De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Innoveren richting duurzaamheid Peter Noordanus (voorzitter VROM-raad) Symposium, 12 juni 2002.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Innoveren richting duurzaamheid Peter Noordanus (voorzitter VROM-raad) Symposium, 12 juni 2002."— Transcript van de presentatie:

1 Innoveren richting duurzaamheid Peter Noordanus (voorzitter VROM-raad) Symposium, 12 juni 2002

2 VROM-raad Adviseert regering en parlement over strategische keuzes voor de (middel)lange termijn Adviseert op hoofdlijnen van het VROM-beleid gericht op een duurzame kwaliteit van de leefomgeving Streeft naar sectoroverstijgende adviezen Wil impuls geven aan maatschappelijke, beleidsmatige en politieke discussies

3 Advies: “Milieu en Economie - Ontkoppeling door Innovatie” Doel: Bouwstenen aanleveren voor ontkoppelingsbeleid. Centrale vraag: Hoe kan de vrijblijvendheid worden weggenomen, zonder te vervallen in een centralistische aanpak van het rijk, maar in een samenspel van overheden, markt en ‘civil society’?

4 Ontkoppeling via eco-efficiencyroute Meest kansrijke route voor ontkoppeling. Behoeften worden niet ter discussie gesteld. Nodig: Snellere diffusie van bestaande eco-efficiënte technieken  internalisering van milieukosten Hoger innovatietempo van aantrekkelijke en betaalbare eco-efficiënte technieken arrangementen en organisatievormen  creëren van gunstig innovatieklimaat

5 Internaliseren van milieukosten Aanscherpen milieubeleid InternaliseringInnovatiebeleid Creëren van gunstig innovatieklimaat Nieuwe systemen om aan behoeften tegemoet te komen Herontwerp Incrementele verbeteringen Innovaties

6 Innovatiebeleid 1.Generiek innovatiebeleid: verbeter innovatieklimaat 2.Aanvullend beleid gericht op (systeem)innovaties richting duurzaamheid Nodig: –Aanhoudend commitment regering (strategielaag) –Specifieke stimuleringsregelingen –Experimenteerruimte

7 Coördinatiemechanismen Tal van maatschappelijke coalities in projecten & programma’s Praktijklaag: experimenteren, leren, ontwikkelen, netwerken Leiding: minister-president & bewindspersoon voor DO Primaire discussieleden: overheden, bedrijven en georganiseerde burgers Know-how: kennisinstellingen en intermediairs. Strategielaag: uitzetten van koers en richting, stimuleren, faciliteren Permanente dialoog

8 Slotsom –Nederlands milieubeleid nadert uiterste houdbaar- heidsdatum en economie verliest dynamiek –Gestuit op grens wat men bereid is te betalen voor milieu: effectievere en efficiëntere instrumenten –Innovaties nodig voor economie en milieu Dus: innovatieplatform dat zich richt op een duurzame economische ontwikkeling!


Download ppt "Innoveren richting duurzaamheid Peter Noordanus (voorzitter VROM-raad) Symposium, 12 juni 2002."

Verwante presentaties


Ads door Google