De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mascil Mathematics and Science in Life Het maken van een verbinding met echte problemen en situaties 31 januari 2014 Monica Wijers, Vincent Jonker Freudenthal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mascil Mathematics and Science in Life Het maken van een verbinding met echte problemen en situaties 31 januari 2014 Monica Wijers, Vincent Jonker Freudenthal."— Transcript van de presentatie:

1 Mascil Mathematics and Science in Life Het maken van een verbinding met echte problemen en situaties 31 januari 2014 Monica Wijers, Vincent Jonker Freudenthal Instituut

2 Programma 15:30 – 15:45 : Het project 15:45 – 16:05 : Activiteit: Bestaand materiaal 16:05 – 16:15 : Reflectie 16:15 – 16:40 : Activiteit: Materiaal aanpassen 16:40 – 16:50 : Reflectie 16:50 – 17:00 : Vragenlijst invullen

3 OVER HET PROJECT 1

4 Mascil “Mathematics and Science for Life” Europees FP7-project: “supporting action on innovation in the classroom” Looptijd 4 jaar (1-1-2013 tot 31-12-2016) Professionalisering van docenten: verrijken van hun repertoire richting – onderzoekend leren – verbinden van beroepspraktijk met schoolvakken

5 Doelen Onderzoekend leren in vo (en po) Verbinding leggen met de beroepenwereld Engelse termen: IBST, inquiry learning World of Work (WoW)

6 Methode Inventariseren van best practices (vooral lesmaterialen voor IBST en WoW die zich in reguliere lespraktijk bewezen hebben) Opzetten van learning communities van docenten en vertegenwoordigers van bedrijfsleven en beroepsopleidingen Ontwikkelen en uitvoeren van een scholings- programma voor lerarenopleiding en nascholing

7 Twee citaten 1.World of work (Authenticity, etc.). Quote 1 2.Inquiry Learning. Quote 2

8 Quote 1 (Abrahamson et al. 2006) About Authenticity: The authenticity of 'authentic inquiry' may depend more on engagement and reasoning it enables than on specific content

9 Quote 2 (Ainley et al, 2006) Purpose: Materials must have an explicit end product that the pupils care about. Materials involve making something for another audience to use.

10 Veel projecten gingen ons voor / werken parallel met ons Wiskunde en Werk Jet-Net Leergang google wiskunde Wisactueel.nl inGenious Primas Establish Parrise

11

12 Lesmaterialen voor IBST Zie www.primas-project.euwww.primas-project.eu

13

14

15 ACTIVITEIT: BESTAAND MATERIAAL 2

16 Medicijnspiegel wiskunde voorbeeld http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/28001/

17 Vragen bij deze opdracht Lees de opdracht Maak globaal de opdracht Onderzoekend leren? Beroepswereld, relatie met werk?

18 Opmerkingen niet zo gestructureerd zelf aanpak/aannames verschillende niveaus van antwoorden mogelijk vraag is open geen eenduidig antwoord probleem is niet-wiskundig geformuleerd (zit in een situatie)

19 aanpassen geef nog minder informatie na 1 dag, na 1 week, na 1 maand (redeneren) te ongestructureerd, dus dit gaat mis veronderstellingen kunnen in de weg zitten ‘het kan onverstandig zijn’ (vaag) liever meer informatie

20 WoW farmaceutische industrie ‘werkzame hoeveelheid’, exacte werking reclamefolderschrijver (het product) bijsluiter maken Zien leerlingen dit ook?

21

22

23 Reflectie (welke ingrepen) gebruiksvraag geformuleerd (remweg -> handreiking voor politieagenten) alle kleine wiskundige vragen er uit gehaald. conservenblik: ga eerst eens meten (aan het begin). -> ontwerp een blik. Heb je direct een concrete hint nodig waar je naartoe wilt? Eerst de hele taak doen. Daarna pas nadenken over tussenstappen.

24 Remweg: eerst maar eens situaties onderzoeken (minder afbakenen). Conservenblik: industrieel ontwerp (specificaties toegevoegd) Heb ik als wiskundedocent voldoende kennis over ‘het domein’ (de context). Remweg: kijk naar 1 wijk (met situationele specificaties).

25 Storm: ook plaatsen in een wijk waarin rekening wordt gehouden met weersomstandigheden. Remweg: introduceren met een nieuwsbericht (authentieke data) Klokhuis: spookfile Remweg: waarom exact berekend? Praktische opdrachten 5v: werden vaak wat geslotener.

26 Waarom wil je alles beoordelen? Relatie met PTA A-lympiade kan een praktische opdracht zijn - > Rubrics als beoordeling. assessment van inquiry learning is heel lastig.

27 Welk beroep? farmaceutische industrie Geneesmiddelenonderzoek Farmacologie Farmacokinetiek

28

29

30 farmaco-kinetiek (PK) Beschrijft de lotgevallen van een stof die aan het lichaam wordt toegediend Absorptie Distributie Metabolisme Excretie http://www.epilepsie.net/medicijnen/opdevraag.ht ml

31 ONTWERPEN VAN LESSEN 3

32 Medicijnspiegel uit het boek

33 Opgaven uit boeken Hoe kun je die bewerken?

34 MW vmbo gt havo 2 B p. 63. Orientatie op leren en werken MW vmbo gt havo 2 B p. 101 (H. 10 Inhoud, 10-2 inhoud cilinder) MW vmbo gt havo 2 B p. 126. (H 11 Verbanden, 11-3 wortelformules) MW vwo bovenbouw A1(B1) 1 p. 21. (H Analyse_1, 1_6 Verwerken en toepassen) MW vwo bovenbouw A1(B1) 1 p. 119. (H Analyse_4, 4_5 Algemene vorm van een sinusoïde) MW vwo bovenbouw A1(B1) 1 p. 125. (H Analyse_4, Periodieke functies Testbeeld) MW vwo bovenbouw A1(B1) 1 p. 149. (H Statistiek_1, 1_3 Permutaties en combinaties. Telproblemen) MW vwo leerboek wiskunde B deel 2, p. 86. (H 3 Differentieren, 3-6 gemengde opdrachten) MW vwo leerboek wiskunde B deel 2, p. 227. (H 8 Product- en quotiëntfuncties, 8-5 uiterste waarde berekenen) MW vwo leerboek wiskunde B deel 2, p. 292. (H 10 Hoeken en afstanden, 10-7 gemengde opdrachten)

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 Reflectie

47 ONTWERPPRINCIPES

48 Ontwerpprincipes (1) Opdrachten minder (vooraf) structureren Open vragen stellen/aanbieden Samenwerking en communicatie stimuleren

49 Ontwerprincipes (2) Rijke beroepscontexten toevoegen (of gebruiken als start van het ontwerp) Leerlingen een (beroeps)rol geven Activiteiten inbouwen die vergelijkbaarzijn met werkzaamheden van beroepsbeoefenaar Als resultaat een product voor een doelgroep vragen

50 VRAGENLIJST 4

51 Vragenlijst www.freudenthal.nl -> mascil vragenlijst www.freudenthal.nl hier kunnen er 25 op papier worden ingevuld


Download ppt "Mascil Mathematics and Science in Life Het maken van een verbinding met echte problemen en situaties 31 januari 2014 Monica Wijers, Vincent Jonker Freudenthal."

Verwante presentaties


Ads door Google