er is geen sprake van doordachtheid, de wetgeving blijft in de eerste plaats voor de jongere hopeloos verwarrend en overlappend. Iedereen heeft recht op een eigen leven.

10 Beleidsvoorstellen In de steden, meer aandacht naar het aangenaam maken van woonwijken + het tegengaan van gettovorming. De ordehandhavers werken best in een goed georganiseerd en helder gestructureerd kader. In het onderwijs moeten de risicorichtingen (technisch en beroepsonderwijs) extra ondersteund worden. Integraal jeugdbeleid, waarbij alle departementen moeten betrokken worden in de beleidsvoering. Responsabilisering (aanzetten tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid) van ouders bij strafrechtelijke aangelegenheden, zowel preventief als curatief (genezend). Het meest waakzaam mogelijk beleid inzake wapens is noodzakelijk om individuele geweldpleging en dodelijke groepsescalaties te vermijden.

11 Bronnen: Foto 1: Foto 2: Foto 3: Filmpje:


Download ppt "Over jongerencultuur en jeugdbeleid Willi Huyghe"

Verwante presentaties


Ads door Google