De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De (re-)integratie van mensen met een beperking in Vlaanderen E. Samoy.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De (re-)integratie van mensen met een beperking in Vlaanderen E. Samoy."— Transcript van de presentatie:

1 De (re-)integratie van mensen met een beperking in Vlaanderen E. Samoy

2 Inhoudstafel Inleiding Resultaten van actief en passief beleid Onvoldoende of verkeerde maatregelen Een nieuw model Geen OF maar EN Referentie De (re-)integratie van mensen met een handicap in Vlaanderen 2

3 Inleiding Passief arbeidsmarktbeleid: werkloosheidsverzekering, pensioenregeling, uitkering bij arbeidsongeschiktheid -> ondersteunen bij verlaten arbeidsproces Actief arbeidsmartkbeleid: beroepsopleiding, arbeidsbemiddeling -> in arbeidsproces krijgen De (re-)integratie van mensen met een handicap in Vlaanderen 3

4 Resultaten beleid Arbeidsmarkt > aandeel arbeidsongeschikten 2stromingen: o Werkend -> werkloos (passieve regeling) o Werkloos -> werkend (actieve regeling) Aanpak bepaald richting stroom In industriële landen probleem: te grote uitstroom OESO: België uitstroom onder controle, instroom slecht De (re-)integratie van mensen met een handicap in Vlaanderen 4

5 Bevolking op actieve leeftijd ->12% met handicap of langdurige ziekte (= 500 000 in Vl) o 20% minder aan het werk i.v.m. globale bevolking o Arbeidsdeelname verhogen door aantal werklozen EN inactieven te doen dalen Rondetafelconferentie 2003 => Groei globale arbeidsdeelname uit Pact van Vilvoorde behalen ( tot 70%) + kloof van 20% dichten De (re-)integratie van mensen met een handicap in Vlaanderen 5

6 Onvoldoende of verkeerde maatregelen? Sinds ’90: inspanning overheid om mensen met handicap aan werk te krijgen/houden Voor mensen met handicap aan Vlaams Fonds: o ‘97: Arbeidstrajectbegeleidingsdiensten (ATB) o Centra voor Gespecialiseerde Voorlichting bij Beroepskeuze (CGVB) o Centra voor beroepsopleidingen o Loonkostensubsidies o Beschutte werkplaatsen De (re-)integratie van mensen met een handicap in Vlaanderen 6

7 Voor afgestudeerden uit het Bijzonder Beroepsonderwijs of gedeeltelijke/ zeer beperkte geschikte (niet aan Vlaams Fonds) extra middelen voor: o Trajectbegeleiding o Beroepskeuzeadvisering o Beroepsopleiding De (re-)integratie van mensen met een handicap in Vlaanderen 7

8 Werkgever bereid om persoon met handicap aan te nemen en aan het werk te houden als overheid: o op juist traject zet o Zorgt voor goede opleiding o Financiële ondersteuning met loonkostensubsidies Verloop via individuele persoon met handicap en werkgever, bespreken: o Plaatsing o Materiële aanpassingen arbeidspost o Opleiding Volstaat echter NIET De (re-)integratie van mensen met een handicap in Vlaanderen 8

9 ‘60 en ‘70: quotaregelingen in publieke sector o Slaat op gering aantal personen o Slecht nageleefd o Dwingend model met weinig aanhang 2004: decreet op evenredige participatie op de arbeidsmarkt o Voor overheidspersoneel Vlaamse administratie nieuw personeelsbeleid -> evenredige participatie kansgroepen (en mensen met handicap) Geen quota’s maar streefdoelen De (re-)integratie van mensen met een handicap in Vlaanderen 9

10 Een nieuw model Sinds ‘90: derde vorm van arbeidsmarkturen Basisprincipe: evenredige participatie + gelijke behandeling op alle niveaus Instrumentarium: streefcijfers, positieve actieplannen en bestrijden discriminatie Ondersteuning: Federale wet ter bestrijden discriminatie De (re-)integratie van mensen met een handicap in Vlaanderen 10

11 Ministerie Vlaamse Gemeenschap: positieve actieplannen o Grotere instroom mensen met handicap o Meer gelijke kansen VESOC: geïntegreerde aanpak van kansengroepen -> diversiteit en gelijkheid op niveau van ondernemingen, openbare instellingen en andere organisaties uit (non-) profit De (re-)integratie van mensen met een handicap in Vlaanderen 11

12 Initiatief Jobkanaal (Vlaams Economisch Verbond) o Aangeven van openstaande vacaturen voor kansgroepen Servicepunt Kleine en Middelgrote ondernemingen & Diversiteit Steunpunt ‘Groene Zorg’ (Boerenbond) De (re-)integratie van mensen met een handicap in Vlaanderen 12

13 Geen OF maar EN Individuele en nieuwe model vullen elkaar aan o Nog altijd nood aan begeleiding en opleiding voor individu en loonsubsidies voor werkgever wegwerken inactiviteitvallen o Combinatie uitkeringen en inkomen mogelijk o Nood aan oplossing voor inkomensvervangende tegemoetkoming Beschutte werkplaats: financiële en persoonlijke ondersteuning De (re-)integratie van mensen met een handicap in Vlaanderen 13

14 Referentie Referentie: Samoy, E. (2005). De (re-)integratie van mensen met een handicap in Vlaanderen. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 13(5), 174-178. Doi: 10.1007/BF03074185 [ bord voor mensen met een beperking] [foto]. Geraadpleegd op http://www.odeondespiegel.nl/algemeen/informatie_kaartverkoop/mensen_met_een_ beperking/ [ronde vergader tafel] [computersimulatie] [ca. 2012]. Geraadpleegd op http://drcwww.uvt.nl/its/voorlichting/handleidingen/bibliotheek/apa.pdf [GTB] [logo]. [ca. 2005]. Geraadpleegd op http://www.werkwinkel.be/content/21/site/1490 [ADAPEI 22] [foto]. [ca. 2009]. Geraadpleegd op http://www.pvda.be/nieuws/artikel/economische-crisis-ook-beschutte-werkplaatsen- delen-in-de-klappen.html [persoon met een braille computer] [foto]. Geraadpleegd op http://www.weekbrailleliga.be/nl/bedrijven/?PHPSESSID=6bec5ae366dd4c5a538f7 d36d58f2513 [logo VESOC] [logo] [ca. 2009]. Geraadpleegd op http://www.amazone.be/spip.php?rubrique159&lang=nl [logo Jobkanaal] [logo]. Geraadpleegd op http://www.voka.be/diensten/jobkanaal/ [logo Groene zorg] [logo]. [ca. 2006]. Geraadpleegd op http://www.groenezorg.be/ De (re-)integratie van mensen met een handicap in Vlaanderen 14


Download ppt "De (re-)integratie van mensen met een beperking in Vlaanderen E. Samoy."

Verwante presentaties


Ads door Google